1500 Câu hỏi Nghành Điện | 6 – 2 Kết cấu của môtơ điện không đồng bộ

6 – 2 – 1
Hỏi: Số cánh tản nhiệt ở đế môtơ điện không đồng bộ cỡ nhỏ kiểu đóng kín, khoảng bao nhiêu là vừa?
Đáp: Tác dụng của cánh tản nhiệt một mặt là tăng điện tích tỏa nhiệt, mặt khác có tác dụng dẫn dòng khí, khiến dòng khí sau khi rời khỏi cửa chụp gió sẽ di chuyển hướng trục theo mặt bộ máy, nhằm nâng cao hiệu quả làm mát bề mặt. Nếu cách tản nhiệt tương đối ít, thì cản gió nhỏ, lượng gió tương đối lớn, nhưng diện tích tản nhiệt nhỏ thì sẽ ảnh hưởng hiệu quả làm mát của môtơ. Nếu cách tản nhiệt tương đối nhiều thì diện tích tỏa nhiệt tăng lên, nhưng cản gió cũng tăng, lượng gió giảm, cũng sẽ ảnh hưởng hiệu quả làm mát. Cho nên cách tản nhiệt quá nhiều hoặc quá ít đều không có lợi đối với đò tăng nhiệt độ của môtơ. Số lượng của cánh tỏa nhiệt phải thông qua thực nghiệm khoa học để quyết định.

6 – 2 – 2
Hỏi: Trong môtơ nhiều tốc độ hai nhóm cuộn dây, tại sao thường gắn cuộn dây tốc độ thấp vào tầng trên của rãnh, cuộn dây tốc độ cao vào tầng dưới của rãnh?
Đáp: Trong môtơ nhiều tốc độ hai nhóm cuộn dây, tính năng khi quay tốc độ thấp kém hơn khi quay tốc độ cao. Để cải thiện tính năng khi quay tốc độ thấp, đặc biệt gắn cuộn dây tốc độ thấp vào tầng trên của rãnh, như vậy vừa có thể giảm rò từ rãnh, lại có lợi cho tỏa nhiệt của cuộn dây. Cuộn dây tốc độ cao gắn ở tầng dưới của rãnh, cho dù rò từ hơi lớn hơn, nhưng không ảnh hưởng lớn đến tính năng vận hành, lại vì tốc độ quay cao, cuộn dây tuy ở tầng dưới, tỏa nhiệt cung rất tốt, đồng thời khoảng cách cực của cuộn dây tốc độ cao rất lớn, phần đầu dài gắn ở tầng dưới cũng tương đối thuận tiện.

6 – 2 – 3
Hỏi: Từ mặt đầu của cuộn dây môtơ điện cảm ứng ba pha, làm thế nào có thể nhìn được môtơ điện này có mấy cực?
Đáp: Số nhóm pha cực của cuộn dây môtơ điện cảm ứng ba pha, bằng số pha x số cực. Để tăng cường cách điện giữa các pha ở mặt đầu của cuộn dây, giữa các nhóm mỗi cực có dùng cách điện để cách ngăn, vì thế đếm cách điện giữa các pha có thể biết được số nhóm pha cực rồi chia cho 3 sẽ được số cực.
Nhưng với loại môtơ điện biến đổi số cực và nối kết che cực, thì không thể dùng phương pháp này để biết được số cực.

6 – 2 – 4
Hỏi: Một số môtơ không đồng bộ rôto kiểu lồng, ở mặt đầu kiểu lồng rôto của nó, tại sao có lúc khoan một hoặc vài lỗ tròn không qui tắc?
Đáp: Trong chế tạo môtơ, nếu cân bằng động của rôto môtơ, gia công không đạt yêu cầu thiết kế thì sẽ làm cho môtơ sinh ra chấn động và tiếng ồn khi quay tốc độ cao. Do đó, nhà máy chế tạo thường xuyên phải “hiệu chỉnh cân bằng động” đối với rôto động cơ. Đối với môtơ kiểu lồng, nếu không cân bằng thường áp dụng phương pháp khoan bỏ một ít nhôm đúc ở phần mặt đầu rôto dạng lồng hoặc khoan lỗ trên lõi sắt rôto để đạt mục đích hiệu chỉnh cân bằng động. Phương pháp này đơn giản, tiện lợi, và trong tình hình lượng khoan bỏ không nhiều, sẽ không ảnh hưởng rõ rệt đối với tính năng của môtơ. Do tính ly tán của trạng thái cân bằng động rôto, thêm nữa, áp dụng phương pháp trên khó hiệu chỉnh một lần đã được, cho nên “lỗ cân bằng” cũng khoan một cách không có qui tắc.

6 – 2 – 5
Hỏi: Khe hở giữa stato và rôto của môtơ điện cảm ứng tăng lên, kết quả sẽ ra sao?
Đáp: Dòng điện kích từ cần thiết của môtơ có liên quan mật thiết với khe hở giữa stato và rôto. Khe hở lớn, dòng điện kích từ tăng lên. Vì thế hệ số công suất thấp, và do nguyên nhân này, phải hơi giảm lực ra, hạ thấp hiệu suất. Nhưng cũng không được quá nhỏ, làm cho stato ma sát với rôto, cũng ảnh hưởng tới sự thông gió hướng trục.

6 – 2 – 6
Hỏi: Số rãnh rôto của động cơ điện cảm ứng rôto lồng sóc, tại sao nói chung không sử dụng số lẻ?
Đáp: Bởi vì rãnh rôto là số lẻ sẽ sinh từ thế sóng hài bậc chẵn, tác dụng với từ thế sóng hài bậc lẻ của stato sinh ra mô men lực chấn động, khiến môtơ xảy ra chấn động cơ học và tiếng ồn, cho nên nói chung không làm rãnh rôto số lẻ.

6 – 2 – 7
Hỏi: Số rãnh stato và số rãnh rôto của môtơ điện không đồng bộ ba pha tại sao không bằng nhau?
Đáp: Khi dòng điện xoay chiều ba pha chạy qua trong cuộn dây stato của môtơ điện không đồng bộ ba pha sẽ sinh ra từ trường quay sóng gốc stato và từ trường sóng hài, cảm ứng ra dòng điện trong cuộn dây rôto, sinh ra từ trường quay sóng gốc và từ trường sóng hài rôto. Từ trường quay sóng gốc stato và rôto quay đồng bộ, chúng tác dụng lẫn nhau sinh ra mô men lực sóng gốc của môtơ, khiến môtơ quay. Từ trường sóng hài của stato và rôto tác đụng lẫn nhau sẽ sinh ra mô men lực phụ, dưới tốc độ quay của rôto khác nhau, thì độ lớn và chiều của mô men lực này sẽ khác nhau. Nếu sự phối hợp số rãnh của stato và rôto chọn không đúng sẽ dẫn đến từ trường sóng hài cùng bậc của stato và rôto tác dụng lẫn nhau sinh ra mô men phụ tương đối lớn. Khi điều kiện môtơ, trong tình hình tốc độ quay tương đối thấp, sẽ xuất hiện mô men phụ ngược chiều tương đối lớn, dẫn đến tốc độ quay của môtơ không thể tiếp tục tăng lên đến tốc độ quay định mức, đến nỗi môtơ không thể sử dụng được bình thường.
Môtơ điện kiểu lồng sóc nói chung, khi số rãnh của stato và rôto bằng nhau ắt sẽ sinh ra mô men phụ tương đối mạnh, cho nên không sử đụng số rãnh của stato và rôto bằng nhau.

6 – 2 – 8
Hỏi: Trong môtơ không đồng bộ, tại sao giữa cuộn dây rôto lồng sóc với vỏ máy không cần cách điện còn giữa cuộn dây rôto kiểu quấn dây với vỏ máy phải cách điện?
Đáp: Số pha của rôto kiểu lồng sóc bằng số rãnh dưới mỗi đôi từ cực. Mỗi pha chỉ có một sợ dây dẫn (vòng) cho nên điện thế cảm ứng của mỗi pha rất nhỏ, đồng thời điện trở của phiến thép silic lớn hơn nhiều so với điện trở của cuộn dây lồng sóc, cho nên phần lớn dòng điện chạy qua cuộn dây. Vì thế, cuộn dây lồng sóc không cần cách điện đối với vỏ. Trong cuộn dây rôto kiểu quấn dây, số pha và cuộn dây stato giống nhau, số vòng của cuộn dây mỗi pha tương đối nhiều, cho nên điện thế cảm ứng mỗi pha rất lớn. Nếu cuộn dây không cách điện với vỏ sẽ sinh ra ngắn mạch với đất, dẫn đến cháy môtơ.

6 – 2 – 9
Hỏi: Tại sao rãnh rôto của rất nhiều môtơ cảm ứng kiểu lồng sóc lại xiên?
Đáp: Rôto của môtơ cảm ứng kiểu lồng sóc áp dụng rãnh xiên có thể tránh bị khóa kẹt không quay khi khởi động, phòng ngừa động cơ không thể tăng tốc được khi tốc độ thấp, loại trừ chấn động và tiếng ồn của môtơ do quan hệ điện từ gây nên, cũng giảm thiểu tổn thất năng lượng do sóng hài gây ra.

6 – 2 – 10
Hỏi: Rãnh stato vào rôto của môtơ điện tại sao thường trổ miệng rãnh nhỏ ở gần bề mặt lõi sắt?
Đáp: Từ thông do stato sinh ra, một phần bị rò từ miệng rãnh, một phần trở lại stato từ miệng rãnh rôto, hình thành từ thông rò không tiếp nối với vật dẫn rôto (như thể hiện ở đường nét đứt trong hình 6 – 2 – 10). Từ thông rò không thể sinh ra mô men quay. Cho nên phải tìm cách giảm thiểu từ thông rò. Vì thế trổ một rãnh hẹp thích hợp ở miệng rãnh nhằm tăng từ trở của từ thông rò, có thể giảm thiểu rò từ. Một tác dụng khác của miệng rãnh cũng thường là nhằm gắn dây dẫn vào trong rãnh.

6 – 2 – 11
Hỏi: Tại sao rôto của một số môtơ lồng sóc chia thành hai phần có hướng rãnh xiên khác nhau, như thể hiện ở hình 6 – 2 – 1 1 (a)?
Đáp: Vật dẫn mang điện trong từ trường luôn luôn chịu tác dụng của lực vuông góc với vật dẫn này. Nói chung, rôto của môtơ lồng sóc phần lớn áp dụng hình thức rãnh xiên. Lúc đó, lực Fo tác dụng lên dây dẫn không những sinh ra mô men
quay M trên trục, mà còn sinh ra phân cực f hướng trục, như hình (b) thể hiện. Lực hướng trục này sẽ làm hỏng ổ trục, đồng thời cũng có thể làm cho rôto di chuyển hướng trục. Khi độ xiên của rãnh không thay đổi thì cực hướng trục này tỉ lệ thuận với lực đầu ra của môtơ. Vì thế, đối với môtơ dung lượng lớn sẽ đặc biệt nghiêm trọng. Sau khi rôto chia thành hai phần có hướng rãnh xiên khác nhau, lực hướng trục của chúng vừa đúng triệt tiêu nhau, như thể hiện ở hình (c). áp dụng kết cấu này còn có thể giảm tổn hao phụ, mô men phụ và tiếng ồn của môtơ.

6 – 2 – 12
Hỏi: Cuộn dây rôto của môtơ điện không đồng bộ kiểu lồng sóc đều ngắn mạnh. Tại sao không trực tiếp dùng khối trụ tròn bằng đồng, nhôm hoặc sắt để làm rôto của môtơ?
Đáp: Sở dĩ rôto của môtơ điện không đồng bộ kiểu lồng sóc có thể quay được là vì vật dẫn mang điện trên rôto tác dụng với từ trường quay sinh ra mô men quay M.
M = Cm o I2 cos2
Trong công thức:
Cm là thông số, do kết cấu của môtơ quyết định.
o là từ thông chính của tử trường quay
I2 là dòng điện trong vật dẫn của rôto
2 góc lệch pha giữa dòng điện và điện thế của rôto.
Nếu rôto sử dụng khối trụ tròn bằng đồng hoặc nhôm để làm thì từ dẫn suất của nó rất thấp. Để sinh ra o như nhau nhằm đạt mô men quay định mức thì dòng điện của cuộn dây stato phải rất lớn hoặc số vòng phải rất nhiều, như vậy sẽ dẫn đến tổn hao đồng của môtơ rất lớn. Nếu rôto làm bằng lõi sắt hình trụ tròn, tuy giải quyết được vấn đề từ dẫn suất của rôto, nhưng điện trở suất của sắt lớn hơn nhiều so với đồng hoặc nhôm, vì thế mô men quay M giảm, tốc độ quay n sẽ giảm, đồng thời tổn hao trong rôto tăng lên. Rôto kiểu lồng sóc phải sử dụng kết cấu lõi sắt chồng ép bằng phiến thép silic, cuộn dây lồng sóc bằng đồng hoặc nhôm.

6 – 2 – 13
Hỏi: Thanh đồng hoặc thanh nhôm của rôto môtơ lồng sóc có phải cách điện với lõi sắt bằng phiến thép silic của rôto không?
Đáp: Do điện áp giữa các dây đồng rất thấp, mà hai đầu đã bị ngắn mạch, do đó không cách điện thì cũng không có dòng điện chạy qua lõi sắt, cũng tức là không cần cách điện giữa nó với lõi sắt.

6 – 2 – 14
Hỏi: Rôto của môtơ lồng sóc liệu có thể tùy ý lắp vào trong stato kích thước giống nhau khác để sử dụng (ví dụ: rôto bốn cực lắp vào stato sáu cực) không?
Đáp: Nói chung, môtơ có thể vận hành, nhưng tính năng vận hành tương đối kém. Đặc biệt khi phối hợp số rãnh của stato – rôto không đúng, có thể sinh ra mô men phụ trong quá trình khởi động, dẫn đến không khởi động được, cũng có thể gây tiếng ồn khi vận hành, giảm chỉ tiêu năng lực khi vận hành.

6 – 2 – 15
Hỏi: Tại sao lồng trong và lồng ngoài của môtơ điện cảm ứng hai lồng lại thường áp dụng vòng ngắn mạch riêng?
Đáp: Vì môtơ cảm ứng hai lồng chuột yêu cầu điện trở vật dẫn trong hai lồng không giống nhau, dòng điện chạy qua cũng khác, vì thế mức độ phát nhiệt cũng khác nhau. Áp dụng vòng ngắn mạch riêng, lồng trên và lồng dưới có thể giãn duỗi ra tự nhiên không ảnh hưởng lẫn nhau. Nếu gộp lại dùng một vòng thì do lồng trên lồng dưới giãn duỗi khác nhau gây nên ứng lực cơ học, hơn nữa khi thiết kế tách riêng 2 vòng thì cũng tương đối dễ nắm được trị số điện trở khởi động.

6 – 2 – 16
Hỏi: Số cánh quạt nhôm đúc trên rôto môtơ điện không đồng bộ lồng sóc, nhiều thì tốt hay ít thì tốt?
Đáp: Cánh quạt với số lượng nhất định sẽ có tác dụng tốt đối với sự tản nhiệt của rôto. Số cánh quạt quá ít, hiệu quả tản nhiệt tương đối kém, nhưng số cánh quạt quá nhiều cũng chưa chắc có thể nâng cao khả năng tản nhiệt. Hơn nữa số cánh quạt tăng lên quá nhiều sẽ gây phức tạp cho công nghệ đúc nhôm, tăng tiêu hao nhôm, đồng thời cũng khiến rôto khi tìm cân bằng động, trọng lượng cần bù đắp không có chỗ cố định do kích thước giữa các cánh quạt quá nhỏ. Số lượng cánh quạt phải xem xét đồng thời tính năng kỹ thuật và chỉ tiêu kinh tế.

6 – 2 – 17
Hỏi: Rôto lồng sóc bằng nhôm đúc thì cánh quạt đúc trực tiếp trên vòng đầu so với cánh quạt lắp có kích thước giống nhau, thì hiệu quả có giống nhau không?
Đáp: Cánh quạt đúc trên vòng đầu có thể trực tiếp truyền nhiệt lượng bên trong rôto đến cánh quạt khiến không khí nguội tốc độ cao tiếp xúc với mặt cánh quạt sẽ nhanh chóng mang nhiệt lượng đi, hiệu quả làm mát tương đối tốt. Cánh quạt lắp ngoài cho dù tình hình thông gió như nhau, do nhiệt lượng mà rôto sinh ra không thể trực tiếp truyền đến cánh quạt, hiệu quả làm mát sẽ tương đối kém. Ngoài ra cánh quạt lắp riêng thì vật liệu và công làm đều tăng lên, hiệu quả kinh tế cũng không tốt.

6 – 2 – 18
Hỏi: Quạt gió ngoài của môtơ 4, 6, 8 cực kiểu đóng kín có cùng số máy có thể dụng lẫn nhau không? tại sao loại 2 cực lại không thể dùng lẫn nhau?
Đáp: Kích thước bên ngoài (đường kính ngoài và độ rộng cánh quạt) của quạt gió môtơ 2 cực nhỏ hơn loại 4, 6, 8 cực. Do tốc độ quay của môtơ 2 cực quá cao, giảm thiểu kích thước ngoài có thể giảm đáng kể tổn hao ma sát gió và tiếng ồn thông gió đồng thời nhiệt độ tăng cũng có thể phù hợp. Kích thước bên ngoài của nó nói chung bằng với quạt gió 4, 6, 8 cực có bệ máy nhỏ hơn 1 số, khiến nó có thể dùng thông khuôn gỗ của quạt, chỉ đường kính lõi cát lớn hơn.

https://dienhathe.com


Điện Hạ Thế


Hotline: 0907 764 966 (Zalo) - Ms Nhung

email: info@dienhathe.com

Website: www.dienhathe.org

Điện Hạ Thế.com phân phối các sản phẩm thiết bị Điện Công Nghiệp, Biến Tần, Khởi Động Mềm,Phụ kiện tủ điện, dây cáp điện, ATS-Bộ Chuyển Nguồn Tự Động,Điện Dân Dụng,Tụ Bù, cuộn kháng, bộ điều khiển và các loại thiết bị tự động.:

Download Catalog sản phẩm, bảng giá thiết bị Điện Công Nghiệp tại : http://dienhathe.info

Related Posts:

he-thong-dien-dienhathe

1500 Câu hỏi Nghành Điện | 11 – 1 Bộ thu lôi (Bộ tránh sét)

11 – 1 – 1Hỏi: Điện trở phi tuyến tính...

he-thong-dien-dienhathe

1500 Câu hỏi Nghành Điện | 20 – 3 Xe điện

  20 – 3 – 1 Hỏi: Xe điện có...

0907764966