Biến Tần LS Starvert iS7- 3 pha 380~480VAC

0 Review(s)
in stock

QUICK OVERVIEW

Mã Hàng Biến Tần LS Starvert iS7 3 pha : SV…
In(ND=Normal Duty) : 12A ~ 877A
Công Suất (kW) : 5.5KW ~ 450kW
Dòng Điện : 380~480VAC(±10%), 50~60Hz(±5%),
Số Pha Biến Tần LS Starvert iS7 : 3 Pha
Frequency (Hz) : 0.1~400Hz
Biến Tần LS Starvert iS7 3 pha:  V/f, V/f PG, sensorless vector, sensored vector, CT/VT dual ratings, tích hợp RS485(LS Bus / Modbus RTU)
Biến Tần LS Starvert iS73 pha (Option):  tích hợp transistor điều khiển điện trở thắng, bộ lọc EMC, cuộn kháng DC

Description

Biến Tần LS Starvert iS7- 3 pha 380~480VAC

Các Loại Biến Tần LS:

 • Starvert iE5 1 Pha 200~300VAC :iE5-1
 • Starvert iE5 3 Pha 200~300VAC : iE5-2
 • Starvert iC5 1 Pha 200~230VAC :iC5-1
 • Starvert iG5A (Standard type) 1 Phase 200~230VAC : iG5A-1
 • Starvert iG5A (Standard type) 3 Phase 200~230VAC : iG5A-2, iG5A-2FB
 • Starvert iG5A (Standard type) 3 Phase 380~480VAC : iG5A-4,iG5A-4FB
 • Starvert iP5A (based on new flatform) 3 Phase 380~480VAC : iP5A-4
 • Starvert iS7, 3 Phase 380~480VAC, Starvert option : iP5A, iG5A, iS7 : iS7-4NO
 • Starvert option : iP5A, iG5A, iS7 : Key Pad

Hình Ảnh Biến Tần LS Starvert

Biến Tần LS Starvert E5Biến Tần LS Starvert iG5A 3 pha
Biến Tần LS Starvert iE5-1_iE5-2Biến Tần LS Starvert iC5-1Biến Tần LS Starvert iG5A-1Biến Tần LS Starvert iG5A-2_iG5A-2FB
Biến Tần LS Starvert iP5A 3 phaBiến Tần LS Starvert iS7
Biến Tần LS Starvert iG5A-4_iG5A-4FBBiến Tần LS Starvert iP5A-4Biến Tần LS Starvert iS7-4NO_iS7-4NOD_4NOFDKey-Pad
 • Biến Tân LS Starvert iE5 1 Pha 200~300VAC :iE5-1
 • Biến Tần LS Starvert iE5 3 Pha 200~300VAC : iE5-2
 • Biến Tần LS Starvert iC5 1 Pha 200~230VAC :iC5-1
 • Biến Tần LS Starvert iG5A (Standard type) 1 Phase 200~230VAC : iG5A-1
 • Biến Tần LS Starvert iG5A (Standard type) 3 Phase 200~230VAC : iG5A-2, iG5A-2FB
 • Biến Tần LS Starvert iG5A (Standard type) 3 Phase 380~480VAC : iG5A-4,iG5A-4FB
 • Biến Tần LS Biến Tần LSStarvert iP5A (based on new flatform) 3 Phase 380~480VAC : iP5A-4
 • Starvert iS7, 3 Phase 380~480VAC, Starvert option : iP5A, iG5A, iS7 : iS7-4NO
 • Phụ Kiện Biến Tần LS Starvert option : iP5A, iG5A, iS7 : Key Pad

Bảng Mã Hàng Biến Tần /INVERTER LS :

Nhóm Sản PhẩmMã HàngCông SuấtIn (A)In (A)Mô Tả
Starvert iS7, 3 pha 380~480VACHDND: V/f, V/f PG, sensorless vector, sensored vector, CT/VT dual ratings, tích hợp RS485(LS Bus / Modbus RTU)
iS7-4NOSV0008IS7-4NO0.75 KW2.5A4A0.75kW(1HP), 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%),50~60Hz  (±5%), 0.01~400Hz, tích hợp transistor điều khiển điện trở thắng
iS7-4NOSV0015IS7-4NO1.5 KW4A6A1.5kW(2HP), 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%),50~60Hz (±5%), 0.01~400Hz, tích hợp transistor điều khiển điện trở thắng
iS7-4NOSV0022IS7-4NO2.2KW6A8A2.2kW(3HP), 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%),50~60Hz (±5%), 0.01~400Hz, tích hợp transistor điều khiển điện trở thắng
iS7-4NOSV0037IS7-4NO3.7KW8A12A3.7kW(5HP), 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%),50~60Hz (±5%), 0.01~400Hz, tích hợp transistor điều khiển điện trở thắng
iS7-4NOSV0055IS7-4NO5.5KW12A16A5.5kW(7.5HP), 3 pha,380~480VAC(+10%,-15%),50~60Hz   (±5%), 0.01~400Hz, tích hợp transistor điều khiển điện trở thắng
iS7-4NOSV0075IS7-4NO7.5KW16A24A7.5kW(10HP), 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%),50~60Hz (±5%), 0.01~400Hz, tích hợp transistor điều khiển điện trở thắng
iS7-4NOSV0110IS7-4NO11KW24A30A11kW(15HP), 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%),50~60Hz (±5%), 0.01~400Hz, tích hợp transistor điều khiển điện trở thắng
iS7-4NOSV0150IS7-4NO15KW30A39A15kW(20HP), 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~400Hz, tích hợp transistor điều khiển điện trở thắng
iS7-4NOSV0185IS7-4NO18.5KW39A45A18.5kW(25HP), 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~400Hz, tích hợp transistor điều khiển điện trở thắng
iS7-4NOSV0220IS7-4NO22KW45A61A22kW(30HP), 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%),50~60Hz (±5%), 0.01~400Hz, tích hợp transistor điều khiển điện trở thắng
iS7-4NOSV0300IS7-4NO30KW62A75A30kW(40HP), 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~400Hz
iS7-4NOSV0370IS7-4NO37KW75A91A37kW(50HP), 3 phase, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~400Hz
iS7-4NOSV0450IS7-4NO45KW92A110A45kW(60HP), 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~400Hz
iS7-4NOSV0550IS7-4NO55KW111A152A55kW(75HP), 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~400Hz
iS7-4NOSV0750IS7-4NO75KW152A183A75kW(100HP), 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~400Hz
iS7-4NOSV0110IS7-4NOFD11KW24A30A11kW(15HP), 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~400Hz, tích hợp transistor điều khiển điện trở thắng, bộ lọc EMC, cuộn kháng DC
iS7-4NOSV0150IS7-4NOFD15KW30A39A15kW(20HP), 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~400Hz, tích hợp transistor điều khiển điện trở thắng, bộ lọc EMC, cuộn kháng DC
iS7-4NOSV0220IS7-4NOFD22KW45A61A22kW(30HP), 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~400Hz, tích hợp transistor điều khiển điện trở thắng, bộ lọc EMC, cuộn kháng DC
iS7-4NOSV0300IS7-4NOD30KW65A75A30kW(40HP), 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~400Hz, tích hợp cuộn kháng DC
iS7-4NOSV0450IS7-4NOD45KW91A110A45kW(60HP), 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~400Hz, tích hợp cuộn kháng DC
iS7-4NOSV0550IS7-4NOD55KW110A152A55kW(75HP), 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~400Hz, tích hợp cuộn kháng DC
iS7-4NOSV0750IS7-4NOD75KW152A183A75kW(100HP), 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~400Hz, tích hợp cuộn kháng DC
iS7-4NOSV0900IS7-4SOD90KW183A223A90kW(125HP), 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~400Hz, tích hợp cuộn kháng DC, bàn phím
iS7-4NOSV1100IS7-4SOD110KW223A264A110kW(150HP), 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~400Hz, tích hợp cuộn kháng DC, bàn phím
iS7-4NOSV1320IS7-4SOD132KW264A325A132kW(175HP), 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~400Hz, tích hợp cuộn kháng DC, bàn phím
iS7-4NOSV1600IS7-4SOD160KW325A370A160kW(215HP), 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~400Hz, tích hợp cuộn kháng DC, bàn phím
iS7-4NOSV1850IS7-4SOD185KW370A432A185kW(250HP), 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~400Hz, tích hợp cuộn kháng DC, bàn phím
iS7-4NOSV2200IS7-4SOD220KW432A547A220kW(300HP), 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~400Hz, tích hợp cuộn kháng DC, bàn phím
iS7-4NOSV2800IS7-4SO280KW547A613A280kW(350HP), 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~400Hz, bàn phím
iS7-4NOSV3150IS7-4SO315KW613A731A315kW(400HP), 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~400Hz, bàn phím
iS7-4NOSV3750IS7-4SO375KW731A877A375kW(500HP), 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~400Hz, bàn phím

Biến Tần LS Starvert iG5A 3 pha 380~480VAC


Xem Thêm Catalog Chi Tiết Về Biến tần LS/ Inverter LS tại: http://dienhathe.info

Additional information

Nhà Sản Xuất

LS

Nhóm Sản Phẩm

Biến Tần

Nhóm Mã Hàng

iS7

Số Cực/Pha

3 Phase

Điện Áp

380~480VAC

Công Suất

0.75kW~375kW

Thông Số Khác

Heavy Duty=2.5A~731A, ND=4A~877A

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Biến Tần LS Starvert iS7- 3 pha 380~480VAC”