Điện Dân Dụng

  • Đuôi Đèn E27 Dạng Bắt Cố Định-Đuôi Ly

    45.000 

    Đuôi Đèn E27 Dạng Bắt Cố Định-Đuôi Ly
    Loại Đuôi Đèn: E27
    Điện Áp Định Mức: 220VAC
    Chất liệu: Kim Loại
    Có viền gắn chóa

  • Đuôi Đèn E27 Dạng Treo-Đuôi Treo

    45.000 

    Đuôi Đèn E27 Dạng Treo-Đuôi Treo
    Loại Đuôi Đèn: E27
    Điện Áp Định Mức: 220VAC
    Chất liệu: Kim Loại
    Có viền gắn chóa

  • Đuôi Đèn Xoắn Kín Nước E27

    18.000 

    Đuôi Đèn Xoắn Kín Nước E27
    Loại Đuôi Đèn: E27
    Điện Áp Định Mức: 220VAC
    Chất liệu: Nhựa
    Màu Sắc: Trắng hoặc Đen

  • Ổ Cắm Cố Định Gắn Âm MPE 2P+E / 16A-32A

    Mã Hàng Ổ Cắm Cố Định Gắn Âm MPE 2P+E : MPN-…
    Ổ Cắm Cố Định Gắn Âm MPE 2P+E (Ổ Cắm Công Nghiệp MPE) loại 2P+E
    Dòng Điện Định Mức(A) : 16A và 32A
    Loại: Ổ Cắm Cố Định Gắn Âm MPE 2P+E- IP44 và IP67
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)220VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)
    Đáp ứng tiêu chuẩn IEC60309-1, -2

    Ổ Cắm Cố Định Gắn Âm MPE 2P+E / 16A-32A

  • Ổ Cắm Cố Định Gắn Âm MPE 3P+E / 16A~125A

    Mã Hàng Ổ Cắm Cố Định Gắn Âm MPE 3P+E : MPN-…
    Ổ Cắm Cố Định Gắn Âm MPE 3P+E (Ổ Cắm Công Nghiệp MPE) loại 3P+E
    Dòng Điện Định Mức(A) : 16A, 32A, 63A và 125A
    Loại: Ổ Cắm Cố Định Gắn Âm- IP44 và IP67
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)
    Đáp ứng tiêu chuẩn IEC60309-1, -2

    Ổ Cắm Cố Định Gắn Âm MPE 3P+E / 16A~125A

  • Ổ Cắm Cố Định Gắn Âm MPE 3P+N+E / 16A~125A

    Mã Hàng Ổ Cắm Cố Định Gắn Âm MPE 3P+N+E : MPN-…
    Ổ Cắm Cố Định Gắn Âm MPE 3P+N+E (Ổ Cắm Công Nghiệp MPE) loại 3P+N+E
    Dòng Điện Định Mức(A) : 16A, 32A, 63A và 125A
    Loại: Ổ Cắm Cố Định Gắn Âm MPE 3P+N+E- IP44 và IP67
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)
    Đáp ứng tiêu chuẩn IEC60309-1, -2

    Ổ Cắm Cố Định Gắn Âm MPE 3P+N+E / 16A~125A

  • Ổ Cắm Cố Định Gắn Âm-Loại Nghiêng MPE 2P+E / 16A-32A

    Mã Hàng Ổ Cắm Cố Định Gắn Âm-Loại Nghiêng MPE 2P+E : MPN-…
    Ổ Cắm Cố Định Gắn Âm-Loại Nghiêng MPE 2P+E (Ổ Cắm Công Nghiệp MPE) loại 2P+E
    Dòng Điện Định Mức(A) : 16A và 32A
    Loại: Ổ Cắm Cố Định Gắn Âm-Loại Nghiêng MPE 2P+E- IP44 và IP67
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)220VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)
    Đáp ứng tiêu chuẩn IEC60309-1, -2

    Ổ Cắm Cố Định Gắn Âm-Loại Nghiêng MPE 2P+E / 16A-32A

  • Ổ Cắm Cố Định Gắn Âm-Loại Nghiêng MPE 3P+E / 16A~125A

    Mã Hàng Ổ Cắm Cố Định Gắn Âm-Loại Nghiêng MPE 3P+E : MPN-…
    Ổ Cắm Cố Định Gắn Âm-Loại Nghiêng MPE 3P+E (Ổ Cắm Công Nghiệp MPE) loại 3P+E
    Dòng Điện Định Mức(A) : 16A, 32A, 63A và 125A
    Loại: Ổ Cắm Cố Định Gắn Âm-Loại Nghiêng MPE 3P+E- IP44 và IP67
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)
    Đáp ứng tiêu chuẩn IEC60309-1, -2

    Ổ Cắm Cố Định Gắn Âm-Loại Nghiêng MPE 3P+E / 16A~125A

  • Ổ Cắm Cố Định Gắn Âm-Loại Nghiêng MPE 3P+N+E / 16A~125A

    Mã Hàng Ổ Cắm Cố Định Gắn Âm-Loại Nghiêng MPE 3P+N+E : MPN-…
    Ổ Cắm Cố Định Gắn Âm-Loại Nghiêng MPE 3P+N+E (Ổ Cắm Công Nghiệp MPE) loại 3P+N+E
    Dòng Điện Định Mức(A) : 16A, 32A, 63A và 125A
    Loại: Ổ Cắm Cố Định Gắn Âm-Loại Nghiêng MPE 3P+N+E- IP44 và IP67
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)
    Đáp ứng tiêu chuẩn IEC60309-1, -2

    Ổ Cắm Cố Định Gắn Âm-Loại Nghiêng MPE 3P+N+E / 16A~125A

  • Ổ Cắm Cố Định Gắn Nổi MPE 2P+E / 16A-32A

    Mã Hàng Ổ Cắm Cố Định Gắn Nổi MPE 2P+E : MPN-…
    Ổ Cắm Cố Định Gắn Nổi MPE 2P+E (Ổ Cắm Công Nghiệp MPE) loại 2P+E
    Dòng Điện Định Mức(A) : 16A và 32A
    Loại: Ổ Cắm Cố Định Gắn Nổi MPE 2P+E- IP44 và IP67
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)220VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)
    Đáp ứng tiêu chuẩn IEC60309-1, -2

    Ổ Cắm Cố Định Gắn Nổi MPE 2P+E / 16A-32A

  • Ổ Cắm Cố Định Gắn Nổi MPE 3P+E / 16A~125A

    Mã Hàng Ổ Cắm Cố Định Gắn Nổi MPE 3P+E : MPN-…
    Ổ Cắm Cố Định Gắn Nổi MPE 3P+E (Ổ Cắm Công Nghiệp MPE) loại 3P+E
    Dòng Điện Định Mức(A) : 16A, 32A, 63A và 125A
    Loại: Ổ Cắm Cố Định Gắn Nổi MPE 3P+E- IP44 và IP67
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)
    Đáp ứng tiêu chuẩn IEC60309-1, -2

    Ổ Cắm Cố Định Gắn Nổi MPE 3P+E / 16A~125A

  • Ổ Cắm Cố Định Gắn Nổi MPE 3P+N+E / 16A~125A

    Mã Hàng Ổ Cắm Cố Định Gắn Nổi MPE 3P+N+E : MPN-…
    Ổ Cắm Cố Định Gắn Nổi MPE 3P+N+E (Ổ Cắm Công Nghiệp MPE) loại 3P+N+E
    Dòng Điện Định Mức(A) : 16A, 32A, 63A và 125A
    Loại: Ổ Cắm Cố Định Gắn Nổi MPE 3P+N+E- IP44 và IP67
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)
    Đáp ứng tiêu chuẩn IEC60309-1, -2

    Ổ Cắm Cố Định Gắn Nổi MPE 3P+N+E / 16A~125A

  • Ổ Cắm Di Động 4 Ngã MPE 2P+E / 16A

    Mã Hàng Ổ Cắm Di Động 4 Ngã MPE 2P+E  : MPN-…
    Ổ Cắm Di Động 4 Ngã MPE 2P+E  (Ổ Cắm Công Nghiệp MPE) loại 2P+E
    Dòng Điện Định Mức(A) : 16A và 32A
    Loại: Ổ Cắm Di Động 4 Ngã MPE 2P+E IP44
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)220VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)
    Đáp ứng tiêu chuẩn IEC60309-1, -2

    Ổ Cắm Di Động 4 Ngã MPE 2P+E  / 16A

  • Ổ Cắm Di Động MPE 2P+E / 16A-32A

    Mã Hàng Ổ Cắm Di Động MPE 2P+E : MPN-…
    Ổ Cắm Di Động MPE 2P+E (Ổ Cắm Công Nghiệp MPE) loại 2P+E
    Dòng Điện Định Mức(A) : 16A và 32A
    Loại: Ổ Cắm Di Động MPE 2P+E- IP44 và IP67
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)220VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)
    Đáp ứng tiêu chuẩn IEC60309-1, -2

    Ổ Cắm Di Động MPE 2P+E / 16A-32A

  • Ổ Cắm Di Động MPE 3P+E / 16A~125A

    Mã Hàng Ổ Cắm Di Động MPE 3P+E : MPN-…
    Ổ Cắm Di Động MPE 3P+E (Ổ Cắm Công Nghiệp MPE) loại 3P+E
    Dòng Điện Định Mức(A) : 16A, 32A, 63A và 125A
    Loại: Ổ Cắm Di Động MPE 3P+E- IP44 và IP67
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)
    Đáp ứng tiêu chuẩn IEC60309-1, -2

    Ổ Cắm Di Động MPE 3P+E / 16A~125A

  • Ổ Cắm Di Động MPE 3P+N+E / 16A~125A

    Mã Hàng Ổ Cắm Di Động MPE 3P+N+E : MPN-…
    Ổ Cắm Di Động MPE 3P+N+E (Ổ Cắm Công Nghiệp MPE) loại 3P+N+E
    Dòng Điện Định Mức(A) : 16A, 32A, 63A và 125A
    Loại: Ổ Cắm Di Động MPE 3P+N+E – IP44 và IP67
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)
    Đáp ứng tiêu chuẩn IEC60309-1, -2

    Ổ Cắm Di Động MPE 3P+N+E / 16A~125A

  • Phao Điện Radar

    150.000 

    Phao Điện Radar
    – Điện áp định mức, tần số: 110 / 220V AC, 50 / 60Hz
    – Dòng định mức: 5 A
    – Phạm vi kiểm soát: 0,2-5,0 m
    – Phạm vi Nhiệt độ: 5-60 ℃

  • Phích Cắm Di Động MPE 2P+E / 16A-32A

    Mã Hàng Phích Cắm Di Động MPE 2P+E : MPN-…
    Phích Cắm Di Động MPE 2P+E (Ổ Cắm Công Nghiệp MPE) loại 2P+E
    Dòng Điện Định Mức(A) : 16A và 32A
    Loại: Phích Cắm Di Động MPE 2P+E- IP44 và IP67
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)220VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)
    Đáp ứng tiêu chuẩn IEC60309-1, -2

    Phích Cắm Di Động MPE 2P+E / 16A-32A

  • Phích Cắm Di Động MPE 3P+E / 16A~125A

    Mã Hàng Phích Cắm Di Động MPE 3P+E : MPN-…
    Phích Cắm Di Động MPE 3P+E (Ổ Cắm Công Nghiệp MPE) loại 3P+E
    Dòng Điện Định Mức(A) : 16A, 32A, 63A và 125A
    Loại: Phích Cắm Di Động MPE 3P+E- IP44 và IP67
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)
    Đáp ứng tiêu chuẩn IEC60309-1, -2

    Phích Cắm Di Động MPE 3P+E / 16A~125A

  • Phích Cắm Di Động MPE 3P+N+E / 16A~125A

    Mã Hàng Phích Cắm Di Động MPE 3P+N+E : MPN-…
    Phích Cắm Di Động MPE 3P+N+E (Ổ Cắm Công Nghiệp MPE) loại 3P+N+E
    Dòng Điện Định Mức(A) : 16A, 32A, 63A và 125A
    Loại: Phích Cắm Di Động MPE 3P+E- IP44 và IP67
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)
    Đáp ứng tiêu chuẩn IEC60309-1, -2

    Phích Cắm Di Động MPE 3P+N+E / 16A~125A