Leipole

Nhà sản xuất: Leipole, Trung Quốc

Quạt hút Leipole chuyên dùng cho tủ điện gồm các loại:

– FKL66 Series: Quạt hút kèm miệng gió có lọc bụi

– FK55 Series: Quạt hút cao cấp kèm miệng gió có viền, có lọc bụi

– F2E Series: Quạt hút trên mái tủ điện

– FLW Series: Quạt hút ly tâm lồng sóc

– Các chi tiết, phụ kiện khác: miệng gió, lọc bụi,…

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng. Chất lượng tốt. Bảo hành 12 tháng.

SẢN PHẨM

Quạt hút Leipole FK5526.230 kèm miệng gió có lọc bụi 325x325mm

QUẠT HÚT LEIPOLE FK5526.230 KÈM MIỆNG GIÓ CÓ LỌC BỤI 325X325MM

Quạt hút Leipole FK5525.230 kèm miệng gió có lọc bụi 250x250mm

QUẠT HÚT LEIPOLE FK5525.230 KÈM MIỆNG GIÓ CÓ LỌC BỤI 250X250MM

Quạt hút Leipole FK5523.230 kèm miệng gió có lọc bụi 250x250mm

QUẠT HÚT LEIPOLE FK5523.230 KÈM MIỆNG GIÓ CÓ LỌC BỤI 250X250MM

Quạt hút Leipole FK5522.230 kèm miệng gió có lọc bụi 150x150mm

QUẠT HÚT LEIPOLE FK5522.230 KÈM MIỆNG GIÓ CÓ LỌC BỤI 150X150MM

Quạt hút Leipole FKL6626.230-D kèm miệng gió có lọc bụi 323x323mm

QUẠT HÚT LEIPOLE FKL6626.230-D KÈM MIỆNG GIÓ CÓ LỌC BỤI 323X323MM

Quạt hút Leipole FKL6626.230 kèm miệng gió có lọc bụi 323x323mm

QUẠT HÚT LEIPOLE FKL6626.230 KÈM MIỆNG GIÓ CÓ LỌC BỤI 323X323MM

Quạt hút Leipole FKL6625.230 kèm miệng gió có lọc bụi 255x255mm

QUẠT HÚT LEIPOLE FKL6625.230 KÈM MIỆNG GIÓ CÓ LỌC BỤI 255X255MM

Quạt hút Leipole FKL6623.230 kèm miệng gió có lọc bụi 204x204mm

QUẠT HÚT LEIPOLE FKL6623.230 KÈM MIỆNG GIÓ CÓ LỌC BỤI 204X204MM

Quạt hút Leipole FKL6622.230 kèm miệng gió có lọc bụi 148x148mm

QUẠT HÚT LEIPOLE FKL6622.230 KÈM MIỆNG GIÓ CÓ LỌC BỤI 148X148MM

Quạt hút Leipole FKL6621.230 kèm miệng gió có lọc bụi 116x116mm

QUẠT HÚT LEIPOLE FKL6621.230 KÈM MIỆNG GIÓ CÓ LỌC BỤI 116X116MM

0907764966