1500 Câu hỏi Nghành Điện

he-thong-dien-dienhathe
18 - 3 - 1 Hỏi: Tại sao trong đồng hồ vạn năng, vạch chia xoay chiều và một chiều ...
Read More
he-thong-dien-dienhathe
18 - 5 - 1 Hỏi: Đĩa nhôm của công tơ điện tại sao không thể dùng vật liệu bằng ...
Read More
he-thong-dien-dienhathe
18 - 6 - 1 Hỏi: Khi dùng ampe kế kẹp đo dòng điện phụ tải cân bằng ba pha, ...
Read More
he-thong-dien-dienhathe
19 - 1 - 1 Hỏi: Khi tính công suất phụ tải ba pha cân bằng, P = ULILcos, trong ...
Read More
he-thong-dien-dienhathe
19 - 2 - 1 Hỏi: Khi tiến hành thử nghiệm chịu áp thiết bị điện, tại sao yêu cầu ...
Read More
he-thong-dien-dienhathe
20 - 1 - 1 Hỏi: Tại sao tần số của nguồn điện xoay chiều trên máy bay thường sử ...
Read More
he-thong-dien-dienhathe
20 - 2 - 1 Hỏi: Dưới đinh ốc đấu dây phải có đệm lót để làm gì? Đáp: Phiến ...
Read More
he-thong-dien-dienhathe
20 - 3 - 1 Hỏi: Xe điện có ray sử dụng ở thành phố chỉ có một cần nhận ...
Read More
he-thong-dien-dienhathe
20 - 4 - 1 Hỏi: Tại sao điểm dùng chung của môtơ điện đấu hình sao ba pha phổ ...
Read More
he-thong-dien-dienhathe
18 - 7 - 1 Hỏi: Tại sao khi dùng cầu điện Wheatstone đo điện trở một chiều của cuộn ...
Read More
he-thong-dien-dienhathe
18 - 4 - 1 Hỏi: Tại sao phải căn cứ vào điện áp của thiết bị điện cao hay ...
Read More

Related Posts:

he-thong-dien-dienhathe

1500 Câu hỏi Nghành Điện | 9 – 6 Đầu nối cáp điện

 9 – 6 – 1Hỏi: Tại sao hai đầu cáp...

he-thong-dien-dienhathe

1500 Câu hỏi Nghành Điện | 17 – 5 Mạch Chỉnh lưu

  17 – 5 – 1Hỏi: Trong mạch chỉnh lưu...