1500 Câu hỏi Nghành Điện | 3 – 14 Bộ điện kháng

3 – 14 – 1

Hỏi: Tại sao bộ điện kháng có tác dụng hạn chế dòng điện tương đối lớn khi    mạch điện xảy ra ngắn mạch?

Đáp: Bộ điện kháng mắc nối tiếp trong mạch điện. Khi hoạt động bình thường, điện trở của bộ điện kháng nhỏ hơn nhiều trở kháng của phụ tải, chỉ chiếm vài phần trăm. Vì thế ảnh hưởng rất ít đến dòng điện làm việc, sụt áp gây nên cũng rất nhỏ. Khi xảy ra ngắn mạch, trở kháng của phụ tải gần bằng 0, trở kháng của mạch điện chủ yếu là trở kháng của bộ điện kháng, có thể giảm thiểu đáng kể dòng điệnngắn mạch trong mạch điện, vì thế có tác dụng hạn chế dòng điện rõ rệt.

3 – 14 – 2

Hỏi: Tại sao có một số nhà máy điện sử dụng bộ điện kháng chia tách?

Đáp: Trong nhà máy phát điện, để hạn chế tối đa dòngđiện ngắn mạch, duy trì cho dây cái có điện áp dư tương đối cao, trị số phần trăm của bộ điện kháng phải tìm cách lớn một chút,nhưng khi hoạt động bình thường, lại dẫn đến tổn hao điện năng và tổn thất điện áp tương đối lớn. Nếu sử dụng bộ điện kháng chia tách thì có thể thỏa mãn cả hai. Bộ điện kháng chia tách ổ giữ cuộn dây có một đầu và đấu với nguồn điện, dòng điện định mức của hai phân nhánh bằng nhau, dùng để nối với dây dẫn ra như thể hiện ở hình 3 – 14 – 2. Khi vận hành bình thường, do chiều của dòng     điện hai cuộn dây chia tách ngược nhau khiến điện kháng của hai nhánh giảm nhỏ, do đó giảm tổn thất điện áp. Khi dây ra của một nhánh bị ngắn mạch thì dòng điện phụ tải của nhánh kia tương đối nhỏ so với dòng điệnngắn mạch, có thể bỏ qua tác dụng của dòng điện ngược chiều với nó, điện kháng của nhánh này tăng nhiều. Vì thế tác dụng hạn chế dòng điệnngắn mạch nâng cao, tổn thất điện áp cũng tăng lên, có thể duy trì điện áp dư của dây cái tương đối cao. Khuyết điểm của bộ điện kháng chia tách là: khi phụ tải của hai nhánh khác nhau, chênh lệch điện áp của hai nhánh tăng cao.

3 – 14 – 3

Hỏi: Hình 3 – 14 – 3 thể hiện một phần hệ thống mạch điện của nhà máy điện, nói chung 1DL sử dụng bộ ngắt mạch dung lượng tương đối lớn, tại sao 2DL thông qua bộ điện kháng L đấu với mạch điện sử dụng của nhà máy lại có thể dùng bộ ngắt mạch cỡ nhỏ?

Đáp: Việc chọn 1DL căn cứ vào cường độ dòng điện làm việc bình thường của    mạch điện và đùng hiệu ứng dòng điệnngắn mạch khi xảy ra ngắn mạch giữa 1DL Với biến thế để nghiệm chỉnh. Do cường độ dòng điệnngắn mạch tương đối lớn, phải dùng bộ ngắt mạch dung lượng lớn mới có thể đáp ứng yêu cầu. Nếu xảy ra ngắn mạch ở chính bộ điện kháng L và trên dây dẫn nối từ 2DL đến L thì dòng điệnngắn mạch chạy qua 2DL cũng rất lớn. Nhưng L tương đối bảo đảm, còn dây dẫn nối với 2DL thì rất ngắn, khả năng xảy ra ngắn mạch rất ít, nên dòng điệnngắn mạch chạy qua 2DL có thể chỉ xét đến dòng điệnngắn mạch sau khi bộ điện kháng đã hạn chế, trị số tương đối nhỏ, do đó 2DL có thể chọn bộ ngắt mạch cỡ nhỏ, tiết kiệm đầu tư.

3 – 14 – 4

Hỏi: Tại sao nhà máy điện không chọn dùng bộ điện kháng có lõi sắt mà chọn dùng bộ điện kháng xi măng rỗng ruột?

Đáp: Vì bộ điện kháng có lõi sắt khi dòng điệnngắn mạch chạy qua sẽ làm lõi sắt bão hòa, lượng điện cảm giảm (tức điện kháng giảm), từ đó làm giảm tác dụng hạn chế dòng điệnngắn mạch. Nếu tính đến tình hình khi bão hòa, điện kháng của bộ điện kháng muốn hạn chế được dòng điệnngắn mạch thì khi dòng điện phụ tải bình thường, điện kháng sẽ tăng lên, từ đó làm cho sụt áp trên bộ điện kháng cũng tăng lên, đồng thời lõi sắt cũng sẽ sinh ra tổn hao dòng xoáy, khiến bộ điện kháng nóng lên. Nếu dùng bộ điện kháng xi măng rỗng ruột, do điện cảm của nó là hằng số không liên quan với dòng điện, khi dòng diện ngắn mạch quá lớn sẽ không làm giảm tác dụng hạn chế dòng điệnngắn mạch, cũng không tồn tại tiêu hao lõi sắt, mà kết cấu lại rất đơn giản. Vì thế, nhà máy điện chọn sử dụng bộ điện kháng bằng xi măng rỗng ruột.

3 – 14 – 5

Hỏi: Có thể đặt những đồ vật sắt thép gần bộ điện kháng làm mát bằng không khí không?

Đáp: Gần bộ điện kháng làm mát bàng không khí không cho phép đặt bất cứ đồ vật bằng sắt thép nào (bao gồm cả dụng cụ và đinh vít… để lại khi sửa chữa). Bởi vì khi vận hành, các đồ vật này (vật liệu từ tính) sẽ gây tổn thất điện rất lớn và khiến nó phát nhiệt, đồng thời khi ngắn mạch, do dòng điện chạy qua bộ diện kháng lớn hơn nhiều so với dòng điện lúc bình thường, cho nên sẽ sinh ra từ trường rất mạnh, có thể hút các chi tiết này vào trong cuộn dây của bộ điện kháng, khiến cuộn dây của bộ điện kháng gây nên ngắn mạch hoặc bị hỏng, mở rộng phạm vi sự cố.

3 – 14 – 6

Hỏi: Với bộ điện kháng lõi sắt có khe hở, khi số vòng của cuộn dây không thay đổi, vật liệu lõi sắt đổi từ phiến thép silic cán nóng thành thép silic cán nguội thì trị số điện kháng có thay đổi không? Đối với bộ điện kháng lõi sắt không có khe hở thì sẽ như thế nào?

Đáp: Đối với bộ điện kháng lõi sắt có khe hở, khi số vòng của cuộn dây không thay đổi, thì độ lớn của trị số điện kháng của nó phụ thuộc vào độ lớn của khe hở, chất lượng vật liệu thép silic và tình trạng xử lý công nghệ khe nối. Nhưng có tác dụng quyết định là độ lớn của khe hở, vì rằng từ trở của khe hở rất lớn, trong điều kiện từ thông sinh ra giống nhau, yêu cầu từ động thế càng lớn. Lúc này, ảnh hưởng của chất lượng vật liệu phiến thép silic đối với độ lớn điện kháng không chiếm vị trí chủ yếu. Vì thế, khi vật liệu lõi sắt của nó từ thép silic cán nóng sang dùng thép silic cán nguội, trị số điện kháng biến đổi rất nhỏ.

Đối với bộ điện kháng lõi sắt không có khe hở thì trị số điện kháng của nó tỉ lệ thuận với hệ số dẫn từ. Dưới diều kiện mật độ từ thông như nhau, hệ số dẫn từ của phiến thép silic cán nguội cao hơn phiến thép silic cán nóng. Vì thế, đối với bộ điện kháng lõi sắt không có khe hở nếu vật liệu lõi sắt của nó sau khi đổi phiến thép silic cán nóng sang dùng phiến thép silic cán nguội, thì trị số điện kháng có tăng lên rõ rệt.

3 – 14 – 7

Hỏi: Khi lắp bộ điện kháng các pha, đặt thẳng đứng hay đặt ngang bằng tốt?

Đáp: Đặt thắng đứng bộ điện kháng các pha tức là lắp chồng các bộ điện kháng pha. Phương pháp lắp này làm cho cái cách điện ngăn cách cuộn dây chịu lực ép của dây pha. Nếu bộ điện kháng để ngang bằng thì lực mà cái cách điện phải chịu là lực uốn. Bởi vì lực chịu nén của cái cách điện lớn hơn nhiều so với lực chịu nén cho nên bộ điện kháng của các pha lắp thẳng đứng thì tương đối tốt hơn.

3 – 14 – 8

Hỏi: Tại sao bộ điện kháng khởi động sử dụng kiểu ngâm trong dầu, còn bộ điện kháng hạn dòng lại áp dụng kiểu cách điện bằng không khí?

Đáp: Dầu dùng để cách điện và tản nhiệt. Bộ điện kháng khởi động là phụ kiện kèm theo của môtơ lớn khi khởi động, yêu cầu thể tích nhỏ. Khi ngâm trong dầu có thể cải thiện điều kiện tản nhiệt, nâng cao độ cách nhiệt, từ đó giảm thể tích bộ điện kháng. Do dòng điện khởi động chạy qua bộ điện kháng khởi động nhỏ hơn dòng điệnngắn mạch, sẽ không gây nổ. Nhưng để đề phòng nhiệt độ tăng lũy tiến, số lần khởi động phải hạn thế, chỉ cho phép khởi động vài lần trong một giờ. Bộ điện kháng hạn dòng dùng để hạn chế dòng điệnngắn mạch. Nếu áp dụng kiểu ngâm trong dầu thì

khi dòng điệnngắn mạch lớn chạy qua, nhiệt độ dầu sẽ tăng lên nhanh chóng, khiến dầu phân giải sinh ra chất khí, dẫn đến nổ. Vì thế, chỉ có thể áp dụng bộ điện kháng kiểu cách điện bằng không khí với thể tích tương đối lớn.

3 – 14 – 9

Hỏi: Trong vỏ bình dầu bộ điện kháng kiểu ngâm dầu tại sao phải tăng thêm tấm ngăn bằng nhôm, hoặc đồng?

Đáp: Bộ điện kháng nếu không có thiết bị đặc biệt thì tử thông bị rò sẽ thông qua vỏ bình dầu thành khép kín. Do tổn hao từ trễ, dòng xoáy, sẽ dẫn đến vỏ bình dầu quá nóng, gây nên dầu cách điện quá nóng. Để cải thiện tình hình này, sẽ lót một tấm ngăn cách hình vòng không dẫn từ làm bằng nhôm hoặc đồng vào vách trong vỏ két dầu. Do tác dụng cảm ứng từ, từ rò sẽ sinh ra dòng xoáy trong tấm ngăn, dòng xoáy này lại sinh ra từ thông ngược chiều với từ thông rò, làm yếu từ thông rò thông qua vỏ bình dầu, giảm thiểu tổn hao dòng xoáy, từ trễ đồng thời làm giảm sự tăng nhiệt độ.

3 – 14 – 10

Hỏi: Không khí có thể cách điện. Tại sao cách điện trong cuộn dây của bộ điện kháng cao áp không được phép tồn tại không khí?

Đáp: Vì cách điện của cuộn dây bộ điện kháng cao áp là gồm một số loại vật liệu cách điện tổ hợp lại. Hệ số điện môi của vật liệu khác nhau không giống nhau. Sự phân bố điện áp trong lớp cách điện là do hệ số điện môi của các vật liệu này quyết định. Trên lớp cách điện có hệ số điện môi tương đối nhỏ sẽ có sụt áp tương đối lớn. Cho nên, phần lớn điện áp từ bên ngoài, đều do vật liệu cách điện có hệ số điện môi nhỏ gánh chịu. Hệ số điện môi của không khí thấp hơn hệ số điện môi của vật liệu cách điện thể lỏng hoặc thể rắn. Cho nên, trong kết cấu cách điện của cuộn dây nó là khâu mỏng yếu, dễ phóng điện trong lớp không khí, dẫn đến làm hỏng toàn bộ lớp cách điện. Do đó không được phép tồn tại không khí.

3 – 14 – 11

Hỏi: Tác dụng của lớp sơn bên ngoài vỏ bộ điện kháng bêtông và các thiết bị điện khác có giống nhau không?

Đáp: Không giống nhau. Lớp sơn ngoài các thiết bị điện chủ yếu là nhằm chống gỉ và gia tăng tản nhiệt bề mặt, còn lớp sơn bộ điện kháng bê tông chủ yếu nhằm chống ẩm. Bởi vì, tính hút ẩm của bộ điện kháng bê tông rất lớn, nếu không sơn thì thành phần nước trong không khí sẽ bị hút vào trong bê tông, khi dòng điện (nhất là dòng điệnngắn mạch) chạy qua, bê tông bị nóng, lúc này nước xâm nhập vào bê tông sẽ bốc hơi và lập tức ngưng kết trên bề mặt, khiến bề mặt bê tông đọng một lớp nước, nếu trên bề mặt lại bám một lớp bụi thì giữa các vòng sẽ bị đánh thủng, hình thành hồ quang, kết quả không những phá hoại cuộn dây mà còn có thể dẫn đến ngắn mạch giữa các pha. Cho nên bộ điện kháng bê tông phải sơn.

3 – 14 – 12

Hỏi: Tại sao chiều quấn của cuộn dây pha giữa bộ điện kháng ngược với hai pha khác?

Đáp: Chiều quấn của cuộn dây pha giữa bộ điện kháng ngược với hai pha khác, sẽ có thể giảm lực điện động do dòng điệnngắn mạch gây nên. Như thể hiện ở hình 3 – 14 – 12, lực điện động sinh ra giữa ba pha đối với pha C mà nói (hai pha khác cũng giống nhau) như sau: FB-C là lực đẩy, FA-C là lực hút. Các lực này triệt tiêu lẫn nhau. Cho nên, giá đỡ cách điện của bộ điện kháng chịu lực tương đối nhỏ, khó bị phá hoại. Nếu chiều quấn giống nhau, thì giữa các pha đều chịu lực hút. Các lực này chồng lên nhau, cho nên giá cách điện của bộ điện kháng chịu lực tương đối lớn, dễ bị hỏng.

https://dienhathe.com


Điện Hạ Thế


Hotline: 0907 764 966 (Zalo) - Ms Nhung

email: info@dienhathe.com

Website: www.dienhathe.org

Điện Hạ Thế.com phân phối các sản phẩm thiết bị Điện Công Nghiệp, Biến Tần, Khởi Động Mềm,Phụ kiện tủ điện, dây cáp điện, ATS-Bộ Chuyển Nguồn Tự Động,Điện Dân Dụng,Tụ Bù, cuộn kháng, bộ điều khiển và các loại thiết bị tự động.:

Download Catalog sản phẩm, bảng giá thiết bị Điện Công Nghiệp tại : http://dienhathe.info

Related Posts: