1500 Câu hỏi Nghành Điện | 11 – 1 Bộ thu lôi (Bộ tránh sét)

11 – 1 – 1
Hỏi: Điện trở phi tuyến tính là gì? Phiến điện trở bộ thu lôi kiểu van tại sao phải dùng linh kiện phi tuyến tính?
Đáp: Khi dòng điện thay đổi, trị số điện trở không phải không thay đổi, cũng không phải là linh kiện điện trở thay đổi theo hàm số đồ thị đường thẳng, chúng ta gọi nó là điện trở phi tuyến tính. Phiến điện trở của bộ thu lôi kiểu van, yêu cầu khi dòng điện sét lớn chạy qua, điện trở phải rất nhỏ, như vậy mới có thể làm cho dòng điện sét phóng điện thuận lợi và điện áp dư của bộ tránh sét không cao; mặt khác, khi dòng điện tần số chung nhỏ chạy qua thì điện trở phải đủ lớn, để có thể hạn chế dòng điện tiếp theo có tần số chung khiến khe hở của tia lửa có thể cắt dòng điện tiếp theo một cách dễ dàng, khôi phục sự vận hành bình thường của bộ thu lôi. Sự biến đổi trị số điện trở của phiến van không phải biến đổi theo đường thẳng, cho nên chúng ta gọi nó là linh kiện phi tuyến tính (không có tính đường thẳng).

11 – 1 – 2
Hỏi: Phiến điện trở làm việc của bộ thu lôi kiểu van tại sao có tính chất phi tuyến?
Đáp: Phiến điện trở làm việc của bộ thu lôi kiểu van là làm bằng carbide silicon được thiêu luyện từ cát kim cương. Quá trình vật lý phi tuyến tính do nó sinh ra như sau: toàn bộ mâm điện trở là do rất nhiều hạt carbide silicon dính kết với nhau như thể hiện ở hình 11 – 1 – 2, trên bề mặt mỗi hạt cát kim cương đều có 1 lớp bọc kín có tính chất bán dẫn, sự dẫn điện của lớp bọc kín bán dẫn này thay đổi theo điện áp bên ngoài, khi điện áp tăng lên thì sự dẫn điện của nó tăng lên rất nhanh. Đồng thời, giữa các hạt có rất nhiều khe hở tia lửa nhỏ, dưới điện áp cao nó cũng hình thành đường thông dẫn điện, làm tăng mạnh tính dẫn điện của phiến điện trở.

11 – 1 – 3
Hỏi: Trong điện trở đấu song song của khe hở tia lửa bộ thu lôi, tại sao chỉ cần có một chiếc bị hỏng sẽ dẫn tới nổ bộ thu lôi?
Đáp: Dưới tác dụng của điện áp tần số chung, do tần số tương đối thấp, dòng điện điện dung tương đối nhỏ, sự phân bố điện áp khe hở chủ yếu do điện trở đấu song song quyết định. Khi điện trở bình thường, điện áp của khe hở mỗi nhóm phân bố đều. Nếu có một điện trở đấu song song của 1 nhóm khe hở bị nứt hoặc cháy, điện trở trở nên lớn thì tuyệt đại bộ phận điện áp trên bộ thu lôi đều tập trung trong nhóm khe hở này, khiến nó bị đánh thủng. Do có 1 nhóm khe hở bị đánh thủng, số khe hở giảm, các khe hở khác cũng lần lượt đánh thủng, làm giảm mạnh điện áp phóng điện tần số công việc, dẫn tới nổ bộ thu lôi. Vì thế trong vận hành cần chú ý giám sát tình hình của điện trở đấu song song.

11 – 1 – 4
Hỏi: Bộ thu lôi kiểu van có điện trở song song, dòng điện dẫn mà dùng điện áp chỉnh lưu bên ngoài đo được có phạm vi tiêu chuẩn nhất định, quá lớn hoặc quá nhỏ đều không đạt tiêu chuẩn, tại sao?
Đáp: Mục đích dùng điện áp chỉnh lưu bên ngoài để đo dòng điện dẫn điện của bộ thu lôi là nhằm kiểm tra độ kín của bộ thu lôi xem có tốt không và điện trở song song có các khiếm khuyết như đứt dây, ngắn mạch không. Nếu dòng điện dẫn điện đo được quá lớn, vượt qua giới hạn trên của phạm vi tiêu chuẩn thì có thể là độ kín của bộ thu lôi không tốt, khí ẩm xâm nhập vào bên trong, khiến linh kiện điện trở bị ẩm biến chất làm tăng dòng điện rò, cũng có thể là do vận chuyển, lắp đặt hoặc tháo lắp khiến nắp trên xê dịch gây ngắt mạch bộ phận điện trở song song. Nếu dòng điện dẫn điện đo được quá nhỏ thấp hơn hẳn dưới của phạm vi tiêu chuẩn thì có thể là điện trở song song đứt dây. Cho nên dòng điện dẫn điện quá lớn hoặc quá nhỏ đều không đạt tiêu chuẩn.

11 – 1 – 5
Hỏi: Khi tiến hành thử nghiệm có tính dự phòng đối với bộ thu lôi kiểu van loại FZ và FS, tại sao cái trước không cần làm thử nghiệm phóng điện tần số làm việc mà phải làm thử nghiệm dòng điện dẫn điện, còn cái sau phải làm thử nghiệm phóng điện tần số làm việc?
Đáp: Bộ thu lôi kiểu van là do khe hở tia lửa đấu nối tiếp với phiến van mà thành. Bộ thu lôi kiểu FZ là nhằm làm cho điện áp khe hở của tia lửa phân bố đều, có lợi cho tắt hồ quang và cải thiện tính năng phóng điện nên đấu song song điện trở phân mạch trên khe hở tia lửa. Thử nghiệm phóng điện tần số chung là kiểm tra khe hở các tia lửa xem có tồn tại khiếm khuyết không. Vì điện trở phân mạch của bộ thu lôi kiểu FZ khi điện áp tăng cao thì dòng điện dẫn điện tăng mạnh mà nhiệt dung của điện trở phân mạch rất nhỏ, cho nên yêu cầu thời gian tăng áp khi thử nghiệm phóng điện tần số chung không vượt quá 0.2 giây mà đơn vị vận hành rất khó đạt được yêu cầu này, cho nên kiểu FZ không làm thí nghiệm phóng điện tần số làm việc. Để kiểm tra tình hình làm kín bộ thu lôi và tính hoàn chỉnh của điện trở phân mạch cần phải làm thử nghiệm dòng điện dẫn điện và tính trị số hệ số  phi tuyến tính. Bộ thu lôi kiểu FS không có điện trở phân mạch cho nên không cần làm thử nghiệm dòng điện dẫn điện, nhưng phải làm thử nghiệm phóng điện tần số chung và làm thử nghiệm dòng điện rò.

11 – 1 – 6
Hỏi: Khi làm thử nghiệm phóng điện tần số chung đối với bộ thu lôi kiểu van tại sao phải qui định hình sóng điện áp không được thay đổi?
Đáp: Bởi vì trị số tiêu chuẩn điện áp phóng điện tần số chung của bộ thu lôi kiểu van có hạn trên và hạn dưới, thấp hơn hạn dưới hoặc vượt quá hạn trên đều không đạt tiêu chuẩn. Vì thế, khi đo điện áp phải cố gắng chính xác. Mà khi làm thử nghiệm phóng điện tần số làm việc, đa số đều sử dụng vôn kế thông thường, tức số đọc là trị số hữu hiệu của điện áp khi hình sông nguồn điện thay đổi, tỉ số giữa trị số lớn nhất với tỉ số hữu hiệu không bằng nữa. Lúc này điện áp đo được sẽ có sai số, vì thế yêu cầu hình sóng điện áp không được thay đổi?

11 – 1 – 7
Hỏi: Điện áp phóng điện của bộ thu lôi kiểu van tại sao không được quá thấp cũng không được quá cao?
Đáp: Điện áp phóng điện tần số làm việc của bộ thu lôi kiểu van không thể quá thấp nhằm tránh nó bị nổ do thao tác quá áp thời gian liên tục tương đối lâu. Trong hệ thống điểm trung tính không trực tiếp tiếp đất thì điện áp phóng điện tần số làm việc của nó phải gấp 3.5 lần trở lên so với điện áp pha khi hệ thống vận hành lớn nhất, trong hệ thống mà điểm trung tính cao áp trực tiếp tiếp đất, phải trên 3 lần điện áp pha. Đồng thời để bảo đảm khe hở có thể khử hồ quang một cách tin cậy còn yêu cầu điện áp phóng điện tần số làm việc không được nhỏ hơn 180% điện áp khử hồ quang của nó. Khi kết cấu khe hở nhất định, giảm điện áp phóng điện tần số làm việc đồng nghĩa với giảm điện áp khử hồ quang, từ đó có khả năng làm cho bộ thu lôi sau khi phóng điện, do khe hở không khử được hồ quang mà bị nổ. Điện áp phổng điện tần số làm việc của bộ thu lôi cũng không được quá cao bởi vì bộ thu lôi có hệ số xung kích nhất định, nếu vượt qua trị số qui định của nó và dư lượng phối hợp cách điện của thiết bị được bảo vệ nhỏ sẽ ảnh hưởng hiệu quả bảo vệ.

11 – 1 – 8
Hỏi: Trong thử nghiệm có tính dự phòng, điện áp thử nghiệm của dòng điện dẫn điện bộ thu lôi kiểu van (kiểu FZ) nên xác định như thế nào?
Đáp: Bộ thu lôi kiểu van là do khe hở tia lửa, điện trở song song mâm điện trở phi tuyến tính… tạo thành, mỗi 4 khe hở tia lửa đặt 1 ống sứ nhỏ tạo thành 1 nhóm khe hở tia lửa, mỗi nhóm khe hở tia lửa đấu song song 1 đôi điện trở kiểu móng ngựa. Khi dòng điện dẫn điện của mỗi đôi điện trở đấu song song là 600mA (1 chiều) thì sụt áp của nó là 4000  5V. Vì thế trong qui trình thử nghiệm có tính dự phòng, điện áp thử nghiệm của dòng điện dẫn điện bộ thu lôi kiểu van là căn cứ vào điện áp 4000 V đặt lên mối đôi điện trở đấu song song đế xác định. Ví dụ bộ thu lôi kiểu van FZ – 15 có 16 khe hở tia lửa tạo thành 4 nhóm khe hở tia lửa, lắp đặt 4 đôi điện trở song song, nên điện áp thử nghiệm của dòng điện dẫn điện là 16000 V.

11 – 1 – 9
Hỏi: Trên khe hở tia lửa của bộ thu lôi thổi từ, có đấu nối tiếp 2 cuộn dây, lại đấu song song một khe hở bổ trợ (như thể hiện ở hình 11 – 1 – 9), chúng có tác dụng gì ?
Đáp: Sau khi đấu nối tiếp 2 cuộn dây vào khe hở tia lửa của bộ thu lôi thổi từ, nếu khe hở bị đánh thủng thì dòng điện tiếp tục tần số làm việc sẽ chạy qua cuộn dây sinh ra từ trường, kéo dài hồ quang và kéo vào trong lá sách khử hồ quang để hạn chế dòng điện tiếp tục, từ đổ có thể giảm số phiến van; lại do thời gian hồ quang dừng lại ở điểm phát sinh rất ngắn, cho dù dòng điện tiếp tục có trị số tương đối lớn chạy quay thì khe hở vẫn có đủ khả năng khử hồ quang, nên số khe hở có thể giảm bớt. Như vậy vừa có thể giảm điện áp dư lại, vừa cũng có thể giảm thấp điện áp phóng diện tần số chung và điện áp phóng điện xung kích, nâng cao tính năng bảo vệ của bộ thu lôi.
Lắp khe hở bổ trợ ở 2 đầu cuộn dây thổi từ, dưới tác dụng quá áp xung kích, cao áp 2 đầu cuộn dây sẽ đánh thủng nó, khe hở tia lửa cũng bị đánh thủng theo, dòng điện phóng điện đi qua khe hở bổ trợ, khe hở tia lửa và điện tử phiến van xuống đất khiến sụt áp của bộ thu lôi không tăng lên. Khi dòng điện tiếp tục của tần số chung chạy qua, sụt áp của hồ quang trong khe hở bổ trợ sẽ lớn hơn sụt áp của dòng điện tiếp tục sinh ra trong cuộn dây, nên dòng điện trên khe hở bổ trợ sẽ nhanh chóng chuyển vào trong cuộn dây, hồ quang điện trên khe hở tự tắt, dòng điện tiếp tục sẽ chạy qua cuộn dây, sinh ra từ trường có tác dụng thổi hồ quang. Có thể thấy dưới tác dụng quá áp, khe hở bổ trợ bị đánh thủng, khiến cuộn dây bộ thu lôi không sinh ra sụt áp, cũng tương đương như giảm điện áp dư.

11 – 1 – 10
Hỏi: Bộ thu lôi trong hệ thống 6 – 10kV đấu trên điện áp pha tại sao chọn điện áp của bộ thu lôi lại dùng điện áp dây định mức?
Đáp: Hệ thống cung cấp điện 6 – 10kV là hệ thống mà điểm trung tính không tiếp đất, trong tình hình bình thường, bộ thu lôi chịu tác dụng của điện áp pha, nhưng khi xảy ra sự cố một pha tiếp đất, điện áp của pha không có sự cố sẽ tăng lên tới điện áp dây, mà sự cố 1 pha tiếp đất này cho phép tồn tại trong thời gian ngắn, cho nên lúc này bộ thu lôi không thể có động tác, vì thế điện áp định mức của bộ thu lôi phải chọn dùng điện áp dây định mức của hệ thống, chứ không phải điện áp pha định mức.

11 – 1 – 11
Hỏi: Hai bộ thu lôi kiểu van FZ – 110J do 4 x FZ – 30 hợp thành, thí nghiệm đều đạt tiêu chuẩn, nhưng dòng điện dẫn điện khác nhau, khi chọn sử dụng thì nhóm nào tương đối tốt?
Đáp: Nên chọn nhóm dòng điện dẫn điện lớn. Vì bộ thu lôi kiểu van FZ -110J do 4 x FZ – 30 tạo thành, khi vận hành cần cố gắng làm cho điện áp phân bố đều trên mỗi khâu, mà điện áp phân bố trên mỗi khâu quyết định bởi dòng điện dẫn điện chạy qua bản thân bộ thu lôi và dòng điện điện dung phân bố tản mát đối với đất. Cho nên dù đã lắp vòng cân bằng điện áp, nhưng thực tế chứng tỏ điện áp phân bố trên mỗi khâu là giảm dần từ trên xuống. Do dòng điện điện dung phân bố tản mát đối với đất cơ bản không thay đổi, khi dòng điện dẫn điện tương đối lớn, ảnh hưởng của dòng điện điện dung phân bố tản mát có thể giảm tương đối một chút; cho nên, nên chọn nhóm dòng điện dẫn điện tương đối lớn, có thể làm cho điện áp phân bố tương đối đều.

11 – 1 – 12
Hỏi: Bộ thu lôi thổi từ kiểu FCD bảo vệ máy điện quay, tại sao không nên sử dụng phối hợp với máy ghi phóng điện kiểu JS, nên chỉ có thể sử dụng phối hợp với máy ghi phóng điện kiểu JLG?
Đáp: Do đặc điểm kết cấu và công nghệ, trong các thiết bị điện có cùng cấp điện áp thì mức độ cách điện của máy điện quay là thấp nhất. Độ dư phối hợp giữa tính năng bảo vệ của bộ thu lôi thổi từ kiểu FCD dùng để bảo vệ máy điện quay và mức độ cách điện của máy điện rất nhỏ. Trị số chịu áp xung kích xuất xưởng của máy điện chỉ cao hơn khoảng 8 – 10% so với điện áp dư của bộ thu lôi. Nếu phối hợp sử dụng bộ thu lôi kiểu FCD với máy ghi kiểu JS thì sau khi bộ thu lôi động tác, dòng điện sét chạy qua máy ghi sẽ sinh ra sụt áp, điện áp này cộng với điện áp dư của bộ thu lôi tác dụng lên cách điện của máy điện quay sẽ làm giảm đáng kể hiệu quả báo vệ. Còn bộ ghi phóng điện kiểu JLG thì khác, nó là dạng cảm ứng, khi dòng điện sét chạy qua không có sụt áp, nên thích hợp phối hợp với bộ thu lôi kiểu FCD dùng để báo vệ máy điện quay.

11 – 1 – 13
Hỏi: Phần (khâu) trên và phần dưới của bộ thu lôi kiểu FZ – 35 hoặc 110kV do các nhà máy khác nhau sản xuất hoặc thời gian xuất xưởng khác nhau, có thể lắp với nhau sử dụng được không?
Đáp: Nói chung không được lắp lẫn với nhau sử dụng; nếu khi cần lắp với nhau sử dụng thì phải đo chỉ số điện trở phi tuyến tính  đấu song song của bộ thu lôi hai phần này, chênh lệch lẫn nhau của a mỗi phần không được vượt quá 0.035 mới có thể lắp với nhau, nếu không đừng lắp với nhau sử dụng. Phương pháp đo chỉ số điện trở phi tuyến là: nếu kiểu FZ – 35 là do hai phần FZ – 15 tổ hợp thành thì mỗi phần cho điện áp thử một chiều là U1 = 16 kV đo ra dòng điện truyền dẫn II lúc này, rồi đọc dòng điện truyền dẫn Iz khi U2 = 8 kV, căn cứ vào công thức sau có thể tìm ra:

11 – 1 – 14
Hỏi: Khi lắp đặt bộ thu lôi kiểu FZ v.v… tại sao đầu tiếp đất phải cách điện với phần kim loại giá thép góc?
Đáp: Đó là nhằm làm cho máy ghi sét đánh lắp trên dây tiếp đất có động tác chính xác, bởi vì khi đầu tiếp đất không cách điện với giá kim loại thì khi sét đánh, dòng điện phóng điện không hoàn toàn chạy qua dây tiếp đất xuống đất, khiến máy ghi số sét đánh không thể có động tác tin cậy.

11 – 1 – 15
Hỏi: Tại sao với bộ thu lôi kiểu ống có qui định trị số dòng điện giới hạn trên và trị số dòng điện giới hạn dưới?
Đáp: Bộ thu lôi kiểu ống sau khi sét phóng điện quá áp, dòng điện tần số chung sẽ tiếp tục chạy qua, nhưng nhiệm vụ của bộ thu lôi là phải lập tức che dập hồ quang khi dòng điện tần số làm việc chạy qua. Bộ thu lôi kiểu ống là lợi dụng áp lực của chất khí cách điện do hồ quang sinh ra trong ống sợi để khử hồ quang, nếu dòng điện nhỏ hơn trị số giới hạn dưới thì có thể do áp lực chất khí của hồ quang sinh ra trong ống sợi không đủ nên không khử được hồ quang, vì thế phải qui định trị số dòng điện giới hạn trên và giới hạn dưới, nhằm bảo đảm sự vận hành an toàn của bộ thu lôi kiểu ống.

11 – 1 – 16
Hỏi: Tại sao khi đo dòng điện rò của bộ thu lôi kiểu van phải lắp thêm tụ điện ổn áp, còn khi đo dòng điện rò của máy phát điện hoặc cáp điện lại không cần?
Đáp: Bộ thử nghiệm cao áp một chiều phần lớn đều là loại chỉnh lưu nửa sóng, khi chỉnh lưu nửa sóng dương, điện áp đạt tới trị số đỉnh của điện áp đưa vào, khi cắt nửa sóng âm, do thiết bị điện được thử có điện dung nhất định, nếu không có bất cứ rò rỉ nào, khi điện áp của nó không đổi, nhưng trên thực tế, biến áp thử nghiệm, dây dẫn cao áp hoặc vật được thử đối với đất đều có rò rỉ nhất định; vì thế phải làm cho trị số biên độ điện áp từ từ suy giảm, cho đến khi nửa sóng dương của chu kỳ thứ hai mới lại tăng cao (xem hình 11 – 1 – 16).
Khi thử nghiệm bộ thu lôi kiểu van, do điện dung của nó rất nhô, dòng điện rò tương đối lớn (400 – 650 mA) cho nên trị số biên độ điện áp của no giám rất mạnh, có lúc có thể giám xuống tới 60% điện áp thử nghiệm, như vậy sẽ ảnh hưởng kết quả thí nghiệm. Nếu tăng thêm một tụ ổn áp (0.01 – 0.1 mF, đủ điện áp là được) ở đầu ra cao áp một chiều thì do điện dung rất lớn, điện tích tích trữ khi nạp điện nửa sóng dương tương đối nhiều, điện tích tích trữ khi nửa sóng âm phóng điện có thể bù đắp sự suy giảm trị số biên độ điện áp do khí phóng điện gây nên, khiến điện áp thử nghiệm cơ bản không thay đổi. Cho nên, phải lắp thêm tụ ổn áp.
Khi thử nghiệm máy phát điện hoặc cáp điện, cho điện dung bản thân tương đối lớn, điện tích tích trữ đủ bù đắp sự suy giảm điện áp khi nửa sóng âm, mà dòng điện rò của nó nhỏ hơn nhiều so với bộ thu lôi kiểu van, nên có thể không đấu thêm tụ ổn áp.

11 – 1 – 17
Hỏi: Tại sao phải dùng dải đồng đấu ngắn mạch lò xo ép chặt nắp đầu bộ thu lôi kiểu van?
Đáp: Nếu không ngắn mạch lò xo ép chặt nắp đầu bộ thu lôi kiểu van, thì tương đương với một điện cảm nhỏ. Bởi vì trị số biên độ và tần số sét chảy qua bộ thu lôi đều rất lớn, vì thế sẽ có sụt áp tương đối lớn trên điện cảm nhỏ này, như vậy sẽ làm tăng điện áp dư của bộ thu lôi, gây nguy hiểm cho thiết bị được bảo vệ. Cho nên phải dùng dây đồng ngắn mạch lò xo ép chặt.

11 – 1 – 18
Hỏi: Tại sao phải lắp vòng cân bằng điện áp ở phần đỉnh bộ thu lôi kiểu FZ 110 trong trạm biến điện?
Đáp: Bộ thu lôi kiểu FZ – 110 chia thành bốn đoạn, vòng tròn bằng kim loại lắp ở chỗ A trên đỉnh nó gọi là vòng cân bằng điện áp (xem hình 11 – 1 – 18 (a)). Chỗ E ở đáy tiếp đất. Mỗi một đoạn của bộ vòng cân bằng điện áp thu lôi tương đương với một tụ điện, bốn đoạn tương đương với bốn tụ điện bằng nhau đấu nối tiếp tổng điện áp (110 kV) phân phối đều đến mỗi đoạn. Nhưng do ảnh hưởng của quả đất vật kim loại [B,C,D trong hình (a)] ở chỗ tiếp giáp giữa hai đoạn đối với đất có điện dung, như thể hiện ở đường nét đứt trong hình (b), tương đương với đấu song song tụ điện phụ. Điện dung mỗi đoạn đối với đất không bằng nhau; khiến phân bố điện áp không đều, điện dung ở đoạn trên cùng nhỏ nhất dễ chịu điện áp tương đối cao, cách điện dễ bị đánh thủng, lúc này toàn bộ điện áp giáng ba đoạn dưới, khiến chúng lần lượt bị đánh thủng. Nếu lắp vòng cân bằng điện áp lên phần đỉnh bộ thu lôi, thì giữa vòng cân bằng điện áp với vật kim loại ở chỗ tiếp giáp hai đoạn sẽ hình thành tụ điện phụ, như thể hiện ở hình (c) khiến điện dung các đoạn gần bằng nhau, điện áp cũng có thể phân phối cơ bản là đều.

11 – 1 – 19
Hỏi: Tính năng bảo vệ của bộ thu lôi kiểu ống tại sao không tốt được như bộ thu lôi kiểu van?
Đáp: Sau khi sóng điện của sét bị bộ thu lôi kiểu ống cắt đứt, điện áp dư ở hai đầu nó rất nhỏ, gần bằng 0, cũng tức là đuôi sóng rất dốc. Điều này tương đương với việc tăng thêm sóng điện âm mà đầu sóng rất dốc, cho nên sinh ra hiệu điện thế tương đối cao giữa các lớp cuộn dây, cách diện giữa các lớp dễ bị đánh thủng, nhưng bên trong bộ thu lôi kiểu van có phiến điện trở, sau khi phóng điện sinh ra điện áp dư, đuôi sóng bằng phẳng, không nguy hại đối với cách điện giữa các lớp, vì thế bộ thu lôi kiểu ống không được dùng để bảo vệ cho máy điện quay, máy biến áp cố gắng sử dụng bộ thu lôi kiểu van để bảo vệ.

11 – 1 – 20
Hỏi: Tại sao bộ thu lôi kiểu ống dùng trên đường dây tải điện phải bố trí khe hở giữa bộ thu lôi với dây tải điện, chứ không được trực tiếp đấu với dây tải điện?
Đáp: Bộ thu lôi kiểu ống là dựa vào khe hở bên trong bộ thu lôi nối tiếp với khe hở tia lửa bên ngoài khác cùng tác dụng để đạt mục đích thu lôi. Khi quá áp đưa vào khe hở tia lửa trong và ngoài cùng lúc đánh thủng, dẫn sóng quá áp xuống đất. Dòng điện tiếp tục tần số làm việc tiếp theo sau đó thì do ống khử có thể của bộ thu lôi dưới tác dụng của nhiệt độ cao sinh ra khối lượng lớn chất khí thổi tắt hồ quang trong khe hở tia lửa, từ đó làm cho mạch điện khôi phục vận hành bình thường. Vật liệu sản sinh khí của ống khử hồ quang thường làm bằng gỗ phíp, nhựa. Nếu các vật liệu này ở lâu dài dưới tác dụng điện áp làm việc, có thể biến chất, thậm chí cháy hỏng. Vì thế phải làm thành một khe hở tia lửa ngoài giữa ống khử hồ quang với dây tải điện, ngăn cách ống khử hồ quang với điện áp làm việc của điện lưới.

11 – 1 – 21
Hỏi: Tại sao bộ thu lôi kiểu ống qui định chi có thể cho dòng điệnngắn mạch nhất định chạy qua, còn bộ thu lôi kiểu van thì không trực tiếp bị hạn chế bởi dòng điệnngắn mạch của hệ thống?
Đáp: Bởi vì bộ thu lôi kiểu ống là do hai khe hở tia lửa trong ngoài nối tiếp với nhau thành, sau khi dòng điện sét chạy qua bộ thu lôi, phóng điện) dòng điện chạy qua bộ thu lôi sẽ bằng dòng điệnngắn mạch tần số công tiếp đất. Khả năng che cắt dòng điện này của bộ thu lôi phụ thuộc vào độ lớn của dòng điệnngắn mạch này. Dòng điệnngắn mạch quá lớn sẽ sinh ra quá nhiều khí trong bộ thu lôi, gây nổ, quá nhỏ sẽ do không có đủ áp lực nên không thể khử được hồ quang. Còn bộ thu lôi kiểu van ngoài khe hở ra còn nối tiếp điện trở phi tuyến. Linh kiện điện trở này có điện trở rất nhỏ đối với dòng điện sét cao tần mạnh, ngược lại có điện trở rất lớn đối với dòng điện tần số công tương đối nhỏ. Vì thế, sau khi dòng điện sét phóng điện xong, chạy qua bộ thu lôi không phải là dòng điệnngắn mạch mà là dòng điện tiếp tục tương đối nhỏ. Cho nên dòng điệnngắn mạch của hệ thống không trực tiếp ảnh hưởng đến khả năng tắt hồ quang của bộ thu lôi kiểu van.

https://dienhathe.com


Điện Hạ Thế


Hotline: 0907 764 966 (Zalo) - Ms Nhung

email: info@dienhathe.com

Website: www.dienhathe.org

Điện Hạ Thế.com phân phối các sản phẩm thiết bị Điện Công Nghiệp, Biến Tần, Khởi Động Mềm,Phụ kiện tủ điện, dây cáp điện, ATS-Bộ Chuyển Nguồn Tự Động,Điện Dân Dụng,Tụ Bù, cuộn kháng, bộ điều khiển và các loại thiết bị tự động.:

Download Catalog sản phẩm, bảng giá thiết bị Điện Công Nghiệp tại : http://dienhathe.info

Related Posts:

0907764966