1500 Câu hỏi Nghành Điện

he-thong-dien-dienhathe
18 - 3 - 1 Hỏi: Tại sao trong đồng hồ vạn năng, vạch chia xoay chiều và một chiều ...
Read More
he-thong-dien-dienhathe
18 - 5 - 1 Hỏi: Đĩa nhôm của công tơ điện tại sao không thể dùng vật liệu bằng ...
Read More
he-thong-dien-dienhathe
18 - 6 - 1 Hỏi: Khi dùng ampe kế kẹp đo dòng điện phụ tải cân bằng ba pha, ...
Read More
he-thong-dien-dienhathe
19 - 1 - 1 Hỏi: Khi tính công suất phụ tải ba pha cân bằng, P = ULILcos, trong ...
Read More
he-thong-dien-dienhathe
19 - 2 - 1 Hỏi: Khi tiến hành thử nghiệm chịu áp thiết bị điện, tại sao yêu cầu ...
Read More
he-thong-dien-dienhathe
20 - 1 - 1 Hỏi: Tại sao tần số của nguồn điện xoay chiều trên máy bay thường sử ...
Read More
he-thong-dien-dienhathe
20 - 2 - 1 Hỏi: Dưới đinh ốc đấu dây phải có đệm lót để làm gì? Đáp: Phiến ...
Read More
he-thong-dien-dienhathe
20 - 3 - 1 Hỏi: Xe điện có ray sử dụng ở thành phố chỉ có một cần nhận ...
Read More
he-thong-dien-dienhathe
20 - 4 - 1 Hỏi: Tại sao điểm dùng chung của môtơ điện đấu hình sao ba pha phổ ...
Read More
he-thong-dien-dienhathe
18 - 7 - 1 Hỏi: Tại sao khi dùng cầu điện Wheatstone đo điện trở một chiều của cuộn ...
Read More
he-thong-dien-dienhathe
18 - 4 - 1 Hỏi: Tại sao phải căn cứ vào điện áp của thiết bị điện cao hay ...
Read More
Vì một vài lý do về kỹ thuật, chuyên mục tủ sách kỹ thuật sẽ được chuyển về tên miền ...
Read More

Related Posts:

0907764966