mcb-mitsubishi-2p
mcb-mitsubishi-2p
mcb-mitsubishi-3p
mcb-mitsubishi-1p
mcb-mitsubishi-2p
mcb-mitsubishi-2p
mcb-mitsubishi-3p
mcb-mitsubishi-1p

MCB Mitsubishi 2P 25A/10kA | BH-D10

Thông Số Cơ Bản

Mã Hàng MCB Mitsubishi : BH-D10 2P 25A TYPE C N
Ordercode: D2P-025C10N
Dòng Điện : 25A
Đặc tính cắt : C Type
Điện Áp của MCB Mitsubishi 2P BH-D10: 220VAC
Số pha : 2P
Dòng Ngắn Mạch của MCB Mitsubishi BH-D10 : 10kA
Tiêu chuẩn IEC 60898
MCB Mitsubishi 2P BH-D10 bảo vệ ngắn mạch và quá tải

MCB Mitsubishi 2P 25A/10kA | BH-D10

MCB Mitsubishi 2P BH-D10 2P /10kA/0.5A-63A

MCB MITSUBISHI BH-D10/1P. BH-D10/2P, BH-D10/3P, BH-D10/4P.

MCB Mitsubishi 2P BH-D10 (CB Tép Mitsubishi):Ứng dụng chủ yếu trong mạng lưới điện công nghiệp và một phần trong mạng lưới điện dân dụng.

MCB Mitsubishi BH-D10 Loại  1P, 2P, 3P, 4P dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải và ngắn mạch.
Tiêu chuẩn  IEC-60898
Loại MCB Mitsubishi 2P BH-D10 thông dụng nhất là loại đường cong C.(những loại đường cong khác vui lòng liên hậ với chúng tôi)

1P, 2P, 3P, 4P MCBs for control & protection of circuits against overloads and short-circuits
Industrial or public network applications
MCB Mitsubishi Compliance with both IEC 898, IEC 947-2 – C Curve (B,D curves please consult us)

Bảng giá MCB Mitsubishi

download

Cataloge MCB Mitsubishi

download

 

Hình Ảnh MCB BH-D10 (CB Tép Mitsubishi):

MCB Mitsubishi BH-D10 1PMCB Mitsubishi BH-D10 2PMCB Mitsubishi BH-D10 3PMCB Mitsubishi BH-D10 4P

 

Kích MCB Mitsubishi

kich-thuoc-mcb-mitsubishi

kich-thuoc-mcb-mitsubishi-a

Bảng Giá Mitsubishi

IcuInMã HàngOrder codePrice List
2.53NF30-CS2JA001A000008514000
2.55NF30-CS2JA002A00000D514000
2.510NF30-CS2JA003A00000K514000
2.515NF30-CS2JA004A00000R514000
2.520NF30-CS2JA005A00000W514000
2.530NF30-CS2JA006A000013514000
7.53NF63-CV2CE003A0000021027000
7.54NF63-CV2CE004A00004L1027000
7.55NF63-CV2CE005A0000031027000
7.56NF63-CV2CE006A00004P1027000
7.510NF63-CV2CE007A0000061027000
7.515NF63-CV2CE008A0000081027000
7.516NF63-CV2CE009A0000091027000
7.520NF63-CV2CE010A00000C1027000
7.525NF63-CV2CE011A00000D1027000
7.530NF63-CV2CE012A00004T1027000
7.532NF63-CV2CE013A00000F1027000
7.540NF63-CV2CE014A00000G1027000
7.550NF63-CV2CE015A00000J1027000
7.560NF63-CV2CE016A00004X1027000
7.563NF63-CV2CE017A00000K1027000
3050NF125-CV2CH002A0000011824000
3060NF125-CV2CH003A00004L1824000
3063NF125-CV2CH004A0000021824000
3075NF125-CV2CH005A00004N1824000
3080NF125-CV2CH006A0000041824000
30100NF125-CV2CH007A0000061824000
30125NF125-CV2CH008A0000071824000
36100NF250-CV2CL002A00003N3427000
36125NF250-CV2CL003A0000023427000
36150NF250-CV2CL004A0000053427000
36175NF250-CV2CL005A0000073427000
36200NF250-CV2CL006A00000A3427000
36225NF250-CV2CL007A00000C3427000
36250NF250-CV2CL008A00000E3427000
50250NF400-CW2FK001A0000019478000
50300NF400-CW2FK002A0000029478000
50350NF400-CW2FK003A0000049478000
50400NF400-CW2FK004A0000079478000
50500NF630-CW2FL002A00000117106000
50600NF630-CW2FL003A00003L17106000
50630NF630-CW2FL004A00000217106000
1.53NF30-CS2JA011A000018741000
1.55NF30-CS2JA012A00001F741000
1.510NF30-CS2JA013A00001L741000
1.515NF30-CS2JA014A00001U741000
1.520NF30-CS2JA015A00001Z741000
1.530NF30-CS2JA016A000025741000
53NF63-CV2CE023A0000501380000
54NF63-CV2CE024A0000521380000
55NF63-CV2CE025A00000L1380000
56NF63-CV2CE026A0000551380000
510NF63-CV2CE027A00000N1380000
515NF63-CV2CE028A00000Q1380000
516NF63-CV2CE029A00000S1380000
520NF63-CV2CE030A00000W1380000
525NF63-CV2CE031A00000X1380000
530NF63-CV2CE032A00000Z1380000
532NF63-CV2CE033A0000121380000
540NF63-CV2CE034A0000161380000
550NF63-CV2CE035A0000191380000
560NF63-CV2CE036A00001B1380000
563NF63-CV2CE037A00001D1380000
1050NF125-CV2CH012A00000D2431000
1060NF125-CV2CH013A00000F2431000
1063NF125-CV2CH014A00000L2431000
1075NF125-CV2CH015A00000P2431000
1080NF125-CV2CH016A00000U2431000
10100NF125-CV2CH017A00000Z2431000
10125NF125-CV2CH018A0000122431000
25100NF250-CV2CL012A00003S4200000
25125NF250-CV2CL013A00000K4200000
25150NF250-CV2CL014A00000R4200000
25175NF250-CV2CL015A00000T4200000
25200NF250-CV2CL016A00000Y4200000
25225NF250-CV2CL017A0000114200000
25250NF250-CV2CL018A0000164200000
40250NF400-CW2FK031A00000A9949000
40300NF400-CW2FK032A00000Q9949000
40350NF400-CW2FK033A00000X9949000
40400NF400-CW2FK034A00001F9949000
40500NF630-CW2FL032A00000G17890000
40600NF630-CW2FL033A00000T17890000
40630NF630-CW2FL034A00000Z17890000
NF800-CEW2FM006A00000L31180000
7.53NF32-SV2CB002A0000021051000
7.54NF32-SV2CB003A00003F1051000
7.55NF32-SV2CB004A0000051051000
7.56NF32-SV2CB005A0000071051000
7.510NF32-SV2CB006A00000C1051000
7.515NF32-SV2CB007A00000E1051000
7.516NF32-SV2CB008A00000H1051000
7.520NF32-SV2CB009A00000L1051000
7.525NF32-SV2CB010A00000M1051000
7.530NF32-SV2CB011A00000P1051000
7.532NF32-SV2CB012A00000S1051000
153NF63-SV2CE103A00005T1169000
154NF63-SV2CE104A00005V1169000
155NF63-SV2CE105A00001G1169000
156NF63-SV2CE106A00001H1169000
1510NF63-SV2CE107A00001K1169000
1515NF63-SV2CE108A00001M1169000
1516NF63-SV2CE109A00001P1169000
1520NF63-SV2CE110A00001S1169000
1525NF63-SV2CE111A00001T1169000
1530NF63-SV2CE112A00001U1169000
1532NF63-SV2CE113A00001V1169000
1540NF63-SV2CE114A00001X1169000
1550NF63-SV2CE115A00001Z1169000
1560NF63-SV2CE116A0000651169000
1563NF63-SV2CE117A0000211169000
5015NF125-SV2CH102A00004T2573000
5016NF125-SV2CH103A0000132573000
5020NF125-SV2CH104A0000142573000
5030NF125-SV2CH105A00004V2573000
5032NF125-SV2CH106A0000152573000
5040NF125-SV2CH107A0000162573000
5050NF125-SV2CH108A0000172573000
5060NF125-SV2CH109A0000512573000
5063NF125-SV2CH110A0000192573000
5075NF125-SV2CH111A00001B2573000
5080NF125-SV2CH112A00001D2573000
50100NF125-SV2CH113A00001F2573000
50125NF125-SV2CH114A00001G2573000
8516-20NF125-SGV2CJ301A0000054333000
8520-25NF125-SGV2CJ302A0000064333000
8525-32NF125-SGV2CJ303A0000284333000
8532-40NF125-SGV2CJ304A0000294333000
8535-50NF125-SGV2CJ331A00002D4333000
8545-63NF125-SGV2CJ332A00002E4333000
8556-80NF125-SGV2CJ333A00002F4333000
8570-100NF125-SGV2CJ334A00000F4333000
8590-125NF125-SGV2CJ335A00002K4333000
85125-160NF160-SGV2CK301A00000B5635000
85200NF250-SV2CL106A0000185706000
85250NF250-SV2CL108A0000195706000
85160NF250-SV2CL109A00001A5306000
85125-160NF250-SGV2CM101A0000167325000
85140-200NF250-SGV2CM103A0000177325000
85175-250NF250-SGV2CM104A0000187325000
85250NF400-SW2FK201A00007L13447000
85300NF400-SW2FK202A00001R13447000
85350NF400-SW2FK203A00001S13447000
85400NF400-SW2FK204A00001T13447000
85500NF630-SW2FL202A00004518231000
85600NF630-SW2FL203A00001518231000
85630NF630-SW2FL204A00001618231000
53NF32-SV2CB022A00000U1435000
54NF32-SV2CB023A00000V1435000
55NF32-SV2CB024A00000Y1435000
56NF32-SV2CB025A0000111435000
510NF32-SV2CB026A0000161435000
515NF32-SV2CB027A0000181435000
516NF32-SV2CB028A00001A1435000
520NF32-SV2CB029A00001E1435000
525NF32-SV2CB030A00001F1435000
530NF32-SV2CB031A00001H1435000
532NF32-SV2CB032A00001L1435000
7.53NF63-SV2CE123A0000231545000
7.54NF63-SV2CE124A0000241545000
7.55NF63-SV2CE125A0000251545000
7.56NF63-SV2CE126A0000261545000
7.510NF63-SV2CE127A0000271545000
7.515NF63-SV2CE128A00002A1545000
7.516NF63-SV2CE129A00002B1545000
7.520NF63-SV2CE130A00002E1545000
7.525NF63-SV2CE131A00002F1545000
7.530NF63-SV2CE132A00002J1545000
7.532NF63-SV2CE133A00002K1545000
7.540NF63-SV2CE134A00002N1545000
7.550NF63-SV2CE135A00002Q1545000
7.560NF63-SV2CE136A00002S1545000
7.563NF63-SV2CE137A00002T1545000
3015NF125-SV2CH122A0000553318000
3016NF125-SV2CH123A00001K3318000
3020NF125-SV2CH124A00001L3318000
3030NF125-SV2CH125A00001N3318000
3032NF125-SV2CH126A00001P3318000
3040NF125-SV2CH127A00001S3318000
3050NF125-SV2CH128A00001W3318000
3060NF125-SV2CH129A00001Z3318000
3063NF125-SV2CH130A0000203318000
3075NF125-SV2CH131A0000233318000
3080NF125-SV2CH132A0000243318000
30100NF125-SV2CH133A00002A3318000
30125NF125-SV2CH134A00002C3318000
7.53NF63-SV2CE143A00002U2075000
7.54NF63-SV2CE144A00002V2075000
7.55NF63-SV2CE145A00002W2075000
7.56NF63-SV2CE146A00002X2075000
7.510NF63-SV2CE147A00002Y2075000
7.515NF63-SV2CE148A00006K2075000
7.516NF63-SV2CE149A00002Z2075000
7.520NF63-SV2CE150A0000302075000
7.525NF63-SV2CE151A0000312075000
7.530NF63-SV2CE152A00006L2075000
7.532NF63-SV2CE153A0000322075000
7.540NF63-SV2CE154A0000332075000
7.550NF63-SV2CE155A0000342075000
7.560NF63-SV2CE156A00006M2075000
7.563NF63-SV2CE157A0000352075000
3015NF125-SV2CH142A00005Z4667000
3016NF125-SV2CH143A00002D4667000
3020NF125-SV2CH144A0000604667000
3030NF125-SV2CH145A0000614667000
3032NF125-SV2CH146A00002E4667000
3040NF125-SV2CH147A00002F4667000
3050NF125-SV2CH148A00002G4667000
3060NF125-SV2CH149A0000634667000
3063NF125-SV2CH150A00002J4667000
3075NF125-SV2CH151A0000654667000
3080NF125-SV2CH152A00002K4667000
30100NF125-SV2CH153A00002N4667000
30125NF125-SV2CH154A00002P4667000

Giới thiệu sơ lược về Mitsubishi

Nhà Sản Xuất

Mitsubishi

Sản Phẩm

MCB

Nhóm Mã Hàng

BH-D10

Số Cực/Pha

2 Cực

Dòng Cắt

10kA

Điện Áp

220VAC

Dòng Định Mức

25A

Zalo
Phone