MCB ABB 1P 10A/25kA-S201P-C10 | 2CDS281001R0104

QUICK OVERVIEW

Mã Hàng: S201P-C10
Mã Đặt Hàng: 2CDS281001R0104
Số Cực  : 1P
Dòng Định Mức: 10A
Dòng Cắt : Icu: 25kA
Điện Áp Làm Việc(V) : 220VAC
Tần Số (Hz) : 50Hz
Đặc Tính Cắt : Type C

MCB ABB 1P 6A~63A/25kA-S201P

MCB ABB 1P S201P  (Bộ Đóng Ngắt Mạch Điện ABB): Ứng dụng chủ yếu trong mạng lưới điện dân dụng và một phần trong mạng lưới điện công nghiệp

Độ bền cơ: 20.000 lần đóng cắt; Độ bền điện: 10.000 đóng cắt.

MCB ABB 1P S201P Sử dụng để bảo vệ quá tải và ngắn mạch trong lắp đặt công nghiệp và dân dụng

Được nhiệt đới hóa và có các dải sản phẩm đáp ứng các đường đặc tính từ nhiệt: B(3In

MCB ABB 1P S201P is applicable to electric circuit with rated voltage 230/400V, 240/415V AC, frequency 50/60Hz and rated current is up to 63A.
The product provides against overload and short circuit and equipments in household and commercial installations.

 

Bảng giá Thiết Bị Điện ABB

download

Cataloge Thiết Bị Điện ABB

download

 

Hình Ảnh MCB ABB S200M (CB Tép ABB):

 

MCB ABB S200P / 1PMCB ABB S200P / 2PMCB ABB S200P / 3PMCB ABB S200P / 4P

 

Shunt Trip MCB ABBTiếp Điểm Phụ MCB ABB

Mã Hàng MCB ABB

Order CodeMã HàngInIcu
2CDS281001R0064S201P-C6 6A25kA
2CDS281001R0104S201P-C10 10A25kA
2CDS281001R0164S201P-C16 16A25kA
2CDS281001R0204S201P-C20 20A25kA
2CDS281001R0254S201P-C25 25A25kA
2CDS281001R0324S201P-C32 32A15kA
2CDS281001R0404S201P-C40 40A15kA
2CDS281001R0504S201P-C50 50A15kA
2CDS281001R0634S201P-C63 63A15kA

 

Bảng Giá ABB

ORDER CODEDESCRIPTIONRemarkPRICE LIST
2019
(VND)
1SDA079804R1A0A 100 TMF 100-1000 3p F FCầu dao khối tự động 100A1807000
1SDA079803R1A0A 100 TMF 80-800 3p F FCầu dao khối tự động 100A1807000
1SDA079809R1A0B 100 TMF 100-1000 3p F FCầu dao khối tự động 100A1901000
1SDA079805R1A0B 100 TMF 30-300 3p F FCầu dao khối tự động 100A1437000
1SDA079806R1A0B 100 TMF 40-400 3p F FCầu dao khối tự động 100A1437000
1SDA079807R1A0B 100 TMF 63-630 3p F FCầu dao khối tự động 100A1901000
1SDA079808R1A0B 100 TMF 80-800 3p F FCầu dao khối tự động 100A1901000
1SDA079814R1A0C 100 TMF 100-1000 3p F FCầu dao khối tự động 100A1980000
1SDA079810R1A0C 100 TMF 30-300 3p F FCầu dao khối tự động 100A1504000
1SDA079811R1A0C 100 TMF 40-400 3p F FCầu dao khối tự động 100A1504000
1SDA079812R1A0C 100 TMF 63-630 3p F FCầu dao khối tự động 100A1980000
1SDA079813R1A0C 100 TMF 80-800 3p F FCầu dao khối tự động 100A1980000
1SDA066520R1A1A 125 TMF 100-1000 3p F F Cầu dao khối tự động 125A2039000
1SDA066534R1A1A 125 TMF 100-1000 4p F F Cầu dao khối tự động 125A2548000
1SDA066521R1A1A 125 TMF 125-1250 3p F F Cầu dao khối tự động 125A2243000
1SDA066535R1A1A 125 TMF 125-1250 4p F F Cầu dao khối tự động 125A2804000
1SDA066524R1A1A 125 TMF 15-400 4p F F Cầu dao khối tự động 125A1937000
1SDA068750R1A1A 125 TMF 16-400 4p F F Cầu dao khối tự động 125A1937000
1SDA066511R1A1A 125 TMF 20-400 3p F F Cầu dao khối tự động 125A1550000
1SDA066525R1A1A 125 TMF 20-400 4p F F Cầu dao khối tự động 125A1937000
1SDA066512R1A1A 125 TMF 25-400 3p F F Cầu dao khối tự động 125A1550000
1SDA066526R1A1A 125 TMF 25-400 4p F F Cầu dao khối tự động 125A1937000
1SDA066513R1A1A 125 TMF 30-400 3p F F Cầu dao khối tự động 125A1550000
1SDA066527R1A1A 125 TMF 30-400 4p F F Cầu dao khối tự động 125A1937000
1SDA068757R1A1A 125 TMF 32-400 3p F F Cầu dao khối tự động 125A1550000
1SDA068761R1A1A 125 TMF 32-400 4p F F Cầu dao khối tự động 125A1937000
1SDA066514R1A1A 125 TMF 40-400 3p F F Cầu dao khối tự động 125A1550000
1SDA066528R1A1A 125 TMF 40-400 4p F F Cầu dao khối tự động 125A1937000
1SDA066515R1A1A 125 TMF 50-500 3p F F Cầu dao khối tự động 125A1713000
1SDA066529R1A1A 125 TMF 50-500 4p F F Cầu dao khối tự động 125A2141000
1SDA066516R1A1A 125 TMF 60-600 3p F F Cầu dao khối tự động 125A1713000
1SDA066530R1A1A 125 TMF 60-600 4p F F Cầu dao khối tự động 125A2141000
1SDA068768R1A1A 125 TMF 63-630 3p F F Cầu dao khối tự động 125A2039000
1SDA068772R1A1A 125 TMF 63-630 4p F F Cầu dao khối tự động 125A2548000
1SDA066517R1A1A 125 TMF 70-700 3p F F Cầu dao khối tự động 125A2039000
1SDA066531R1A1A 125 TMF 70-700 4p F F Cầu dao khối tự động 125A2548000
1SDA066518R1A1A 125 TMF 80-800 3p F F Cầu dao khối tự động 125A2039000
1SDA066532R1A1A 125 TMF 80-800 4p F F Cầu dao khối tự động 125A2548000
1SDA066519R1A1A 125 TMF 90-900 3p F F Cầu dao khối tự động 125A2039000
1SDA066533R1A1A 125 TMF 90-900 4p F F Cầu dao khối tự động 125A2548000
1SDA066707R1A1B 125 TMF 100-1000 3p F F Cầu dao khối tự động 125A2396000
1SDA066743R1A1B 125 TMF 100-1000 4p F F Cầu dao khối tự động 125A2995000
1SDA066708R1A1B 125 TMF 125-1250 3p F F Cầu dao khối tự động 125A2635000
1SDA066744R1A1B 125 TMF 125-1250 4p F F Cầu dao khối tự động 125A3295000
1SDA066698R1A1B 125 TMF 20-400 3p F F Cầu dao khối tự động 125A1822000
1SDA066734R1A1B 125 TMF 20-400 4p F F Cầu dao khối tự động 125A2275000
1SDA066699R1A1B 125 TMF 25-400 3p F F Cầu dao khối tự động 125A1822000
1SDA066735R1A1B 125 TMF 25-400 4p F F Cầu dao khối tự động 125A2275000
1SDA066700R1A1B 125 TMF 30-400 3p F F Cầu dao khối tự động 125A1822000
1SDA066736R1A1B 125 TMF 30-400 4p F F Cầu dao khối tự động 125A2275000
1SDA068758R1A1B 125 TMF 32-400 3p F F Cầu dao khối tự động 125A1822000
1SDA068762R1A1B 125 TMF 32-400 4p F F Cầu dao khối tự động 125A2275000
1SDA066701R1A1B 125 TMF 40-400 3p F F Cầu dao khối tự động 125A1822000
1SDA066737R1A1B 125 TMF 40-400 4p F F Cầu dao khối tự động 125A2275000
1SDA066702R1A1B 125 TMF 50-500 3p F F Cầu dao khối tự động 125A2012000
1SDA066738R1A1B 125 TMF 50-500 4p F F Cầu dao khối tự động 125A2518000
1SDA066703R1A1B 125 TMF 60-600 3p F F Cầu dao khối tự động 125A2012000
1SDA066739R1A1B 125 TMF 60-600 4p F F Cầu dao khối tự động 125A2518000
1SDA068769R1A1B 125 TMF 63-630 3p F F Cầu dao khối tự động 125A2396000
1SDA068773R1A1B 125 TMF 63-630 4p F F Cầu dao khối tự động 125A2995000
1SDA066704R1A1B 125 TMF 70-700 3p F F Cầu dao khối tự động 125A2396000
1SDA066740R1A1B 125 TMF 70-700 4p F F Cầu dao khối tự động 125A2995000
1SDA066705R1A1B 125 TMF 80-800 3p F F Cầu dao khối tự động 125A2396000
1SDA066741R1A1B 125 TMF 80-800 4p F F Cầu dao khối tự động 125A2995000
1SDA066706R1A1B 125 TMF 90-900 3p F F Cầu dao khối tự động 125A2396000
1SDA066742R1A1B 125 TMF 90-900 4p F F Cầu dao khối tự động 125A2995000
1SDA066495R1A1C 125 TMF 100-1000 1p F F Cầu dao khối tự động 125A1983000
1SDA066719R1A1C 125 TMF 100-1000 3p F F Cầu dao khối tự động 125A2834000
1SDA066755R1A1C 125 TMF 100-1000 4p F F Cầu dao khối tự động 125A3539000
1SDA066496R1A1C 125 TMF 125-1250 1p F F Cầu dao khối tự động 125A2182000
1SDA066720R1A1C 125 TMF 125-1250 3p F F Cầu dao khối tự động 125A3114000
1SDA066756R1A1C 125 TMF 125-1250 4p F F Cầu dao khối tự động 125A3896000
1SDA066486R1A1C 125 TMF 20-400 1p F F Cầu dao khối tự động 125A1508000
1SDA066710R1A1C 125 TMF 20-400 3p F F Cầu dao khối tự động 125A2152000
1SDA066746R1A1C 125 TMF 20-400 4p F F Cầu dao khối tự động 125A2691000
1SDA066487R1A1C 125 TMF 25-400 1p F F Cầu dao khối tự động 125A1508000
1SDA066711R1A1C 125 TMF 25-400 3p F F Cầu dao khối tự động 125A2152000
1SDA066747R1A1C 125 TMF 25-400 4p F F Cầu dao khối tự động 125A2691000
1SDA066488R1A1C 125 TMF 30-400 1p F F Cầu dao khối tự động 125A1508000
1SDA066712R1A1C 125 TMF 30-400 3p F F Cầu dao khối tự động 125A2152000
1SDA066748R1A1C 125 TMF 30-400 4p F F Cầu dao khối tự động 125A2691000
1SDA068754R1A1C 125 TMF 32-400 1p F F Cầu dao khối tự động 125A1508000
1SDA068759R1A1C 125 TMF 32-400 3p F F Cầu dao khối tự động 125A2152000
1SDA068763R1A1C 125 TMF 32-400 4p F F Cầu dao khối tự động 125A2691000
1SDA066489R1A1C 125 TMF 40-400 1p F F Cầu dao khối tự động 125A1508000
1SDA066713R1A1C 125 TMF 40-400 3p F F Cầu dao khối tự động 125A2152000
1SDA066749R1A1C 125 TMF 40-400 4p F F Cầu dao khối tự động 125A2691000
1SDA066490R1A1C 125 TMF 50-500 1p F F Cầu dao khối tự động 125A1665000
1SDA066714R1A1C 125 TMF 50-500 3p F F Cầu dao khối tự động 125A2378000
1SDA066750R1A1C 125 TMF 50-500 4p F F Cầu dao khối tự động 125A2975000
1SDA066491R1A1C 125 TMF 60-600 1p F F Cầu dao khối tự động 125A1665000
1SDA066715R1A1C 125 TMF 60-600 3p F F Cầu dao khối tự động 125A2378000
1SDA066751R1A1C 125 TMF 60-600 4p F F Cầu dao khối tự động 125A2975000
1SDA068765R1A1C 125 TMF 63-630 1p F F Cầu dao khối tự động 125A1983000
1SDA066492R1A1C 125 TMF 70-700 1p F F Cầu dao khối tự động 125A1983000
1SDA066716R1A1C 125 TMF 70-700 3p F F Cầu dao khối tự động 125A2834000
1SDA066752R1A1C 125 TMF 70-700 4p F F Cầu dao khối tự động 125A3539000
1SDA066493R1A1C 125 TMF 80-800 1p F F Cầu dao khối tự động 125A1983000
1SDA066717R1A1C 125 TMF 80-800 3p F F Cầu dao khối tự động 125A2834000
1SDA066753R1A1C 125 TMF 80-800 4p F F Cầu dao khối tự động 125A3539000
1SDA066494R1A1C 125 TMF 90-900 1p F F Cầu dao khối tự động 125A1983000
1SDA066718R1A1C 125 TMF 90-900 3p F F Cầu dao khối tự động 125A2834000
1SDA066754R1A1C 125 TMF 90-900 4p F F Cầu dao khối tự động 125A3539000
1SDA066695R1A1N 125 TMF 100-1000 1p F F Cầu dao khối tự động 125A2088000
1SDA066506R1A1N 125 TMF 100-1000 2p F F Cầu dao khối tự động 125A2237000
1SDA066731R1A1N 125 TMF 100-1000 3p F F Cầu dao khối tự động 125A2982000
1SDA066767R1A1N 125 TMF 100-1000 4p F F Cầu dao khối tự động 125A3727000
1SDA066696R1A1N 125 TMF 125-1250 1p F F Cầu dao khối tự động 125A2296000
1SDA066507R1A1N 125 TMF 125-1250 2p F F Cầu dao khối tự động 125A2459000
1SDA066732R1A1N 125 TMF 125-1250 3p F F Cầu dao khối tự động 125A3280000
1SDA066768R1A1N 125 TMF 125-1250 4p F F Cầu dao khối tự động 125A4101000
1SDA066686R1A1N 125 TMF 20-400 1p F F Cầu dao khối tự động 125A1586000
1SDA066497R1A1N 125 TMF 20-400 2p F F Cầu dao khối tự động 125A1698000
1SDA066722R1A1N 125 TMF 20-400 3p F F Cầu dao khối tự động 125A2265000
1SDA066758R1A1N 125 TMF 20-400 4p F F Cầu dao khối tự động 125A2834000
1SDA066687R1A1N 125 TMF 25-400 1p F F Cầu dao khối tự động 125A1586000
1SDA066498R1A1N 125 TMF 25-400 2p F F Cầu dao khối tự động 125A1698000
1SDA066723R1A1N 125 TMF 25-400 3p F F Cầu dao khối tự động 125A2265000
1SDA066759R1A1N 125 TMF 25-400 4p F F Cầu dao khối tự động 125A2834000
1SDA066688R1A1N 125 TMF 30-400 1p F F Cầu dao khối tự động 125A1586000
1SDA066499R1A1N 125 TMF 30-400 2p F F Cầu dao khối tự động 125A1698000
1SDA066724R1A1N 125 TMF 30-400 3p F F Cầu dao khối tự động 125A2265000
1SDA066760R1A1N 125 TMF 30-400 4p F F Cầu dao khối tự động 125A2834000
1SDA068755R1A1N 125 TMF 32-400 1p F F Cầu dao khối tự động 125A1586000
1SDA068756R1A1N 125 TMF 32-400 2p F F Cầu dao khối tự động 125A1698000
1SDA068760R1A1N 125 TMF 32-400 3p F F Cầu dao khối tự động 125A2265000
1SDA068764R1A1N 125 TMF 32-400 4p F F Cầu dao khối tự động 125A2834000
1SDA066689R1A1N 125 TMF 40-400 1p F F Cầu dao khối tự động 125A1586000
1SDA066500R1A1N 125 TMF 40-400 2p F F Cầu dao khối tự động 125A1698000
1SDA066725R1A1N 125 TMF 40-400 3p F F Cầu dao khối tự động 125A2265000
1SDA066761R1A1N 125 TMF 40-400 4p F F Cầu dao khối tự động 125A2834000
1SDA066690R1A1N 125 TMF 50-500 1p F F Cầu dao khối tự động 125A1754000
1SDA066501R1A1N 125 TMF 50-500 2p F F Cầu dao khối tự động 125A1879000
1SDA066726R1A1N 125 TMF 50-500 3p F F Cầu dao khối tự động 125A2506000
1SDA066762R1A1N 125 TMF 50-500 4p F F Cầu dao khối tự động 125A3132000
1SDA066691R1A1N 125 TMF 60-600 1p F F Cầu dao khối tự động 125A1754000
1SDA066502R1A1N 125 TMF 60-600 2p F F Cầu dao khối tự động 125A1879000
1SDA066727R1A1N 125 TMF 60-600 3p F F Cầu dao khối tự động 125A2506000
1SDA066763R1A1N 125 TMF 60-600 4p F F Cầu dao khối tự động 125A3132000
1SDA068766R1A1N 125 TMF 63-630 1p F F Cầu dao khối tự động 125A2088000
1SDA068767R1A1N 125 TMF 63-630 2p F F Cầu dao khối tự động 125A2237000
1SDA068771R1A1N 125 TMF 63-630 3p F F Cầu dao khối tự động 125A2982000
1SDA068775R1A1N 125 TMF 63-630 4p F F Cầu dao khối tự động 125A3727000
1SDA066692R1A1N 125 TMF 70-700 1p F F Cầu dao khối tự động 125A2088000
1SDA066503R1A1N 125 TMF 70-700 2p F F Cầu dao khối tự động 125A2237000
1SDA066728R1A1N 125 TMF 70-700 3p F F Cầu dao khối tự động 125A2982000
1SDA066764R1A1N 125 TMF 70-700 4p F F Cầu dao khối tự động 125A3727000
1SDA066693R1A1N 125 TMF 80-800 1p F F Cầu dao khối tự động 125A2088000
1SDA066504R1A1N 125 TMF 80-800 2p F F Cầu dao khối tự động 125A2237000
1SDA066729R1A1N 125 TMF 80-800 3p F F Cầu dao khối tự động 125A2982000
1SDA066765R1A1N 125 TMF 80-800 4p F F Cầu dao khối tự động 125A3727000
1SDA066694R1A1N 125 TMF 90-900 1p F F Cầu dao khối tự động 125A2088000
1SDA066505R1A1N 125 TMF 90-900 2p F F Cầu dao khối tự động 125A2237000
1SDA066730R1A1N 125 TMF 90-900 3p F F Cầu dao khối tự động 125A2982000
1SDA066766R1A1N 125 TMF 90-900 4p F F Cầu dao khối tự động 125A3727000
1SDA068779R1A2B 250 TMF 150-1500 3p F F Cầu dao khối tự động 250A4850000
1SDA068782R1A2B 250 TMF 150-1500 4p F F Cầu dao khối tự động 250A6062000
1SDA066549R1A2B 250 TMF 160-1600 3p F F Cầu dao khối tự động 250A4850000
1SDA066555R1A2B 250 TMF 160-1600 4p F F Cầu dao khối tự động 250A6062000
1SDA066550R1A2B 250 TMF 175-1750 3p F F Cầu dao khối tự động 250A4850000
1SDA066556R1A2B 250 TMF 175-1750 4p F F Cầu dao khối tự động 250A6062000
1SDA066551R1A2B 250 TMF 200-2000 3p F F Cầu dao khối tự động 250A5216000
1SDA066557R1A2B 250 TMF 200-2000 4p F F Cầu dao khối tự động 250A6518000
1SDA066552R1A2B 250 TMF 225-2250 3p F F Cầu dao khối tự động 250A5216000
1SDA066558R1A2B 250 TMF 225-2250 4p F F Cầu dao khối tự động 250A6518000
1SDA066553R1A2B 250 TMF 250-2500 3p F F Cầu dao khối tự động 250A5216000
1SDA066559R1A2B 250 TMF 250-2500 4p F F Cầu dao khối tự động 250A6518000
1SDA068780R1A2C 250 TMF 150-1500 3p F F Cầu dao khối tự động 250A5579000
1SDA068783R1A2C 250 TMF 150-1500 4p F F Cầu dao khối tự động 250A6974000
1SDA066776R1A2C 250 TMF 160-1600 3p F F Cầu dao khối tự động 250A5579000
1SDA066788R1A2C 250 TMF 160-1600 4p F F Cầu dao khối tự động 250A6974000
1SDA066777R1A2C 250 TMF 175-1750 3p F F Cầu dao khối tự động 250A5579000
1SDA066789R1A2C 250 TMF 175-1750 4p F F Cầu dao khối tự động 250A6974000
1SDA066778R1A2C 250 TMF 200-2000 3p F F Cầu dao khối tự động 250A5998000
1SDA066790R1A2C 250 TMF 200-2000 4p F F Cầu dao khối tự động 250A7499000
1SDA066779R1A2C 250 TMF 225-2250 3p F F Cầu dao khối tự động 250A5998000
1SDA066791R1A2C 250 TMF 225-2250 4p F F Cầu dao khối tự động 250A7499000
1SDA066780R1A2C 250 TMF 250-2500 3p F F Cầu dao khối tự động 250A5998000
1SDA066792R1A2C 250 TMF 250-2500 4p F F Cầu dao khối tự động 250A7499000
1SDA068778R1A2N 250 TMF 150-1500 2p F F Cầu dao khối tự động 250A4242000
1SDA068781R1A2N 250 TMF 150-1500 3p F F Cầu dao khối tự động 250A5656000
1SDA068784R1A2N 250 TMF 150-1500 4p F F Cầu dao khối tự động 250A7071000
1SDA066543R1A2N 250 TMF 160-1600 2p F F Cầu dao khối tự động 250A4242000
1SDA066782R1A2N 250 TMF 160-1600 3p F F Cầu dao khối tự động 250A5656000
1SDA066794R1A2N 250 TMF 160-1600 4p F F Cầu dao khối tự động 250A7071000
1SDA066544R1A2N 250 TMF 175-1750 2p F F Cầu dao khối tự động 250A4242000
1SDA066783R1A2N 250 TMF 175-1750 3p F F Cầu dao khối tự động 250A5656000
1SDA066795R1A2N 250 TMF 175-1750 4p F F Cầu dao khối tự động 250A7071000
1SDA066545R1A2N 250 TMF 200-2000 2p F F Cầu dao khối tự động 250A4561000
1SDA066784R1A2N 250 TMF 200-2000 3p F F Cầu dao khối tự động 250A6081000
1SDA066796R1A2N 250 TMF 200-2000 4p F F Cầu dao khối tự động 250A7603000
1SDA066546R1A2N 250 TMF 225-2250 2p F F Cầu dao khối tự động 250A4561000
1SDA066785R1A2N 250 TMF 225-2250 3p F F Cầu dao khối tự động 250A6081000
1SDA066797R1A2N 250 TMF 225-2250 4p F F Cầu dao khối tự động 250A7603000
1SDA066547R1A2N 250 TMF 250-2500 2p F F Cầu dao khối tự động 250A4561000
1SDA066786R1A2N 250 TMF 250-2500 3p F F Cầu dao khối tự động 250A6081000
1SDA066798R1A2N 250 TMF 250-2500 4p F F Cầu dao khối tự động 250A7603000
1SDA066560R1A3N 400 TMF 320-3200 3p F F Cầu dao khối tự động 400A11419000
1SDA066568R1A3N 400 TMF 320-3200 4p F F InN=100%In Cầu dao khối tự động 400A14388000
1SDA066561R1A3N 400 TMF 400-4000 3p F F Cầu dao khối tự động 400A11419000
1SDA066569R1A3N 400 TMF 400-4000 4p F F InN=100%In Cầu dao khối tự động 400A14388000
1SDA066566R1A3N 630 ELT-LI In=630 3p F F Cầu dao khối tự động 630A19435000
1SDA066574R1A3N 630 ELT-LI In=630 4p F F Cầu dao khối tự động 630A24268000
1SDA066564R1A3N 630 TMF 500-5000 3p F F Cầu dao khối tự động 630A18642000
1SDA066572R1A3N 630 TMF 500-5000 4p F F InN=100%In Cầu dao khối tự động 630A23205000
1SDA066562R1A3S 400 TMF 320-3200 3p F F Cầu dao khối tự động 400A12132000
1SDA066570R1A3S 400 TMF 320-3200 4p F F InN=100%In Cầu dao khối tự động 400A15049000
1SDA066563R1A3S 400 TMF 400-4000 3p F F Cầu dao khối tự động 400A12132000
1SDA066571R1A3S 400 TMF 400-4000 4p F F InN=100%In Cầu dao khối tự động 400A15049000
1SDA066567R1A3S 630 ELT-LI In=630 3p F F Cầu dao khối tự động 630A21379000
1SDA066575R1A3S 630 ELT-LI In=630 4p F F Cầu dao khối tự động 630A26724000
1SDA066565R1A3S 630 TMF 500-5000 3p F F Cầu dao khối tự động 630A20507000
1SDA066573R1A3S 630 TMF 500-5000 4p F F InN=100%In Cầu dao khối tự động 630A25635000
1SDA065523R1ATS021 AUTO.TRAN.SWITCH MULTI VOLTAGE bộ điều khiển tự động chuyển nguồn điện tử52599000
1SDA065524R1ATS022 AUTO.TRAN.SWITCH ADVANCED CONTROLbộ điều khiển tự động chuyển nguồn điện tử68305000
1SDA066153R1AUE 2 CONTACTS x RHx A1-A2 Phụ kiện tiếp điểm phụ cho cầu dao khối1866000
1SDA054925R1AUE T4-T5 250Vac/dc 2 EARLY CONTACTS Phụ kiện tiếp điểm phụ cho cầu dao khối2030000
1SDA073764R1AUP 5 contacts 400Vac SX E2.2...E6.2Phụ kiện tiếp điểm phụ cho máy cắt không khí6398000
1SDA073766R1AUP 5 suppl.cont. 400Vac DX E2.2...E6.2Phụ kiện tiếp điểm phụ cho máy cắt không khí6398000
1SDA073762R1AUP 6 contacts 400Vac E1.2Phụ kiện tiếp điểm phụ cho máy cắt không khí5836000
1SDA073750R1AUX 4Q 400V E1.2Phụ kiện tiếp điểm phụ cho máy cắt không khí2667000
1SDA073753R1AUX 4Q 400VAC E2.2...E6.2Phụ kiện tiếp điểm phụ cho máy cắt không khí5561000
1SDA073756R1AUX 6Q 400VAC E2.2...E6.2Phụ kiện tiếp điểm phụ cho máy cắt không khí8902000
1SDA062103R1AUX T7 1Q + 1SY 24Vd.c. Phụ kiện tiếp điểm phụ cho cầu dao khối2721000
1SDA062104R1AUX T7 1Q + 1SY 400Va.c. Phụ kiện tiếp điểm phụ cho cầu dao khối2721000
1SDA062101R1AUX T7-T7M-X1 2Q 24Vd.c. Phụ kiện tiếp điểm phụ cho cầu dao khối2721000
1SDA062102R1AUX T7-T7M-X1 2Q 400Va.c. Phụ kiện tiếp điểm phụ cho cầu dao khối2721000
1SDA054912R1AUX-C 1Q 1SY 400 V ACPhụ kiện tiếp điểm phụ cho cầu dao khối1804000
1SDA066431R1AUX-C 1Q+1SY 250 V XT1..XT4 F/PPhụ kiện tiếp điểm phụ cho cầu dao khối1804000
1SDA066151R1AUX-C 1Q+1SY 250 Va.c./d.c. A1 2p Phụ kiện tiếp điểm phụ cho cầu dao khối1866000
1SDA066149R1AUX-C 1Q+1SY 250 Va.c./d.c. A1-A2 3p-4p Phụ kiện tiếp điểm phụ cho cầu dao khối1866000
1SDA066432R1AUX-C 1Q+1SY 250Vac/dc XT2-XT4 W Phụ kiện tiếp điểm phụ cho cầu dao khối2038000
1SDA066444R1AUX-C 1Q+1SY 400 Vac XT2-XT4 F/PPhụ kiện tiếp điểm phụ cho cầu dao khối1804000
1SDA066445R1AUX-C 1Q+1SY 400Vac XT2-XT4 W Phụ kiện tiếp điểm phụ cho cầu dao khối2038000
1SDA054913R1AUX-C 2Q 400 V ACPhụ kiện tiếp điểm phụ cho cầu dao khối1804000
1SDA066440R1AUX-C 2Q 400 Vac XT2-XT4 F/PPhụ kiện tiếp điểm phụ cho cầu dao khối1804000
1SDA066443R1AUX-C 2Q 400Vac XT2-XT4 W Phụ kiện tiếp điểm phụ cho cầu dao khối2038000
1SDA066152R1AUX-C 2Q+1SY 250 V A2 2p Phụ kiện tiếp điểm phụ cho cầu dao khối2481000
1SDA066433R1AUX-C 2Q+1SY 250 V XT1..XT4 F/PPhụ kiện tiếp điểm phụ cho cầu dao khối3848000
1SDA066150R1AUX-C 2Q+1SY 250 Va.c/d.c. A1-A2 3p-4p Phụ kiện tiếp điểm phụ cho cầu dao khối2481000
1SDA054915R1AUX-C 3Q 1SY 24 V DCPhụ kiện tiếp điểm phụ cho cầu dao khối3605000
1SDA066448R1AUX-C 3Q+1SY 24 Vdc XT2..XT4 F/PPhụ kiện tiếp điểm phụ cho cầu dao khối3605000
1SDA066449R1AUX-C 3Q+1SY 24Vdc XT2-XT4 W Phụ kiện tiếp điểm phụ cho cầu dao khối3844000
1SDA066434R1AUX-C 3Q+1SY 250 V XT2..XT4 F/PPhụ kiện tiếp điểm phụ cho cầu dao khối2965000
1SDA066435R1AUX-C 3Q+1SY 250Vac/dc XT2-XT4 W Phụ kiện tiếp điểm phụ cho cầu dao khối3844000
1SDA054910R1AUX-C T4-T5-T6 1Q 1SY 250 Vac/dc Phụ kiện tiếp điểm phụ cho cầu dao khối1804000
1SDA054910R1AUX-C T4-T5-T6 1Q 1SY 250 Vac/dc Phụ kiện tiếp điểm phụ cho cầu dao khối1804000
1SDA054911R1AUX-C T4-T5-T6 3Q 1SY 250 Vac/dc Phụ kiện tiếp điểm phụ cho cầu dao khối2965000
1SDA054911R1AUX-C T4-T5-T6 3Q 1SY 250 Vac/dc Phụ kiện tiếp điểm phụ cho cầu dao khối2965000
1SDA055050R1AUX-SA T4-T5 1S51 NO FOR PR221-222-222MPPhụ kiện tiếp điểm phụ cho cầu dao khối1483000
1SDA060393R1AUX-SA T6 1 S51 FOR PR221-222-223 Phụ kiện tiếp điểm phụ cho cầu dao khối1740000
1SDA062105R1AUX-SA T7 1 S51 250Va.c. Phụ kiện tiếp điểm phụ cho cầu dao khối2176000
1SDA063553R1AUX-SA T7M-X1 1 S51 250Va.c. Phụ kiện tiếp điểm phụ cho cầu dao khối2176000
1SDA067116R1AUX-SA-C 24 Vdc XT2-XT4 F/PPhụ kiện tiếp điểm phụ cho cầu dao khối1289000
1SDA066429R1AUX-SA-C 250 V XT2-XT4 F/PPhụ kiện tiếp điểm phụ cho cầu dao khối1483000
1SDA073881R1Cable interlock A - HR E1.2...E6.2Phụ kiện cáp liên động cho máy cắt không khí4955000
1SDA073885R1Cable interlock A - VR E1.2...E6.2Phụ kiện cáp liên động cho máy cắt không khí4955000
1SDA073882R1Cable interlock B, C, D - HR E2.2...E6.2Phụ kiện cáp liên động cho máy cắt không khí8344000
1SDA073886R1Cable interlock B, C, D - VR E2.2...E6.2Phụ kiện cáp liên động cho máy cắt không khí8344000
1SDA062168R1CENTRAL SLIDING CONTAC.FP C.BR.T7-T7M-X1Phụ kiện tiếp điểm phụ cho cầu dao khối1936000
1SDA062165R1CENTRAL SLIDING CONTAC.MP C.BR.T7-T7M-X1Phụ kiện tiếp điểm phụ cho cầu dao khối2129000
1SDA063159R1CURR.SENS.NE.EXT In=400..1600A T7-T7M-X1Phụ kiện Biến dòng trung tính cho cầu dao khối12410000
1SDA055066R1DIALOGUE PR222DS/PD-LSI MOD.T4-5-6 (EXT)Phụ kiện bộ truyền thông cho cầu dao khối15864000
1SDA055067R1DIALOGUE PR222DS/PD-LSIG MOD.T4-5-6(EXT)Phụ kiện bộ truyền thông cho cầu dao khối20624000
1SDA073907R1E1.2 W FP Iu=1600 3p HR HRPhụ kiện đế cho máy cắt không khí loại di động28561000
1SDA073908R1E1.2 W FP Iu=1600 4p HR HRPhụ kiện đế cho máy cắt không khí loại di động39986000
1SDA070781R1E1.2B 1000 Ekip Dip LI 3p F FMáy cắt không khí loại cố định 1000A109595000
1SDA072131R1E1.2B 1000 Ekip Dip LI 3p WMPMáy cắt không khí loại di động 1000A119457000
1SDA071411R1E1.2B 1000 Ekip Dip LI 4p F FMáy cắt không khí loại cố định 1000A135349000
1SDA072761R1E1.2B 1000 Ekip Dip LI 4p WMPMáy cắt không khí loại di động 1000A147531000
1SDA070821R1E1.2B 1250 Ekip Dip LI 3p F FMáy cắt không khí loại cố định 1250A106430000
1SDA072171R1E1.2B 1250 Ekip Dip LI 3p WMPMáy cắt không khí loại di động 1250A116009000
1SDA071451R1E1.2B 1250 Ekip Dip LI 4p F FMáy cắt không khí loại cố định 1250A131442000
1SDA072801R1E1.2B 1250 Ekip Dip LI 4p WMPMáy cắt không khí loại di động 1250A143270000
1SDA070861R1E1.2B 1600 Ekip Dip LI 3p F FMáy cắt không khí loại cố định 1600A106113000
1SDA072211R1E1.2B 1600 Ekip Dip LI 3p WMPMáy cắt không khí loại di động 1600A115664000
1SDA071491R1E1.2B 1600 Ekip Dip LI 4p F FMáy cắt không khí loại cố định 1600A131050000
1SDA072841R1E1.2B 1600 Ekip Dip LI 4p WMPMáy cắt không khí loại di động 1600A142845000
1SDA070701R1E1.2B 630 Ekip Dip LI 3p F FMáy cắt không khí loại cố định 630A104755000
1SDA072051R1E1.2B 630 Ekip Dip LI 3p WMPMáy cắt không khí loại di động 630A114182000
1SDA071331R1E1.2B 630 Ekip Dip LI 4p F FMáy cắt không khí loại cố định 630A129372000
1SDA072681R1E1.2B 630 Ekip Dip LI 4p WMPMáy cắt không khí loại di động 630A141016000
1SDA070741R1E1.2B 800 Ekip Dip LI 3p F FMáy cắt không khí loại cố định 800A107995000
1SDA072091R1E1.2B 800 Ekip Dip LI 3p WMPMáy cắt không khí loại di động 800A117715000
1SDA071371R1E1.2B 800 Ekip Dip LI 4p F FMáy cắt không khí loại cố định 800A133374000
1SDA072721R1E1.2B 800 Ekip Dip LI 4p WMPMáy cắt không khí loại di động 800A145378000
1SDA073396R1E1.2B/MS 1000 3p F FMáy cắt cách ly 1000A86371000
1SDA073435R1E1.2B/MS 1000 4p F FMáy cắt cách ly 1000A106668000
1SDA073398R1E1.2B/MS 1250 3p F FMáy cắt cách ly 1250A86747000
1SDA073437R1E1.2B/MS 1250 4p F FMáy cắt cách ly 1250A107132000
1SDA073400R1E1.2B/MS 1600 3p F FMáy cắt cách ly 1600A88600000
1SDA073439R1E1.2B/MS 1600 4p F FMáy cắt cách ly 1600A109421000
1SDA073394R1E1.2B/MS 800 3p F FMáy cắt cách ly 800A82259000
1SDA073433R1E1.2B/MS 800 4p F FMáy cắt cách ly 800A101590000
1SDA070791R1E1.2C 1000 Ekip Dip LI 3p F FMáy cắt không khí loại cố định 1000A116170000
1SDA072141R1E1.2C 1000 Ekip Dip LI 3p WMPMáy cắt không khí loại di động 1000A126625000
1SDA071421R1E1.2C 1000 Ekip Dip LI 4p F FMáy cắt không khí loại cố định 1000A143471000
1SDA072771R1E1.2C 1000 Ekip Dip LI 4p WMPMáy cắt không khí loại di động 1000A156382000
1SDA070831R1E1.2C 1250 Ekip Dip LI 3p F FMáy cắt không khí loại cố định 1250A112816000
1SDA072181R1E1.2C 1250 Ekip Dip LI 3p WMPMáy cắt không khí loại di động 1250A122970000
1SDA071461R1E1.2C 1250 Ekip Dip LI 4p F FMáy cắt không khí loại cố định 1250A139328000
1SDA072811R1E1.2C 1250 Ekip Dip LI 4p WMPMáy cắt không khí loại di động 1250A151867000
1SDA070871R1E1.2C 1600 Ekip Dip LI 3p F FMáy cắt không khí loại cố định 1600A112480000
1SDA072221R1E1.2C 1600 Ekip Dip LI 3p WMPMáy cắt không khí loại di động 1600A122604000
1SDA071501R1E1.2C 1600 Ekip Dip LI 4p F FMáy cắt không khí loại cố định 1600A138914000
1SDA072851R1E1.2C 1600 Ekip Dip LI 4p WMPMáy cắt không khí loại di động 1600A151417000
1SDA070711R1E1.2C 630 Ekip Dip LI 3p F FMáy cắt không khí loại cố định 630A111039000
1SDA072061R1E1.2C 630 Ekip Dip LI 3p WMPMáy cắt không khí loại di động 630A121033000
1SDA071341R1E1.2C 630 Ekip Dip LI 4p F FMáy cắt không khí loại cố định 630A137134000
1SDA072691R1E1.2C 630 Ekip Dip LI 4p WMPMáy cắt không khí loại di động 630A149476000
1SDA070751R1E1.2C 800 Ekip Dip LI 3p F FMáy cắt không khí loại cố định 800A114475000
1SDA072101R1E1.2C 800 Ekip Dip LI 3p WMPMáy cắt không khí loại di động 800A124777000
1SDA071381R1E1.2C 800 Ekip Dip LI 4p F FMáy cắt không khí loại cố định 800A141376000
1SDA072731R1E1.2C 800 Ekip Dip LI 4p WMPMáy cắt không khí loại di động 800A154101000
1SDA070801R1E1.2N 1000 Ekip Dip LI 3p F FMáy cắt không khí loại cố định 1000A128950000
1SDA072151R1E1.2N 1000 Ekip Dip LI 3p WMPMáy cắt không khí loại di động 1000A140554000
1SDA071431R1E1.2N 1000 Ekip Dip LI 4p F FMáy cắt không khí loại cố định 1000A159253000
1SDA072781R1E1.2N 1000 Ekip Dip LI 4p WMPMáy cắt không khí loại di động 1000A173584000
1SDA070841R1E1.2N 1250 Ekip Dip LI 3p F FMáy cắt không khí loại cố định 1250A125226000
1SDA072191R1E1.2N 1250 Ekip Dip LI 3p WMPMáy cắt không khí loại di động 1250A136496000
1SDA071471R1E1.2N 1250 Ekip Dip LI 4p F FMáy cắt không khí loại cố định 1250A154653000
1SDA072821R1E1.2N 1250 Ekip Dip LI 4p WMPMáy cắt không khí loại di động 1250A168573000
1SDA070881R1E1.2N 1600 Ekip Dip LI 3p F FMáy cắt không khí loại cố định 1600A124853000
1SDA072231R1E1.2N 1600 Ekip Dip LI 3p WMPMáy cắt không khí loại di động 1600A136090000
1SDA071511R1E1.2N 1600 Ekip Dip LI 4p F FMáy cắt không khí loại cố định 1600A154196000
1SDA072861R1E1.2N 1600 Ekip Dip LI 4p WMPMáy cắt không khí loại di động 1600A168070000
1SDA070691R1E1.2N 250 Ekip Dip LI 3p F FMáy cắt không khí loại cố định 250A118324000
1SDA072041R1E1.2N 250 Ekip Dip LI 3p WMPMáy cắt không khí loại di động 250A128973000
1SDA071321R1E1.2N 250 Ekip Dip LI 4p F FMáy cắt không khí loại cố định 250A146132000
1SDA072671R1E1.2N 250 Ekip Dip LI 4p WMPMáy cắt không khí loại di động 250A159282000
1SDA070721R1E1.2N 630 Ekip Dip LI 3p F FMáy cắt không khí loại cố định 630A123254000
1SDA072071R1E1.2N 630 Ekip Dip LI 3p WMPMáy cắt không khí loại di động 630A134347000
1SDA071351R1E1.2N 630 Ekip Dip LI 4p F FMáy cắt không khí loại cố định 630A152219000
1SDA072701R1E1.2N 630 Ekip Dip LI 4p WMPMáy cắt không khí loại di động 630A165919000
1SDA070761R1E1.2N 800 Ekip Dip LI 3p F FMáy cắt không khí loại cố định 800A127067000
1SDA072111R1E1.2N 800 Ekip Dip LI 3p WMPMáy cắt không khí loại di động 800A138502000
1SDA071391R1E1.2N 800 Ekip Dip LI 4p F FMáy cắt không khí loại cố định 800A156927000
1SDA072741R1E1.2N 800 Ekip Dip LI 4p WMPMáy cắt không khí loại di động 800A171050000
1SDA073909R1E2.2 W FP Iu=2000 3p HR HRPhụ kiện đế cho máy cắt không khí loại di động33112000
1SDA073910R1E2.2 W FP Iu=2000 4p HR HRPhụ kiện đế cho máy cắt không khí loại di động46358000
1SDA073911R1E2.2 W FP Iu=2500 3p HR HRPhụ kiện đế cho máy cắt không khí loại di động38325000
1SDA073912R1E2.2 W FP Iu=2500 4p HR HRPhụ kiện đế cho máy cắt không khí loại di động53653000
1SDA071021R1E2.2B 2000 Ekip Dip LI 3p FHRMáy cắt không khí loại cố định 2000A 156611000
1SDA072371R1E2.2B 2000 Ekip Dip LI 3p WMPMáy cắt không khí loại di động 2000A 171489000
1SDA071651R1E2.2B 2000 Ekip Dip LI 4p FHRMáy cắt không khí loại cố định 2000A 193415000
1SDA073001R1E2.2B 2000 Ekip Dip LI 4p WMPMáy cắt không khí loại di động 2000A 211790000
1SDA073411R1E2.2B/MS 2000 3p FHRCầu dao cách ly 2000A127439000
1SDA073450R1E2.2B/MS 2000 4p FHRCầu dao cách ly 2000A157389000
1SDA070941R1E2.2H 1000 Ekip Dip LI 3p FHRMáy cắt không khí loại cố định 1000A185927000
1SDA072291R1E2.2H 1000 Ekip Dip LI 3p WMPMáy cắt không khí loại di động 1000A203588000
1SDA071571R1E2.2H 1000 Ekip Dip LI 4p FHRMáy cắt không khí loại cố định 1000A229618000
1SDA072921R1E2.2H 1000 Ekip Dip LI 4p WMPMáy cắt không khí loại di động 1000A251431000
1SDA070971R1E2.2H 1250 Ekip Dip LI 3p FHRMáy cắt không khí loại cố định 1250A186733000
1SDA072321R1E2.2H 1250 Ekip Dip LI 3p WMPMáy cắt không khí loại di động 1250A204473000
1SDA071601R1E2.2H 1250 Ekip Dip LI 4p FHRMáy cắt không khí loại cố định 1250A230616000
1SDA072951R1E2.2H 1250 Ekip Dip LI 4p WMPMáy cắt không khí loại di động 1250A252525000
1SDA071011R1E2.2H 1600 Ekip Dip LI 3p FHRMáy cắt không khí loại cố định 1600A212521000
1SDA072361R1E2.2H 1600 Ekip Dip LI 3p WMPMáy cắt không khí loại di động 1600A232711000
1SDA071641R1E2.2H 1600 Ekip Dip LI 4p FHRMáy cắt không khí loại cố định 1600A262464000
1SDA072991R1E2.2H 1600 Ekip Dip LI 4p WMPMáy cắt không khí loại di động 1600A287397000
1SDA071051R1E2.2H 2000 Ekip Dip LI 3p FHRMáy cắt không khí loại cố định 2000A 248649000
1SDA072401R1E2.2H 2000 Ekip Dip LI 3p WMPMáy cắt không khí loại di động 2000A 272270000
1SDA071681R1E2.2H 2000 Ekip Dip LI 4p FHRMáy cắt không khí loại cố định 2000A 307081000
1SDA073031R1E2.2H 2000 Ekip Dip LI 4p WMPMáy cắt không khí loại di động 2000A 336254000
1SDA071081R1E2.2H 2500 Ekip Dip LI 3p FHRMáy cắt không khí loại cố định 2500A 271027000
1SDA072431R1E2.2H 2500 Ekip Dip LI 3p WMPMáy cắt không khí loại di động 2500A 296776000
1SDA071711R1E2.2H 2500 Ekip Dip LI 4p FHRMáy cắt không khí loại cố định 2500A 334719000
1SDA073061R1E2.2H 2500 Ekip Dip LI 4p WMPMáy cắt không khí loại di động 2500A 366517000
1SDA070911R1E2.2H 800 Ekip Dip LI 3p FHRMáy cắt không khí loại cố định 800A 177072000
1SDA072261R1E2.2H 800 Ekip Dip LI 3p WMPMáy cắt không khí loại di động 800A 193894000
1SDA071541R1E2.2H 800 Ekip Dip LI 4p FHRMáy cắt không khí loại cố định 800A 218684000
1SDA072891R1E2.2H 800 Ekip Dip LI 4p WMPMáy cắt không khí loại di động 800A 239459000
1SDA071031R1E2.2N 2000 Ekip Dip LI 3p FHRMáy cắt không khí loại cố định 2000A 200785000
1SDA072381R1E2.2N 2000 Ekip Dip LI 3p WMPMáy cắt không khí loại di động 2000A 219859000
1SDA071661R1E2.2N 2000 Ekip Dip LI 4p FHRMáy cắt không khí loại cố định 2000A 247969000
1SDA073011R1E2.2N 2000 Ekip Dip LI 4p WMPMáy cắt không khí loại di động 2000A 271525000
1SDA071061R1E2.2N 2500 Ekip Dip LI 3p FHRMáy cắt không khí loại cố định 2500A 218855000
1SDA072411R1E2.2N 2500 Ekip Dip LI 3p WMPMáy cắt không khí loại di động 2500A 239646000
1SDA071691R1E2.2N 2500 Ekip Dip LI 4p FHRMáy cắt không khí loại cố định 2500A 270286000
1SDA073041R1E2.2N 2500 Ekip Dip LI 4p WMPMáy cắt không khí loại di động 2500A 295961000
1SDA073414R1E2.2N/MS 2500 3p FHRCầu dao cách ly 2500A192694000
1SDA073453R1E2.2N/MS 2500 4p FHRCầu dao cách ly 2500A237978000
1SDA070931R1E2.2S 1000 Ekip Dip LI 3p FHRMáy cắt không khí loại cố định 1000A158036000
1SDA072281R1E2.2S 1000 Ekip Dip LI 3p WMPMáy cắt không khí loại di động 1000A173050000
1SDA071561R1E2.2S 1000 Ekip Dip LI 4p FHRMáy cắt không khí loại cố định 1000A195175000
1SDA072911R1E2.2S 1000 Ekip Dip LI 4p WMPMáy cắt không khí loại di động 1000A213716000
1SDA070961R1E2.2S 1250 Ekip Dip LI 3p FHRMáy cắt không khí loại cố định 1250A 158725000
1SDA072311R1E2.2S 1250 Ekip Dip LI 3p WMPMáy cắt không khí loại di động 1250A 173803000
1SDA071591R1E2.2S 1250 Ekip Dip LI 4p FHRMáy cắt không khí loại cố định 1250A 196023000
1SDA072941R1E2.2S 1250 Ekip Dip LI 4p WMPMáy cắt không khí loại di động 1250A 214647000
1SDA071001R1E2.2S 1600 Ekip Dip LI 3p FHRMáy cắt không khí loại cố định 1600A 180641000
1SDA072351R1E2.2S 1600 Ekip Dip LI 3p WMPMáy cắt không khí loại di động 1600A 197802000
1SDA071631R1E2.2S 1600 Ekip Dip LI 4p FHRMáy cắt không khí loại cố định 1600A 223094000
1SDA072981R1E2.2S 1600 Ekip Dip LI 4p WMPMáy cắt không khí loại di động 1600A 244287000
1SDA071041R1E2.2S 2000 Ekip Dip LI 3p FHRMáy cắt không khí loại cố định 2000A 211352000
1SDA072391R1E2.2S 2000 Ekip Dip LI 3p WMPMáy cắt không khí loại di động 2000A 231431000
1SDA071671R1E2.2S 2000 Ekip Dip LI 4p FHRMáy cắt không khí loại cố định 2000A 261020000
1SDA073021R1E2.2S 2000 Ekip Dip LI 4p WMPMáy cắt không khí loại di động 2000A 285817000
1SDA073628R1E2.2S 250 Ekip Dip LI 3p FHRMáy cắt không khí loại cố định 250A 145995000
1SDA073648R1E2.2S 250 Ekip Dip LI 3p WMPMáy cắt không khí loại di động 250A 159866000
1SDA073638R1E2.2S 250 Ekip Dip LI 4p FHRMáy cắt không khí loại cố định 250A 180304000
1SDA073658R1E2.2S 250 Ekip Dip LI 4p WMPMáy cắt không khí loại di động 250A 197434000
1SDA071071R1E2.2S 2500 Ekip Dip LI 3p FHRMáy cắt không khí loại cố định 2500A 230373000
1SDA072421R1E2.2S 2500 Ekip Dip LI 3p WMPMáy cắt không khí loại di động 2500A 252259000
1SDA071701R1E2.2S 2500 Ekip Dip LI 4p FHRMáy cắt không khí loại cố định 2500A 284512000
1SDA073051R1E2.2S 2500 Ekip Dip LI 4p WMPMáy cắt không khí loại di động 2500A 311540000
1SDA070901R1E2.2S 800 Ekip Dip LI 3p FHRMáy cắt không khí loại cố định 800A 150512000
1SDA072251R1E2.2S 800 Ekip Dip LI 3p WMPMáy cắt không khí loại di động 800A 164811000
1SDA071531R1E2.2S 800 Ekip Dip LI 4p FHRMáy cắt không khí loại cố định 800A 185881000
1SDA072881R1E2.2S 800 Ekip Dip LI 4p WMPMáy cắt không khí loại di động 800A 203542000
1SDA073913R1E4.2 W FP Iu=3200 3p HR HRPhụ kiện đế cho máy cắt không khí loại di động40341000
1SDA073914R1E4.2 W FP Iu=3200 4p HR HRPhụ kiện đế cho máy cắt không khí loại di động56478000
1SDA073915R1E4.2 W FP Iu=4000 or V version 3p HR HRPhụ kiện đế cho máy cắt không khí loại di động70772000
1SDA073916R1E4.2 W FP Iu=4000 or V version 4p HR HRPhụ kiện đế cho máy cắt không khí loại di động99079000
1SDA071161R1E4.2H 3200 Ekip Dip LI 3p FHRMáy cắt không khí loại cố định 3200A 323599000
1SDA072511R1E4.2H 3200 Ekip Dip LI 3p WMPMáy cắt không khí loại di động 3200A 354663000
1SDA071791R1E4.2H 3200 Ekip Dip LI 4p FHRMáy cắt không khí loại cố định 3200A 399644000
1SDA073141R1E4.2H 3200 Ekip Dip LI 4p WMPMáy cắt không khí loại di động 3200A 438010000
1SDA071211R1E4.2H 4000 Ekip Dip LI 3p FHRMáy cắt không khí loại cố định 4000A 443330000
1SDA072561R1E4.2H 4000 Ekip Dip LI 3p WMPMáy cắt không khí loại di động 4000A 485890000
1SDA071841R1E4.2H 4000 Ekip Dip LI 4p FHRMáy cắt không khí loại cố định 4000A 547513000
1SDA073191R1E4.2H 4000 Ekip Dip LI 4p WMPMáy cắt không khí loại di động 4000A 600073000
1SDA073422R1E4.2H/MS 4000 3p FHRCầu dao cách ly 4000A367965000
1SDA073461R1E4.2H/MS 4000 4p FHRCầu dao cách ly 4000A454437000
1SDA071141R1E4.2N 3200 Ekip Dip LI 3p FHRMáy cắt không khí loại cố định 3200A 232420000
1SDA072491R1E4.2N 3200 Ekip Dip LI 3p WMPMáy cắt không khí loại di động 3200A 254732000
1SDA071771R1E4.2N 3200 Ekip Dip LI 4p FHRMáy cắt không khí loại cố định 3200A 287038000
1SDA073121R1E4.2N 3200 Ekip Dip LI 4p WMPMáy cắt không khí loại di động 3200A 314595000
1SDA071191R1E4.2N 4000 Ekip Dip LI 3p FHRMáy cắt không khí loại cố định 4000A 318416000
1SDA072541R1E4.2N 4000 Ekip Dip LI 3p WMPMáy cắt không khí loại di động 4000A 348983000
1SDA071821R1E4.2N 4000 Ekip Dip LI 4p FHRMáy cắt không khí loại cố định 4000A 393243000
1SDA073171R1E4.2N 4000 Ekip Dip LI 4p WMPMáy cắt không khí loại di động 4000A 430994000
1SDA073418R1E4.2N/MS 3200 3p FHRCầu dao cách ly 3200A192908000
1SDA073457R1E4.2N/MS 3200 4p FHRCầu dao cách ly 3200A238243000
1SDA071151R1E4.2S 3200 Ekip Dip LI 3p FHRMáy cắt không khí loại cố định 3200A 271933000
1SDA072501R1E4.2S 3200 Ekip Dip LI 3p WMPMáy cắt không khí loại di động 3200A 298037000
1SDA071781R1E4.2S 3200 Ekip Dip LI 4p FHRMáy cắt không khí loại cố định 3200A 335835000
1SDA073131R1E4.2S 3200 Ekip Dip LI 4p WMPMáy cắt không khí loại di động 3200A 368076000
1SDA071201R1E4.2S 4000 Ekip Dip LI 3p FHRMáy cắt không khí loại cố định 4000A 372546000
1SDA072551R1E4.2S 4000 Ekip Dip LI 3p WMPMáy cắt không khí loại di động 4000A 408310000
1SDA071831R1E4.2S 4000 Ekip Dip LI 4p FHRMáy cắt không khí loại cố định 4000A 460096000
1SDA073181R1E4.2S 4000 Ekip Dip LI 4p WMPMáy cắt không khí loại di động 4000A 504264000
1SDA071101R1E4.2V 2000 Ekip Dip LI 3p FHRMáy cắt không khí loại cố định 2000A 284422000
1SDA072451R1E4.2V 2000 Ekip Dip LI 3p WMPMáy cắt không khí loại di động 2000A 311726000
1SDA071731R1E4.2V 2000 Ekip Dip LI 4p FHRMáy cắt không khí loại cố định 2000A 351259000
1SDA073081R1E4.2V 2000 Ekip Dip LI 4p WMPMáy cắt không khí loại di động 2000A 384982000
1SDA071121R1E4.2V 2500 Ekip Dip LI 3p FHRMáy cắt không khí loại cố định 2500A 298642000
1SDA072471R1E4.2V 2500 Ekip Dip LI 3p WMPMáy cắt không khí loại di động 2500A 327314000
1SDA071751R1E4.2V 2500 Ekip Dip LI 4p FHRMáy cắt không khí loại cố định 2500A 368825000
1SDA073101R1E4.2V 2500 Ekip Dip LI 4p WMPMáy cắt không khí loại di động 2500A 404231000
1SDA071171R1E4.2V 3200 Ekip Dip LI 3p FHRMáy cắt không khí loại cố định 3200A 402881000
1SDA072521R1E4.2V 3200 Ekip Dip LI 3p WMPMáy cắt không khí loại di động 3200A 441556000
1SDA071801R1E4.2V 3200 Ekip Dip LI 4p FHRMáy cắt không khí loại cố định 3200A 497557000
1SDA073151R1E4.2V 3200 Ekip Dip LI 4p WMPMáy cắt không khí loại di động 3200A 545323000
1SDA073917R1E6.2 W FP Iu=5000 3p HR HRPhụ kiện đế cho máy cắt không khí loại di động125704000
1SDA073918R1E6.2 W FP Iu=5000 4p HR HRPhụ kiện đế cho máy cắt không khí loại di động175986000
1SDA073920R1E6.2 W FP Iu=6300 or X version 3p HR HRPhụ kiện đế cho máy cắt không khí loại di động132321000
1SDA073921R1E6.2 W FP Iu=6300 or X version 4p HR HRPhụ kiện đế cho máy cắt không khí loại di động185250000
1SDA071261R1E6.2H 5000 Ekip Dip LI 3p FHRMáy cắt không khí loại cố định 5000A722467000
1SDA072611R1E6.2H 5000 Ekip Dip LI 3p WMPMáy cắt không khí loại di động 5000A794712000
1SDA071891R1E6.2H 5000 Ekip Dip LI 4p FHRMáy cắt không khí loại cố định 5000A892247000
1SDA073241R1E6.2H 5000 Ekip Dip LI 4p WMPMáy cắt không khí loại di động 5000A981470000
1SDA071291R1E6.2H 6300 Ekip Dip LI 3p FHRMáy cắt không khí loại cố định 6300A924484000
1SDA072641R1E6.2H 6300 Ekip Dip LI 3p WMPMáy cắt không khí loại di động 6300A1016934000
1SDA071921R1E6.2H 6300 Ekip Dip LI 4p FHRMáy cắt không khí loại cố định 6300A1141740000
1SDA073271R1E6.2H 6300 Ekip Dip LI 4p WMPMáy cắt không khí loại di động 6300A1255913000
1SDA073426R1E6.2H/MS 5000 3p FHRCầu dao cách ly 5000A577973000
1SDA073465R1E6.2H/MS 5000 4p FHRCầu dao cách ly 5000A713797000
1SDA073428R1E6.2H/MS 6300 3p FHRCầu dao cách ly 6300A638244000
1SDA073467R1E6.2H/MS 6300 4p FHRCầu dao cách ly 6300A788231000
1SDA071241R1E6.2V 4000 Ekip Dip LI 3p FHRMáy cắt không khí loại cố định 4000A735832000
1SDA072591R1E6.2V 4000 Ekip Dip LI 3p WMPMáy cắt không khí loại di động 4000A809415000
1SDA071871R1E6.2V 4000 Ekip Dip LI 4p FHRMáy cắt không khí loại cố định 4000A908752000
1SDA073221R1E6.2V 4000 Ekip Dip LI 4p WMPMáy cắt không khí loại di động 4000A999627000
1SDA071271R1E6.2V 5000 Ekip Dip LI 3p FHRMáy cắt không khí loại cố định 5000A758589000
1SDA072621R1E6.2V 5000 Ekip Dip LI 3p WMPMáy cắt không khí loại di động 5000A834447000
1SDA071901R1E6.2V 5000 Ekip Dip LI 4p FHRMáy cắt không khí loại cố định 5000A936856000
1SDA073251R1E6.2V 5000 Ekip Dip LI 4p WMPMáy cắt không khí loại di động 5000A1030541000
1SDA071301R1E6.2V 6300 Ekip Dip LI 3p FHRMáy cắt không khí loại cố định 6300A970711000
1SDA072651R1E6.2V 6300 Ekip Dip LI 3p WMPMáy cắt không khí loại di động 6300A1067781000
1SDA071931R1E6.2V 6300 Ekip Dip LI 4p FHRMáy cắt không khí loại cố định 6300A1198828000
1SDA073281R1E6.2V 6300 Ekip Dip LI 4p WMPMáy cắt không khí loại di động 6300A1318710000
1SDA071251R1E6.2X 4000 Ekip Dip LI 3p FHRMáy cắt không khí loại cố định 4000A875641000
1SDA072601R1E6.2X 4000 Ekip Dip LI 3p WMPMáy cắt không khí loại di động 4000A954449000
1SDA071881R1E6.2X 4000 Ekip Dip LI 4p FHRMáy cắt không khí loại cố định 4000A1081415000
1SDA073231R1E6.2X 4000 Ekip Dip LI 4p WMPMáy cắt không khí loại di động 4000A1178743000
1SDA071281R1E6.2X 5000 Ekip Dip LI 3p FHRMáy cắt không khí loại cố định 5000A902720000
1SDA072631R1E6.2X 5000 Ekip Dip LI 3p WMPMáy cắt không khí loại di động 5000A983965000
1SDA071911R1E6.2X 5000 Ekip Dip LI 4p FHRMáy cắt không khí loại cố định 5000A1114858000
1SDA073261R1E6.2X 5000 Ekip Dip LI 4p WMPMáy cắt không khí loại di động 5000A1215196000
1SDA071311R1E6.2X 6300 Ekip Dip LI 3p FHRMáy cắt không khí loại cố định 6300A1155145000
1SDA072661R1E6.2X 6300 Ekip Dip LI 3p WMPMáy cắt không khí loại di động 6300A1259109000
1SDA071941R1E6.2X 6300 Ekip Dip LI 4p FHRMáy cắt không khí loại cố định 6300A1426604000
1SDA073291R1E6.2X 6300 Ekip Dip LI 4p WMPMáy cắt không khí loại di động 6300A1555000000
1SDA074171R1EKIP 10K E1.2...E6.2Phụ kiện mô-đun ngõ vào-ra cho máy cắt không khí40696000
1SDA074167R1EKIP 2K-1 E1.2...E6.2Phụ kiện mô-đun ngõ vào-ra cho máy cắt không khí16123000
1SDA074170R1EKIP 4K E2.2..E6.2Phụ kiện mô-đun ngõ vào-ra cho máy cắt không khí27405000
1SDA074166R1EKIP COM ACTUATOR E1.2..E6.2Phụ kiện bộ điều khiển qua truyền thông cho máy cắt không khí7423000
1SDA074164R1EKIP COM BLUETOOTH E1.2..E6.2Phụ kiện bộ truyền thông bluetooth cho máy cắt không khí40078000
1SDA074154R1EKIP COM DEVICENET E1.2..E6.2Phụ kiện bộ truyền thông cho máy cắt không khí20611000
1SDA074155R1EKIP COM ETHERNET/IP E1.2..E6.2Phụ kiện bộ truyền thông cho máy cắt không khí25488000
1SDA074165R1EKIP COM GPRS-M E1.2...E6.2Phụ kiện bộ truyền thông cho máy cắt không khí41004000
1SDA074156R1EKIP COM IEC61850 E1.2..E6.2Phụ kiện bộ truyền thông cho máy cắt không khí31876000
1SDA074150R1EKIP COM MODBUS RS-485 E1.2..E6.2Phụ kiện bộ truyền thông cho máy cắt không khí19631000
1SDA074151R1EKIP COM MODBUS TCP E1.2..E6.2Phụ kiện bộ truyền thông cho máy cắt không khí22654000
1SDA074152R1EKIP COM PROFIBUS E1.2..E6.2Phụ kiện bộ truyền thông cho máy cắt không khí20611000
1SDA074153R1EKIP COM PROFINET E1.2..E6.2Phụ kiện bộ truyền thông cho máy cắt không khí22654000
1SDA074161R1EKIP COM R DEVICENET E1.2...E6.2Phụ kiện bộ truyền thông cho máy cắt không khí20611000
1SDA074162R1EKIP COM R ETHERNET/IP E1.2..E6.2Phụ kiện bộ truyền thông cho máy cắt không khí25488000
1SDA074157R1EKIP COM R MODBUS RS-485 E1.2...E6.2Phụ kiện bộ truyền thông cho máy cắt không khí19631000
1SDA074158R1EKIP COM R MODBUS TCP R E1.2...E6.2Phụ kiện bộ truyền thông cho máy cắt không khí22654000
1SDA074159R1EKIP COM R PROFIBUS E1.2...E6.2Phụ kiện bộ truyền thông cho máy cắt không khí20611000
1SDA074160R1EKIP COM R PROFINET E1.2...E6.2Phụ kiện bộ truyền thông cho máy cắt không khí22654000
1SDA074311R1EKIP CONTROL PANEL 10 INTERRUTTORIBộ điều khiển với màn hình cảm ứng và máy tính công nghiệp451257000
1SDA074312R1EKIP CONTROL PANEL 30 INTERRUTTORIBộ điều khiển với màn hình cảm ứng và máy tính công nghiệp597554000
1SDA068659R1EKIP DISPLAY x LSI-LSIG-M/LRIU XT2-XT4Phụ kiện bộ hiển thị LCD cho máy cắt không khí12361000
1SDA068660R1EKIP LED METER x LSI-LSIG-M/LRIU XT2-XT4Phụ kiện bộ hiển thị LED cho máy cắt không khí3017000
1SDA074163R1EKIP LINK E1.2..E6.2Phụ kiện bộ truyền thông cho máy cắt không khí17947000
1SDA074184R1EKIP MEASURING E1.2Phụ kiện bộ đo đếm cho máy cắt không khí12569000
1SDA074186R1EKIP MEASURING E2.2Phụ kiện bộ đo đếm cho máy cắt không khí12569000
1SDA074188R1EKIP MEASURING E4.2Phụ kiện bộ đo đếm cho máy cắt không khí12569000
1SDA074190R1EKIP MEASURING E6.2Phụ kiện bộ đo đếm cho máy cắt không khí12569000
1SDA074185R1EKIP MEASURING PRO E1.2Phụ kiện bộ đo đếm cho máy cắt không khí27199000
1SDA074187R1EKIP MEASURING PRO E2.2Phụ kiện bộ đo đếm cho máy cắt không khí27199000
1SDA074189R1EKIP MEASURING PRO E4.2Phụ kiện bộ đo đếm cho máy cắt không khí27199000
1SDA074191R1EKIP MEASURING PRO E6.2Phụ kiện bộ đo đếm cho máy cắt không khí27199000
1SDA074192R1EKIP MULTIMETER E1.2...E6.2Phụ kiện đồng hồ đa năng cho máy cắt không khí24366000
1SDA074172R1EKIP SUPPLY 110-240VAC/DC E1.2..E6.2Phụ kiện bộ nguồn cho máy cắt không khí13549000
1SDA074173R1EKIP SUPPLY 24-48VDC E1.2..E6.2Phụ kiện bộ nguồn cho máy cắt không khí13549000
1SDA074298R1Ekip View software 30 interruttoriPhần mềm giám sát218931000
1SDA074299R1Ekip View software 60 interruttoriPhần mềm giám sát671734000
1SDA073739R1EXT CS E4.2 4000A - E6.2 N 50%Phụ kiện Biến dòng trung tính cho máy cắt không khí17070000
1SDA073736R1EXT CS N E1.2 - E2.2 2000APhụ kiện Biến dòng trung tính cho máy cắt không khí10844000
1SDA073737R1EXT CS N E2.2 2500APhụ kiện Biến dòng trung tính cho máy cắt không khí12111000
1SDA073738R1EXT CS N E4.2 3200APhụ kiện Biến dòng trung tính cho máy cắt không khí12111000
1SDA073740R1EXT CS N E6.2Phụ kiện Biến dòng trung tính cho máy cắt không khí33806000
1SDA066179R1FLD A3 F/P phụ kiện tấm che mặt trước cho cầu dao khối1033000
1SDA066636R1FLD FRONTALE PER BLOCCHI XT2-XT4 Wphụ kiện tấm che mặt trước cho cầu dao khối2703000
1SDA066636R1FLD FRONTALE PER BLOCCHI XT2-XT4 Wphụ kiện tấm che mặt trước cho cầu dao khối2703000
1SDA054945R1FLD T4-T5 W phụ kiện tấm che mặt trước cho cầu dao khối2703000
1SDA054945R1FLD T4-T5 W phụ kiện tấm che mặt trước cho cầu dao khối2703000
1SDA060418R1FLD T6 W phụ kiện tấm che mặt trước cho cầu dao khối2793000
1SDA060418R1FLD T6 W phụ kiện tấm che mặt trước cho cầu dao khối2793000
1SDA062115R1GEAR.MOTOR DEVICE T7M-X1 100...130Vac/dcphụ kiện động cơ điều khiển cho cầu dao khối30951000
1SDA062116R1GEAR.MOTOR DEVICE T7M-X1 220...250Vac/dcphụ kiện động cơ điều khiển cho cầu dao khối30951000
1SDA062113R1GEARED MOTOR DEVICE T7M-X1 24...30Vac/dcphụ kiện động cơ điều khiển cho cầu dao khối30951000
1SDA062117R1GEARED MOTOR DEVICE T7M-X1 380...415Vac phụ kiện động cơ điều khiển cho cầu dao khối30951000
1SDA062114R1GEARED MOTOR DEVICE T7M-X1 48...60Vac/dcphụ kiện động cơ điều khiển cho cầu dao khối30951000
1SDA054958R1HTC T4 3p TERMINAL COVERS HIGH 2pcs phụ kiện tấm che đầu cực cho cầu dao khối2703000
1SDA054959R1HTC T4 4p TERMINAL COVERS HIGH 2pcs phụ kiện tấm che đầu cực cho cầu dao khối3511000
1SDA054960R1HTC T5 3p TERMINAL COVERS HIGH 2pcs phụ kiện tấm che đầu cực cho cầu dao khối4503000
1SDA054961R1HTC T5 4p TERMINAL COVERS HIGH 2pcs phụ kiện tấm che đầu cực cho cầu dao khối5852000
1SDA066664R1HTC XT1 3p COPRITERMINALI ALTI 2pcsphụ kiện tấm che đầu cực cho cầu dao khối966000
1SDA066664R1HTC XT1 3p TERMINAL COVERS HIGH 2pcs phụ kiện tấm che đầu cực cho cầu dao khối966000
1SDA066665R1HTC XT1 4p COPRITERMINALI ALTI 2pcsphụ kiện tấm che đầu cực cho cầu dao khối1258000
1SDA066665R1HTC XT1 4p TERMINAL COVERS HIGH 2pcs phụ kiện tấm che đầu cực cho cầu dao khối1258000
1SDA066666R1HTC XT2 3p COPRITERMINALI ALTI 2pcsphụ kiện tấm che đầu cực cho cầu dao khối1103000
1SDA066666R1HTC XT2 3p TERMINAL COVERS HIGH 2pcs phụ kiện tấm che đầu cực cho cầu dao khối1103000
1SDA066667R1HTC XT2 4p COPRITERMINALI ALTI 2pcsphụ kiện tấm che đầu cực cho cầu dao khối1436000
1SDA066667R1HTC XT2 4p TERMINAL COVERS HIGH 2pcs phụ kiện tấm che đầu cực cho cầu dao khối1436000
1SDA066668R1HTC XT3 3p COPRITERMINALI ALTI 2pcsphụ kiện tấm che đầu cực cho cầu dao khối1380000
1SDA066668R1HTC XT3 3p TERMINAL COVERS HIGH 2pcs phụ kiện tấm che đầu cực cho cầu dao khối1380000
1SDA066669R1HTC XT3 4p COPRITERMINALI ALTI 2pcsphụ kiện tấm che đầu cực cho cầu dao khối1793000
1SDA066669R1HTC XT3 4p TERMINAL COVERS HIGH 2pcs phụ kiện tấm che đầu cực cho cầu dao khối1793000
1SDA066670R1HTC XT4 3p COPRITERMINALI ALTI 2pcsphụ kiện tấm che đầu cực cho cầu dao khối2703000
1SDA066670R1HTC XT4 3p COPRITERMINALI ALTI 2pcsphụ kiện tấm che đầu cực cho cầu dao khối2703000
1SDA066670R1HTC XT4 3p TERMINAL COVERS HIGH 2pcs phụ kiện tấm che đầu cực cho cầu dao khối2703000
1SDA066671R1HTC XT4 4p COPRITERMINALI ALTI 2pcsphụ kiện tấm che đầu cực cho cầu dao khối3511000
1SDA066671R1HTC XT4 4p COPRITERMINALI ALTI 2pcsphụ kiện tấm che đầu cực cho cầu dao khối3511000
1SDA066671R1HTC XT4 4p TERMINAL COVERS HIGH 2pcs phụ kiện tấm che đầu cực cho cầu dao khối3511000
1SDA062127R1KIT CABLE MECH.INTER.HR/VR T7-T7M-X1>2CBphụ kiện cáp liên động cầu dao khối5054000
1SDA050696R1KIT INSUL. PARTIT. DIV.PHASE 3p S6-S7-T6phụ kiện tấm che đầu cực cho cầu dao khối802000
1SDA050697R1KIT INSULAT. PART. DIV.PHASE 4p S6-S7-T6phụ kiện tấm che đầu cực cho cầu dao khối668000
1SDA054839R1KIT MP T4 P 3p phụ kiện cơ khí chuyển sang loại plug-in cho cầu dao khối2402000
1SDA054840R1KIT MP T4 P 4p phụ kiện cơ khí chuyển sang loại plug-in cho cầu dao khối3121000
1SDA054841R1KIT MP T4 W 3p phụ kiện cơ khí chuyển sang loại di động cho cầu dao khối3454000
1SDA054842R1KIT MP T4 W 4p phụ kiện cơ khí chuyển sang loại di động cho cầu dao khối4487000
1SDA054843R1KIT MP T5 400 P 3p phụ kiện cơ khí chuyển sang loại plug-in cho cầu dao khối4052000
1SDA054844R1KIT MP T5 400 P 4p phụ kiện cơ khí chuyển sang loại plug-in cho cầu dao khối5269000
1SDA054845R1KIT MP T5 400 W 3p phụ kiện cơ khí chuyển sang loại di động cho cầu dao khối5252000
1SDA054846R1KIT MP T5 400 W 4p phụ kiện cơ khí chuyển sang loại di động cho cầu dao khối6827000
1SDA054847R1KIT MP T5 630 P 3p phụ kiện cơ khí chuyển sang loại plug-in cho cầu dao khối5558000
1SDA054848R1KIT MP T5 630 P 4p phụ kiện cơ khí chuyển sang loại plug-in cho cầu dao khối7223000
1SDA054849R1KIT MP T5 630 W 3p phụ kiện cơ khí chuyển sang loại di động cho cầu dao khối7202000
1SDA054850R1KIT MP T5 630 W 4p phụ kiện cơ khí chuyển sang loại di động cho cầu dao khối9363000
1SDA060390R1KIT MP T6 630/800 W 3p phụ kiện cơ khí chuyển sang loại di động cho cầu dao khối7162000
1SDA060391R1KIT MP T6 630/800 W 4p phụ kiện cơ khí chuyển sang loại di động cho cầu dao khối9311000
1SDA062162R1KIT MP T7-T7M-X1 W 3p phụ kiện cơ khí chuyển sang loại di động cho cầu dao khối12177000
1SDA062163R1KIT MP T7-T7M-X1 W 4p phụ kiện cơ khí chuyển sang loại di động cho cầu dao khối15827000
1SDA066276R1KIT P MP XT1 3p phụ kiện cơ khí chuyển sang loại plug-in cho cầu dao khối1621000
1SDA066277R1KIT P MP XT1 4p phụ kiện cơ khí chuyển sang loại plug-in cho cầu dao khối2153000
1SDA066278R1KIT P MP XT2 3pphụ kiện cơ khí chuyển sang loại plug-in cho cầu dao khối1799000
1SDA066278R1KIT P MP XT2 3p phụ kiện cơ khí chuyển sang loại plug-in cho cầu dao khối1799000
1SDA066278R1KIT P MP XT2 3p phụ kiện cơ khí chuyển sang loại plug-in cho cầu dao khối1799000
1SDA066279R1KIT P MP XT2 4pphụ kiện cơ khí chuyển sang loại plug-in cho cầu dao khối2630000
1SDA066279R1KIT P MP XT2 4p phụ kiện cơ khí chuyển sang loại plug-in cho cầu dao khối2630000
1SDA066279R1KIT P MP XT2 4p phụ kiện cơ khí chuyển sang loại plug-in cho cầu dao khối2630000
1SDA066280R1KIT P MP XT3 3pphụ kiện cơ khí chuyển sang loại plug-in cho cầu dao khối2251000
1SDA066280R1KIT P MP XT3 3p phụ kiện cơ khí chuyển sang loại plug-in cho cầu dao khối2251000
1SDA066281R1KIT P MP XT3 4pphụ kiện cơ khí chuyển sang loại plug-in cho cầu dao khối3285000
1SDA066281R1KIT P MP XT3 4p phụ kiện cơ khí chuyển sang loại plug-in cho cầu dao khối3285000
1SDA066282R1KIT P MP XT4 3pphụ kiện cơ khí chuyển sang loại plug-in cho cầu dao khối2402000
1SDA066282R1KIT P MP XT4 3p phụ kiện cơ khí chuyển sang loại plug-in cho cầu dao khối2402000
1SDA066283R1KIT P MP XT4 4pphụ kiện cơ khí chuyển sang loại plug-in cho cầu dao khối3121000
1SDA066283R1KIT P MP XT4 4p phụ kiện cơ khí chuyển sang loại plug-in cho cầu dao khối3121000
1SDA066284R1KIT W MP XT2 3p phụ kiện cơ khí chuyển sang loại di động cho cầu dao khối3026000
1SDA066285R1KIT W MP XT2 4p phụ kiện cơ khí chuyển sang loại di động cho cầu dao khối4025000
1SDA066286R1KIT W MP XT4 3pphụ kiện cơ khí chuyển sang loại di động cho cầu dao khối3454000
1SDA066286R1KIT W MP XT4 3p phụ kiện cơ khí chuyển sang loại di động cho cầu dao khối3454000
1SDA066286R1KIT W MP XT4 3p phụ kiện cơ khí chuyển sang loại di động cho cầu dao khối3454000
1SDA066287R1KIT W MP XT4 4pphụ kiện cơ khí chuyển sang loại di động cho cầu dao khối4487000
1SDA066287R1KIT W MP XT4 4p phụ kiện cơ khí chuyển sang loại di động cho cầu dao khối4487000
1SDA073782R1KLC-D Key lock open E1.2Phụ kiện bộ khóa cơ cho máy cắt không khí2428000
1SDA073791R1KLC-D Key lock open E2.2...E6.2Phụ kiện bộ khóa cơ cho máy cắt không khí3694000
1SDA073792R1KLC-S Key lock open N.20005 E2.2..E6.2Phụ kiện bộ khóa cơ cho máy cắt không khí3694000
1SDA073793R1KLC-S Key lock open N.20006 E2.2..E6.2Phụ kiện bộ khóa cơ cho máy cắt không khí3694000
1SDA063572R1LEFT SLIDING CONTAC.FP C.BR.T7 phụ kiện tiếp điểm phụ cầu dao khối1936000
1SDA062167R1LEFT SLIDING CONTAC.FP C.BR.T7M-X1 phụ kiện tiếp điểm phụ cầu dao khối1936000
1SDA062164R1LEFT SLIDING CONTAC.MP C.BR.T7-T7M-X1 Phụ kiện tiếp điểm phụ máy cắt không khí2129000
1SDA073889R1Lever interlock E2.2Phụ kiện đế liên động cho máy cắt không khí6000000
1SDA073890R1Lever interlock E4.2Phụ kiện đế liên động cho máy cắt không khí6300000
1SDA073891R1Lever interlock E6.2 3pPhụ kiện đế liên động cho máy cắt không khí7200000
1SDA073892R1Lever interlock E6.2 4pPhụ kiện đế liên động cho máy cắt không khí7200000
1SDA073710R1M E1.2 100-130 VAC/DCPhụ kiện động cơ điều khiển cho máy cắt không khí25148000
1SDA073711R1M E1.2 220-250 VAC/DCPhụ kiện động cơ điều khiển cho máy cắt không khí25148000
1SDA073708R1M E1.2 24-30 VAC/DCPhụ kiện động cơ điều khiển cho máy cắt không khí25148000
1SDA073709R1M E1.2 48-60 VAC/DCPhụ kiện động cơ điều khiển cho máy cắt không khí25148000
1SDA073724R1M E2.2...E6.2 100-130 VAC/DCPhụ kiện động cơ điều khiển cho máy cắt không khí30343000
1SDA073725R1M E2.2...E6.2 220-250 VAC/DCPhụ kiện động cơ điều khiển cho máy cắt không khí30343000
1SDA073722R1M E2.2...E6.2 24-30 VAC/DCPhụ kiện động cơ điều khiển cho máy cắt không khí30343000
1SDA073723R1M E2.2...E6.2 48-60 VAC/DCPhụ kiện động cơ điều khiển cho máy cắt không khí30343000
1SDA073673R1YO E1.2..E6.2 120-127 VAC/DC Phụ kiện cuộn mở cho máy cắt Không khí5256000
1SDA073686R1YC E1.2..E6.2 120-127 VAC/DC Phụ kiện cuộn đóng cho máy cắt không khí5256000
1SDA051396R1MIF T1-T2-T3 MECH. LOCK 2 C.BREAKER Phụ kiện đế liên động cơ khí cho cầu dao khối4547000
1SDA052165R1MIF T1-T2-T3 MECH. LOCK 3 C.BREAKE Phụ kiện đế liên động cơ khí cho cầu dao khối8661000
1SDA063324R1MIR-H T3 MECH.LOCK REAR HOR. 2 C.BREAKERPhụ kiện đế liên động cơ khí cho cầu dao khối13155000
1SDA054946R1MIR-HB T4-T5 Phụ kiện đế liên động cơ khí cho cầu dao khối9518000
1SDA060685R1MIR-HB T6-S6 Phụ kiện đế liên động cơ khí cho cầu dao khối16446000
1SDA066637R1MIR-HR XT1..XT4 Phụ kiện đế liên động cơ khí cho cầu dao khối9208000
1SDA054948R1MIR-P tipo A (T4-T4) Phụ kiện đế liên động cơ khí cho cầu dao khối4760000
1SDA054949R1MIR-P tipo B (T4-T5) Phụ kiện đế liên động cơ khí cho cầu dao khối4760000
1SDA054950R1MIR-P tipo C (T4-T5) Phụ kiện đế liên động cơ khí cho cầu dao khối4760000
1SDA054951R1MIR-P tipo D (T5-T5) Phụ kiện đế liên động cơ khí cho cầu dao khối4760000
1SDA054952R1MIR-P tipo E (T5-T5) Phụ kiện đế liên động cơ khí cho cầu dao khối4760000
1SDA054953R1MIR-P tipo F (T5-T5) Phụ kiện đế liên động cơ khí cho cầu dao khối4760000
1SDA066639R1MIR-P x XT1 F Phụ kiện đế liên động cơ khí cho cầu dao khối3684000
1SDA066640R1MIR-P x XT1 P Phụ kiện đế liên động cơ khí cho cầu dao khối3684000
1SDA066641R1MIR-P x XT2 F Phụ kiện đế liên động cơ khí cho cầu dao khối3684000
1SDA066642R1MIR-P x XT2 P/W Phụ kiện đế liên động cơ khí cho cầu dao khối3684000
1SDA066643R1MIR-P x XT3 F Phụ kiện đế liên động cơ khí cho cầu dao khối3684000
1SDA066644R1MIR-P x XT3 P Phụ kiện đế liên động cơ khí cho cầu dao khối3684000
1SDA066645R1MIR-P x XT4 F Phụ kiện đế liên động cơ khí cho cầu dao khối3684000
1SDA066646R1MIR-P x XT4 P/W Phụ kiện đế liên động cơ khí cho cầu dao khối3684000
1SDA063325R1MIR-V T3 MECH.LOCK REAR VER. 2 C.BREAKERPhụ kiện đế liên động cơ khí cho cầu dao khối13155000
1SDA054947R1MIR-VB T4-T5 Phụ kiện đế liên động cơ khí cho cầu dao khối9518000
1SDA060686R1MIR-VB T6-S6 Phụ kiện đế liên động cơ khí cho cầu dao khối16446000
1SDA066638R1MIR-VR XT1..XT4 Phụ kiện đế liên động cơ khí cho cầu dao khối9208000
1SDA066459R1MOD XT1-XT3 110...125 V ac/dcPhụ kiện động cơ điều khiển cho cầu dao khối9903000
1SDA066460R1MOD XT1-XT3 220...250 V ac/dcPhụ kiện động cơ điều khiển cho cầu dao khối9903000
1SDA066458R1MOD XT1-XT3 48...60 V dcPhụ kiện động cơ điều khiển cho cầu dao khối9903000
1SDA054896R1MOE T4-T5 110...125 Vac/dc Phụ kiện động cơ điều khiển cho cầu dao khối18383000
1SDA054897R1MOE T4-T5 220...250 Vac/dc Phụ kiện động cơ điều khiển cho cầu dao khối18383000
1SDA054894R1MOE T4-T5 24 Vdc Phụ kiện động cơ điều khiển cho cầu dao khối18383000
1SDA054895R1MOE T4-T5 48...60 Vdc Phụ kiện động cơ điều khiển cho cầu dao khối18383000
1SDA060397R1MOE T6 110...125 Vac/dc Phụ kiện động cơ điều khiển cho cầu dao khối26620000
1SDA060398R1MOE T6 220...250 Vac/dc Phụ kiện động cơ điều khiển cho cầu dao khối26620000
1SDA060395R1MOE T6 24 Vdc Phụ kiện động cơ điều khiển cho cầu dao khối26620000
1SDA060399R1MOE T6 380 Vac Phụ kiện động cơ điều khiển cho cầu dao khối26620000
1SDA060396R1MOE T6 48...60 Vdc Phụ kiện động cơ điều khiển cho cầu dao khối26620000
1SDA066465R1MOE XT2-XT4 110...125 V ac/dcPhụ kiện động cơ điều khiển cho cầu dao khối18383000
1SDA066466R1MOE XT2-XT4 220...250 V ac/dcPhụ kiện động cơ điều khiển cho cầu dao khối18383000
1SDA066463R1MOE XT2-XT4 24 V dcPhụ kiện động cơ điều khiển cho cầu dao khối18383000
1SDA066467R1MOE XT2-XT4 380...440 V acPhụ kiện động cơ điều khiển cho cầu dao khối21008000
1SDA066464R1MOE XT2-XT4 48...60 V dcPhụ kiện động cơ điều khiển cho cầu dao khối18383000
1SDA054901R1MOE-E T4-T5 110...125 Vac/dc X REM.CONT.Phụ kiện động cơ điều khiển cho cầu dao khối21140000
1SDA054902R1MOE-E T4-T5 220...250 Vac/dc X REM.CONT.Phụ kiện động cơ điều khiển cho cầu dao khối21140000
1SDA054899R1MOE-E T4-T5 24 Vdc X REM.CONTR. Phụ kiện động cơ điều khiển cho cầu dao khối21140000
1SDA054900R1MOE-E T4-T5 48...60 Vdc X REM.CONTR. Phụ kiện động cơ điều khiển cho cầu dao khối21140000
1SDA060402R1MOE-E T6 110...125 Vac/dc x REM.CONT. Phụ kiện động cơ điều khiển cho cầu dao khối29581000
1SDA060403R1MOE-E T6 220...250 Vac/dc x REM.CONT. Phụ kiện động cơ điều khiển cho cầu dao khối29581000
1SDA060400R1MOE-E T6 24 Vdc x REM.CONTR. Phụ kiện động cơ điều khiển cho cầu dao khối29581000
1SDA060404R1MOE-E T6 380 Vac x REM.CONTR. Phụ kiện động cơ điều khiển cho cầu dao khối29581000
1SDA060401R1MOE-E T6 48...60 Vdc x REM.CONTR. Phụ kiện động cơ điều khiển cho cầu dao khối29581000
1SDA066471R1MOE-E XT2-XT4 110...125 V ac/dcPhụ kiện động cơ điều khiển cho cầu dao khối21140000
1SDA066472R1MOE-E XT2-XT4 220...250 V ac/dcPhụ kiện động cơ điều khiển cho cầu dao khối21140000
1SDA066469R1MOE-E XT2-XT4 24 V dcPhụ kiện động cơ điều khiển cho cầu dao khối21140000
1SDA066473R1MOE-E XT2-XT4 380...440 V acPhụ kiện động cơ điều khiển cho cầu dao khối24162000
1SDA066470R1MOE-E XT2-XT4 48...60 V dcPhụ kiện động cơ điều khiển cho cầu dao khối21140000
1SCA022353R4890OA1G01phụ kiện tiếp điểm phụ cho cầu dao344000
1SCA022353R4970OA1G10phụ kiện tiếp điểm phụ cho cầu dao344000
1SCA022379R8100OA2G11phụ kiện tiếp điểm phụ cho cầu dao726000
1SCA022456R7410OA3G01phụ kiện tiếp điểm phụ cho cầu dao385000
1SCA022744R2240OA8G01phụ kiện tiếp điểm phụ cho cầu dao482000
1SCA022190R3260OBEA01phụ kiện tiếp điểm phụ cho cầu dao598000
1SCA022190R3000OBEA10phụ kiện tiếp điểm phụ cho cầu dao598000
1SCA116892R1001ODPSE230CCầu dao cách ly 230A9942000
1SCA022714R8810OEA28phụ kiện bộ gá tiếp điểm phụ cho cầu dao614000
1SCA022627R0580OFAF000H10cầu chì 10A501000
1SCA022627R1550OFAF000H100cầu chì 100A501000
1SCA022627R0660OFAF000H16cầu chì 16A501000
1SCA022627R0230OFAF000H2cầu chì 2A501000
1SCA022627R0740OFAF000H20cầu chì 20A501000
1SCA022627R0820OFAF000H25cầu chì 25A501000
1SCA022627R0910OFAF000H32cầu chì 32A501000
1SCA022627R1040OFAF000H35cầu chì 35A501000
1SCA022627R0310OFAF000H4cầu chì 4A501000
1SCA022627R1120OFAF000H40cầu chì 40A501000
1SCA022627R1210OFAF000H50cầu chì 50A501000
1SCA022627R0400OFAF000H6cầu chì 6A501000
1SCA022627R1390OFAF000H63cầu chì 63A501000
1SCA022627R1470OFAF000H80cầu chì 80A501000
1SCA022627R1630OFAF00H125cầu chì 125A603000
1SCA022627R1710OFAF00H160cầu chì 160A603000
1SCA022627R1980OFAF0H10cầu chì 10A801000
1SCA022627R2950OFAF0H100cầu chì 100A801000
1SCA022627R3090OFAF0H125cầu chì 125A801000
1SCA022627R2010OFAF0H16cầu chì 16A801000
1SCA022627R3170OFAF0H160cầu chì 160A801000
1SCA022627R2100OFAF0H20cầu chì 20A801000
1SCA022629R5140OFAF0H200cầu chì 200A801000
1SCA022629R5220OFAF0H224cầu chì 224A801000
1SCA022627R2280OFAF0H25cầu chì 25A801000
1SCA022629R5310OFAF0H250cầu chì 250A792000
1SCA022627R2360OFAF0H32cầu chì 32A801000
1SCA022627R2440OFAF0H35cầu chì 35A801000
1SCA022627R2520OFAF0H40cầu chì 40A801000
1SCA022627R2610OFAF0H50cầu chì 50A801000
1SCA022627R1800OFAF0H6cầu chì 6A801000
1SCA022627R2790OFAF0H63cầu chì 63A801000
1SCA022627R2870OFAF0H80cầu chì 80A801000
1SCA022627R4140OFAF1H100cầu chì 100A881000
1SCA022627R4220OFAF1H125cầu chì 125A881000
1SCA022627R3250OFAF1H16cầu chì 16A881000
1SCA022627R4310OFAF1H160cầu chì 160A881000
1SCA022627R3330OFAF1H20cầu chì 20A881000
1SCA022627R4490OFAF1H200cầu chì 200881000
1SCA022627R4570OFAF1H224cầu chì 224A881000
1SCA022627R3410OFAF1H25cầu chì 25A881000
1SCA022627R4650OFAF1H250cầu chì 250A881000
1SCA022627R4730OFAF1H315cầu chì 135A881000
1SCA022627R3500OFAF1H32cầu chì 32A881000
1SCA022627R3680OFAF1H35cầu chì 35A881000
1SCA022701R4520OFAF1H355cầu chì 355A881000
1SCA022627R3760OFAF1H40cầu chì 40A881000
1SCA022627R3840OFAF1H50cầu chì 50A881000
1SCA022627R3920OFAF1H63cầu chì 63A881000
1SCA022627R4060OFAF1H80cầu chì 80A881000
1SCA022627R5380OFAF2H100cầu chì 100A1242000
1SCA022627R5460OFAF2H125cầu chì 125A1242000
1SCA022627R5540OFAF2H160cầu chì 160A1242000
1SCA022627R5620OFAF2H200cầu chì 200A1242000
1SCA022627R5710OFAF2H224cầu chì 224A1242000
1SCA022627R5890OFAF2H250cầu chì 250A1242000
1SCA022627R5970OFAF2H300cầu chì 3001242000
1SCA022627R6010OFAF2H315cầu chì 314A1242000
1SCA022627R4810OFAF2H35cầu chì 35A1242000
1SCA022627R6190OFAF2H355cầu chì 355A1242000
1SCA022627R4900OFAF2H40cầu chì 40A1242000
1SCA022627R6270OFAF2H400cầu chì 400A1242000
1SCA022706R3900OFAF2H425cầu chì 425A1242000
1SCA022627R5030OFAF2H50cầu chì 50A1242000
1SCA022701R4610OFAF2H500cầu chì 500A1242000
1SCA022627R5110OFAF2H63cầu chì 63A1242000
1SCA022627R5200OFAF2H80cầu chì 80A1242000
1SCA022627R6350OFAF3H250cầu chì 250A2124000
1SCA022627R6430OFAF3H300cầu chì 300A2124000
1SCA022627R6510OFAF3H315cầu chì 315A2124000
1SCA022627R6600OFAF3H355cầu chì 355A2124000
1SCA022627R6780OFAF3H400cầu chì 400A2124000
1SCA022627R6860OFAF3H425cầu chì 425A2124000
1SCA022627R6940OFAF3H450cầu chì 450A2124000
1SCA022627R7080OFAF3H500cầu chì 500A2124000
1SCA022627R7160OFAF3H630cầu chì 630A2124000
1SCA022627R7240OFAF3H800cầu chì 800A2124000
1SCA022637R3980OFAF4AH500cầu chì 500A7216000
1SCA022637R4010OFAF4AH630cầu chì 630A7821000
1SCA022637R4100OFAF4AH800cầu chì 800A7821000
1SCA022627R7750OFAF4H1000cầu chì 1000A7216000
1SCA022627R7830OFAF4H1250cầu chì 1250A7216000
1SCA022627R7320OFAF4H400cầu chì 400A7069000
1SCA022627R7410OFAF4H500cầu chì 500A7069000
1SCA022627R7590OFAF4H630cầu chì 630A7069000
1SCA022627R7670OFAF4H800cầu chì 800A7069000
1SCA022381R1560OHB125J12phụ kiện tay xoay cho cầu dao1131000
1SCA022589R3340OHB125J12E011phụ kiện tay xoay cho cầu dao1359000
1SCA022652R2220OHB125J12Tphụ kiện tay xoay cho cầu dao1334000
1SCA022865R9430OHB150J12Pphụ kiện tay xoay cho cầu dao2262000
1SCA022873R4230OHB200J12E011phụ kiện tay xoay cho cầu dao4864000
1SCA022873R4230OHB200J12PE011phụ kiện tay xoay cho cầu dao4864000
1SCA115920R1001OHB274J12phụ kiện tay xoay cho cầu dao3004000
1SCA120250R1001OHB274J12Tphụ kiện tay xoay cho cầu dao2940000
1SCA022381R2960OHB275J12phụ kiện tay xoay cho cầu dao2017000
1SCA022460R7220OHB275J12E011phụ kiện tay xoay cho cầu dao1954000
1SCA022380R8770OHB45J6phụ kiện tay xoay cho cầu dao875000
1SCA022594R7110OHB45J6E011phụ kiện tay xoay cho cầu dao943000
1SCA022380R9660OHB65J6phụ kiện tay xoay cho cầu dao940000
1SCA022383R2480OHB65J6E011phụ kiện tay xoay cho cầu dao1079000
1SCA112052R1001OHB65J6E69phụ kiện tay xoay cho cầu dao1142000
1SCA022399R8110OHB65J6Tphụ kiện tay xoay cho cầu dao1023000
1SCA022381R0240OHB80J6phụ kiện tay xoay cho cầu dao1079000
1SCA022381R0830OHB95J12phụ kiện tay xoay cho cầu dao875000
1SCA022621R0760OHB95J12E011phụ kiện tay xoay cho cầu dao1240000
1SCA022736R1750OHB95J12Tphụ kiện tay xoay cho cầu dao1185000
1SCA109087R1001OHBS1phụ kiện tay xoay cho cầu dao118000
1SCA109092R1001OHBS11phụ kiện tay xoay cho cầu dao940000
1SCA108252R1001OHBS12phụ kiện tay xoay cho cầu dao236000
1SCA102680R1001OHBS1AHphụ kiện tay xoay cho cầu dao367000
1SCA105210R1001OHBS1AH1phụ kiện tay xoay cho cầu dao367000
1SCA109089R1001OHBS2phụ kiện tay xoay cho cầu dao236000
1SCA105220R1001OHBS2AJE011phụ kiện tay xoay cho cầu dao561000
1SCA108320R1001OHBS3phụ kiện tay xoay cho cầu dao118000
1SCA105234R1001OHBS3AHphụ kiện tay xoay cho cầu dao270000
1SCA105235R1001OHBS3AH1phụ kiện tay xoay cho cầu dao480000
1SCA108665R1001OHBS9phụ kiện tay xoay cho cầu dao823000
1SCA105271R1001OHGS3AH1phụ kiện tay xoay cho cầu dao367000
1SCA109095R1001OHRS1phụ kiện tay xoay cho cầu dao236000
1SCA108253R1001OHRS12phụ kiện tay xoay cho cầu dao236000
1SCA108598R1001OHRS2phụ kiện tay xoay cho cầu dao236000
1SCA108667R1001OHRS3phụ kiện tay xoay cho cầu dao367000
1SCA108666R1001OHRS9phụ kiện tay xoay cho cầu dao475000
1SCA022381R1720OHY125j12phụ kiện tay xoay cho cầu dao982000
1SCA022652R2310OHY125J12Tphụ kiện tay xoay cho cầu dao1271000
1SCA101586R1001OHY150J12Pphụ kiện tay xoay cho cầu dao2508000
1SCA115919R1001OHY274J12Cầu dao cách ly 274A2912000
1SCA022381R3180OHY275J12phụ kiện tay xoay cho cầu dao1527000
1SCA022380R8930OHY45J6phụ kiện tay xoay cho cầu dao875000
1SCA022380R9820OHY65J6phụ kiện tay xoay cho cầu dao940000
1SCA022779R1840OHY65J6E011phụ kiện tay xoay cho cầu dao1153000
1SCA022456R9540OHY65J6Tphụ kiện tay xoay cho cầu dao1057000
1SCA022381R0410OHY80J6phụ kiện tay xoay cho cầu dao1258000
1SCA022381R1050OHY95J12phụ kiện tay xoay cho cầu dao1099000
1SCA022736R1910OHY95J12Tphụ kiện tay xoay cho cầu dao1185000
1SCA105290R1001OHYS1AHphụ kiện tay xoay cho cầu dao367000
1SCA105291R1001OHYS1AH1phụ kiện tay xoay cho cầu dao367000
1SCA105301R1001OHYS2AJE011phụ kiện tay xoay cho cầu dao604000
1SCA105325R1001OHYS3AHphụ kiện tay xoay cho cầu dao598000
1SCA105326R1001OHYS3AH1phụ kiện tay xoay cho cầu dao598000
1SCA022661R3610OHZX10phụ kiện tay xoay cho cầu dao437000
1SCA022708R3170OHZX11phụ kiện tay xoay cho cầu dao244000
1SCA022679R3410OPB3phụ kiện tay xoay cho cầu dao652000
1SCA022695R0450OPY3phụ kiện tay xoay cho cầu dao652000
1SCA105475R1001OS1250D03PCầu dao bảo vệ bằng chì 1250A101137000
1SCA105248R1001OS1250D04N2PCầu dao bảo vệ bằng chì 1250A125633000
1SCA115641R1001OS125GD12PCầu dao bảo vệ bằng chì 125A8005000
1SCA115880R1001OS125GD22N2PCầu dao bảo vệ bằng chì 125A11324000
1SCA115399R1001OS160GD03PCầu dao bảo vệ bằng chì 160A11869000
1SCA115882R1001OS160GD04N2PCầu dao bảo vệ bằng chì 160A17312000
1SCA115643R1001OS160GD12PCầu dao bảo vệ bằng chì 160A11869000
1SCA022709R9500OS200D03PCầu dao bảo vệ bằng chì 200A14856000
1SCA022709R9680OS200D04N2PCầu dao bảo vệ bằng chì 200A20899000
1SCA022719R0090OS250D03PCầu dao bảo vệ bằng chì 250A18347000
1SCA022719R2380OS250D04N2PCầu dao bảo vệ bằng chì 250A22210000
1SCA114581R1001OS32GD12PCầu dao bảo vệ bằng chì 32A6425000
1SCA115202R1001OS32GD22N2PCầu dao bảo vệ bằng chì 32A8868000
1SCA022719R0250OS400D03Pcầu dao bảo vệ bằng chì 400A26673000
1SCA022719R2460OS400D04N2PCầu dao bảo vệ bằng chì 400A29063000
1SCA022825R2830OS630D03PCầu dao bảo vệ bằng chì 630A40495000
1SCA022825R4290OS630D04N2PCầu dao bảo vệ bằng chì 630A52363000
1SCA115227R1001OS63GD12PCầu daobảo vệ bằng chì 63A6810000
1SCA115230R1001OS63GD22N2PCầu dao bảo vệ bằng chì 63A9691000
1SCA022825R4880OS800D03PCầu dao bảo vệ bằng chì 800A48603000
1SCA022825R5180OS800D04N2PCầu dao bảo vệ bằng chì 800A60089000
1SCA022872R1680OT1000E03CPcầu dao chuyển nguồn bằng tay 1000A108865000
1SCA022860R5930OT1000E03PCầu dao cách ly 1000A41582000
1SCA022872R1500OT1000E04CPcầu dao chuyển nguồn bằng tay 1000A130639000
1SCA022860R6150OT1000E04PCầu dao cách ly 1000A46375000
1SCA105004R1001OT100F3Cầu dao cách ly 100A2615000
1SCA105008R1001OT100F3Ccầu dao chuyển nguồn bằng tay 100A8325000
1SCA105019R1001OT100F4Ccầu dao chuyển nguồn bằng tay 100A9906000
1SCA105018R1001OT100F4N2Cầu dao cách ly 100A3524000
1SCA022872R0790OT1250E03CPcầu dao chuyển nguồn bằng tay 1250A119752000
1SCA022860R6230OT1250E03PCầu dao cách ly 1250A55308000
1SCA022872R1250OT1250E04CPcầu dao chuyển nguồn bằng tay 1250A141525000
1SCA022860R6310OT1250E04PCầu dao cách ly 1250A61177000
1SCA105033R1001OT125F3Cầu dao cách ly 125A2881000
1SCA105037R1001OT125F3Ccầu dao chuyển nguồn bằng tay 125A8988000
1SCA105054R1001OT125F4Ccầu dao chuyển nguồn bằng tay 125A10726000
1SCA105051R1001OT125F4N2Cầu dao cách ly 125A3939000
1SCA022872R1840OT1600E03CPcầu dao chuyển nguồn bằng tay 1600A141525000
1SCA022860R6580OT1600E03PCầu dao cách ly 1600A70763000
1SCA022872R2310OT1600E04CPcầu dao chuyển nguồn bằng tay 1600A163298000
1SCA022860R6740OT1600E04PCầu dao cách ly 1600A76099000
1SCA022772R6510OT160E03CPcầu dao chuyển nguồn bằng tay 160A13555000
1SCA022775R9440OT160E04CPCầu dao cách ly 160A18785000
1SCA135134R1001OT160G03PCầu dao cách ly 160A4414000
1SCA135142R1001OT160G04PCầu dao cách ly 160A6675000
1SCA104811R1001OT16F3cầu dao chuyển nguồn bằng tay 16A832000
1SCA104816R1001OT16F3Ccầu dao chuyển nguồn bằng tay 16A3095000
1SCA104831R1001OT16F4Ccầu dao chuyển nguồn bằng tay 16A4012000
1SCA104829R1001OT16F4N2Cầu dao cách ly 16A1068000
1SCA103908R1001OT2000E03CPcầu dao chuyển nguồn bằng tay 2000A222522000
1SCA108036R1001OT2000E03PCầu dao cách ly 2000A104179000
1SCA103912R1001OT2000E04CPcầu dao chuyển nguồn bằng tay 2000A238522000
1SCA108038R1001OT2000E04PCầu dao cách ly 2000A110166000
1SCA022771R7520OT200E03CPcầu dao chuyển nguồn bằng tay 200A16436000
1SCA022712R0800OT200E03PCầu dao cách ly 200A6639000
1SCA022771R7280OT200E04CPcầu dao chuyển nguồn bằng tay 200A20899000
1SCA022713R4930OT200E04PCầu dao cách ly 200A8270000
1SCA105615R1001OT2500E03CPcầu dao chuyển nguồn bằng tay 2500A248649000
1SCA104972R1001OT2500E03PCầu dao cách ly 2500A122580000
1SCA103906R1001OT2500E04CPcầu dao chuyển nguồn bằng tay 2500A264757000
1SCA105140R1001OT2500E04PCầu dao cách ly 2500A128568000
1SCA022771R3450OT250E03CPcầu dao chuyển nguồn bằng tay 250A20246000
1SCA022710R0100OT250E03PCầu dao cách ly 250A8005000
1SCA022775R4640OT250E04CPcầu dao chuyển nguồn bằng tay 250A23620000
1SCA022710R0520OT250E04PCầu dao cách ly 250A9467000
1SCA104857R1001OT25F3Cầu dao cách ly 25A896000
1SCA104863R1001OT25F3Ccầu dao chuyển nguồn bằng tay 25A3543000
1SCA104877R1001OT25F4Ccầu dao chuyển nguồn bằng tay 25A4547000
1SCA104886R1001OT25F4N2Cầu dao cách ly 25A1143000
1SCA022772R6780OT315E03CPcầu dao chuyển nguồn bằng tay 315A24164000
1SCA022718R8510OT315E03PCầu dao cách ly 315A9691000
1SCA022775R7150OT315E04CPcầu dao chuyển nguồn bằng tay 315A27216000
1SCA022719R1730OT315E04PCầu dao cách ly 315A11164000
1SCA129156R1001OT3200E03CPcầu dao chuyển nguồn bằng tay 3200A308125000
1SCA128481R1001OT3200E03PCầu dao cách ly 3200A132195000
1SCA129158R1001OT3200E04CPcầu dao chuyển nguồn bằng tay 3200A354301000
1SCA128482R1001OT3200E04PCầu dao cách ly 3200A163940000
1SCA124848R1001OT4000E03PCầu dao cách ly 4000A182349000
1SCA124856R1001OT4000E04PCầu dao cách ly 4000A226269000
1SCA022771R8500OT400E03CPcầu dao chuyển nguồn bằng tay 400A28305000
1SCA022718R8780OT400E03PCầu dao cách ly 400A11324000
1SCA022771R8680OT400E04CPcầu dao chuyển nguồn bằng tay 400A32009000
1SCA022719R1810OT400E04PCầu dao cách ly 400A12851000
1SCA104902R1001OT40F3Cầu dao cách ly 40A1068000
1SCA104913R1001OT40F3Ccầu dao chuyển nguồn bằng tay 40A4227000
1SCA104934R1001OT40F4Ccầu dao chuyển nguồn bằng tay 40A5186000
1SCA104932R1001OT40F4N2Cầu dao cách ly 40A1313000
1SCA022785R6050OT630E03CPcầu dao chuyển nguồn bằng tay 630A44197000
1SCA022718R8940OT630E03PCầu dao cách ly 630A18453000
1SCA022785R6130OT630E04CPcầu dao chuyển nguồn bằng tay 630A50183000
1SCA022719R2030OT630E04PCầu dao cách ly 630A21986000
1SCA105332R1001OT63F3Cầu dao cách ly 63A1548000
1SCA105338R1001OT63F3Ccầu dao chuyển nguồn bằng tay 63A5721000
1SCA105369R1001OT63F4Ccầu dao chuyển nguồn bằng tay 63A8005000
1SCA105365R1001OT63F4N2Cầu dao cách ly 63A2017000
1SCA022785R6300OT800E03CPcầu dao chuyển nguồn bằng tay 800A65320000
1SCA022718R9410OT800E03PCầu dao cách ly 800A27322000
1SCA022785R6210OT800E04CPcầu dao chuyển nguồn bằng tay 800A74029000
1SCA022719R2110OT800E04PCầu dao cách ly 800A32659000
1SCA105798R1001OT80F3Cầu dao cách ly 80A1909000
1SCA105402R1001OT80F3Ccầu dao chuyển nguồn bằng tay 80A6201000
1SCA105418R1001OT80F4Ccầu dao chuyển nguồn bằng tay 80A8762000
1SCA105413R1001OT80F4N2Cầu dao cách ly 80A2369000
1SCA112677R1001OTM1000E3CM230Ccầu dao chuyển nguồn bằng động cơ 1000A134011000
1SCA115364R1001OTM1000E3M230Ccầu dao chuyển nguồn bằng động cơ 1000A88974000
1SCA112703R1001OTM1000E4CM230Ccầu dao chuyển nguồn bằng động cơ 1000A151324000
1SCA115368R1001OTM1000E4M230Ccầu dao chuyển nguồn bằng động cơ 1000A106853000
1SCA112676R1001OTM1250E3CM230Ccầu dao chuyển nguồn bằng động cơ 1250A149040000
1SCA115365R1001OTM1250E3M230Ccầu dao chuyển nguồn bằng động cơ 1250A96621000
1SCA112702R1001OTM1250E4CM230Ccầu dao chuyển nguồn bằng động cơ 1250A162861000
1SCA115367R1001OTM1250E4M230Ccầu dao chuyển nguồn bằng động cơ 1250A115905000
1SCA112678R1001OTM1600E3CM230Ccầu dao chuyển nguồn bằng động cơ 1600A193994000
1SCA115366R1001OTM1600E3M230Ccầu dao chuyển nguồn bằng động cơ 1600A114722000
1SCA112704R1001OTM1600E4CM230Ccầu dao chuyển nguồn bằng động cơ 1600A203248000
1SCA115369R1001OTM1600E4M230Ccầu dao chuyển nguồn bằng động cơ 1600A137670000
1SCA022845R8610OTM160E3CM230Ccầu dao chuyển nguồn bằng động cơ 160A46599000
1SCA115283R1001OTM160E3M230Ccầu dao chuyển nguồn bằng động cơ 160A35441000
1SCA022848R1510OTM160E4CM230Ccầu dao chuyển nguồn bằng động cơ 160A47463000
1SCA115293R1001OTM160E4M230Ccầu dao chuyển nguồn bằng động cơ 160A41261000
1SCA112709R1001OTM2000E3CM230Ccầu dao chuyển nguồn bằng động cơ 2000A300254000
1SCA115372R1001OTM2000E3M230Ccầu dao chuyển nguồn bằng động cơ 2000A221796000
1SCA112712R1001OTM2000E4CM230Ccầu dao chuyển nguồn bằng động cơ 2000A323438000
1SCA115374R1001OTM2000E4M230Ccầu dao chuyển nguồn bằng động cơ 2000A253467000
1SCA022845R8960OTM200E3CM230Ccầu dao chuyển nguồn bằng động cơ 200A51060000
1SCA115284R1001OTM200E3M230Ccầu dao chuyển nguồn bằng động cơ 200A38452000
1SCA022846R1590OTM200E4CM230Ccầu dao chuyển nguồn bằng động cơ 200A53675000
1SCA115292R1001OTM200E4M230Ccầu dao chuyển nguồn bằng động cơ 200A44704000
1SCA112710R1001OTM2500E3CM230Ccầu dao chuyển nguồn bằng động cơ 2500A358061000
1SCA115373R1001OTM2500E3M230Ccầu dao chuyển nguồn bằng động cơ 2500A245599000
1SCA112713R1001OTM2500E4CM230Ccầu dao chuyển nguồn bằng động cơ 2500A381136000
1SCA115375R1001OTM2500E4M230Ccầu dao chuyển nguồn bằng động cơ 2500A280610000
1SCA022845R9260OTM250E3CM230Ccầu dao chuyển nguồn bằng động cơ 250A54327000
1SCA022846R1910OTM250E4CM230Ccầu dao chuyển nguồn bằng động cơ 250A56279000
1SCA022847R1210OTM315E3CM230Ccầu dao chuyển nguồn bằng động cơ 315A66408000
1SCA115334R1001OTM315E3M230Ccầu dao chuyển nguồn bằng động cơ 315A47292000
1SCA022847R2870OTM315E4CM230Ccầu dao chuyển nguồn bằng động cơ 315A65320000
1SCA115335R1001OTM315E4M230Ccầu dao chuyển nguồn bằng động cơ 315A55041000
1SCA022847R1630OTM400E3CM230Ccầu dao chuyển nguồn bằng động cơ 400A67391000
1SCA115333R1001OTM400E3M230Ccầu dao chuyển nguồn bằng động cơ 400A51705000
1SCA022847R3250OTM400E4CM230Ccầu dao chuyển nguồn bằng động cơ 400A72395000
1SCA115336R1001OTM400E4M230Ccầu dao chuyển nguồn bằng động cơ 400A60216000
1SCA103567R1001OTM630E3CM230Ccầu dao chuyển nguồn bằng động cơ 630A75768000
1SCA115354R1001OTM630E3M230Ccầu dao chuyển nguồn bằng động cơ 630A66576000
1SCA022873R1990OTM630E4CM230Ccầu dao chuyển nguồn bằng động cơ 630A80891000
1SCA115357R1001OTM630E4M230Ccầu dao chuyển nguồn bằng động cơ 630A77453000
1SCA103570R1001OTM800E3CM230Ccầu dao chuyển nguồn bằng động cơ 800A96998000
1SCA115355R1001OTM800E3M230Ccầu dao chuyển nguồn bằng động cơ 800A73893000
1SCA022872R8340OTM800E4CM230Ccầu dao chuyển nguồn bằng động cơ 800A132816000
1SCA115356R1001OTM800E4M230Ccầu dao chuyển nguồn bằng động cơ 800A85963000
1SCA022325R7100OXP12X166phụ kiện trục nối dài tay vặn cho cầu dao302000
1SCA022325R6710OXP12X185phụ kiện trục nối dài tay vặn cho cầu dao320000
1SCA022325R6980OXP12X250phụ kiện trục nối dài tay vặn cho cầu dao367000
1SCA022137R5140OXP12X280phụ kiện trục nối dài tay vặn cho cầu dao395000
1SCA022042R5810OXP12X325phụ kiện cầu dao327000
1SCA022042R5990OXP12X395phụ kiện trục nối dài tay vặn cho cầu dao430000
1SCA022042R6020OXP12X465phụ kiện trục nối dài tay vặn cho cầu dao430000
1SCA022042R6110OXP12X535phụ kiện trục nối dài tay vặn cho cầu dao430000
1SCA022057R0570OXP6X130phụ kiện trục nối dài tay vặn cho cầu dao152000
1SCA022295R5600OXP6X150phụ kiện trục nối dài tay vặn cho cầu dao152000
1SCA022067R1760OXP6X161phụ kiện trục nối dài tay vặn cho cầu dao152000
1SCA022295R6080OXP6X210phụ kiện trục nối dài tay vặn cho cầu dao152000
1SCA022042R6370OXP6X290phụ kiện trục nối dài tay vặn cho cầu dao174000
1SCA108226R1001OXP6X400phụ kiện trục nối dài tay vặn cho cầu dao203000
1SCA108043R1001OXS6X105phụ kiện trục nối dài tay vặn cho cầu dao236000
1SCA101654R1001OXS6X120phụ kiện trục nối dài tay vặn cho cầu dao236000
1SCA101655R1001OXS6X130phụ kiện trục nối dài tay vặn cho cầu dao236000
1SCA101656R1001OXS6X160phụ kiện trục nối dài tay vặn cho cầu dao236000
1SCA101659R1001OXS6X180phụ kiện trục nối dài tay vặn cho cầu dao236000
1SCA101660R1001OXS6X250phụ kiện trục nối dài tay vặn cho cầu dao236000
1SCA101661R1001OXS6X330phụ kiện trục nối dài tay vặn cho cầu dao367000
1SCA101647R1001OXS6X85phụ kiện trục nối dài tay vặn cho cầu dao184000
1SDA066676R1PB 100mm 4pcs XT1-XT3 3pphụ kiện tấm chắn pha cho cầu dao khối347000
1SDA066675R1PB 100mm 4pcs XT2-XT4 3pphụ kiện tấm chắn pha cho cầu dao khối384000
1SDA066681R1PB 100mm 6pcs XT1-XT3 4pphụ kiện tấm chắn pha cho cầu dao khối520000
1SDA066680R1PB 100mm 6pcs XT2-XT4 4pphụ kiện tấm chắn pha cho cầu dao khối571000
1SDA066678R1PB 200mm 4pcs XT1-XT3 3pphụ kiện tấm chắn pha cho cầu dao khối520000
1SDA066677R1PB 200mm 4pcs XT2-XT4 3pphụ kiện tấm chắn pha cho cầu dao khối575000
1SDA066683R1PB 200mm 6pcs XT1-XT3 4pphụ kiện tấm chắn pha cho cầu dao khối779000
1SDA066682R1PB 200mm 6pcs XT2-XT4 4pphụ kiện tấm chắn pha cho cầu dao khối857000
1SDA054970R1PB100 T4-5-T7-X1-A3 3p PART.DIV.PHA.LOW phụ kiện tấm chắn pha cho cầu dao khối384000
1SDA054971R1PB100 T4-5-T7-X1-A3 4p PART.DIV.PHA.LOW phụ kiện tấm chắn pha cho cầu dao khối571000
1SDA062130R1PLATE MECH.INTER. T7M-X1 FLOOR FIXED phụ kiện tấm gá khóa liên động cho cầu dao khối10832000
1SDA062129R1PLATE MECH.INTER. T7-T7M-X1 WALL FIXED phụ kiện tấm gá khóa liên động cho cầu dao khối10832000
1SDA062131R1PLATE MECH.INTER. T7-T7M-X1 WITH. FP phụ kiện tấm gá khóa liên động cho cầu dao khối10832000
1SDA074547R1PR330/D-M COMM.MOD.xPR332-3 T7-T7M-X1-T8phụ kiện bộ truyền thông cho cầu dao khối22829000
1SDA074224R1RATING PLUG 1000 E1.2..E6.2Phụ kiện bộ định dòng định mức cho máy cắt không khí1385000
1SDA074225R1RATING PLUG 1250 E1.2..E6.2Phụ kiện bộ định dòng định mức cho máy cắt không khí1385000
1SDA074226R1RATING PLUG 1600 E2.2..E6.2Phụ kiện bộ định dòng định mức cho máy cắt không khí1385000
1SDA074227R1RATING PLUG 2000 E2.2..E6.2Phụ kiện bộ định dòng định mức cho máy cắt không khí1385000
1SDA074228R1RATING PLUG 2500 E2.2..E6.2Phụ kiện bộ định dòng định mức cho máy cắt không khí1385000
1SDA074229R1RATING PLUG 3200 E4.2..E6.2Phụ kiện bộ định dòng định mức cho máy cắt không khí1385000
1SDA074221R1RATING PLUG 400 E1.2..E6.2Phụ kiện bộ định dòng định mức cho máy cắt không khí1385000
1SDA074230R1RATING PLUG 4000 E4.2..E6.2Phụ kiện bộ định dòng định mức cho máy cắt không khí1385000
1SDA074231R1RATING PLUG 5000 E6.2Phụ kiện bộ định dòng định mức cho máy cắt không khí1385000
1SDA074222R1RATING PLUG 630 E1.2..E6.2Phụ kiện bộ định dòng định mức cho máy cắt không khí1385000
1SDA074232R1RATING PLUG 6300 E6.2Phụ kiện bộ định dòng định mức cho máy cắt không khí1385000
1SDA074223R1RATING PLUG 800 E1.2..E6.2Phụ kiện bộ định dòng định mức cho máy cắt không khí1385000
1SDA067122R1RC Inst HV 85...690Vac XT1 3p F phụ kiện bộ bảo vệ dòng rò cho cầu dao khối19899000
1SDA067124R1RC Inst HV 85...690Vac XT1 4p F phụ kiện bộ bảo vệ dòng rò cho cầu dao khối21888000
1SDA067127R1RC Inst HV 85...690Vac XT3 3p F phụ kiện bộ bảo vệ dòng rò cho cầu dao khối36004000
1SDA067129R1RC Inst HV 85...690Vac XT3 4p F phụ kiện bộ bảo vệ dòng rò cho cầu dao khối39607000
1SDA067122R1RC Inst x XT1 3p Fphụ kiện bộ bảo vệ dòng rò cho cầu dao khối19899000
1SDA067124R1RC Inst x XT1 4p Fphụ kiện bộ bảo vệ dòng rò cho cầu dao khối21888000
1SDA067127R1RC Inst x XT3 3p Fphụ kiện bộ bảo vệ dòng rò cho cầu dao khối36004000
1SDA067129R1RC Inst x XT3 4p Fphụ kiện bộ bảo vệ dòng rò cho cầu dao khối39607000
1SDA067121R1RC Sel 200 x XT1 4p Fphụ kiện bộ bảo vệ dòng rò cho cầu dao khối30902000
1SDA067123R1RC Sel HV 85...690Vac XT1 3p F phụ kiện bộ bảo vệ dòng rò cho cầu dao khối28093000
1SDA067125R1RC Sel HV 85...690Vac XT1 4p F phụ kiện bộ bảo vệ dòng rò cho cầu dao khối30902000
1SDA067128R1RC Sel HV 85...690Vac XT3 3p F phụ kiện bộ bảo vệ dòng rò cho cầu dao khối39795000
1SDA067130R1RC Sel HV 85...690Vac XT3 4p F phụ kiện bộ bảo vệ dòng rò cho cầu dao khối43775000
1SDA067123R1RC Sel x XT1 3p Fphụ kiện bộ bảo vệ dòng rò cho cầu dao khối28093000
1SDA067125R1RC Sel x XT1 4p Fphụ kiện bộ bảo vệ dòng rò cho cầu dao khối30902000
1SDA067126R1RC Sel x XT2 4p phụ kiện bộ bảo vệ dòng rò cho cầu dao khối33476000
1SDA067126R1RC Sel x XT2 4p Fphụ kiện bộ bảo vệ dòng rò cho cầu dao khối33476000
1SDA067128R1RC Sel x XT3 3p Fphụ kiện bộ bảo vệ dòng rò cho cầu dao khối39795000
1SDA067130R1RC Sel x XT3 4p Fphụ kiện bộ bảo vệ dòng rò cho cầu dao khối43775000
1SDA067131R1RC Sel x XT4 4p phụ kiện bộ bảo vệ dòng rò cho cầu dao khối48156000
1SDA067131R1RC Sel x XT4 4p Fphụ kiện bộ bảo vệ dòng rò cho cầu dao khối48156000
1SDA051403R1RC221/2 FOR T2 3p F phụ kiện bộ bảo vệ dòng rò cho cầu dao khối25936000
1SDA051405R1RC221/2 FOR T2 4p F phụ kiện bộ bảo vệ dòng rò cho cầu dao khối28528000
1SDA051404R1RC222/2 FOR T2 3p F phụ kiện bộ bảo vệ dòng rò cho cầu dao khối35490000
1SDA054954R1RC222/4 T4 4p F phụ kiện bộ bảo vệ dòng rò cho cầu dao khối48156000
1SDA054955R1RC222/5 T5 4p F phụ kiện bộ bảo vệ dòng rò cho cầu dao khối59227000
1SDA054956R1RC223/4 T4 250 4p F phụ kiện bộ bảo vệ dòng rò cho cầu dao khối57785000
1SDA066154R1RHD A1-A2 STAND. DIRECT phụ kiện tay xoay cho cầu dao khối1290000
1SDA066155R1RHD A3 F/P STAND. DIRECT phụ kiện tay xoay cho cầu dao khối1615000
1SDA054926R1RHD T4-T5 F/P STAND. DIRECT phụ kiện tay xoay cho cầu dao khối3001000
1SDA054928R1RHD T4-T5 W STAND. DIRECT phụ kiện tay xoay cho cầu dao khối3001000
1SDA060405R1RHD T6 F STAND. DIRECT phụ kiện tay xoay cho cầu dao khối4044000
1SDA060407R1RHD T6 W STAND. DIRECT phụ kiện tay xoay cho cầu dao khối4044000
1SDA062120R1RHD T7 F/W NORM. DIRECT phụ kiện tay xoay cho cầu dao khối5158000
1SDA062120R1RHD T7 F/W NORM. DIRECT phụ kiện tay xoay cho cầu dao khối5158000
1SDA066475R1RHD XT1-XT3 F/P NORM. DIRETTAphụ kiện tay xoay cho cầu dao khối2273000
1SDA066475R1RHD XT1-XT3 F/P STAND. DIRECT phụ kiện tay xoay cho cầu dao khối2273000
1SDA069053R1RHD XT2-XT4 F/P NORM. DIRETTAphụ kiện tay xoay cho cầu dao khối3001000
1SDA069053R1RHD XT2-XT4 F/P STAND. DIRECT phụ kiện tay xoay cho cầu dao khối3001000
1SDA066476R1RHD XT2-XT4 W NORM. DIRETTAphụ kiện tay xoay cho cầu dao khối3001000
1SDA066476R1RHD XT2-XT4 W STAND. DIRECT phụ kiện tay xoay cho cầu dao khối3001000
1SDA066158R1RHE A1-A2 STAND. RETURNED phụ kiện tay xoay cho cầu dao khối2136000
1SDA066159R1RHE A3 F/P STAND. RETURNED phụ kiện tay xoay cho cầu dao khối2674000
1SDA054929R1RHE T4-T5 F/P STAND. RETURNED phụ kiện tay xoay cho cầu dao khối3750000
1SDA054933R1RHE T4-T5 W STAND. RETURNED phụ kiện tay xoay cho cầu dao khối3750000
1SDA060409R1RHE T6 F STAND. RETURNED phụ kiện tay xoay cho cầu dao khối5059000
1SDA060411R1RHE T6 W STAND. RETURNED phụ kiện tay xoay cho cầu dao khối5059000
1SDA062122R1RHE T7 F/W NORM. RETURNED phụ kiện tay xoay cho cầu dao khối6446000
1SDA062122R1RHE T7 F/W NORM. RETURNED phụ kiện tay xoay cho cầu dao khối6446000
1SDA066479R1RHE XT1-XT3 F/P STAND. RETURNED phụ kiện tay xoay cho cầu dao khối3147000
1SDA069055R1RHE XT2-XT4 F/P STAND. RETURNED phụ kiện tay xoay cho cầu dao khối3750000
1SDA066480R1RHE XT2-XT4 W STAND. RETURNED phụ kiện tay xoay cho cầu dao khối3750000
1SDA054938R1RHE_IP54 T4..T7PROTECTION IP54 ROT.HANDLphụ kiện tay xoay cho cầu dao khối2290000
1SDA066587R1RHEIP54 XT1..XT4 PROTECT. IP54 ROT.HANDLphụ kiện tay xoay cho cầu dao khối769000
1SDA066587R1RHEIP54 XT1..XT4 PROTECT. IP54 ROT.HANDLphụ kiện tay xoay cho cầu dao khối769000
1SDA062169R1RIGHT SLIDING CONTAC.FP C.BR.T7M-X1 phụ kiện tiếp điểm phụ cho cầu dao khối1936000
1SDA062166R1RIGHT SLIDING CONTAC.MP C.BR.T7-T7M-X1 phụ kiện tiếp điểm phụ cho cầu dao khối2129000
1SDA073770R1RTC 250VAC E1.2phụ kiện tiếp điểm phụ cho cầu dao khối2010000
1SDA073773R1RTC 250VAC E2.2...E6.2phụ kiện tiếp điểm phụ cho cầu dao khối2010000
1SDA073776R1S51 250V E1.2phụ kiện tiếp điểm phụ cho cầu dao khối2113000
1SDA073778R1S51 250V E2.2...E6.2phụ kiện tiếp điểm phụ cho cầu dao khối2957000
1SDA062080R1SCR T7M-X1 110...120Va.c./d.c. phụ kiện cuộn đóng cho cầu dao khối5415000
1SDA063550R1SCR T7M-X1 220...240Va.c./d.c. phụ kiện cuộn đóng cho cầu dao khối5415000
1SDA062076R1SCR T7M-X1 24Va.c./d.c. phụ kiện cuộn đóng cho cầu dao khối5415000
1SDA062082R1SCR T7M-X1 380...400Va.c. phụ kiện cuộn đóng cho cầu dao khối5415000
1SDA062083R1SCR T7M-X1 415...440Va.c. phụ kiện cuộn đóng cho cầu dao khối5415000
1SDA062078R1SCR T7M-X1 48Va.c./d.c. phụ kiện cuộn đóng cho cầu dao khối5415000
1SDA062069R1SOR T7-T7M-X1 110...120Va.c./d.c. phụ kiện cuộn mở cho cầu dao khối5415000
1SDA063548R1SOR T7-T7M-X1 220...240Va.c./d.c. phụ kiện cuộn mở cho cầu dao khối5415000
1SDA062065R1SOR T7-T7M-X1 24Va.c./d.c. phụ kiện cuộn mở cho cầu dao khối5415000
1SDA062071R1SOR T7-T7M-X1 380...400Va.c. phụ kiện cuộn mở cho cầu dao khối5415000
1SDA062072R1SOR T7-T7M-X1 415...440Va.c. phụ kiện cuộn mở cho cầu dao khối5415000
1SDA062067R1SOR T7-T7M-X1 48Va.c./d.c. phụ kiện cuộn mở cho cầu dao khối5415000
1SDA066136R1SOR-C A1-A2 110-127Vac-110-125Vdc phụ kiện cuộn mở cho cầu dao khối1612000
1SDA066133R1SOR-C A1-A2 12 Vdc phụ kiện cuộn mở cho cầu dao khối1612000
1SDA066137R1SOR-C A1-A2 220-240Vac-220-250Vdc phụ kiện cuộn mở cho cầu dao khối1612000
1SDA066134R1SOR-C A1-A2 24-30 Vac/dc phụ kiện cuộn mở cho cầu dao khối1612000
1SDA066138R1SOR-C A1-A2 380-440 Vac phụ kiện cuộn mở cho cầu dao khối1612000
1SDA066141R1SOR-C A1-A2 480-525 Vac phụ kiện cuộn mở cho cầu dao khối1612000
1SDA066135R1SOR-C A1-A2 48-60 Vac/dc phụ kiện cuộn mở cho cầu dao khối1612000
1SDA054872R1SOR-C T4-T5-T6 110..127Vac - 110..125Vdcphụ kiện cuộn mở cho cầu dao khối3036000
1SDA054872R1SOR-C T4-T5-T6 110..127Vac - 110..125Vdcphụ kiện cuộn mở cho cầu dao khối3036000
1SDA054869R1SOR-C T4-T5-T6 12 Vdc phụ kiện cuộn mở cho cầu dao khối3036000
1SDA054869R1SOR-C T4-T5-T6 12 Vdc phụ kiện cuộn mở cho cầu dao khối3036000
1SDA054873R1SOR-C T4-T5-T6 220..240Vac - 220..250Vdcphụ kiện cuộn mở cho cầu dao khối3036000
1SDA054873R1SOR-C T4-T5-T6 220..240Vac - 220..250Vdcphụ kiện cuộn mở cho cầu dao khối3036000
1SDA054870R1SOR-C T4-T5-T6 24...30 Vac/dc phụ kiện cuộn mở cho cầu dao khối3036000
1SDA054870R1SOR-C T4-T5-T6 24...30 Vac/dc phụ kiện cuộn mở cho cầu dao khối3036000
1SDA054874R1SOR-C T4-T5-T6 380...440 Vac phụ kiện cuộn mở cho cầu dao khối3036000
1SDA054874R1SOR-C T4-T5-T6 380...440 Vac phụ kiện cuộn mở cho cầu dao khối3036000
1SDA054871R1SOR-C T4-T5-T6 48...60 Vac/dc phụ kiện cuộn mở cho cầu dao khối3036000
1SDA054871R1SOR-C T4-T5-T6 48...60 Vac/dc phụ kiện cuộn mở cho cầu dao khối3036000
1SDA054875R1SOR-C T4-T5-T6 480...500 Vac phụ kiện cuộn mở cho cầu dao khối3036000
1SDA054875R1SOR-C T4-T5-T6 480...500 Vac phụ kiện cuộn mở cho cầu dao khối3036000
1SDA066324R1SOR-C XT1..XT4 F/P 110-127Vac-110-125Vdcphụ kiện cuộn mở cho cầu dao khối2261000
1SDA066321R1SOR-C XT1..XT4 F/P 12 Vdcphụ kiện cuộn mở cho cầu dao khối2261000
1SDA066325R1SOR-C XT1..XT4 F/P 220-240Vac-220-250Vdcphụ kiện cuộn mở cho cầu dao khối2261000
1SDA066322R1SOR-C XT1..XT4 F/P 24-30 Vac/dcphụ kiện cuộn mở cho cầu dao khối2261000
1SDA066326R1SOR-C XT1..XT4 F/P 380-440 Vacphụ kiện cuộn mở cho cầu dao khối2261000
1SDA066327R1SOR-C XT1..XT4 F/P 480-525 Vacphụ kiện cuộn mở cho cầu dao khối2261000
1SDA066323R1SOR-C XT1..XT4 F/P 48-60 Vac/dcphụ kiện cuộn mở cho cầu dao khối2261000
1SDA066331R1SOR-C XT2-XT4 W 110-127Vac-110-125Vdc phụ kiện cuộn mở cho cầu dao khối2719000
1SDA066328R1SOR-C XT2-XT4 W 12 Vdc phụ kiện cuộn mở cho cầu dao khối2719000
1SDA066332R1SOR-C XT2-XT4 W 220-240Vac-220-250Vdc phụ kiện cuộn mở cho cầu dao khối2719000
1SDA066329R1SOR-C XT2-XT4 W 24-30 Vac/dc phụ kiện cuộn mở cho cầu dao khối2719000
1SDA066333R1SOR-C XT2-XT4 W 380-440 Vac phụ kiện cuộn mở cho cầu dao khối2719000
1SDA066334R1SOR-C XT2-XT4 W 480-525 Vac phụ kiện cuộn mở cho cầu dao khối2719000
1SDA066330R1SOR-C XT2-XT4 W 48-60 Vac/dc phụ kiện cuộn mở cho cầu dao khối2719000
1SDA073895R1Support F/FP Type A,B,D E2.2…E6.2Phụ kiện liên động cơ khí cho máy cắt không khí6481000
1SDA073897R1Support F/FP Type C E2.2…E6.2Phụ kiện liên động cơ khí cho máy cắt không khí8180000
1SDA073893R1Support fixed circuit breakerType A E1.2Phụ kiện liên động cơ khí cho máy cắt không khí6000000
1SDA073894R1Support fixed Type A E1.2 floor mountedPhụ kiện liên động cơ khí cho máy cắt không khí6300000
1SDA073896R1Support for fixed part Type A E1.2Phụ kiện liên động cơ khí cho máy cắt không khí6000000
1SDA054737R1T4 P FP 3p EF phụ kiện đế loại plug-in cho cầu dao khối3806000
1SDA054739R1T4 P FP 3p HR phụ kiện đế loại plug-in cho cầu dao khối6571000
1SDA054738R1T4 P FP 3p VR phụ kiện đế loại plug-in cho cầu dao khối6571000
1SDA054740R1T4 P FP 4p EF phụ kiện đế loại plug-in cho cầu dao khối4947000
1SDA054742R1T4 P FP 4p HR phụ kiện đế loại plug-in cho cầu dao khối8540000
1SDA054741R1T4 P FP 4p VR phụ kiện đế loại plug-in cho cầu dao khối8540000
1SDA054743R1T4 W FP 3p EF phụ kiện đế loại di động cho cầu dao khối5402000
1SDA054745R1T4 W FP 3p HR phụ kiện đế loại di động cho cầu dao khối8164000
1SDA054744R1T4 W FP 3p VR phụ kiện đế loại di động cho cầu dao khối7023000
1SDA054746R1T4 W FP 4p EF phụ kiện đế loại di động cho cầu dao khối10613000
1SDA054748R1T4 W FP 4p HR phụ kiện đế loại di động cho cầu dao khối10613000
1SDA054747R1T4 W FP 4p VR phụ kiện đế loại di động cho cầu dao khối8164000
1SDA054597R1T4D 320 3p F F Cầu dao cách ly 320A12823000
1SDA054598R1T4D 320 4p F F Cầu dao cách ly 320A17951000
1SDA054133R1T4H 320 PR221DS-LS/I In=320 3p F F Cầu dao khối tự động 320A19571000
1SDA054137R1T4H 320 PR221DS-LS/I In=320 4p F F Cầu dao khối tự động 320A27399000
1SDA054141R1T4L 320 PR221DS-LS/I In=320 3p F F Cầu dao khối tự động 320A24857000
1SDA054145R1T4L 320 PR221DS-LS/I In=320 4p F F Cầu dao khối tự động 320A34798000
1SDA054117R1T4N 320 PR221DS-LS/I In=320 3p F F Cầu dao khối tự động 320A15692000
1SDA054121R1T4N 320 PR221DS-LS/I In=320 4p F F Cầu dao khối tự động 320A21968000
1SDA054125R1T4S 320 PR221DS-LS/I In=320 3p F F Cầu dao khối tự động 320A18059000
1SDA054129R1T4S 320 PR221DS-LS/I In=320 4p F F Cầu dao khối tự động 320A25282000
1SDA054749R1T5 400 P FP 3p EF Cầu dao khối tự động 400A5402000
1SDA054751R1T5 400 P FP 3p HR Cầu dao khối tự động 400A9394000
1SDA054750R1T5 400 P FP 3p VR Cầu dao khối tự động 400A9394000
1SDA054752R1T5 400 P FP 4p EF Cầu dao khối tự động 400A7023000
1SDA054754R1T5 400 P FP 4p HR Cầu dao khối tự động 400A12213000
1SDA054753R1T5 400 P FP 4p VR Cầu dao khối tự động 400A12213000
1SDA054755R1T5 400 W FP 3p EF Cầu dao khối tự động 400A7244000
1SDA054757R1T5 400 W FP 3p HR Cầu dao khối tự động 400A11793000
1SDA054756R1T5 400 W FP 3p VR Cầu dao khối tự động 400A9416000
1SDA054758R1T5 400 W FP 4p EF Cầu dao khối tự động 400A15337000
1SDA054761R1T5 400 W FP 4p HR Cầu dao khối tự động 400A15337000
1SDA054759R1T5 400 W FP 4p VR Cầu dao khối tự động 400A11793000
1SDA054762R1T5 630 P FP 3p EF Cầu dao khối tự động 630A10373000
1SDA054764R1T5 630 P FP 3p HR Cầu dao khối tự động 630A11271000
1SDA054763R1T5 630 P FP 3p VR Cầu dao khối tự động 630A11271000
1SDA054765R1T5 630 P FP 4p EF Cầu dao khối tự động 630A8430000
1SDA054767R1T5 630 P FP 4p HR Cầu dao khối tự động 630A14653000
1SDA054766R1T5 630 P FP 4p VR Cầu dao khối tự động 630A14653000
1SDA054768R1T5 630 W FP 3p EF Cầu dao khối tự động 630A8692000
1SDA054770R1T5 630 W FP 3p HR Cầu dao khối tự động 630A14155000
1SDA054769R1T5 630 W FP 3p VR Cầu dao khối tự động 630A11301000
1SDA054771R1T5 630 W FP 4p EF Cầu dao khối tự động 630A18403000
1SDA054774R1T5 630 W FP 4p HR Cầu dao khối tự động 630A18403000
1SDA054772R1T5 630 W FP 4p VR Cầu dao khối tự động 630A14155000
1SDA054599R1T5D 400 3p F F Cầu dao khối tự động 400A15791000
1SDA054600R1T5D 400 4p F F Cầu dao khối tự động 400A20526000
1SDA054601R1T5D 630 3p F F Cầu dao khối tự động 630A18065000
1SDA054602R1T5D 630 4p F F Cầu dao khối tự động 630A23606000
1SDA054349R1T5H 400 PR221DS-LS/I In=400 3p F F Cầu dao khối tự động 400A19779000
1SDA054357R1T5H 400 PR221DS-LS/I In=400 4p F F Cầu dao khối tự động 400A25713000
1SDA054412R1T5H 630 PR221DS-LS/I In=630 3p F F Cầu dao khối tự động 630A34982000
1SDA054416R1T5H 630 PR221DS-LS/I In=630 4p F F Cầu dao khối tự động 630A45474000
1SDA054365R1T5L 400 PR221DS-LS/I In=400 3p F F Cầu dao khối tự động 400A28283000
1SDA054373R1T5L 400 PR221DS-LS/I In=400 4p F F Cầu dao khối tự động 400A36767000
1SDA054420R1T5L 630 PR221DS-LS/I In=630 3p F F Cầu dao khối tự động 630A38478000
1SDA054424R1T5L 630 PR221DS-LS/I In=630 4p F F Cầu dao khối tự động 630A50025000
1SDA054317R1T5N 400 PR221DS-LS/I In=400 3p F F Cầu dao khối tự động 400A16579000
1SDA054325R1T5N 400 PR221DS-LS/I In=400 4p F F Cầu dao khối tự động 400A21554000
1SDA054396R1T5N 630 PR221DS-LS/I In=630 3p F F Cầu dao khối tự động 630A26786000
1SDA054400R1T5N 630 PR221DS-LS/I In=630 4p F F Cầu dao khối tự động 630A34821000
1SDA054333R1T5S 400 PR221DS-LS/I In=400 3p F F Cầu dao khối tự động 400A18423000
1SDA054341R1T5S 400 PR221DS-LS/I In=400 4p F F Cầu dao khối tự động 400A23949000
1SDA054404R1T5S 630 PR221DS-LS/I In=630 3p F F Cầu dao khối tự động 630A29761000
1SDA054408R1T5S 630 PR221DS-LS/I In=630 4p F F Cầu dao khối tự động 630A38691000
1SDA060384R1T6 W FP 3p EF phụ kiện đế loại di động cho cầu dao khối28290000
1SDA060385R1T6 W FP 3p HR phụ kiện đế loại di động cho cầu dao khối28290000
1SDA060386R1T6 W FP 3p VR phụ kiện đế loại di động cho cầu dao khối28290000
1SDA060387R1T6 W FP 4p EF phụ kiện đế loại di động cho cầu dao khối36778000
1SDA060388R1T6 W FP 4p HR phụ kiện đế loại di động cho cầu dao khối36778000
1SDA060389R1T6 W FP 4p VR phụ kiện đế loại di động cho cầu dao khối36778000
1SDA060345R1T6D 800 3p F F Cầu dao cách ly 800A21459000
1SDA060346R1T6D 800 4p F F Cầu dao cách ly 800A27898000
1SDA060289R1T6H 800 PR221DS-LS/I In=800 3p F F Cầu dao khối tự động 800A46747000
1SDA060294R1T6H 800 PR221DS-LS/I In=800 4p F F Cầu dao khối tự động 800A60772000
1SDA060299R1T6L 800 PR221DS-LS/I In=800 3p F F Cầu dao khối tự động 800A56170000
1SDA060305R1T6L 800 PR221DS-LS/I In=800 4p F F Cầu dao khối tự động 800A73023000
1SDA060268R1T6N 800 PR221DS-LS/I In=800 3p F F Cầu dao khối tự động 800A36578000
1SDA060273R1T6N 800 PR221DS-LS/I In=800 4p F F Cầu dao khối tự động 800A47550000
1SDA060278R1T6S 800 PR221DS-LS/I In=800 3p F F Cầu dao khối tự động 800A40588000
1SDA060283R1T6S 800 PR221DS-LS/I In=800 4p F F Cầu dao khối tự động 800A52765000
1SDA062032R1T7D 1000 3p F F Cầu dao cách ly 1000A28971000
1SDA062034R1T7D 1000 3p F F M Cầu dao cách ly 1000A30233000
1SDA062033R1T7D 1000 4p F F Cầu dao cách ly 1000A37664000
1SDA062035R1T7D 1000 4p F F M Cầu dao cách ly 1000A39301000
1SDA062036R1T7D 1250 3p F F Cầu dao cách ly 1250A30791000
1SDA062038R1T7D 1250 3p F F M Cầu dao cách ly 1250A46632000
1SDA062037R1T7D 1250 4p F F Cầu dao cách ly 1250A40028000
1SDA062039R1T7D 1250 4p F F M Cầu dao cách ly 1250A41769000
1SDA062040R1T7D 1600 3p F F Cầu dao cách ly 1600A38936000
1SDA062042R1T7D 1600 3p F F M Cầu dao cách ly 1600A40630000
1SDA062041R1T7D 1600 4p F F Cầu dao cách ly 1600A50618000
1SDA062043R1T7D 1600 4p F F M Cầu dao cách ly 1600A52819000
1SDA062770R1T7H 1000 PR231/P LS/I In=1000A 3p F F Cầu dao khối tự động 1000A50577000
1SDA062786R1T7H 1000 PR231/P LS/I In=1000A 3p F F M Cầu dao khối tự động 1000A52093000
1SDA062778R1T7H 1000 PR231/P LS/I In=1000A 4p F F Cầu dao khối tự động 1000A65746000
1SDA062794R1T7H 1000 PR231/P LS/I In=1000A 4p F F M Cầu dao khối tự động 1000A67720000
1SDA062898R1T7H 1250 PR231/P LS/I In=1250A 3p F F Cầu dao khối tự động 1250A55635000
1SDA062914R1T7H 1250 PR231/P LS/I In=1250A 3p F F M Cầu dao khối tự động 1250A57304000
1SDA062906R1T7H 1250 PR231/P LS/I In=1250A 4p F F Cầu dao khối tự động 1250A72323000
1SDA062922R1T7H 1250 PR231/P LS/I In=1250A 4p F F M Cầu dao khối tự động 1250A74493000
1SDA063026R1T7H 1600 PR231/P LS/I In=1600A 3p F F Cầu dao khối tự động 1600A83042000
1SDA063042R1T7H 1600 PR231/P LS/I In=1600A 3p F F M Cầu dao khối tự động 1600A85535000
1SDA063034R1T7H 1600 PR231/P LS/I In=1600A 4p F F Cầu dao khối tự động 1600A107957000
1SDA063050R1T7H 1600 PR231/P LS/I In=1600A 4p F F M Cầu dao khối tự động 1600A111195000
1SDA062658R1T7H 800 PR231/P LS/I In=800A 3p F F M Cầu dao khối tự động 800A51510000
1SDA062666R1T7H 800 PR231/P LS/I In=800A 4p F F M Cầu dao khối tự động 800A66965000
1SDA062802R1T7L 1000 PR231/P LS/I In=1000A 3p F F Cầu dao khối tự động 1000A61749000
1SDA062818R1T7L 1000 PR231/P LS/I In=1000A 3p F F M Cầu dao khối tự động 1000A63600000
1SDA062810R1T7L 1000 PR231/P LS/I In=1000A 4p F F Cầu dao khối tự động 1000A80275000
1SDA062826R1T7L 1000 PR231/P LS/I In=1000A 4p F F M Cầu dao khối tự động 1000A82685000
1SDA062930R1T7L 1250 PR231/P LS/I In=1250A 3p F F Cầu dao khối tự động 1250A66483000
1SDA062946R1T7L 1250 PR231/P LS/I In=1250A 3p F F M Cầu dao khối tự động 1250A68477000
1SDA062938R1T7L 1250 PR231/P LS/I In=1250A 4p F F Cầu dao khối tự động 1250A86428000
1SDA062954R1T7L 1250 PR231/P LS/I In=1250A 4p F F M Cầu dao khối tự động 1250A89022000
1SDA063058R1T7L 1600 PR231/P LS/I In=1600A 3p F F Cầu dao khối tự động 1600A95546000
1SDA063074R1T7L 1600 PR231/P LS/I In=1600A 3p F F M Cầu dao khối tự động 1600A98412000
1SDA063066R1T7L 1600 PR231/P LS/I In=1600A 4p F F Cầu dao khối tự động 1600A124211000
1SDA063082R1T7L 1600 PR231/P LS/I In=1600A 4p F F M Cầu dao khối tự động 1600A127937000
1SDA062690R1T7L 800 PR231/P LS/I In=800A 3p F F M Cầu dao khối tự động 800A62892000
1SDA062698R1T7L 800 PR231/P LS/I In=800A 4p F F M Cầu dao khối tự động 800A81761000
1SDA062738R1T7S 1000 PR231/P LS/I In=1000A 3p F F Cầu dao khối tự động 1000A44231000
1SDA062754R1T7S 1000 PR231/P LS/I In=1000A 3p F F M Cầu dao khối tự động 1000A45560000
1SDA062746R1T7S 1000 PR231/P LS/I In=1000A 4p F F Cầu dao khối tự động 1000A57501000
1SDA062762R1T7S 1000 PR231/P LS/I In=1000A 4p F F M Cầu dao khối tự động 1000A59226000
1SDA062866R1T7S 1250 PR231/P LS/I In=1250A 3p F F Cầu dao khối tự động 1250A49474000
1SDA062882R1T7S 1250 PR231/P LS/I In=1250A 3p F F M Cầu dao khối tự động 1250A50960000
1SDA062874R1T7S 1250 PR231/P LS/I In=1250A 4p F F Cầu dao khối tự động 1250A64317000
1SDA062890R1T7S 1250 PR231/P LS/I In=1250A 4p F F M Cầu dao khối tự động 1250A66247000
1SDA062994R1T7S 1600 PR231/P LS/I In=1600A 3p F F Cầu dao khối tự động 1600A71566000
1SDA063010R1T7S 1600 PR231/P LS/I In=1600A 3p F F M Cầu dao khối tự động 1600A73714000
1SDA063002R1T7S 1600 PR231/P LS/I In=1600A 4p F F Cầu dao khối tự động 1600A93038000
1SDA063018R1T7S 1600 PR231/P LS/I In=1600A 4p F F M Cầu dao khối tự động 1600A95828000
1SDA061981R1T7S 800 PR231/P LS/I In=800A 3p F F M Cầu dao khối tự động 800A45049000
1SDA061989R1T7S 800 PR231/P LS/I In=800A 4p F F M Cầu dao khối tự động 800A58566000
1SDA062850R1T7V 1000 PR231/P LS/I In=1000A 3p F F M Cầu dao khối tự động 1000A67925000
1SDA062858R1T7V 1000 PR231/P LS/I In=1000A 4p F F M Cầu dao khối tự động 1000A88302000
1SDA062978R1T7V 1250 PR231/P LS/I In=1250A 3p F F M Cầu dao khối tự động 1250A75326000
1SDA062986R1T7V 1250 PR231/P LS/I In=1250A 4p F F M Cầu dao khối tự động 1250A97922000
1SDA062722R1T7V 800 PR231/P LS/I In=800A 3p F F M Cầu dao khối tự động 800A67166000
1SDA062730R1T7V 800 PR231/P LS/I In=800A 4p F F M Cầu dao khối tự động 800A87317000
1SDA062045R1T7-X1 W FP 3p EF-EF phụ kiện đế loại di động cho cầu dao khối36238000
1SDA062044R1T7-X1 W FP 3p HR-HR phụ kiện đế loại di động cho cầu dao khối36238000
1SDA062049R1T7-X1 W FP 4p EF-EF phụ kiện đế loại di động cho cầu dao khối47113000
1SDA062048R1T7-X1 W FP 4p HR-HR phụ kiện đế loại di động cho cầu dao khối47113000
1SDA014040R1TERMINAL COVERS HIGH 3P S6-T6 phụ kiện tấm chắn pha cho cầu dao khối1151000
1SDA014041R1TERMINAL COVERS HIGH 4P S6-T6 phụ kiện tấm chắn pha cho cầu dao khối1501000
1SDA073906R1Terminals terminal box E1.2...E6.2 10pzPhụ kiện cầu đấu dây cho máy cắt không khí1597000
1SDA062091R1UVR T7-T7M-X1 110...120Va.c./d.c. phụ kiện cuộn bảo vệ thấp áp cho cầu dao khối6965000
1SDA063552R1UVR T7-T7M-X1 220...240Va.c./d.c. phụ kiện cuộn bảo vệ thấp áp cho cầu dao khối6965000
1SDA062087R1UVR T7-T7M-X1 24Va.c./d.c. phụ kiện cuộn bảo vệ thấp áp cho cầu dao khối6965000
1SDA062093R1UVR T7-T7M-X1 380...400Va.c. phụ kiện cuộn bảo vệ thấp áp cho cầu dao khối6965000
1SDA062094R1UVR T7-T7M-X1 415...440Va.c. phụ kiện cuộn bảo vệ thấp áp cho cầu dao khối6965000
1SDA062089R1UVR T7-T7M-X1 48Va.c./d.c. phụ kiện cuộn bảo vệ thấp áp cho cầu dao khối6965000
1SDA066145R1UVR-C A1-A2 110-127Vac-110-125Vdc phụ kiện cuộn bảo vệ thấp áp cho cầu dao khối2046000
1SDA066146R1UVR-C A1-A2 220-240Vac-220-250Vdc phụ kiện cuộn bảo vệ thấp áp cho cầu dao khối2046000
1SDA066143R1UVR-C A1-A2 24-30 Vac/dc phụ kiện cuộn bảo vệ thấp áp cho cầu dao khối2046000
1SDA066147R1UVR-C A1-A2 380-440 Vac phụ kiện cuộn bảo vệ thấp áp cho cầu dao khối2046000
1SDA066144R1UVR-C A1-A2 48 Vac/dc phụ kiện cuộn bảo vệ thấp áp cho cầu dao khối2046000
1SDA066148R1UVR-C A1-A2 480-525 Vac phụ kiện cuộn bảo vệ thấp áp cho cầu dao khối2046000
1SDA054890R1UVR-C T4-T5-T6 110..127Vac - 110..125Vdcphụ kiện cuộn bảo vệ thấp áp cho cầu dao khối4686000
1SDA054890R1UVR-C T4-T5-T6 110..127Vac - 110..125Vdcphụ kiện cuộn bảo vệ thấp áp cho cầu dao khối4686000
1SDA054891R1UVR-C T4-T5-T6 220...250 Vac/dc phụ kiện cuộn bảo vệ thấp áp cho cầu dao khối4686000
1SDA054891R1UVR-C T4-T5-T6 220...250 Vac/dc phụ kiện cuộn bảo vệ thấp áp cho cầu dao khối4686000
1SDA054887R1UVR-C T4-T5-T6 24...30 Vac/dc phụ kiện cuộn bảo vệ thấp áp cho cầu dao khối4686000
1SDA054887R1UVR-C T4-T5-T6 24...30 Vac/dc phụ kiện cuộn bảo vệ thấp áp cho cầu dao khối4686000
1SDA054892R1UVR-C T4-T5-T6 380...440 Vac phụ kiện cuộn bảo vệ thấp áp cho cầu dao khối4686000
1SDA054892R1UVR-C T4-T5-T6 380...440 Vac phụ kiện cuộn bảo vệ thấp áp cho cầu dao khối4686000
1SDA054888R1UVR-C T4-T5-T6 48 Vac/dc phụ kiện cuộn bảo vệ thấp áp cho cầu dao khối4686000
1SDA054888R1UVR-C T4-T5-T6 48 Vac/dc phụ kiện cuộn bảo vệ thấp áp cho cầu dao khối4686000
1SDA054893R1UVR-C T4-T5-T6 480...500 Vac phụ kiện cuộn bảo vệ thấp áp cho cầu dao khối4686000
1SDA054893R1UVR-C T4-T5-T6 480...500 Vac phụ kiện cuộn bảo vệ thấp áp cho cầu dao khối4686000
1SDA054889R1UVR-C T4-T5-T6 60 Vac/dc phụ kiện cuộn bảo vệ thấp áp cho cầu dao khối4686000
1SDA054889R1UVR-C T4-T5-T6 60 Vac/dc phụ kiện cuộn bảo vệ thấp áp cho cầu dao khối4686000
1SDA069065R1UVR-C XT1...XT4 F/P 48 Vac/dcphụ kiện cuộn bảo vệ thấp áp cho cầu dao khối4136000
1SDA066398R1UVR-C XT1..XT4 F/P 110-127Vac-110-125Vdcphụ kiện cuộn bảo vệ thấp áp cho cầu dao khối4136000
1SDA066399R1UVR-C XT1..XT4 F/P 220-240Vac-220-250Vdcphụ kiện cuộn bảo vệ thấp áp cho cầu dao khối4136000
1SDA066396R1UVR-C XT1..XT4 F/P 24-30 Vac/dcphụ kiện cuộn bảo vệ thấp áp cho cầu dao khối4136000
1SDA066400R1UVR-C XT1..XT4 F/P 380-440 Vacphụ kiện cuộn bảo vệ thấp áp cho cầu dao khối4136000
1SDA066401R1UVR-C XT1..XT4 F/P 480-525 Vacphụ kiện cuộn bảo vệ thấp áp cho cầu dao khối4136000
1SDA066397R1UVR-C XT1..XT4 F/P 60 Vac/dcphụ kiện cuộn bảo vệ thấp áp cho cầu dao khối4136000
1SDA066405R1UVR-C XT2-XT4 W 110-127Vac-110-125Vdc phụ kiện cuộn bảo vệ thấp áp cho cầu dao khối4594000
1SDA066406R1UVR-C XT2-XT4 W 220-240Vac-220-250Vdc phụ kiện cuộn bảo vệ thấp áp cho cầu dao khối4594000
1SDA066403R1UVR-C XT2-XT4 W 24-30 Vac/dc phụ kiện cuộn bảo vệ thấp áp cho cầu dao khối4594000
1SDA066407R1UVR-C XT2-XT4 W 380-440 Vac phụ kiện cuộn bảo vệ thấp áp cho cầu dao khối4594000
1SDA066408R1UVR-C XT2-XT4 W 480-525 Vac phụ kiện cuộn bảo vệ thấp áp cho cầu dao khối4594000
1SDA066404R1UVR-C XT2-XT4 W 60 Vac/dc phụ kiện cuộn bảo vệ thấp áp cho cầu dao khối4594000
1SDA055059R1X3 FOR PR222DS/P/PD T4..T6F >ALA.SIGN.-Lphụ kiện đấu nối dây cho cầu dao khối1576000
1SDA055061R1X3 FOR PR222DS/P/PD T4..T6P/W >AL.SIGN-Lphụ kiện đấu nối dây cho cầu dao khối1576000
1SDA068183R1XT1 P FP 3p EF phụ kiện đế loại plug-in cho cầu dao khối3110000
1SDA068184R1XT1 P FP 3p HR phụ kiện đế loại plug-in cho cầu dao khối3421000
1SDA068185R1XT1 P FP 4p EF phụ kiện đế loại plug-in cho cầu dao khối4137000
1SDA068186R1XT1 P FP 4p HR phụ kiện đế loại plug-in cho cầu dao khối4137000
1SDA066807R1XT1B 160 TMD 100-1000 3p F F Cầu dao khối tự động 160A3395000
1SDA066818R1XT1B 160 TMD 100-1000 4p F FCầu dao khối tự động 160A4413000
1SDA066808R1XT1B 160 TMD 125-1250 3p F F Cầu dao khối tự động 160A3564000
1SDA066809R1XT1B 160 TMD 160-1600 3p F F Cầu dao khối tự động 160A4633000
1SDA066888R1XT1B 160 TMD 160-1600 4p F F InN=100%Cầu dao khối tự động 160A4633000
1SDA066820R1XT1B 160 TMD 160-1600 4p F F InN=50%Cầu dao khối tự động 160A6020000
1SDA066799R1XT1B 160 TMD 16-450 3p F F Cầu dao khối tự động 160A2450000
1SDA066810R1XT1B 160 TMD 16-450 4p F F Cầu dao khối tự động 160A3185000
1SDA066800R1XT1B 160 TMD 20-450 3p F F Cầu dao khối tự động 160A2450000
1SDA066811R1XT1B 160 TMD 20-450 4p F FCầu dao khối tự động 160A3185000
1SDA066801R1XT1B 160 TMD 25-450 3p F F Cầu dao khối tự động 160A2450000
1SDA066812R1XT1B 160 TMD 25-450 4p F FCầu dao khối tự động 160A3185000
1SDA066802R1XT1B 160 TMD 32-450 3p F F Cầu dao khối tự động 160A2450000
1SDA066813R1XT1B 160 TMD 32-450 4p F FCầu dao khối tự động 160A3185000
1SDA066803R1XT1B 160 TMD 40-450 3p F F Cầu dao khối tự động 160A2450000
1SDA066814R1XT1B 160 TMD 40-450 4p F FCầu dao khối tự động 160A3185000
1SDA066804R1XT1B 160 TMD 50-500 3p F F Cầu dao khối tự động 160A2829000
1SDA066815R1XT1B 160 TMD 50-500 4p F FCầu dao khối tự động 160A3677000
1SDA066805R1XT1B 160 TMD 63-630 3p F F Cầu dao khối tự động 160A2829000
1SDA066816R1XT1B 160 TMD 63-630 4p F FCầu dao khối tự động 160A3677000
1SDA066806R1XT1B 160 TMD 80-800 3p F F Cầu dao khối tự động 160A2829000
1SDA066817R1XT1B 160 TMD 80-800 4p F FCầu dao khối tự động 160A3677000
1SDA067397R1XT1C 160 TMD 100-1000 3p F FCầu dao khối tự động 160A3785000
1SDA067406R1XT1C 160 TMD 100-1000 4p F FCầu dao khối tự động 160A4921000
1SDA067398R1XT1C 160 TMD 125-1250 3p F FCầu dao khối tự động 160A3975000
1SDA067409R1XT1C 160 TMD 125-1250 4p F F InN=100%Cầu dao khối tự động 160A5165000
1SDA067399R1XT1C 160 TMD 160-1600 3p F FCầu dao khối tự động 160A5165000
1SDA067408R1XT1C 160 TMD 160-1600 4p F F InN=50%Cầu dao khối tự động 160A6713000
1SDA067391R1XT1C 160 TMD 25-450 3p F FCầu dao khối tự động 160A3480000
1SDA067400R1XT1C 160 TMD 25-450 4p F FCầu dao khối tự động 160A4525000
1SDA067392R1XT1C 160 TMD 32-450 3p F FCầu dao khối tự động 160A3480000
1SDA067401R1XT1C 160 TMD 32-450 4p F FCầu dao khối tự động 160A4525000
1SDA067393R1XT1C 160 TMD 40-450 3p F FCầu dao khối tự động 160A3480000
1SDA067402R1XT1C 160 TMD 40-450 4p F FCầu dao khối tự động 160A4525000
1SDA067394R1XT1C 160 TMD 50-500 3p F FCầu dao khối tự động 160A3699000
1SDA067403R1XT1C 160 TMD 50-500 4p F FCầu dao khối tự động 160A4809000
1SDA067395R1XT1C 160 TMD 63-630 3p F FCầu dao khối tự động 160A3699000
1SDA067404R1XT1C 160 TMD 63-630 4p F FCầu dao khối tự động 160A4809000
1SDA067396R1XT1C 160 TMD 80-800 3p F FCầu dao khối tự động 160A3785000
1SDA067405R1XT1C 160 TMD 80-800 4p F FCầu dao khối tự động 160A4921000
1SDA068208R1XT1D 160 3p F FCầu dao cách ly 160A4633000
1SDA068209R1XT1D 160 4p F FCầu dao cách ly 160A6020000
1SDA067416R1XT1N 160 TMD 100-1000 3p F FCầu dao khối tự động 160A4386000
1SDA067424R1XT1N 160 TMD 100-1000 4p F FCầu dao khối tự động 160A5703000
1SDA067417R1XT1N 160 TMD 125-1250 3p F FCầu dao khối tự động 160A5372000
1SDA067427R1XT1N 160 TMD 125-1250 4p F F InN=100%Cầu dao khối tự động 160A6984000
1SDA067418R1XT1N 160 TMD 160-1600 3p F FCầu dao khối tự động 160A7198000
1SDA067426R1XT1N 160 TMD 160-1600 4p F F InN=50%Cầu dao khối tự động 160A9355000
1SDA067411R1XT1N 160 TMD 32-450 3p F FCầu dao khối tự động 160A4386000
1SDA067419R1XT1N 160 TMD 32-450 4p F FCầu dao khối tự động 160A5703000
1SDA067412R1XT1N 160 TMD 40-450 3p F FCầu dao khối tự động 160A4386000
1SDA067420R1XT1N 160 TMD 40-450 4p F FCầu dao khối tự động 160A5703000
1SDA067413R1XT1N 160 TMD 50-500 3p F FCầu dao khối tự động 160A4386000
1SDA067421R1XT1N 160 TMD 50-500 4p F FCầu dao khối tự động 160A5703000
1SDA067414R1XT1N 160 TMD 63-630 3p F FCầu dao khối tự động 160A4386000
1SDA067422R1XT1N 160 TMD 63-630 4p F FCầu dao khối tự động 160A5703000
1SDA067415R1XT1N 160 TMD 80-800 3p F FCầu dao khối tự động 160A4386000
1SDA067423R1XT1N 160 TMD 80-800 4p F FCầu dao khối tự động 160A5703000
1SDA068187R1XT2 P FP 3p EFphụ kiện đế loại plug-in cho cầu dao khối3275000
1SDA068187R1XT2 P FP 3p EF phụ kiện đế loại plug-in cho cầu dao khối3275000
1SDA068189R1XT2 P FP 3p HR phụ kiện đế loại plug-in cho cầu dao khối3603000
1SDA068190R1XT2 P FP 4p EFphụ kiện đế loại plug-in cho cầu dao khối4777000
1SDA068190R1XT2 P FP 4p EF phụ kiện đế loại plug-in cho cầu dao khối4777000
1SDA068191R1XT2 P FP 4p HR phụ kiện đế loại plug-in cho cầu dao khối4355000
1SDA068200R1XT2 W FP 3p EF phụ kiện đế loại di động cho cầu dao khối5132000
1SDA068201R1XT2 W FP 3p HR phụ kiện đế loại di động cho cầu dao khối5644000
1SDA068202R1XT2 W FP 4p EF phụ kiện đế loại di động cho cầu dao khối6825000
1SDA068203R1XT2 W FP 4p HR phụ kiện đế loại di động cho cầu dao khối6825000
1SDA067602R1XT2H 160 TMA 100-1000 3p F FCầu dao khối tự động 160A7105000
1SDA067623R1XT2H 160 TMA 100-1000 4p F FCầu dao khối tự động 160A9235000
1SDA067603R1XT2H 160 TMA 125-1250 3p F FCầu dao khối tự động 160A9793000
1SDA067624R1XT2H 160 TMA 125-1250 4p F F InN=50%Cầu dao khối tự động 160A12732000
1SDA067604R1XT2H 160 TMA 160-1600 3p F FCầu dao khối tự động 160A11825000
1SDA067625R1XT2H 160 TMA 160-1600 4p F F InN=50%Cầu dao khối tự động 160A15372000
1SDA067598R1XT2H 160 TMA 40-400 3p F FCầu dao khối tự động 160A7105000
1SDA067619R1XT2H 160 TMA 40-400 4p F FCầu dao khối tự động 160A9235000
1SDA067599R1XT2H 160 TMA 50-500 3p F FCầu dao khối tự động 160A7105000
1SDA067620R1XT2H 160 TMA 50-500 4p F FCầu dao khối tự động 160A9235000
1SDA067600R1XT2H 160 TMA 63-630 3p F FCầu dao khối tự động 160A7105000
1SDA067621R1XT2H 160 TMA 63-630 4p F FCầu dao khối tự động 160A9235000
1SDA067601R1XT2H 160 TMA 80-800 3p F FCầu dao khối tự động 160A7105000
1SDA067622R1XT2H 160 TMA 80-800 4p F FCầu dao khối tự động 160A9235000
1SDA067594R1XT2H 160 TMD 16-300 3p F FCầu dao khối tự động 160A7105000
1SDA067615R1XT2H 160 TMD 16-300 4p F FCầu dao khối tự động 160A9235000
1SDA067595R1XT2H 160 TMD 20-300 3p F FCầu dao khối tự động 160A7105000
1SDA067616R1XT2H 160 TMD 20-300 4p F FCầu dao khối tự động 160A9235000
1SDA067596R1XT2H 160 TMD 25-300 3p F FCầu dao khối tự động 160A7105000
1SDA067617R1XT2H 160 TMD 25-300 4p F FCầu dao khối tự động 160A9235000
1SDA067597R1XT2H 160 TMD 32-320 3p F FCầu dao khối tự động 160A7105000
1SDA067618R1XT2H 160 TMD 32-320 4p F FCầu dao khối tự động 160A9235000
1SDA067646R1XT2L 160 TMA 100-1000 3p F FCầu dao khối tự động 160A8526000
1SDA067647R1XT2L 160 TMA 125-1250 3p F FCầu dao khối tự động 160A11753000
1SDA067648R1XT2L 160 TMA 160-1600 3p F FCầu dao khối tự động 160A14190000
1SDA067642R1XT2L 160 TMA 40-400 3p F FCầu dao khối tự động 160A8526000
1SDA067643R1XT2L 160 TMA 50-500 3p F FCầu dao khối tự động 160A8526000
1SDA067644R1XT2L 160 TMA 63-630 3p F FCầu dao khối tự động 160A8526000
1SDA067645R1XT2L 160 TMA 80-800 3p F FCầu dao khối tự động 160A8526000
1SDA067667R1XT2L 160 TMA 100-1000 4p F FCầu dao khối tự động 160A11084000
1SDA067668R1XT2L 160 TMA 125-1250 4p F F InN=50%Cầu dao khối tự động 160A15277000
1SDA067669R1XT2L 160 TMA 160-1600 4p F F InN=50%Cầu dao khối tự động 160A18446000
1SDA067663R1XT2L 160 TMA 40-400 4p F FCầu dao khối tự động 160A11084000
1SDA067664R1XT2L 160 TMA 50-500 4p F FCầu dao khối tự động 160A11084000
1SDA067665R1XT2L 160 TMA 63-630 4p F FCầu dao khối tự động 160A11084000
1SDA067666R1XT2L 160 TMA 80-800 4p F FCầu dao khối tự động 160A11084000
1SDA067638R1XT2L 160 TMD 16-300 3p F FCầu dao khối tự động 160A8526000
1SDA067659R1XT2L 160 TMD 16-300 4p F FCầu dao khối tự động 160A11084000
1SDA067640R1XT2L 160 TMD 25-300 3p F FCầu dao khối tự động 160A8526000
1SDA067661R1XT2L 160 TMD 25-300 4p F FCầu dao khối tự động 160A11084000
1SDA067641R1XT2L 160 TMD 32-320 3p F FCầu dao khối tự động 160A8526000
1SDA067662R1XT2L 160 TMD 32-320 4p F FCầu dao khối tự động 160A11084000
1SDA067000R1XT2N 160 TMD 1.6-16 3p F FCầu dao khối tự động 160A6581000
1SDA067021R1XT2N 160 TMD 1.6-16 4p F FCầu dao khối tự động 160A8554000
1SDA067008R1XT2N 160 TMD 10-100 3p F FCầu dao khối tự động 160A6581000
1SDA067029R1XT2N 160 TMD 10-100 4p F FCầu dao khối tự động 160A8554000
1SDA067009R1XT2N 160 TMD 12.5-125 3p F FCầu dao khối tự động 160A6581000
1SDA067030R1XT2N 160 TMD 12.5-125 4p F FCầu dao khối tự động 160A8554000
1SDA067010R1XT2N 160 TMD 16-300 3p F FCầu dao khối tự động 160A6581000
1SDA067031R1XT2N 160 TMD 16-300 4p F FCầu dao khối tự động 160A8554000
1SDA067002R1XT2N 160 TMD 2.5-25 3p F FCầu dao khối tự động 160A6581000
1SDA067023R1XT2N 160 TMD 2.5-25 4p F FCầu dao khối tự động 160A8554000
1SDA067011R1XT2N 160 TMD 20-300 3p F FCầu dao khối tự động 160A6581000
1SDA067032R1XT2N 160 TMD 20-300 4p F FCầu dao khối tự động 160A8554000
1SDA067001R1XT2N 160 TMD 2-20 3p F FCầu dao khối tự động 160A6581000
1SDA067022R1XT2N 160 TMD 2-20 4p F FCầu dao khối tự động 160A8554000
1SDA067012R1XT2N 160 TMD 25-300 3p F FCầu dao khối tự động 160A6581000
1SDA067033R1XT2N 160 TMD 25-300 4p F FCầu dao khối tự động 160A8554000
1SDA067003R1XT2N 160 TMD 3.2-32 3p F FCầu dao khối tự động 160A6581000
1SDA067024R1XT2N 160 TMD 3.2-32 4p F FCầu dao khối tự động 160A8554000
1SDA067004R1XT2N 160 TMD 4-40 3p F FCầu dao khối tự động 160A6581000
1SDA067025R1XT2N 160 TMD 4-40 4p F FCầu dao khối tự động 160A8554000
1SDA067005R1XT2N 160 TMD 5-50 3p F FCầu dao khối tự động 160A6581000
1SDA067026R1XT2N 160 TMD 5-50 4p F FCầu dao khối tự động 160A8554000
1SDA067006R1XT2N 160 TMD 6.3-63 3p F FCầu dao khối tự động 160A6581000
1SDA067027R1XT2N 160 TMD 6.3-63 4p F FCầu dao khối tự động 160A8554000
1SDA067007R1XT2N 160 TMD 8-80 3p F FCầu dao khối tự động 160A6581000
1SDA067028R1XT2N 160 TMD 8-80 4p F FCầu dao khối tự động 160A8554000
1SDA067558R1XT2S 160 TMA 100-1000 3p F FCầu dao khối tự động 160A6841000
1SDA067579R1XT2S 160 TMA 100-1000 4p F FCầu dao khối tự động 160A8895000
1SDA067559R1XT2S 160 TMA 125-1250 3p F FCầu dao khối tự động 160A9139000
1SDA067580R1XT2S 160 TMA 125-1250 4p F F InN=50%Cầu dao khối tự động 160A11879000
1SDA067560R1XT2S 160 TMA 160-1600 3p F FCầu dao khối tự động 160A11595000
1SDA067581R1XT2S 160 TMA 160-1600 4p F F InN=50%Cầu dao khối tự động 160A15073000
1SDA067554R1XT2S 160 TMA 40-400 3p F FCầu dao khối tự động 160A6841000
1SDA067575R1XT2S 160 TMA 40-400 4p F FCầu dao khối tự động 160A8895000
1SDA067555R1XT2S 160 TMA 50-500 3p F FCầu dao khối tự động 160A6841000
1SDA067576R1XT2S 160 TMA 50-500 4p F FCầu dao khối tự động 160A8895000
1SDA067556R1XT2S 160 TMA 63-630 3p F FCầu dao khối tự độ