1500 Câu hỏi Nghành Điện

he-thong-dien-dienhathe
11 - 1 - 1 Hỏi: Điện trở phi tuyến tính là gì? Phiến điện trở bộ thu lôi kiểu ...
Read More
he-thong-dien-dienhathe
11 - 2 - 1 Hỏi: Trạm biến điện có cột (kim) thu lôi bảo vệ có thể không cần ...
Read More
he-thong-dien-dienhathe
11 - 3 - 1 Hỏi: Điểm trung tính của máy phát điện phân phối thẳng, tại sao phải lắp ...
Read More
he-thong-dien-dienhathe
11 - 4 - 1 Hỏi: Sau khi cột điện bằng gỗ của đường dây tái điện cao áp bị ...
Read More
he-thong-dien-dienhathe
11 - 5 - 1 Hỏi: Tại sao cột thu lôi của công trình kiến trúc không cho phép sử ...
Read More
he-thong-dien-dienhathe
11 - 6 - 1 Hỏi: Dây đất của bộ thu lôi tại sao không thể uốn cong thành góc ...
Read More
he-thong-dien-dienhathe
12 - 1 - 1 Hỏi: Tại sao trong thực tế thường dùng phương pháp tụ điện đấu song song ...
Read More
he-thong-dien-dienhathe
12 - 2 - 1 Hỏi: Để nâng cao hệ số công suất, các xí nghiệp công nghiệp đều lắp ...
Read More
he-thong-dien-dienhathe
13 - 1 - 1 Hỏi: Tại sao bóng đèn sáng trắng bình thường dùng để chiếu sáng không phải ...
Read More
he-thong-dien-dienhathe
13 - 2 - 1 Hỏi: Tại sao bóng đèn huỳnh quang có thể phát ánh sáng màu sắc khác ...
Read More
he-thong-dien-dienhathe
13 - 3 - 1 Hỏi: Hiệu suất phát sáng của đèn thủy ngân cao áp cao, tuổi thọ dài, ...
Read More
he-thong-dien-dienhathe
13 - 4 - 1 Hỏi: Sử dụng điện áp 380/220V làm điện áp chiếu sáng so với 220/127V có ...
Read More
he-thong-dien-dienhathe
14 - 1 - 1 Hỏi: Tại sao bản cực ắc qui chì phải có rãnh dọc? Tắm ngăn giữa ...
Read More
he-thong-dien-dienhathe
14 - 2 - 1 Hỏi: Dung dịch axit funfuric của ắc qui quá ít hoặc quá nhiều sẽ có ...
Read More
he-thong-dien-dienhathe
14 - 3 - 1 Hỏi: ắc qui axit chì của nhà máy phát điện tại sao phải thường xuyên ...
Read More
he-thong-dien-dienhathe
14 - 4 - 1 Hỏi: Tại sao trong cùng một khoang hoặc trong cùng một phòng, không được cùng ...
Read More
he-thong-dien-dienhathe
15 - 1 - 1 Hỏi: Rơle hạn chế quá dòng hẹn giờ John của bộ khởi động tổng hợp ...
Read More
he-thong-dien-dienhathe
15 - 2 - 1 Hỏi: Tại sao có một số rơle vi sai có kèm theo bộ biến dòng ...
Read More
he-thong-dien-dienhathe
15 - 3 - 1 Hỏi: Hai mạch điện đấu song song để phân phối điện hoặc đấu song song ...
Read More
he-thong-dien-dienhathe
15 - 4 - 1 Hỏi: Tại sao nguồn điện thao tác xoay chiều của thiết bị bảo vệ quá ...
Read More
he-thong-dien-dienhathe
15 - 5 - 1 Hỏi: Đường dây tải điện cao áp sau khi xảy ra sự cố mới dẫn ...
Read More
he-thong-dien-dienhathe
17 - 1 - 1 Hỏi: Khi dùng đồng hồ vạn năng đo điện trở chiều dương của diode tại ...
Read More
he-thong-dien-dienhathe
17 - 2 - 1 Hỏi: Khi dùng đồng hồ vạn năng đo điện trở giữa cực cửa với cực ...
Read More
he-thong-dien-dienhathe
17 - 3 - 1 Hỏi: Tại sao có một số thiết bị thirixto mùa hè có thể hoạt động ...
Read More
he-thong-dien-dienhathe
17 - 4 - 1 Hỏi: Điểm 0 của mạch điện thể hiện ở hình 17 - 4 - 1 ...
Read More
he-thong-dien-dienhathe
17 - 5 - 1 Hỏi: Trong mạch chỉnh lưu nửa sóng như thể hiện ở hình 17 - 5 ...
Read More
he-thong-dien-dienhathe
17 - 6 - 1 Hỏi: Khi thử nghiệm chịu áp một chiều, bóng chỉnh lưu chân không có điện ...
Read More
he-thong-dien-dienhathe
17 - 7 - 1 Hỏi: Trong thiết bị ổn áp nguồn điện bằng bóng bán dẫn (transistor), mà dòng ...
Read More
he-thong-dien-dienhathe
18 - 1 - 1 Hỏi: Độ chính xác của các loại đồng hồ, máy đo điện thể hiện ý ...
Read More
he-thong-dien-dienhathe
18 - 2 - 1 Hỏi: Sau khi sử dụng xong ampe kế, micron ampe kế và mili vôn kế, ...
Read More

Related Posts:

0907764966