1500 Câu hỏi Nghành Điện | 6 – 1 Nguyên lý hoạt động cơ bản của động cơ điện không đồng bộ

6 – 1 – 1

Hỏi: Động cơ điện kiểu lồng sóc có thể đạt đến tốc độ quay đồng bộ không?

Đáp: Động cơ điện kiểu lồng sóc sở dĩ có thể quay được là do từ trường quay của stato cắt vật dẫn của rôto, sinh ra dòng điện cảm ứng, rồi tác dụng với từ thông mà tạo ra. Nếu đạt đến tốc độ quay đồng bộ thì giữa từ trường quay của stato và rôto không có sự vận động tương đối, tức không thể sinh ra dòng điện cảm ứng, do đó cũng không thể sinh ra mô men quay, cho dù môtơ không tải thì vẫn còn có lực cản của gió, cho nên tốc độ quay tất nhiên giảm, tức không bao giờ có thể đạt đến tốc độ quay đồng bộ.

 

6 – 1 – 2

Hỏi: Cường độ dòng điện khởi động của động cơ điện cảm ứng rất lớn, nhưng mô men quay không thật lớn, tại sao?

Đáp: Khi môtơ điện cảm ứng quay, tần số dòng điện trong rôto rất thấp, cho nên điện kháng rất nhỏ, dòng điện và điện thế gần cùng pha, phương chiều của lực từ trường stato tác dụng lên dây dẫn rôto là thống nhất, hoặc chúng ta có thể xem từ trường của stato tạo với từ trường của rôto thành 90o, khi khởi động với mô men quay lớn nhất, như thể hiện trong hình (a) tần số của rôto rất cao, điện kháng rất lớn, hệ số công suất rất thấp, nói như vậy tức là dòng điện đi sau điện thế gần 90o. Từ trường rôto gần như song song với từ trường stato, cũng có nghĩa rôto có một số lực triệt tiêu lẫn nhau, cho nên cường độ dòng điện lớn, mô men quay vẫn rất nhỏ, như hình (b).

 

6 – 1 – 3

Hỏi: Một môtơ điện bốn đường mắc song song, mỗi cực mỗi pha có 4 cuộn dây, liệu có thể đem 4 cuộn dây của mỗi một pha cực đấu thành 4 đường?

Đáp: Bốn cuộn dây trong cùng một pha cực thì điện áp cảm ứng trong đó có lệch vị trí pha, khi các cuộn dây này mắc song song, giữa chúng sẽ sinh ra dòng điện mạch vòng, không thể quay bình thường. Do đó không thể mắc song song bằng phương pháp này.

 

6 – 1 – 4

Hỏi: Nếu khe hở không khí của môtơ hai cực không đều nhau, sẽ có hay không hiện tượng lực kéo từ một chiều? Tại sao?

Đáp: Đối với máy điện hai cực bất kể khe hở không khí của nó hai cực có đều hay không, đều không có hiện tượng lực kéo từ một chiều. Bởi vì từ thông của mạch từ tất phải thông qua khe trống hai lần. Nếu một lần thông qua cực N thì phải có một lần thông qua cực S. Cho nên bất luận từ thông của cực N hoặc cực S, khi nó thông qua bên khe trống nhỏ thì cũng phải thông qua bên khe trống lớn, tức bất kể khe trống có đều hay không thì tổng từ trở dưới hai cực đều không thay đổi, do đó độ lớn của lượng từ thông hai cực bằng nhau, cho nên không có hiện tượng lực kéo từ một chiều.

 

6 – 1 – 5

Hỏi: Một môtơ điện không đồng bộ ba pha cỡ nhỏ 0.6kW, dòng điện không tải đã vượt quá bán dòng điện định mức đủ tải. Thế thì tiêu hao không tải của môtơ liệu có vượt quá bán 0.6kW không? Khi vận hành đủ tải có phải cũng chỉ có thể đưa ra công suất chưa dầy một nửa còn lại, tức 0.3kW không?

Đáp: Không phải. Vì rằng giữa điện ápdòng điện của môtơ đều có lệch góc pha. Lệch góc pha khi không tải là gần 90o, còn lệch pha khi đủ tải thì nhỏ hơn nhiều. Cho nên công suất của môtơ không thể đơn thuần lấy trị số dòng điện lớn hay nhỏ để đánh giá mà còn liên quan tới lệch góc pha. Đồ thị véc tơ của điện ápdòng điện khi không tải và đủ tải như thể hiện ở hình 6 – 1 – 5. Công suất đầu vào khi không tải Po = UIocoso, Công suất đầu vào khi đủ tải P = UIcos. Qua đồ thị có thể thấy, dòng điện không tải Io của môtơ tuy lớn hơn một nửa của dòng điện định mức I, nhưng do góc hệ số công suất j của môtơ khi có tải định mức, nhỏ hơn nhiều so với góc hệ số công suất o khi không tải. Cho nên công suất đầu vào Po của môtơ khi không tải rất nhỏ, còn xa mới đạt một nửa công suất đầu vào định mức P của môtơ. Đương nhiên, đầu ra khi đủ tải cũng không phải 0.3kW.

 

6 – 1 – 6

Hỏi: Cường độ dòng điện đấu dây của một môtơ điện không đồng bộ ba pha lần lượt là IA = 2.1A,  IB = 2.2A, IC = 2.3A. Căn cứ vào các trị số này có thể xác định quan hệ vị trí pha của dòng điện các dây đấu được không?

Đáp: Dùng phương pháp dựng hình học. Trước tiên dựng OAB’ (như hình 6 – 1 – 6), sao cho OA = 2.1, OB’ = 2.2, AB’ = 2.3. Sau đó kéo dài B’O đến B sao cho OB = OB’ , qua O dựng OC // AB’ , OC = AB’ , chiều giống nhau. Véc tơ  ,   ,  chính là đồ thị véc tơ của IA, IB, IC góc kẹp giữa các véc tơ chính là góc lệch pha giữa các dòng điện.

 

6 – 1 – 7

Hỏi: Một môtơ điện không đồng bộ ba pha đang vận hành, dùng ampe kế kẹp đo được dòng điện của một pha là 10A, khi lần lượt đo hai dây và ba dây pha thì số đọc của ampe kế phải là bao nhiêu?

Đáp: Môtơ điện không đồng bộ ba pha đang vận hành bình thường có thể coi như là mạch điện ba pha mà dòng điện ba pha và phụ tải ba pha đều cân bằng, đối xứng, cho nên cường độ dòng điện ba pha đều bằng nhau, nhưng lệch pha 120o, như thể hiện ở hình 6 – 1 – 7. Nếu dòng điện của một dây pha trong đó  A = 10A, thì cường độ dòng điện khi đo hai dây pha sẽ là  A +  B, dùng phương pháp hình binh hành bốn cạnh để dựng đồ thị véctơ, sẽ được  A +  B = 10A, cho nên dòng điện khi đo hai dây pha sẽ đọc được trên ampe kế vẫn là 10A. Khi đo dòng điện của ba dây pha, qua đồ  thị có thể thấy  A +  B = C, nhưng chiều ngược nhau, tức  A +  B + C = 0. Cho nên số đọc trên ampe kế bằng 0.

 

6 – 1 – 8

Hỏi: Một môtơ hai tốc độ xoay chiều ba pha có hai nhóm cuộn dây khác số cực. Khi hai nhóm cuộn dây này đều đấu theo phương pháp hình sao hai đường song song thì dòng điệncông suất không tải đều tương đối lớn, không thể sử dụng bình thường. Tại sao?

Đáp: Đó là do ở cách đấu này, sau khi một nhóm cuộn dây thông nguồn, còn nhóm cuộn dây đấu hình sao hai đường song song kia giống như là cuộn dây thứ cấp của biến áp ngắn mạch (như hình 6 – 1 – 8) đối với nhóm cuộn dây thông điện. Vậy là dòng điện của nhóm cuộn dây thông điện (tương đương cuộn sơ cấp của biến thế) sẽ rất lớn, công suất tiêu hao cũng rất lớn. Do đó, đối với loại môtơ hai tốc độ có hai nhóm cuộn dây, không thể áp dụng phương pháp đấu hình sao hai đường song song.

 

6 – 1 – 9

Hỏi: Tại sao trong hạng mục sản phẩm của môtơ điện không đồng bộ đều phải có tỉ số mô men quay lớn nhất và mô men quay định mức?

Đáp: Môtơ không đồng bộ, khi vận hành lâu dài đều không cho phép mô men quay có phụ tải vượt quá mô men quay định mức, nhằm tránh quá nóng, gây cháy hỏng. Nếu thời gian mô men quay phụ tải vượt quá mô men quay định mức rất ngắn, khi môtơ chưa vượt quá nhiệt độ tăng cho phép phụ tải đã giảm thì có thể được, nhưng không vượt quá mô men quay lớn nhất, nếu không môtơ sẽ ngừng quay. Qua đó có thể thấy, mô men quay lớn nhất là phản ánh khả năng quá tải thời gian ngắn của môtơ không đồng bộ. Cho nên, trong thông số sản phẩm môtơ không đồng bộ, đều phải cung cấp tỉ số giữa mô men quay lớn nhất và mô men quay định mức. Nói chung, tỉ số đó của môtơ là 1.8 – 2.2.

 

6 – 1 – 10 

Hỏi: Một môtơ kiểu lồng sóc dùng trên xe cẩu, phát điện dây đồng thau của rôto bị đứt gãy, người ta định dùng dây đồng đỏ để thay, cho rằng như vậy có thể giảm thiểu tiêu hao điện trở rôto, tránh được dây đồng vàng bị đứt do quá nóng. Nghỉ như vậy có hợp lý không?

Đáp: Rôto dùng dây đồng vàng làm lồng sóc thì không được thay thế bằng dây đồng đỏ. Bởi vì mục đích rôto dùng dây đồng thau là vì điện trở của nó tương đối lớn, có thể thu được mô men quay khởi động tương đối lớn. Nếu thay bằng đồng đỏ điện trở nhỏ thì mô men lực khởi động sẽ giảm rất nhiều, không thể đáp ứng yêu cầu đặc tính khởi động của môtơ xe cấu.

 

6 – 1 – 11

Hỏi: Tại sao tiện nhỏ vòng đầu của môtơ kiểu lồng sóc có thể nâng cao mô men quay khởi động?

Đáp: Mô men quay khởi động của môtơ cảm ứng tỉ lệ thuận với hệ số công suất khi khởi động, nếu tiện nhỏ vòng đầu thì điện trở của cuộn dây rôto sẽ tăng lên, như vậy khi khởi động dòng điện hữu công sẽ tăng lên, khiến mô men quay khởi động tăng lên. Nhưng không thể tiện bớt quá nhiều, nếu không hiệu suất sẽ giảm, nhiệt độ tăng cao.

 

6 – 1 – 12

Hỏi: Tại sao môtơ cảm ứng mà mô men quay khởi động không đạt yêu cầu, nếu tiện nhỏ bớt một cách thích đáng đường kính ngoài của rôto thì mô men quay khởi động sẽ tăng lên?

Đáp: Mô men quay khởi động của rôto cảm ứng gần như tỉ lệ nghịch với điện kháng rò của rôto – stato. Tiện nhỏ vừa phải đường kính ngoài các rôto sẽ làm tăng khe hở không khí, vì thế sẽ giảm nhỏ điện kháng rò, mô men khởi động sẽ tăng lên.

Nhưng việc tăng khe hở trống lại làm cho dòng điện không tải cũng tăng lên, làm giảm hệ số công suất. Cho nên áp dụng biện pháp tiện nhỏ đường kính ngoài của rôto, nâng cao mô men quay khởi động là có hạn độ nhất định.

 

6 – 1 – 13

Hỏi: Dung lượng tạm thời và dung lượng liên tục của môtơ có gì khác nhau?

Đáp: Dung lượng của môtơ chủ yếu quyết định bởi sự tăng nhiệt độ cách điện. Dung lượng liên tục là để chỉ phụ tải lớn nhất mà môtơ có thể chịu được khi vận hành lâu dài nhưng nhiệt độ không vượt quá ngoài hạn nhất định. Dung lượng tạm thời là để chỉ phụ tải lớn nhất mà môtơ có thể chịu được khi thời gian vận hành của môtơ rất ngắn (ví dụ 15 phút, 30 phút v.v…) mà thời gian dừng máy khá lâu nhiệt độ của môtơ không vượt quá giới hạn nhất định. Rõ ràng dung lượng tạm thời của cùng một môtơ sẽ lớn hơn dung lượng liên tục.

 

6 – 1 – 14

Hỏi: Môtơ không đồng bộ có cùng công suất, tại sao loại tốc độ quay cao, giá lại rẻ hơn?

Đáp: Công suất đầu ra P tỉ lệ thuận với tích của mô men quay M và tốc độ quay n. Khi P như nhau, n cao, M nhỏ. Ngược lại, n thấp thì M sẽ lớn. M lại tỉ lệ thuận với từ thông  và cường độ dòng điện I trong môtơ, còn  và 1 lại phụ thuộc vào kích thước của môtơ,  và I càng lớn thì kích thước của môtơ càng lớn. Qua những đều trên có thể thấy, môtơ có cùng công suất, khi n cao, M nhỏ thì kích thước của môtơ có thể giảm, tức lượng sử dụng sắt, đồng có thể giảm thiểu, vì thế giá sẽ rẻ hơn.

 

6 – 1 – 15

Hỏi: Môtơ không đồng bộ đấu hình sao, khi bật công tắc của nó sang quay ngược chiều thì chiều quay của nó không thay đổi. Sau khi dừng máy, phát hiện cầu chì một pha bị đứt. Tại sao sau khi đứt cầu chì một pha thì môtơ không thể quay thuận, quay ngược?

Đáp: Môtơ không đồng bộ 3 pha, lúc vận hành, sau khi đứt nguồn điện một pha thì tương đương như môtơ một pha, chiều của mô men quay điện từ của nó giống với chiều quay cũ, khiến môtơ vẫn quay theo chiều cũ. Lúc này nếu thay đổi thứ tự pha của nguồn điện, do thiếu pha, môtơ vẫn tương đương với môtơ một pha, chiều mô men quay của nó vẫn giữ nguyên không đổi, cho nên không thể thay đổi chiều quay của môtơ.

 

6 – 1 – 16

Hỏi: Tại sao môtơ điện không đồng bộ ba pha khi dừng máy thiếu pha thì không thể khởi động được, còn khi đang quay thì thiếu pha vẫn có thể tiếp tục quay?

Đáp: Môtơ không đồng bộ ba pha, khi ở trạng thái dừng, nếu cuộn dây một pha hở mạch hoặc mất nguồn điện một pha, lúc thông nguồn, thì từ trường do cuộn dây sinh ra có thể chia thành hai từ trường quay với độ lớn bằng nhau, ngược chiều nhau. Chúng cùng với mô men quay do tác dụng của rôto sinh ra, cũng có độ lớn bằng nhau, ngược chiều nhau. vì thế mô men quay khởi động bằng không nên không thể khởi động được.

Khi môtơ đang quay mà thiếu pha, từ trường do cuộn dây sinh ra cũng có thể chia thành hai từ trường quay bằng nhau, ngược chiều nhau. Nhưng tốc độ quay tương đối giữa từ trường quay có chiều quay ngược với chiều quay môtơ và rôto rất lớn, thế điện động cảm ứng sinh ra trong rôto và tần số của dòng điện gần như gấp hai lần tần số của nguồn điện, cảm kháng của rôto rất lớn, vì thế lượng hữu công của dòng điện có tính quyết định đến độ lớn của mô men quay rất nhỏ, cho nên mô men quay ngược chiều nhỏ hơn nhiều mô men quay thuận chiều. Vì thế môtơ có thể tiếp tục quay. Nhưng công suất cho phép lúc này chỉ có thể bằng một nửa công suất định mức, nếu phụ tải là phụ tải dính mức thì dòng điện chạy qua cuộn dây ắt sẽ vượt qua dòng điện định mức, khiến động cơ nóng cháy.

 

6 – 1 – 17

Hỏi: Khi đem rôto lấy từ trong sáng của môtơ ra, đấu với điện áp định mức để thí nghiệm, có thể phát hiện thấy cường độ dòng điện của stato lớn hơn nhiều lần cường độ dòng điện không tải bình thường. Đó là nguyên nhân gì?

Đáp: Sau khi lấy rôto từ trong stato ra, từ trở của mạch từ sẽ thay đổi. Vốn là từ thông có thể thông qua lõi sắt của rôto, sau khi lấy rôto ra, chỉ có thể thông qua trong không khí, mà từ dẫn suất của không khí thấp hơn nhiều so với lõi sắt, vì thế làm tăng từ trở. Căn cứ vào định luật ôm mạch từ, từ thông  = từ thế IW/ từ trở Rm, muốn duy trì  không thay đổi trong lõi sắt stato, dòng điện kích từ I sẽ đòi hỏi lớn hơn nhiều lần. Vì thế dòng điện không tải lớn hơn nhiều lần khi bình thường và thời gian kéo dài thì cuộn dây stato sẽ bị cháy do quá nóng.

 

6 – 1 – 18

Hỏi: Khi không tải, dòng điện ba pha của môtơ không đồng bộ ba pha 380V gần cân bằng, nhưng có tiếng rung chấn động nghiêm trọng. Sau khi quay vài giờ vẫn không có gì khác thường. Nếu hạ áp xuống dưới 300V hoặc tăng lên trên 420V, tiếng rung chấn động đều giảm rõ rệt. Tại sao?

Đáp: Dòng điện ba pha cân bằng và sau khi quay vài giờ vẫn không có gì khác thường, chứng tỏ cuộn dây không hỏng. Tiếng rung chấn động là do khe hở giữa stato, rôto không đều gây ra. Phía khe hở nhỏ thì mật độ từ thông tương đối cao, lực hút từ tương đối lớn, nên gây chấn động bệ máy. Khi chấn động này cộng hưởng với tần số dao động tự nhiên của bệ máy thì tình hình càng nghiêm trọng. Nếu hạ điện áp xuống thì lực hút từ không cân bằng sẽ giảm, chấn động cũng giảm, nếu điện áp tăng thì có hiện tượng bão hòa từ trong lõi sắt, khiến mật độ từ thông của khe hở có xu thế quân bình, do đó lực hút từ không cân bằng giảm, chấn động cũng giảm.

 

6 – 1 – 19

Hỏi: Làm thế nào có thể đùng biện pháp đơn giản để phân biệt số cực của động cơ điện không đồng bộ ba pha?

Đáp: Vì trong rô tơ của môtơ có từ dư, cho nên trong tình hình cuộn dây stato thoát ly lưới điện làm quay roto, trong cuộn dây stato sẽ sinh ra dòng điện xoay chiều. Căn cứ vào nguyên lý này, có thể dùng một mili ampe kế hoặc mili vôn kế một chiều đấu vào dây ra của một pha bất kỳ cuộn dây stato ba pha, như thể hiện ở hình 6 – 1 – 19. Sau đó, đánh dấu liên tục, từ từ quay rôto, lúc đó kim đồng hồ sẽ lệch khỏi vị trí 0. Quay một vòng, nếu đồng hồ có chia độ hai bên thì số lần kim lệch khỏi 0 sẽ bằng số cực của môtơ. Nếu đồng hồ chia độ một bên thì số lần kim lệch 0 sẽ bằng logarit cực của môtơ này.

 

6 – 1 – 20

Hỏi: Môtơ không đồng bộ ba pha kiểu lồng đấu dây theo hình 6 – 1 – 20 (a).

Tại sao khi quay rôto thuận chiều thì trong khoảnh khắc vôn kế xuất hiện điện ápV1 > 3 Vôn, V2

Đáp: Dòng diện một chiều chạy qua cuộn dây stato ba pha, nên trong môtơ sinh ra từ trường không đổi từ cực nhỏ đường nét đứt trong hình (b) thể hiện. Khi quay rôto, do cuộn dây rôto cắt từ trường này, do đó sinh ra điện thế, vì cuộn dây rôto là ngắn mạch, trong đó sẽ sinh ra dòng điện và sinh ra từ trường rôto. Chiều của dòng điện rôto và cực tính của từ trường rôto như thể hiện ở hình (b). Khi rôto tự quay xoay, từ trường rôto cắt cuộn dây stato khiến trong cuộn dây stato ba pha cảm ứng ra điện thế tức thì. Điện áp mà vôn kế đo được sẽ bằng tổng điện áp một chiều do nguồn điện một chiều hình thành và điện thế cảm ứng tức thì. Từ hình vẽ và từ bảng kèm theo, có thể thấy được: V2 = 3-DV, V1 = 3+DV, cho nên V1>3 Vôn, V2

 

          Pha A        Pha B        Pha C

Độ lớn của dòng điện một chiều trong cuộn dây 3 pha        IA     IA

 IA

 

Chiều của dòng điện một chiều trong cuộn dây 3 pha         Từ cuối đến đầu          Từ đầu đến cuối         Từ đầu đến cuối

Chiều tăng của điện thế một chiều trong cuộn dây 3 pha    Từ đầu đến cuối          Từ cuối đến đầu         Từ cuối đến đầu

Độ tăng của điện thế một chiều trong cuộn dây 3 pha         6V    3V    3V

Chiều điện thế tức thì do cuộn dây stato sinh ra khi quay rôto             Từ đầu đến cuối    Từ cuối đến đầu

Độ lớn của điện thế tức thì do cuộn dây stato sinh ra khi quay rôto    0       V          V

 

6 – 1 – 21

Hỏi: Tại sao môtơ dung lượng tương đối lớn đa số áp dụng cách đấu , còn môtơ dung lượng tương đối nhỏ đa số áp dụng cách đấu Y?

Đáp: Với điện áp định mức giống nhau, số vòng cần thiết của cách đấu  bằng    lần của cách đấu Y, còn khi công suất giống nhau, dây dẫn của cuộn dây đấu  nhỏ hơn cách đấu Y. Môtơ dung lượng nhỏ, do lõi sắt nhỏ, thế điện động phản kháng của mỗi vòng thấp nên số vòng của bản thân sẽ nhiều, dây dẫn sẽ phải tương đối nhỏ, cường độ cơ học kém, quấn mất công. Đồng thời, cách điện trong rãnh lõi sắt chiếm tỉ lệ cũng lớn, ảnh hưởng dung lượng của môtơ. Nếu dùng cách đấu  thì khuyết điểm trên càng nổi bật. Đối với môtơ dung lượng tương đối lớn, do lõi sắt tương đối lớn, điện thế phản kháng của mỗi vòng cao, nên số vòng của bản thân ít, dây dẫn to, nếu dùng cách đấu Y, thì dây dẫn càng lớn, quấn càng khó. Hơn nữa, với môtơ dung lượng tương đối lớn để hạn chế dòng điện khởi động, thường phải hạ áp khởi động, đối với cách đấu  thì có thể áp dụng phương pháp khởi động Y –  tương đối dễ.

 

6 – 1 – 22

Hỏi: Tại sao dòng điện không tải của môtơ không đồng bộ lớn hơn của máy biến thế, còn dòng điệnngắn mạch lại nhỏ hơn?

Đáp: Giống như máy biến thế, động cơ không đồng bộ bất kể là khi không tải hoặc khi có tải, từ trường chính của nó đều là do thành phần dòng điện kích từ trong cuộn dây bên sơ cấp (đối với động cơ điện không đồng bộ là cuộn dây stato) sinh ra, khe hở mạch từ chính càng lớn thì dòng điện kích từ cần thiết để sinh ra từ trường sẽ càng lớn. Trong mạch từ chính của môtơ không đồng bộ có khe hở, dòng điện không tải của nó có thể đạt 20 – 50% dòng điện định mức, còn trong máy biến thế không có khe hở, dòng điện không tải của nó chỉ chiếm khoảng 5% dòng điện định mức. Cho nên dòng điện không tải của môtơ không đồng bộ sẽ lớn hơn nhiều so với của máy biến thế. Khi môtơ không  đồng bộ và máy biến thế ngắn mạch, thì dòng điệnngắn mạch bên thứ cấp của nó đều do điện kháng rò bên thứ cấp và điện trở của chính cuộn  dây quyết định. Cuộn dây của môtơ không đồng bộ đặt trong rãnh lõi sắt, từ thông rò tương đối lớn, cho nên điện kháng rò thông thường lớn hơn của máy biến thế. Vì thế, dòng điệnngắn mạch của môtơ không đồng bộ chỉ có 3.5 – 8 lần dòng điện định mức, còn dòng điệnngắn mạch của máy biến thế cao gấp 10 – 20 lần dòng điện định mức, tức dòng điệnngắn mạch của môtơ không đồng bộ nhỏ hơn rất nhiều.

 

6 – 1 – 23

Hỏi: Môtơ không đồng bộ , máy phát điện không đồng bộ, bộ hãm điện từ có   gì khác nhau ?

Đáp: Môtơ không đồng bộ, máy phát điện không đồng bộ, bộ hãm điện từ là  ba trạng thái chuyển động khác nhau của máy điện không đồng bộ.

Tốc độ quay của rôto động cơ không đồng bộ nhỏ hơn trị số đồng bộ, điện năng đưa vào stato trên trục cơ dẫn ra cơ năng.

Tốc độ quay của rôto máy phát điện không đồng bộ lớn hơn trị số đồng bộ, cơ năng do động cơ đưa vào biến thành điện năng dẫn ra.

Rôto bộ hãm điện từ quay ngược chiều với từ trường của stato, sinh ra lực hãm, điện năng do lưới điện đưa vào và cơ năng từ máy động lực đưa vào đều chuyển thành năng lượng tiêu hao, khi môtơ đấu ngược, tức thực hiện trạng thái vận hành của bộ hãm điện từ

 

6 – 1 – 24

Hỏi: Tại sao hệ số công suất của môtơ không đồng bộ khi khởi động và không tải đều rất nhỏ, còn hệ số công suất khi đủ tải lại được nâng cao?

Đáp: Môtơ không đồng bộ khi khởi động hoặc vận hành không tải, thì dòng  điện của stato chủ yếu là dòng điện kích từ. Do dòng điện kích từ là dòng điện cảm  ứng vô công, do đó lúc này hệ số công suất rất thấp, nói chung khoảng 0.2. Khi môtơ điện không đồng bộ có phụ tải thì dòng điện rôto tăng lên, lúc này dòng điện stato cũng tăng lên theo, môtơ điện hấp thu dòng điện hữu công tương ứng từ lưới điện, cộng với dòng điện không tải, thành dòng điện tổng. Do trị số phần trăm của dòng điện không tải tương đối nhỏ, cho nên trị số cường độ dòng điện của nó cơ bản nâng cao theo phụ tải, mà phụ tải là dòng điện hữu công, vì thế hệ số công suất cũng nâng cao theo

 

6 – 1 – 25

Hỏi: Nếu dung lượng của môtơ điện không đồng bộ gần với dung lượng của máy biến thế, tại sao dòng điện không tải của môtơ điện không đồng bộ lại tương đối lớn?

Đáp: Mạch từ của môtơ không đồng bộ, ngoài phần lớn là do lõi sắt stato và lõi sắt rôto tạo thành ra, giữa stato và rôto còn có khe trống, từ trở của khe hở tương đối lớn. Còn lõi sắt của biến thế là một mạch từ khép kín, từ trở tương đối nhỏ. Do đó so với máy biến thế, môtơ điện không đồng bộ có dòng điện không tải tương đối lớn. Dòng điện không tải của biến thế bằng 1 – 8 % dòng điện định mức, dòng điện không tải của môtơ điện không đồng bộ, nói chung bằng 20 – 50% dòng điện định mức.

 

https://dienhathe.com


Điện Hạ Thế


Hotline: 0907 764 966 (Zalo) - Ms Nhung

email: info@dienhathe.com

Website: www.dienhathe.org

Điện Hạ Thế.com phân phối các sản phẩm thiết bị Điện Công Nghiệp, Biến Tần, Khởi Động Mềm,Phụ kiện tủ điện, dây cáp điện, ATS-Bộ Chuyển Nguồn Tự Động,Điện Dân Dụng,Tụ Bù, cuộn kháng, bộ điều khiển và các loại thiết bị tự động.:

Download Catalog sản phẩm, bảng giá thiết bị Điện Công Nghiệp tại : http://dienhathe.info

Related Posts:

he-thong-dien-dienhathe

1500 Câu hỏi Nghành Điện | 17 – 7 Ổn áp nguồn điện

  17 – 7 – 1 Hỏi: Trong thiết bị...

he-thong-dien-dienhathe

1500 Câu hỏi Nghành Điện | 13 – 3 Các nguồn sáng khác

  13 – 3 – 1 Hỏi: Hiệu suất phát...

0907764966