Điện Công Nghiệp

 • MCCB Mitsubishi 2P 250A/85kA | NF400-SW

  Mã Hàng MCCB Mitsubishi NF400-SW
  Order Code: 2FK201A00007L
  Dòng Điện Định Mức: 250A
  MCCB Mitsubishi loại 2 Cực
  Dòng Cắt(kA) : Icu:85kA
  MCCB Mitsubishi NF400-SW 2P: Dòng Tiêu Chuẩn
  MCCB Mitsubishi NF400-SW 2P là loại CB dạng khối
  Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
  Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

 • Dây Điều Khiển Sang Jin Có Lưới 30 lõi-0.5mm | 30Cx0.5

  49.760 

  Mã Hàng Dây Điều Khiển SangJin: 30 Core x 0.5 mm2 
  Qui cách : 0.5mm
  Số Lõi  30 Core
  Có Chống Nhiễu (Lưới Chống Nhiễu)
  Xuất xứ :Hàng nhập khẩu KOREA.
  Lớp bọc dây điện bằng sợi polyethylene, có nhiều sợi dây dù chống giãn dây. Vỏ bọc bên ngoài màu đen bằng PVC.

  Giá Trên áp dụng cho đơn hàng > 100m

   

 • Dây Điều Khiển Sang Jin Có Lưới 24 lõi-0.5mm | 24Cx0.5

  47.840 

  Mã Hàng Dây Điều Khiển SangJin: 24 Core x 0.5 mm2 
  Qui cách : 0.5mm
  Số Lõi  24 Core
  Có Chống Nhiễu (Lưới Chống Nhiễu)
  Xuất xứ :Hàng nhập khẩu KOREA.
  Lớp bọc dây điện bằng sợi polyethylene, có nhiều sợi dây dù chống giãn dây. Vỏ bọc bên ngoài màu đen bằng PVC.

  Giá Trên áp dụng cho đơn hàng > 100m

   

 • Dây Điều Khiển Sang Jin Có Lưới 20 lõi-0.5mm | 20Cx0.5

  42.160 

  Mã Hàng Dây Điều Khiển SangJin: 20 Core x 0.5 mm2 
  Qui cách : 0.5mm
  Số Lõi  20 Core
  Có Chống Nhiễu (Lưới Chống Nhiễu)
  Xuất xứ :Hàng nhập khẩu KOREA.
  Lớp bọc dây điện bằng sợi polyethylene, có nhiều sợi dây dù chống giãn dây. Vỏ bọc bên ngoài màu đen bằng PVC.

  Giá Trên áp dụng cho đơn hàng > 100m

   

 • Dây Điều Khiển Sang Jin Có Lưới 16 lõi-0.5mm | 16Cx0.5

  32.080 

  Mã Hàng Dây Điều Khiển SangJin: 16 Core x 0.5 mm2 
  Qui cách : 0.5mm
  Số Lõi  16 Core
  Có Chống Nhiễu (Lưới Chống Nhiễu)
  Xuất xứ :Hàng nhập khẩu KOREA.
  Lớp bọc dây điện bằng sợi polyethylene, có nhiều sợi dây dù chống giãn dây. Vỏ bọc bên ngoài màu đen bằng PVC.

  Giá Trên áp dụng cho đơn hàng > 100m

   

 • Dây Điều Khiển Sang Jin Có Lưới 12 lõi-0.5mm | 12Cx0.5

  22.080 

  Mã Hàng Dây Điều Khiển SangJin: 12 Core x 0.5 mm2 
  Qui cách : 0.5mm
  Số Lõi  12 Core
  Có Chống Nhiễu (Lưới Chống Nhiễu)
  Xuất xứ :Hàng nhập khẩu KOREA.
  Lớp bọc dây điện bằng sợi polyethylene, có nhiều sợi dây dù chống giãn dây. Vỏ bọc bên ngoài màu đen bằng PVC.

  Giá Trên áp dụng cho đơn hàng > 100m

   

 • Dây Điều Khiển Sang Jin Có Lưới 10 lõi-0.5mm | 10Cx0.5

  18.720 

  Mã Hàng Dây Điều Khiển SangJin: 10 Core x 0.5 mm2 
  Qui cách : 0.5mm
  Số Lõi  10 Core
  Có Chống Nhiễu (Lưới Chống Nhiễu)
  Xuất xứ :Hàng nhập khẩu KOREA.
  Lớp bọc dây điện bằng sợi polyethylene, có nhiều sợi dây dù chống giãn dây. Vỏ bọc bên ngoài màu đen bằng PVC.

  Giá Trên áp dụng cho đơn hàng > 100m

   

 • Dây Điều Khiển Sang Jin Có Lưới 8 lõi-0.5mm | 8Cx0.5

  15.280 

  Mã Hàng Dây Điều Khiển SangJin:  8 Core x 0.5 mm2 
  Qui cách : 0.5mm
  Số Lõi  8 Core
  Có Chống Nhiễu (Lưới Chống Nhiễu)
  Xuất xứ :Hàng nhập khẩu KOREA.
  Lớp bọc dây điện bằng sợi polyethylene, có nhiều sợi dây dù chống giãn dây. Vỏ bọc bên ngoài màu đen bằng PVC.

  Giá Trên áp dụng cho đơn hàng > 100m

   

 • Dây Điều Khiển Sang Jin Có Lưới 7 lõi-0.5mm | 7Cx0.5

  13.680 

  Mã Hàng Dây Điều Khiển SangJin: 7 Core x 0.5 mm2 
  Qui cách : 0.5mm
  Số Lõi  7 Core
  Có Chống Nhiễu (Lưới Chống Nhiễu)
  Xuất xứ :Hàng nhập khẩu KOREA.
  Lớp bọc dây điện bằng sợi polyethylene, có nhiều sợi dây dù chống giãn dây. Vỏ bọc bên ngoài màu đen bằng PVC.

  Giá Trên áp dụng cho đơn hàng > 100m

   

 • Dây Điều Khiển Sang Jin Có Lưới 6 lõi-0.5mm | 6Cx0.5

  12.160 

  Mã Hàng Dây Điều Khiển SangJin: 6 Core x 0.5 mm2 
  Qui cách : 0.5mm
  Số Lõi  6 Core
  Có Chống Nhiễu (Lưới Chống Nhiễu)
  Xuất xứ :Hàng nhập khẩu KOREA.
  Lớp bọc dây điện bằng sợi polyethylene, có nhiều sợi dây dù chống giãn dây. Vỏ bọc bên ngoài màu đen bằng PVC.

  Giá Trên áp dụng cho đơn hàng > 100m

   

 • Dây Điều Khiển Sang Jin Có Lưới 5 lõi-0.5mm | 5Cx0.5

  10.880 

  Mã Hàng Dây Điều Khiển SangJin: 5 Core x 0.5 mm2 
  Qui cách : 0.5mm
  Số Lõi  5 Core
  Có Chống Nhiễu (Lưới Chống Nhiễu)
  Xuất xứ :Hàng nhập khẩu KOREA.
  Lớp bọc dây điện bằng sợi polyethylene, có nhiều sợi dây dù chống giãn dây. Vỏ bọc bên ngoài màu đen bằng PVC.

  Giá Trên áp dụng cho đơn hàng > 100m

   

 • Dây Điều Khiển Sang Jin Có Lưới 4 lõi-0.5mm | 4Cx0.5

  9.200 

  Mã Hàng Dây Điều Khiển SangJin: 4 Core x 0.5 mm2 
  Qui cách : 0.5mm
  Số Lõi  4 Core
  Có Chống Nhiễu (Lưới Chống Nhiễu)
  Xuất xứ :Hàng nhập khẩu KOREA.
  Lớp bọc dây điện bằng sợi polyethylene, có nhiều sợi dây dù chống giãn dây. Vỏ bọc bên ngoài màu đen bằng PVC.

  Giá Trên áp dụng cho đơn hàng > 100m

   

 • Dây Điều Khiển Sang Jin Có Lưới 3 lõi-0.5mm | 3Cx0.5

  7.360 

  Mã Hàng Dây Điều Khiển SangJin: 3 Core x 0.5 mm2 
  Qui cách : 0.5mm
  Số Lõi  3Core
  Có Chống Nhiễu (Lưới Chống Nhiễu)
  Xuất xứ :Hàng nhập khẩu KOREA.
  Lớp bọc dây điện bằng sợi polyethylene, có nhiều sợi dây dù chống giãn dây. Vỏ bọc bên ngoài màu đen bằng PVC.

  Giá Trên áp dụng cho đơn hàng > 100m

   

 • Dây Điều Khiển Sang Jin Có Lưới 2 lõi-0.5mm | 2Cx0.5

  6.000 

  Mã Hàng Dây Điều Khiển SangJin: 2 Core x 0.5 mm2 
  Qui cách : 0.5mm
  Số Lõi  2Core
  Có Chống Nhiễu (Lưới Chống Nhiễu)
  Xuất xứ :Hàng nhập khẩu KOREA.
  Lớp bọc dây điện bằng sợi polyethylene, có nhiều sợi dây dù chống giãn dây. Vỏ bọc bên ngoài màu đen bằng PVC.

  Giá Trên áp dụng cho đơn hàng > 100m

 • MCCB Mitsubishi 2P 250A/85kA | NF250-SV

  Mã Hàng MCCB Mitsubishi NF250-SV
  Order Code: 2CL108A000019
  Dòng Điện Định Mức: 250A
  MCCB Mitsubishi loại 2 Cực
  Dòng Cắt(kA) : Icu:85kA
  MCCB Mitsubishi NF250-SV 2P: Dòng Tiêu Chuẩn
  MCCB Mitsubishi NF250-SV 2P là loại CB dạng khối
  Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
  Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

 • MCCB Mitsubishi 2P 200A/85kA | NF250-SV

  Mã Hàng MCCB Mitsubishi NF250-SV
  Order Code: 2CL106A000018
  Dòng Điện Định Mức: 200A
  MCCB Mitsubishi loại 2 Cực
  Dòng Cắt(kA) : Icu:85kA
  MCCB Mitsubishi NF250-SV 2P: Dòng Tiêu Chuẩn
  MCCB Mitsubishi NF250-SV 2P là loại CB dạng khối
  Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
  Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

 • MCCB Mitsubishi 2P 160A/85kA | NF250-SV

  Mã Hàng MCCB Mitsubishi NF250-SV
  Order Code: 2CL109A00001A
  Dòng Điện Định Mức: 160A
  MCCB Mitsubishi loại 2 Cực
  Dòng Cắt(kA) : Icu:85kA
  MCCB Mitsubishi NF250-SV 2P: Dòng Tiêu Chuẩn
  MCCB Mitsubishi NF250-SV 2P là loại CB dạng khối
  Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
  Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

 • MCCB Mitsubishi 2P 175A~250A/85kA | NF250-SGV

  Mã Hàng MCCB Mitsubishi NF250-SGV
  Order Code: 2CM104A000018
  Dòng Điện Định Mức: 250A
  Chỉnh Dòng: 175A ~ 250A
  MCCB Mitsubishi loại 2 Cực
  Dòng Cắt(kA) : Icu:85kA
  MCCB Mitsubishi NF250-SGV 2P: Dòng Tiêu Chuẩn
  MCCB Mitsubishi NF250-SGV 2P là loại CB dạng khối
  Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
  Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

 • MCCB Mitsubishi 2P 140A~200A/85kA | NF250-SGV

  Mã Hàng MCCB Mitsubishi NF250-SGV
  Order Code: 2CM103A000017
  Dòng Điện Định Mức: 200A
  Chỉnh Dòng: 140A ~ 200A
  MCCB Mitsubishi loại 2 Cực
  Dòng Cắt(kA) : Icu:85kA
  MCCB Mitsubishi NF250-SGV 2P: Dòng Tiêu Chuẩn
  MCCB Mitsubishi NF250-SGV 2P là loại CB dạng khối
  Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
  Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

 • MCCB Mitsubishi 2P 125A~160A/85kA | NF250-SGV

  Mã Hàng MCCB Mitsubishi NF250-SGV
  Order Code: 2CM101A000016
  Dòng Điện Định Mức: 160A
  Chỉnh Dòng: 125A ~ 160A
  MCCB Mitsubishi loại 2 Cực
  Dòng Cắt(kA) : Icu:85kA
  MCCB Mitsubishi NF250-SGV 2P: Dòng Tiêu Chuẩn
  MCCB Mitsubishi NF250-SGV 2P là loại CB dạng khối
  Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
  Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

0907764966