1500 Câu hỏi Nghành Điện | 6 – 3 Vận hành môtơ điện kiểu lồng sóc

6 – 3 – 1
Hỏi: Tại sao chênh lệch giữa điện áp đầu và điện áp định mức của môtơ điện không nên vượt quá  5%?
Đáp: Khi chênh lệch giữa điện áp đầu với điện áp định mức không vượt quá 5% thì công suất đầu ra của môtơ có thể duy trì ở trị số định mức.
Nếu điện áp quá thấp thì môtơ khởi động khó khăn, dễ quá nóng. Vì sau khi điện áp sụt xuống thì lượng từ thông trong môtơ giảm sẽ dẫn tới giảm phân lượng dòng kích từ, làm tăng phân lượng dòng phụ tải, đặc biệt khi phụ tải tương đối lớn, trị số tăng của phân lượng dòng phụ tải lớn hơn trị số giảm của dòng kích từ khiến dòng điện tổng của stato tăng lên vượt quá trị số định mức của nó. Vì tiêu hao công suất trên cuộn dây stato và rôto tăng lên, nên lượng phát nhiệt tăng. Môtơ do quá nóng khiến cách nhiệt lão hóa, thậm chí cháy cuộn dây.
Nếu điện áp quá cao, nhất là khi điện áp vượt quá + 10% trị số định mức của môtơ thì mật độ từ không của lõi sắt mô tô sẽ tăng mạnh, tổn hao lõi sắt tăng lên, đồng thời phân lượng dòng kích từ cũng tăng mạnh sẽ làm tăng dòng điện tổng stato, khiến cuộn dây môtơ quá nóng.

6 – 3 – 2
Hỏi: Môtơ không đồng bộ đấu kiểu  vận hành với tải nhẹ đổi thành cách đấu Y, tại sao có thể nâng cao hệ số công suất của môtơ?
Đáp: Khi môtơ không đồng bộ vận hành với tải nhẹ thì thành phần chủ yếu của dòng điệndòng điện kích từ vô công, cho nên hệ số công suất tương đối thấp. Nếu môtơ tải nhẹ đấu kiểu  đổi thành kiểu Y, do điện áp pha của cuộn dây môtơ hạ xuống còn 1/ so với cũ, mật độ từ thông trong lõi sắt cũng giảm còn 1/ so với cũ, vì thế làm cho dòng điện kích từ vô công giảm rõ rệt, nhờ thế nâng cao hệ số công suất nhưng cần chú ý với phụ tải như nhau, sau khi đấu lại, dòng điện trong cuộn dây sẽ tăng lần, để làm cho cuộn dây không đến nỗi quá nóng, cần bảo đảm dòng điện không vượt quá trị số định mức.

6 – 3 – 3
Hỏi: Máy nén ma sát dùng véc tơ không đồng bộ 380V đấu  để kéo, nếu đấu nhầm thành hình Y thì hậu quả sẽ ra sao?
Đáp: Môtơ có thể khởi động bình thường nhưng không thể hoạt động bình thường do mô men quay của môtơ không đồng bộ tỉ lệ thuận với bình phương của điện áp pha, sau khi cuộn dây đấu  đấu thành Y thì điện áp mỗi pha của cuộn dây stato sẽ giảm còn 1/ , mô men quay của môtơ giảm còn 1/3. Khi máy nén không hoạt động, do phụ tải của môtơ rất nhỏ cho nên môtơ có thể khởi động, bình thường, nhưng khi máy nén hoạt động, phụ tải tăng mạch mà mô men quay của môtơ tương đối nhỏ, cho nên tốc độ quay của môtơ giảm mạnh, dòng điện tăng lên, không thể hoạt động bình thường. Lúc này nếu không kịp thời dừng máy thì sẽ cháy môtơ.

6 – 3 – 4
Hỏi: Khi điện áp tăng cao hoặc sụt giảm sẽ có ảnh hưởng gì đối với tính năng động cơ điện cảm ứng?
Đáp: ảnh hưởng của việc tăng hoặc giảm điện áp đối với tính năng của môtơ cảm ứng tùy theo trị số biến đổi của điện áp và phụ tải lớn hay nhỏ mà có sự khác nhau. Sự thay đổi thông thường như sau:
Khi điện áp tăng cao thì mô men quay, tốc độ quay, dòng điện khởi động của môtơ đều tăng theo, khi tải nặng thì hệ số công suất, dòng điện stato sẽ giảm xuống theo, không ảnh hưởng lớn đến hiệu suất; khi tải nhẹ, dòng điện có khả năng tăng lên.
Khi điện áp sụt giảm thì mô men quay, tốc độ quay, dòng điện khởi động của môtơ đều giảm theo, còn hệ số công suất, dòng điện stato đều tăng cao, khi đủ tải, hiệu suất cũng giảm theo, nhưng khi nửa tải, hiệu suất có thể nâng cao một chút.

6 – 3 – 5
Hỏi: Tại sao với môtơ điện thông thường có phụ tải nhỏ hơn lực đưa ra định mức (như môtơ của máy sợi mảnh) thì điện áp của nguồn điện thấp hơn điện áp định mức của nó một chút là tốt?
Đáp: Khi điện áp sử dụng của môtơ sụt giảm, do từ thông giảm, mức bão hòa giảm, đối với môtơ kích quá và môtơ mà phiến thép silic tương đối kém thì càng rõ, dòng điện không tải (dòng điện kích từ) cũng giảm theo, lực ra cũng giảm. Vì thế, đối với môtơ mà phụ tải nhỏ hơn lực ra định mức, sử dụng một cách có ý thức điện áp thấp một chút, lấy dòng điện sau khi có tải không vượt quá trị số định mức của máy làm giới hạn. Như vậy dòng điện kích từ giảm thấp, giảm thành phần vô công trong dòng điện như vậy hệ số công suất sẽ được nâng cao tương đối.

6 – 3 – 6
Hỏi: Khi môtơ không đồng bộ 3 pha quay không tải, điện áp nguồn điện càng thấp thì dòng điện càng nhỏ, còn khi quay có tải, điện áp thấp, dòng điện ngược lại sẽ tăng? Tại sao?
Đáp: Dòng điện không tải của môtơ chủ yếu là dòng điện kích từ. Điện áp của nguồn điện thấp thì phản điện thế cảm ứng trong cuộn dây stato nhỏ, từ trường quay sinh ra phản điện thế trong môtơ yếu, đo đó dòng điện kích từ sinh ra từ trường giảm, dòng điện không tải sẽ nhỏ. Khi môtơ quay có tải, đưa ra công suất, nói chung hệ số công suất và hiệu suất của môtơ khi có cùng phụ tải là cơ bản không đổi. Công suất đưa ra quyết định bởi tích giữa điện áp nguồn với dòng điện của môtơ. Cho nên khi quay có tải, điện áp nguồn thấp thì dòng điện của môtơ phải lớn mới có thể đưa ra công suất có phụ tải như nhau.

6 – 3 – 7
Hỏi: Cuộn dây stato của môtơ điện cảm ứng 3 pha đấu  để sử dụng, nếu cuộn dây một pha trong đó bị đứt, sau khi thông nguồn điện xoay chiều 3 pha, liệu có quay được không?
Đáp: Có thể quay được. Lúc đó môtơ tương đương với cách đấu hình V sau khi thông điện xoay chiều 3 pha, vốn có thể sinh ra từ trường quay, khiến rôto quay, nhưng công suất đầu ra của môtơ sẽ giảm khoảng một nửa.

6 – 3 – 8
Hỏi: Môtơ đều có dây tiếp “không” hoặc dây tiếp đất điện áp của môtơ là 220/380V, khi sử dụng với nguồn điện 380V thì phải đem môtơ đấu thành hình Y, liệu có thể từ điểm Y lấy ra một dây dẫn nối với vỏ của môtơ làm dây an toàn tiếp ‘không” không?
Đáp: Khi môtơ vận hành trong tình hình bình thường với nguồn điện 3 pha thì điện thế ở điểm sao là 0, nhưng khi phụ tải 3 pha không cân bằng hoặc cầu chì một pha bị đứt, dẫn tới vận hành một pha, lúc này điểm Y đối với đất đã có điện áp, nếu người chạm phải vỏ môtơ sẽ có nguy cơ điện giật vì thế cách đấu này không an toàn.

6 – 3 – 9
Hỏi: Dòng điện 3 pha của 1 môtơ lồng sóc 3 pha không cân bằng, pha lớn nhất còn nhỏ hơn trị số định mức, nhưng rôto đã rất nóng, nhưng vẫn có thể tiếp tục quay có tải, kiểm tra không ra sự cố, nguyên nhân do đâu?
Đáp: Dòng điện 3 pha không cân bằng do ngắn mạch, hở mạch, đấu nhầm cuộn dây stato gây nên thì không thể vận hành có phụ tải bình thường và làm cho rôto nóng, chỉ có khi điện áp đầu 3 pha không cân bằng, điện áp chia thành 2 phân lượng: thứ tự thuận và thứ tự ngược phân lượng thứ tự thuận khiến môtơ quay bình thường, phân lượng thứ tự ngược sẽ gây nên dòng điệnngắn mạch rất lớn trong rôto. Lúc này tuy cường độ dòng điện stato của 3 pha không cân bằng đều không vượt quá định mức, dòng điện trong rôto có khả năng đã vượt quá rất nhiều, do đó phát nóng. Tình hình này không thể tìm ra bất cứ sự cố nào trên môtơ, phải điều chỉnh diện áp nguồn điện mới có thể cải thiện được.

6 – 3 – 10
Hỏi: Nếu 2 môtơ 380V hình Y, sau khi mắc nối tiếp stato rồi đấu vào điện áp 380V như hình 6 – 3 – 10, hai môtơ có thể cùng lúc quay không tải được không?
Đáp: Nếu 2 môtơ có quy cách giống nhau, lúc đầu điện áp pha mà 2 môtơ nhận được mỗi cái là 1/2 x 220V đều bắt đầu quay, khi một chiếc có mô men lực khởi động tương đối lớn hoặc mô men ma sát tương đối nhỏ (2 môtơ không thể hoàn toàn giống nhau) thì sẽ khởi động tương đối nhanh, trở kháng tương đương của nó tương đối cao, điện áp đầu được phân phối cũng cao hơn chiếc kia, khởi động càng nhanh, điện áp phản tác dụng càng cao, tác dụng tuần hoàn này khiến một môtơ nhanh chóng tới gần tốc độ quay cùng kỳ, điện áp đầu tới gần toàn bộ điện áp bên ngoài, còn chiếc kia do điện áp dần dần giảm, tốc độ quay giảm dần đi đến ngừng hẳn. Nếu 2 môtơ kích thước khác nhau đấu nối tiếp thì điện áp bên ngoài mà môtơ nhỏ nhận được tương đối cao, nhanh chóng khởi động còn môtơ lớn ngừng quay cho nên khả năng 2 môtơ cùng quay là rất nhỏ

6 – 3 – 11
Hỏi: Một môtơ 3 pha 10kW, 380V, đấu , 20A, dùng công tắc Y/ khởi động, khi quay dòng điện 3 pha lần lượt là 28, 17, 16A, chưa đến nửa giờ lập tức nóng lên, dừng máy để nguội rồi lại khởi động, cứ thế hoạt động lâu dài nhiều lần vẫn không bị cháy, đó là sự cố gì?
Đáp: Lâu vẫn không bị cháy mà vẫn có thể khởi động, vẫn quay có tải chứng tỏ không phải ngắn mạch hoặc đấu nhầm dây. Dòng điện 2 pha chưa đạt tới trị số đủ tải mà cuộn dây đã nóng, hơn nữa tỉ số dòng điện lớn nhỏ gần bằng 1.73 từ hình 6 – 3 – 11, có thể thấy rõ, đây rõ ràng là do đứt một pha của môtơ gây nên. Sau khi đứt một pha, dòng điện pha của 2 pha đều đã vượt quá dòng điện định mức 20/1.73 : 11.6 (A) cho nên nhanh chóng nóng lên. Khi môtơ đấu Y có thể khởi động bình thường, chứng tỏ đường dây và môtơ đều không có sự cố, khi đổi thành cách đấu , một pha bị đứt, rõ ràng là công tắc Y –  bị hỏng.

6 – 3 – 12
Hỏi: Một môtơ cảm ứng 3 pha 380V, khi không tải, dòng điện 3 pha gần cân bằng, nhưng có tiếng rung nghiêm trọng, vận hành vài giờ cũng không có tình hình khác thường, vậy mà khi điện áp giảm còn dưới 300V hoặc tăng cao lên đến 420V thì tiếng chấn động giảm rõ rệt. Đây là do nguyên nhân gì?
Đáp: Đây không phải là sự cố ở cuộn dây, bởi vì dòng điện 3 pha cân bằng mà vận hành vài giờ vẫn không có tình hình khác thường, đây cũng không phải là tiếng chấn động do cân bằng động của rôto không tốt gây nên, bởi vì âm thanh có thể thay đổi theo sự lên xuống của điện áp. Sự cố này là do khe hở giữa stato và rôto không đều gây nên, mật độ từ thông mặt khe hở nhỏ tương đối cao, lực hút từ tương đối lớn, gây nên chấn động không cân bằng. Khi tần số chấn động tự nhiên của bệ máy xảy ra cộng hưởng với chấn động này thì tình hình sẽ càng nghiêm trọng. Điện áp giảm, sức hút từ không cân bằng sẽ giảm, chấn động giảm, điện áp tăng lên, hiện tượng bão hòa của từ thông trong cuộn dây khiến mật độ từ của khe hở có xu hướng bình quân (phía mật độ từ khe hở cao thì tăng tương đối ít, phía thấp thì tăng tương đối nhiều) do đó sức hút từ không cân bằng giảm, cho nên tăng giảm điện áp đều khiến tiếng ồn chấn động giảm.

6 – 3 – 13
Hỏi: Môtơ ba pha khi quay, dây nguồn một pha bị đứt. Nếu dùng vôn kế đo điện áp trên bảng đấu dây của môtơ, thì giữa pha bị đứt với hai pha khác có điện áp không?
Đáp: Như hình 6 – 3 – 13, sau khi đứt dây nguồn của pha C, nhìn bên ngoài nghĩ rằng VAC và VBC phải là 0, nhưng do môtơ vẫn quay, trong ba pha đều có điện áp phản tác dụng, do đó giữa pha C với hai pha A, B vẫn đo được điện áp, chỉ hơi thấp hơn điện áp nguồn.

6 – 3 – 14
Hỏi: Dòng điện không tải ba pha của một môtơ điện, chênh lệch nhau không đến 10%. Dùng phương pháp đơn giản gì để xác định được nó là do điện áp nguồn điện không cân bằng hay do bản thân có sự cố?
Đáp: Có hai nguyên nhân dẫn đến dòng điện lệch nhau không quá 10%. Thứ nhất là điện áp nguồn điện ba pha lệch nhau rất nhỏ (khoảng 0.5%) chênh lệch số đọc ba pha trên vôn kế không rõ. Thứ hai là số vòng của cuộn dây môtơ không bằng nhau, mạch từ không đều (khe hở không đều, số rãnh của mỗi cực, mỗi pha là phân số có mẫu số 3). Muốn xác định nó là do nguyên nhân bên trong hay nguyên nhân bên ngoài gây nên thì phương pháp đơn giản là, đổi đấu đầu dây vài lần giữa ba dây nguồn với dây môtơ xem tình hình thay đổi của dòng điện không tải. Nếu thứ tự lớn nhỏ của dòng điện biến động theo thứ tự pha của nguồn điện, ví dụ I1 luôn luôn lớn nhất, I3 luôn luôn nhỏ nhất thì do điện áp nguồn không cân bằng, nếu thứ tự lớn nhỏ là một pha nào đó của môtơ luôn luôn lớn nhất, một pha nào đó luôn luôn nhỏ nhất thì do hỏng bên trong môtơ. Khi thứ tự lớn nhỏ không cố định thì môtơ và nguồn điện đều có vấn đề.

6 – 3 – 15
Hỏi: Rôto lồng sóc của môtơ ba pha, sau khi đứt một thanh dẫn, dòng điện hãm 3 pha không cân bằng, nhưng dòng điện không tải vẫn cân bằng. Tại sao?
Đáp: Trong thanh dẫn rôto bị đứt không có dòng điện, dòng điện trong pha nào đó của stato đối ứng với thanh dẫn này sẽ giảm (điều này tương tự như tình hình của máy biến thế, khi thứ cấp bị hở mạch thì dòng điện của sơ cấp liền giảm) cho nên dòng điện ba pha không cân bằng, khi rôto quay, cùng với sự thay đổi vị trí thanh dẫn bị đứt, dòng điện ba pha biến đổi độ lớn, tốc độ quay tăng cao, sự thay đổi dòng điện quá nhanh, kim đồng hồ không kịp dao động, hơn nữa khi không tải, dòng điện trong rôto không lớn, ảnh hưởng của thanh dẫn bị đứt đối với dòng điện sẽ giảm, cho nên nhìn mặt đồng hồ thì dòng điện ba pha vẫn cân bằng.

6 – 3 – 16
Hỏi: Một môtơ lồng sóc hai cực, khi khởi động, ở miệng rãnh rôto có tia lửa, nhưng có thể quay bình thường. Tháo ra kiểm tra lại không tìm ra bệnh. Đó là nguyên nhân gì?
Đáp: Khi khởi động, điện áp cảm ứng trong dây dẫn của rôto là cao nhất, hiệu điện thế giữa dây dẫn cũng lớn nhất, lúc này dòng điện giữa dây dẫn có một phần truyền dẫn qua lõi sắt có điện trở tương đối cao. Khi sự phối hợp giữa dây dẫn với rãnh tương đối lỏng, lại phải chịu lực điện động lớn, sẽ có khả năng chấn động và sinh ra hiện tượng khi thông khi ngắt với lõi sắt, do đó sinh ra tia lửa (trong rãnh cũng có khả năng có tia lửa nhưng không nhìn thấy). Sau khi khởi động, hiệu áp trong dây dẫn rôto thường giảm xuống dưới 5% so với khi khởi động, đồng thời chấn động của dây dẫn cũng nhỏ, vì thế không có tia lửa. Đây không phải là sự cố, cho nên có thể vận hành bình thường.

6 – 3 – 17
Hỏi: Có lúc trên dây vào của môtơ đã lắp đúng cầu chì và rơle nhiệt quá tải, nhưng vẫn không đủ để phòng ngừa môtơ quá nóng hoặc cháy hỏng. Tại sao?
Đáp: Lắp đúng dây chì chỉ có thể kịp thời cháy đứt dây chì khi cuộn dây hoặc đường dây của môtơ ngắn mạch, phòng ngừa cháy môtơ. Rơle nhiệt quá phụ tải rất nhạy chỉ có thể kịp thời nhảy ngắt công tắc khi môtơ quá tải, phòng ngừa dòng điện quá tải quá lớn hoặc thời gian tương đối dài khiến môtơ quá nóng hoặc cháy hỏng. Nhưng chúng đều không thể phòng ngừa vấn đề quá nóng hoặc cháy hỏng do tản nhiệt của môtơ không tốt. Ví dụ môtơ sử dụng trong nhà máy dệt hoặc trong môi trường không sạch, có lúc do các sợi bông hoặc các chất bẩn làm nghẹt đường thông gió tản nhiệt, khiến môtơ quá nóng hoặc cháy hỏng. Nếu lắp rơle bảo vệ quá nhiệt trong cuộn dây môtơ, trực tiếp phản ánh nhiệt độ của cuộn dây thì có thể phòng ngừa quá nóng bao gồm cả do tản nhiệt không tốt gây ra.

6 – 3 – 18
Hỏi: Khi cuộn dây môtơ tiếp đất, có phải là nhất định sẽ làm đứt dây cầu chì không?
Đáp: Không nhất thiết. Phải xem nơi tiếp đất để quyết định. Nếu dòng điện sau khi tiếp đất gây nên vượt quá dòng điện định mức càng nhiều thì dây cầu chì đứt càng nhanh. Nếu môtơ đấu Y, điểm tiếp đất gần điểm giữa, thì dòng điện tiếp đất rất nhỏ, không thể làm đứt dây chì.

https://dienhathe.com


Điện Hạ Thế


Hotline: 0907 764 966 (Zalo) - Ms Nhung

email: info@dienhathe.com

Website: www.dienhathe.org

Điện Hạ Thế.com phân phối các sản phẩm thiết bị Điện Công Nghiệp, Biến Tần, Khởi Động Mềm,Phụ kiện tủ điện, dây cáp điện, ATS-Bộ Chuyển Nguồn Tự Động,Điện Dân Dụng,Tụ Bù, cuộn kháng, bộ điều khiển và các loại thiết bị tự động.:

Download Catalog sản phẩm, bảng giá thiết bị Điện Công Nghiệp tại : http://dienhathe.info

Related Posts:

he-thong-dien-dienhathe

1500 Câu hỏi Nghành Điện | 19 – 1 Đo điện

  19 – 1 – 1 Hỏi: Khi tính công...

he-thong-dien-dienhathe

1500 Câu hỏi Nghành Điện | 9 – 6 Đầu nối cáp điện

 9 – 6 – 1 Hỏi: Tại sao hai đầu...

0907764966