1500 Câu hỏi Nghành Điện | 15 – 5 Thiết bị tự động

 

15 – 5 – 1
Hỏi: Đường dây tải điện cao áp sau khi xảy ra sự cố mới dẫn đến nhảy cầu dao công tắc dầu, nhưng tại sao trạm biến điện còn phải lắp nhóm rơle tự động đóng lại cầu dao để làm cho công tắc dầu nhanh chóng đóng cầu dao?
Đáp: Kinh nghiệm thực dụng về thiết bị điện cho thấy, sự cố ngắn mạch xảy ra trên đường dây, đa số có đặc tính là thời gian ngắn nhất, sau khi ngắt nguồn điện bộ phận hỏng, cách điện ở chỗ ngắn mạch sẽ nhanh chóng khôi phục, đường dây tải điện có thể lập tức chuyển vào làm việc. Để nâng cao độ tin cậy cung cấp điện nên lắp thêm bảo vệ bằng rơle tự động đóng lại cầu dao, khiến đường dây nhanh chóng khôi phục tải điện.

15 – 5 – 2
Hỏi: Tại sao nói chung dây cao áp mắc trên không đều có lắp thiết bị tự động đóng lại cầu dao, còn cáp điện cao áp đều không lắp?
Đáp: Dây cao áp mắc trên không trong vận hành thường thường xảy ra sự cố tức thì, như sét đánh, chim gây hại, thả diều hoặc các tạp chất khác rơi lên trên dây tải điện, các sự cố này sau khi công tắc nhảy cầu đao đều có thể tự động loại trừ. Như một nhánh cây rơi trên dây tải điện gây ngắn mạch, dòng điệnngắn mạch mạnh sẽ thiêu cháy nhánh cây, sự cố được khắc phục, lúc này nếu có thiết bị tự động đóng cầu dao lại thì vẫn tiếp tục tải điện, cơ bản duy trì cấp điện liên tục. Đường dây cáp điện cao áp thì không thể xảy ra sự cố tức thì như trên, nếu xảy ra sự cố thì thường là sự cố có tính chất lâu dài và tương đối nghiêm trọng. Lúc này yêu cầu công tắc nhảy cầu dao cắt điểm sự cố, cho nên không cần thiết tự động đóng lại cầu dao.

15 – 5 – 3
Hỏi: Trên đường dây lắp khe hở bảo vệ, tại sao phải lắp phối hợp cầu dao
Đáp: Lắp khe hở bảo vệ trên đường đây 6 kV nơi sấm sét nhiều, sẽ tăng thêm tương đối cơ hội đường dây ngắt cầu dao ngừng điện, nếu không lắp thiết bị tự động đóng lại cầu dao thì khi khe hở có động tác, đường dây sẽ ngắt cầu dao ngừng điện. Nếu không có cầu đao tự động đóng lại thì cũng có thể xét đến cầu dao đóng lại cơ giới, như vậy có thể giảm số lần ngưng điện do sự cố.

15 – 5 – 4
Hỏi: Để nâng cao độ tin cậy cung cấp điện của môtơ điện xoay chiều cao áp cỡ lớn, liệu có thể lắp thêm cầu dao tự động đóng lại ZCH hoặc thiết bị tự động đưa vào của nguồn điện dự bị BZT vào đường dây nguồn điện được không?
Đáp: Đối với môtơ điện không đồng bộ cao áp cỡ lớn nói chung là có thể được, nhưng đối với môtơ điện đồng bộ cao áp cỡ lớn thì không được. Bởi vì khi thiết bị tự động ZCH, BZT có động tác, thời gian ngắt điện 0.5 giây trở lên, mà môtơ đồng bộ thì ngắt điện 0.35 giây trở lên là mất đồng bộ, lúc này máy điện vẫn có kích từ một chiều, ở thời điểm nguồn điện cung cấp khôi phục trở lại, máy điện sẽ chịu xung kích của dòng điện xung kích không cùng kỳ và mô men quay xung kích không cùng kỳ, khi nghiêm trọng có thể làm ngắn mạch bên trong môtơ điện. Nếu trên môtơ đồng bộ phối hợp thêm thiết bị bảo vệ mất đồng bộ và tự động điều chỉnh lại để nâng cao độ tin cậy cung cấp điện của môtơ điện đồng bộ mới có thể sử dụng phối hợp với ZCH hoặc BZT.

15 – 5 – 5
Hỏi: Tại sao cầu dao tự động đóng lại chỉ có thể sử đụng trên công tắc ra của đường đây cấp điện mà không thể sử dụng trên công tắc biến áp môtơ điện nói chung?
Đáp: Bởi vì sự cố có tính tức thì của đường dây cấp điện tương đối nhiều, như các sự cố chim gây hại, sét đánh v.v… sau khi công tắc nhảy cầu dao thì sự cố cũng mất. Vì thế, để nhanh chóng cấp điện, có thể sử dụng thiết bị tự động đóng lại cầu dao, nhưng sự cố tức thì của bộ biến áp môtơ điện tương đối ít, nếu sử đụng cầu dao tự động đóng lại có thể làm cho sự cố mở rộng, vì thế nói chung không được sử dụng.

15 – 5 – 6
Hỏi: Cầu dao tự động đóng lại, tại sao chỉ áp dụng đóng lại một lần hoặc đóng lại hai lần mà không áp dụng đóng lại nhiều lần như tám hoặc mười lần?
Đáp: Khi đường dây xảy ra sự cố có tính tạm thời, mà sự cố này sau khi ngắn mạch sẽ nhanh chóng tự động mất (như chim gây hại, sét đánh v.v…), lợi dụng cầu dao tự động đóng lại có thể nhanh chóng khôi phục truyền điện, giảm thiểu tổn thất của người sử dụng. Nhưng nếu sự cố có tính lâu dài thì không nên tiếp tục truyền điện. Bởi vì một hai lần đóng lại không được thì không được tiếp tục đóng lại, tiếp tục đóng lại sự cố ngắn mạch có tính lâu dài sẽ gây nên xung kích của dòng điện lớn đối với hệ thống điện lực, làm công tắc chóng hỏng, thậm chí xảy ra sự cố. Vì thế không được đóng lại nhiều lần.

15 – 5 – 7
Hỏi: Sau khi sửa chữa dây cấp điện ra của trạm biến điện, trước khi đóng cầu dao truyền điện, tại sao đưa bảo vệ cầu dao đóng lại ra khỏi vận hành?
Đáp: Chủ yếu là tính đến sau khi sửa xong dây cấp điện, có khả năng vì dây đất tạm thời chưa tháo bỏ mà gây ra sự cố ngắn mạch, khiến cho sau khi công tắc dầu đóng cầu dao, hình thành dòng điệnngắn mạch nhiều lần che cắt làm hỏng thiết bị hoặc mở rộng sự cố. Vì thế, thiết bị cầu dao đóng lại phải đưa ra khỏi vận hành trước khi truyền điện.

15 – 5 – 8
Hỏi: Tại sao tự động đóng nguồn dự bị (BZT) vừa yêu cầu phải nhanh chóng vừa qui định có thời hạn nhất định?
Đáp: Thời gian từ lúc dây cái của nguồn điện làm việc mất điện áp đến khi nguồn điện áp bị tự động đưa vào gọi là thời gian mất điện đối với nơi sử dụng thời gian này càng ngắn, phanh hãm của môtơ càng nhẹ, tự khởi động càng dễ. Nhưng tính đến sau khi hồ quang ở điểm sự cố ngắn mạch khiến nguồn điện làm việc nhảy cầu dao đã tắt, quá trình khí ion hóa đòi hỏi thời gian nhất định. Cho nên, nói chung qui định thời gian mất điện khoảng 1 – 1.5 giây. Thời hạn thiết bị tự động đóng cầu dao lại của đường dây tải điện cũng cùng lý do đó.

https://dienhathe.com


Điện Hạ Thế


Hotline: 0907 764 966 (Zalo) - Ms Nhung

email: info@dienhathe.com

Website: www.dienhathe.org

Điện Hạ Thế.com phân phối các sản phẩm thiết bị Điện Công Nghiệp, Biến Tần, Khởi Động Mềm,Phụ kiện tủ điện, dây cáp điện, ATS-Bộ Chuyển Nguồn Tự Động,Điện Dân Dụng,Tụ Bù, cuộn kháng, bộ điều khiển và các loại thiết bị tự động.:

Download Catalog sản phẩm, bảng giá thiết bị Điện Công Nghiệp tại : http://dienhathe.info

Related Posts:

0907764966