1500 Câu hỏi Nghành Điện | 6 – 6 Môtơ một pha

Hỏi: Trong máy giặt gia đình sử dụng môtơ điện một pha, tại sao tỉ số số vòng của cuộn dây chính và cuộn dây phụ là l?
Đáp: Máy giặt gia đình hiện nay thường sử dụng kết cấu quay tròn bánh sóng. Quá trình hoạt động là: quay thuận chiều 30 giây, dừng 5 giây, quay ngược chiều 30 giây, sau đó tuần hoàn trở đi trở lại. Để đơn giản việc điều khiển quay thuận, quay ngược, áp dụng hình thức đấu dây như hình 6 – 6 – 1, khi quay thuận thì A là cuộn dây chính, khi quay ngược thì B là cuộn dây chính. V mô men quay và công suất đưa ra của môtơ khi ở hai chiều thuận ngược đều phải bằng nhau, nêu tham số kết cấu của cuộn dây sơ cấp, thứ cấp đều giống nhau, tức tỉ số số vòng phải là 1.

6 – 6 – 2 (Trở về đầu chương, Trở về Mục lục)
Hỏi: Sau khi tháo sửa toàn bộ quạt điện của môtơ kiểu cực có chụp, tốc độ quay bình thường, nhưng bất kể thay đổi đầu đấu dây thế nào thì chiều quay luôn luôn bị ngược?
Đáp: Đó là do lắp ngược lõi sắt stato. Môtơ một pha kiểu cực có chụp không thể dùng phương pháp thay đổi đầu đấu dây để thay đổi chiều quay của môtơ. Đó là do trong cực từ stato của môtơ kiểu cực có chụp, từ thông dưới mặt cực bị vòng đồng che lấp luôn luôn trễ hơn từ thông dưới mặt cực không bị che lấp, tương đương như có một từ trường quay di chuyển từ bộ phận không bị che lấp đến bộ phận bị che lấp, như thể hiện ở hình 6 – 6 – 2 (a), cho nên nó kéo rôto quay theo chiều đó. Thay đổi dây dẫn vẫn như thế. Nếu tháo lõi sắt stato ra, rồi lắp lại ngược chiều như thể hiện hình (b), thì có thể thay đổi chiều quay của môtơ.

6 – 6 – 3 (Trở về đầu chương, Trở về Mục lục)
Hỏi: Một chiếc quạt trần, trước khi sửa không khởi động được, nhưng động đậy một chút thì có thể quay. Sau khi sửa có thể khởi động nhưng quay ngược. Nguyên nhân gì đã gây ra hai tình hình trên?
Đáp: Môtơ quạt trần sử dụng là môtơ một pha tụ điện. Nguyên lý đấu dây của nó như hình 6 – 6 – 3. Môtơ có hai cuộn dây. A là cuộn đây chính. B là cuộn dây khởi động. Tụ điện C đấu nối tiếp trong cuộn dây khởi động B. Nếu mạch cuộn dây B không thông, thì sẽ không có mô men quay khởi động. Có thể thấy, nguyên nhân của tình hình thứ nhất là đứt mạch điện cuộn dây khởi động hoặc hỏng tụ điện. Chiều quay của quạt do quan hệ pha giữa từ thông 1 cuộn dây A và 2 của cuộn dây B quyết định, mắc nối tiếp tụ điện C vào cuộn dây B có thể khiến lệch pha giữa 2 và 1 gần 90o, nhưng pha của 2 vượt trước hay tụt sau so với 1 là do cuộn đây B đấu thuận hay đấu ngược quyết định. Chiều quay của quạt nhất định là từ vị trí từ thông có pha vượt trước quay hướng sang vị trí từ thông tụt sau. Như thể hiện trong hình vẽ, thì khi 2 tụt sau so với 1 thì quạt sẽ quay theo chiều kim đồng hồ, nếu f vượt trước 1 thì quạt quay ngược chiều kim đồng hồ. Có thể thấy, chiều quay của quạt trần không đúng là do đấu ngược cuộn đây B.

6 – 6 – 4 (Trở về đầu chương, Trở về Mục lục)
Hỏi: Một chiếc quạt trần một pha kiểu tụ điện sau khi quấn lại, lúc quay thử, phát hiện quạt quay ngược, thế là chuyển tụ điện đấu sang dây dẫn của cuộn dây khác, kết quả chiều quay đúng, nhưng tốc độ quay tương đối chậm, lượng gió rất ít. Tại sao?
Đáp: Phương pháp thay đổi chiều quay của môtơ một pha tụ điện phải là đổi đầu hai sợi dây dẫn của cuộn dây phụ rồi đấu vào nguồn điện. Nếu tụ điện đổi sang đấu với dây dẫn của cuộn dây khác, thì thực tế là đem cuộn dây chính đổi thành cuộn dây phụ, cuộn dây phụ biến thành cuộn dây chính. Tuy cũng có thể thay đổi chiêu quay của môtơ nhưng đo số vòng và đường kính đây của cuộn dây chính và cuộn dây phụ khác nhau, từ đó làm thay đổi đặc tính vận hành của môtơ, vì thế môtơ không thể quay bình thường.

6 – 6 – 5 (Trở về đầu chương, Trở về Mục lục)
Hỏi: Môtơ của một chiếc quạt, khi sử dụng, tốc độ quay đột ngột tăng nhanh, vỏ nóng bỏng tay, sau khi thay đổi ổ cắm, vừa cắm phích vào, chỉ thấy trong quạt lóe lên tia lửa, cuộn dây cháy đen, cầu chì cháy. Qua kiểm tra, thấy dây đấu như thể hiện ở hình 6 – 6 – 5. Đấy là nguyên nhân gì?
Đáp: Đây là sự cố có nguyên nhân từ giữa cuộn dây của quạt với đất. Hiện tượng này gặp tương đối nhiều trong hệ thống bảo vệ dây trung tính tiếp đất. Sự cố thường xảy ra trong hai cuộn dây ở cửa dây vào, như điểm tiếp đất trong cuộn dây D thể hiện trong hình. Nếu đầu 1 đấu với dây pha, đầu 2 đấu với dây trung tính, dòng điện thông qua cuộn dây A, B, C đến đầu g của cuộn dây D. Do cuộn dây D bị đấu ngắn mạch ở điểm g (g – 2) khiến dòng điện trong toàn cuộn đây tăng lên, tốc độ của quạt có thể cao hơn cũ, đồng thời làm nóng cuộn dây. Nếu sau khi dòng điện tăng mà vẫn nhỏ hơn dòng điện định mức của cầu chì, thì dây chì sẽ không đứt. Trong tình hình này, nếu thay đổi ổ cắm, có khả năng làm cho đầu 1 đấu với đây trung tính, đầu 2 đấu dây pha. Như vậy dây pha chỉ thông qua một phần nhỏ của D là tiếp đất, dòng điện sẽ rất lớn, thế là sinh ra hiện tượng tóe lửa, khiến cuộn dây cháy đen, dây cầu chì bị đứt. Cho nên, khi tốc độ quay của quạt xảy ra khác thường, trước tiên phải kiểm tra cách điện giữa quạt với đất xem có tốt không, nhằm bảo đảm an toàn.

6 – 6 – 6 (Trở về đầu chương, Trở về Mục lục)
Hỏi: Các máy mà thường ở trạng thái không tải hoặc tải nhẹ, tại sao không nên sử dụng môtơ một pha kiểu tụ điện?
Đáp: Khi ở tải nhẹ hoặc không tải, môtơ một pha tụ điện ở vào trạng thái vận hành hai pha không đối xứng, tổn hao của các bộ phận do dòng điện thứ tự pha âm gây nên, ngược lại lớn hơn là khi đủ tải, nhiệt độ của nó cũng cao hơn trạng thái đủ tải. Cho nên các loại máy móc thường ở trạng thái không tải hoặc tải nhẹ thì không nên sử dụng môtơ một pha tụ điện.

6 – 6 – 7 (Trở về đầu chương, Trở về Mục lục)
Hỏi: Tại sao máy khoan điện cầm tay phải sử dụng môtơ (kích) nối tiếp một pha?
Đáp: Môtơ (kích) nối tiếp xoay chiều một pha có các ưu điểm sau:
(l) Có đặc tính cơ học mềm, tức khi phụ tải tăng, tốc độ giảm nhanh, khi phụ tải giảm, tốc độ tăng cao.
(2) Khả năng quá tải tương đối lớn.
(3) Nguồn điện xoay chiều một pha dễ có.
Ba ưu điểm trên dây vừa đúng thích hợp với yêu cầu của máy khoan điện cầm tay. Cho nên, nói chung khoan điện cầm tay đều sử dụng môtơ (kích) nối tiếp một pha.

6 – 6 – 8 (Trở về đầu chương, Trở về Mục lục)
Hỏi: Tốc độ quay của đầu khoan một số khoan điện là khoảng 700 – 900 vòng/phút. Còn tốc độ quay của rôto khoan điện là trên một vạn vòng phút, phải dùng bánh răng giảm tốc. Tại sao không chế tạo rôto của khoan điện có tốc độ thấp?
Đáp: Tốc độ quay của rôto khoan điện cao có thể thu nhỏ thể tích, bởi vì môtơ có thể tích như nhau thì tốc độ quay càng cao, công suất càng lớn. Nếu tốc độ quay của môtơ rất thấp thì thể tích của khoan điện sẽ phải rất lớn.

6 – 6 – 9 (Trở về đầu chương, Trở về Mục lục)
Hỏi: Tại sao môtơ một pha tụ diện khi không tải, nhiệt độ lại tăng cao hơn khi vận hành có phụ tải định mức?
Đáp: Môtơ một pha tụ diện chỉ khi dưới phụ tải định mức, tụ điện chia pha mới có thể làm cho khe trống của môtơ hình thành từ trường quay tròn, làm cho môtơ ở vào trạng thái hoạt động tốt nhất. Khi không tải, từ trường quay dạng elịp, như vậy có thể làm tăng tổn hao của môtơ. Khi tổn hao do từ trường quay dạng elip mà tăng lên lớn hơn tổn hao do dòng điện hoạt động nhỏ mà giảm, thì tổng tổn hao sẽ lớn hơn khi phụ tải định mức. Cho nên, nhiệt độ không tải của động cơ, ngược lại cao hơn khi hoạt động ở phụ tải định mức.

6 – 6 – 10 (Trở về đầu chương, Trở về Mục lục)
Hỏi: Hình 6 – 6 – 10 (a) là sơ đồ đấu dây của môtơ ba pha dùng làm môtơ một pha. Cuộn dây chính là do hai cuộn dây pha nối tiếp lại tạo thành. Tại sao hai cuộn dây pha này phải đấu với nhau cùng đầu?

Đáp: Môtơ một pha yêu cầu cuộn dây chính, cuộn dây phụ lệch nhau một góc điện 90o trong không gian. Từ thông do hai cuộn dây sinh ra phải lệch nhau một góc điện 90o trong không gian. Cuộn dây chính đấu với nhau theo đầu cùng tên sẽ phù hợp yêu cầu này. Nhìn hình (b) ta thấy: từ thông cuộn dây chính 12 được hợp thành bởi từ thông 14 của cuộn dây pha thứ nhất và từ thông 52 của cuộn dây pha thứ hai lệch nhau với từ thông 36 của cuộn dây pha thứ 3 (tức từ thông của cuộn dây phụ) một góc 90o. Nếu nối đầu với cuối cuộn dây thì từ thông cuộn dây chính phụ ở trên cùng một đường trục, sẽ không phù hợp với yêu cầu bố trí không gian của cuộn dây chính phụ.

https://dienhathe.com


Điện Hạ Thế


Hotline: 0907 764 966 (Zalo) - Ms Nhung

email: info@dienhathe.com

Website: www.dienhathe.org

Điện Hạ Thế.com phân phối các sản phẩm thiết bị Điện Công Nghiệp, Biến Tần, Khởi Động Mềm,Phụ kiện tủ điện, dây cáp điện, ATS-Bộ Chuyển Nguồn Tự Động,Điện Dân Dụng,Tụ Bù, cuộn kháng, bộ điều khiển và các loại thiết bị tự động.:

Download Catalog sản phẩm, bảng giá thiết bị Điện Công Nghiệp tại : http://dienhathe.info

Related Posts:

0907764966