bien-tan-ls-lslv-s100

LSLV0015S100-4EXNNS | Biến Tần LS 3 pha 380V – 1.5kW

0 Review(s)
in stock

QUICK OVERVIEW

+Mã Hàng Biến Tần LSLV 3 pha : LSLV0015S100-4EXNNS
+In(HD=Heavy Duty) : 4A
+Công Suất (kW) : 1.5kW
+Dòng Điện : 380~480VAC(±10%)
+Số Pha Biến Tần LS : 3 Pha
+Frequency (Hz) Input 50~60Hz(±5%) Output 0.1~400Hz
+Semi-Dual rating, V/f, sensorless vector control, RS485 (LS Bus / Modbus RTU),Safety Torque off, Pulse train I/O/ Các ứng dụng cơ bản (bơm, quạt, băng tải…)
+3 phase, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz, tích hợp bàn phím, điện trở thắng, control terminal I/O 5mm pitch

7.336.000 

Description

Biến Tần LSLV- 3 pha 380~480VAC

Các Loại Biến Tần LS:

  • Starvert iE5 1 Pha 200~300VAC :iE5-1
  • Starvert iE5 3 Pha 200~300VAC : iE5-2
  • Starvert iC5 1 Pha 200~230VAC :iC5-1
  • Starvert iG5A (Standard type) 1 Phase 200~230VAC : iG5A-1
  • Starvert iG5A (Standard type) 3 Phase 200~230VAC : iG5A-2, iG5A-2FB
  • Starvert iG5A (Standard type) 3 Phase 380~480VAC : iG5A-4,iG5A-4FB
  • Starvert iP5A (based on new flatform) 3 Phase 380~480VAC : iP5A-4
  • Starvert iS7, 3 Phase 380~480VAC, Starvert option : iP5A, iG5A, iS7 : iS7-4NO
  • S100: 1 Pha 200~240VAC / 3 Pha 200~240VAC / 3 Pha 380~480VAC
  • Starvert option : iP5A, iG5A, iS7 : Key Pad

 

Hình Ảnh Biến Tần LS Starvert

Biến Tần LS Starvert E5
Biến Tần LS Starvert iE5-1_iE5-2Biến Tần LS Starvert iC5-1Biến Tần LSLV M100Biến Tần LSLV H100
Biến Tần LS Starvert iP5A 3 phaBiến Tần LS Starvert iS7bien-tan-ls-lslv-s100
Biến Tần LS Starvert iG5A-4_iG5A-4FBBiến Tần LS Starvert iP5A-4Biến Tần LS Starvert iS7-4NO_iS7-4NODBiến Tần LSLV S100
Bảng Mã Hàng Biến Tần /INVERTER LS :
Mã HángKwHPHeavy DutyDiễn Giải
Loại 1 pha 200~240VAC (Protection degree IP20)HDSemi-Dual rating, V/f, sensorless vector control, RS485 (LS Bus / Modbus RTU),Safety Torque off, Pulse train I/O/ Các ứng dụng cơ bản (bơm, quạt, băng tải, máy nén, máy cán…)
LSLV0004S100-1EONNS0.4/0.75kw1/2HPHeavy Duty=2.5A1 phase, 200~240VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz,  tích hợp bàn phím, điện trở thắng, control terminal I/O 5mm pitch
LSLV0008S100-1EONNS0.75/1.5kw1HPHeavy Duty=5A1 phase, 200~240VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz,  tích hợp bàn phím, điện trở thắng, control terminal I/O 5mm pitch
LSLV0015S100-1EONNS1.5/2.2kw2HPHeavy Duty=8A1 phase, 200~240VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz,  tích hợp bàn phím, điện trở thắng, control terminal I/O 5mm pitch
LSLV0022S100-1EONNS2.2/3.7kw3HPHeavy Duty=11A1 phase, 200~240VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz,  tích hợp bàn phím, điện trở thắng, control terminal I/O 5mm pitch
Loại 3 Pha 200~240VAC (Protection degree IP20)HDSemi-Dual rating, V/f, sensorless vector control, RS485 (LS Bus / Modbus RTU),Safety Torque off, Pulse train I/O/ Các ứng dụng cơ bản (bơm, quạt, băng tải…)
LSLV0004S100-2EONNS0.4/0.75kw1/2HPHeavy Duty=2.5A3 phase, 200~240VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz, tích hợp bàn phím, điện trở thắng, control terminal I/O 5mm pitch
LSLV0008S100-2EONNS0.75/1.5kw1HPHeavy Duty=5A3 phase, 200~240VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz, tích hợp bàn phím, điện trở thắng, control terminal I/O 5mm pitch
LSLV0015S100-2EONNS1.5/2.2kw2HPHeavy Duty=8A3 phase, 200~240VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz, tích hợp bàn phím, điện trở thắng, control terminal I/O 5mm pitch
LSLV0022S100-2EONNS2.2/3.7kw3HPHeavy Duty=11A3 phase, 200~240VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz, tích hợp bàn phím, điện trở thắng, control terminal I/O 5mm pitch
LSLV0037S100-2EONNS3.7/4kw5HPHeavy Duty=16A3 phase, 200~240VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz, tích hợp bàn phím, điện trở thắng, control terminal I/O 5mm pitch
LSLV0040S100-2EONNS4/5.5kw5.4HPHeavy Duty=17A3 phase, 200~240VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz, tích hợp bàn phím, điện trở thắng, control terminal I/O 5mm pitch
LSLV0055S100-2EONNS5.5/7.5kw7.5HPHeavy Duty=24A3 phase, 200~240VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz, tích hợp bàn phím, điện trở thắng, control terminal I/O 5mm pitch
LSLV0075S100-2EONNS7.5/11kw10HPHeavy Duty=32A3 phase, 200~240VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz, tích hợp bàn phím, điện trở thắng, control terminal I/O 5mm pitch
LSLV0110S100-2EONNS11/15kw15HPHeavy Duty=46A3 phase, 200~240VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz, tích hợp bàn phím, điện trở thắng, control terminal I/O 5mm pitch
LSLV0150S100-2EONNS15/18.5kw20HPHeavy Duty=60A3 phase, 200~240VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz, tích hợp bàn phím, điện trở thắng, control terminal I/O 5mm pitch
Loại 3 Pha 380~480VAC (Protection degree IP20)HDSemi-Dual rating, V/f, sensorless vector control, RS485 (LS Bus / Modbus RTU),Safety Torque off, Pulse train I/O/ Các ứng dụng cơ bản (bơm, quạt, băng tải…)
LSLV0004S100-4EONNS0.4/0.75kw1/2HPHeavy Duty=1.25A3 phase, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz,  tích hợp bàn phím, điện trở thắng, control terminal I/O 5mm pitch
LSLV0008S100-4EONNS0.75/1.5kw1HPHeavy Duty=2.5A3 phase, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz,  tích hợp bàn phím, điện trở thắng, control terminal I/O 5mm pitch
LSLV0015S100-4EONNS1.5/2.2kw2HPHeavy Duty=4A3 phase, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz,  tích hợp bàn phím, điện trở thắng, control terminal I/O 5mm pitch
LSLV0022S100-4EONNS2.2/3.7kw3HPHeavy Duty=5.5A3 phase, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz,  tích hợp bàn phím, điện trở thắng, control terminal I/O 5mm pitch
LSLV0037S100-4EONNS3.7/4kw5HPHeavy Duty=8A3 phase, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz,  tích hợp bàn phím, điện trở thắng, control terminal I/O 5mm pitch
LSLV0040S100-4EONNS4/5.5kw5.4HPHeavy Duty=9A3 phase, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz,  tích hợp bàn phím, điện trở thắng, control terminal I/O 5mm pitch
LSLV0055S100-4EOFNS5.5/7.5kw7.5HPHeavy Duty=12A3 phase, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz, tích hợp bàn phím, điện trở thắng, EMC filter(C3), control terminal I/O 5mm pitch
LSLV0075S100-4EOFNS7.5/11kw10HPHeavy Duty=16A3 phase, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz, tích hợp bàn phím, điện trở thắng, EMC filter(C3), control terminal I/O 5mm pitch
LSLV0110S100-4EOFNS11/15kw15HPHeavy Duty=24A3 phase, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz, tích hợp bàn phím, điện trở thắng, EMC filter(C3), control terminal I/O 5mm pitch
LSLV0150S100-4EOFNS15/18.5kw20HPHeavy Duty=30A3 phase, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz, tích hợp bàn phím, điện trở thắng, EMC filter(C3), control terminal I/O 5mm pitch
LSLV0185S100-4EOFNS18.5/22kw25HPHeavy Duty=39A3 phase, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz, tích hợp bàn phím, điện trở thắng, EMC filter(C3), control terminal I/O 5mm pitch
LSLV0220S100-4EOFNS22/30kw30HPHeavy Duty=45A3 phase, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz, tích hợp bàn phím, điện trở thắng, EMC filter(C3), control terminal I/O 5mm pitch
LSLV0300S100-4CONDS30/37kw40HPHeavy Duty=61A3 phase, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz, detachable LCD keypad, built-in DC reactor, control terminal I/O 5mm pitch
LSLV0370S100-4CONDS37/45kw50HPHeavy Duty=75A3 phase, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz, detachable LCD keypad, built-in DC reactor, control terminal I/O 5mm pitch
LSLV0450S100-4CONDS45/55kw60HPHeavy Duty=91A3 phase, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz, detachable LCD keypad, built-in DC reactor, control terminal I/O 5mm pitch
LSLV0550S100-4CONDS55/75kw75HPHeavy Duty=110A3 phase, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz, detachable LCD keypad, built-in DC reactor, control terminal I/O 5mm pitch
LSLV0750S100-4CONDS75/90kw100HPHeavy Duty=152A3 phase, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz, detachable LCD keypad, built-in DC reactor, control terminal I/O 5mm pitch
Loại  3 Pha 200~230VAC (Protection degree IP66 (NEMA4X)HDSemi-Dual rating, V/f, sensorless vector control, RS485 (LS Bus / Modbus RTU),Safety Torque off, Pulse train I/O/ Các ứng dụng cơ bản (bơm, quạt, băng tải…)
LSLV0004S100-2EXNNS0.4/0.75kw1/2HPHeavy Duty=2.5A3 phase, 200~240VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz,  tích hợp bàn phím, điện trở thắng, control terminal I/O 5mm pitch
LSLV0008S100-2EXNNS0.75/1.5kw1HPHeavy Duty=5A3 phase, 200~240VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz,  tích hợp bàn phím, điện trở thắng, control terminal I/O 5mm pitch
LSLV0015S100-2EXNNS1.5/2.2kw2HPHeavy Duty=8A3 phase, 200~240VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz,  tích hợp bàn phím, điện trở thắng, control terminal I/O 5mm pitch
LSLV0022S100-2EXNNS2.2/3.7kw3HPHeavy Duty=11A3 phase, 200~240VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz,  tích hợp bàn phím, điện trở thắng, control terminal I/O 5mm pitch
LSLV0037S100-2EXNNS3.7/4kw5HPHeavy Duty=16A3 phase, 200~240VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz,  tích hợp bàn phím, điện trở thắng, control terminal I/O 5mm pitch
LSLV0040S100-2EXNNS4/5.5kw5.4HPHeavy Duty=17A3 phase, 200~240VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz,  tích hợp bàn phím, điện trở thắng, control terminal I/O 5mm pitch
LSLV0055S100-2EXNNS5.5/7.5kw7.5HPHeavy Duty=24A3 phase, 200~240VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz,  tích hợp bàn phím, điện trở thắng, control terminal I/O 5mm pitch
LSLV0075S100-2EXNNS7.5/11kw10HPHeavy Duty=32A3 phase, 200~240VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz,  tích hợp bàn phím, điện trở thắng, control terminal I/O 5mm pitch
LSLV0110S100-2EXNNS11/15kw15HPHeavy Duty=46A3 phase, 200~240VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz,  tích hợp bàn phím, điện trở thắng, control terminal I/O 5mm pitch
LSLV0150S100-2EXNNS15/18.5kw20HPHeavy Duty=60A3 phase, 200~240VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz,  tích hợp bàn phím, điện trở thắng, control terminal I/O 5mm pitch
Loại 3 Phase 380~480VAC (Protection degree IP66 (NEMA4X)HDSemi-Dual rating, V/f, sensorless vector control, RS485 (LS Bus / Modbus RTU),Safety Torque off, Pulse train I/O/ Các ứng dụng cơ bản (bơm, quạt, băng tải…)
LSLV0004S100-4EXNNS0.4/0.75kw1/2HPHeavy Duty=1.25A3 phase, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz,  tích hợp bàn phím, điện trở thắng, control terminal I/O 5mm pitch
LSLV0008S100-4EXNNS0.75/1.5kw1HPHeavy Duty=2.5A3 phase, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz,  tích hợp bàn phím, điện trở thắng, control terminal I/O 5mm pitch
LSLV0015S100-4EXNNS1.5/2.2kw2HPHeavy Duty=4A3 phase, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz,  tích hợp bàn phím, điện trở thắng, control terminal I/O 5mm pitch
LSLV0022S100-4EXNNS2.2/3.7kw3HPHeavy Duty=5.5A3 phase, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz,  tích hợp bàn phím, điện trở thắng, control terminal I/O 5mm pitch
LSLV0037S100-4EXNNS3.7/4kw5HPHeavy Duty=8A3 phase, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz,  tích hợp bàn phím, điện trở thắng, control terminal I/O 5mm pitch
LSLV0040S100-4EXNNS4/5.5kw5.4HPHeavy Duty=9A3 phase, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz,  tích hợp bàn phím, điện trở thắng, control terminal I/O 5mm pitch
LSLV0055S100-4EXNNS5.5/7.5kw7.5HPHeavy Duty=12A3 phase, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz,  tích hợp bàn phím, điện trở thắng, control terminal I/O 5mm pitch
LSLV0075S100-4EXNNS7.5/11kw10HPHeavy Duty=16A3 phase, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz,  tích hợp bàn phím, điện trở thắng, control terminal I/O 5mm pitch
LSLV0110S100-4EXNNS11/15kw15HPHeavy Duty=24A3 phase, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz,  tích hợp bàn phím, điện trở thắng, control terminal I/O 5mm pitch
LSLV0150S100-4EXNNS15/18.5kw20HPHeavy Duty=30A3 phase, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz,  tích hợp bàn phím, điện trở thắng, control terminal I/O 5mm pitch
LSLV0185S100-4EXNNS18.5/22kw25HPHeavy Duty=39A3 phase, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz,  tích hợp bàn phím, điện trở thắng, control terminal I/O 5mm pitch
LSLV0220S100-4EXNNS22/30kw30HPHeavy Duty=45A3 phase, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz,  tích hợp bàn phím, điện trở thắng, control terminal I/O 5mm pitch

 

 


Xem Thêm Catalog Chi Tiết Về Biến tần LS/ Inverter LS tại: http://dienhathe.info

Additional information

Nhà Sản Xuất

LS

Nhóm Sản Phẩm

Biến Tần

Nhóm Mã Hàng

LSLV-S100

Số Cực/Pha

3 Phase

Điện Áp

380~480VAC

Công Suất

1.5kW

Thông Số Khác

Heavy Duty=4A

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “LSLV0015S100-4EXNNS | Biến Tần LS 3 pha 380V – 1.5kW”