Nút Dừng Khẩn Hanyoung CR-257-1 | CRE-25M1

QUICK OVERVIEW

Mã Hàng: CR-257-1
Mã Hàng Mới : CRE-25M1 (Từ Năm 2018)
Đường Kính Khoét lỗ = 25mm
Màu Sắc: Đỏ
Điện Áp: 220-380VAC

Nút Dừng Khẩn Hanyoung dùng để điều khiển dừng khẩn cấp tủ điện công nghiệp trong trường hợp có sự cố

Nút Dừng Khẩn Hanyoung

Với 3 loại đường phổ biến Φ22mm, Φ25mm, Φ30mm

Download Bảng Giá Hanyoung và Catalog Hanyoung

Bảng giá Phụ Kiện Tủ Điện Hanyoung

download

Cataloge Phụ Kiện Tủ Điện Hanyoung

download

 

Hình Ảnh Đèn Báo Hanyoung và Nút Nhấn Hanyoung Φ25 và Φ30

Màu: Vàng-Đỏ-XanhMàu: Vàng-Đỏ-XanhTay GạtNhấn XoayChìa Khóa
Nút Nhần Không Đèn Φ25 và Φ30Nút Nhần Có Đèn Φ25 và Φ30Công Tắc Xoay Φ25 và Φ30Công Tắc Nhấn Xoay Φ25 và Φ30Công Tắc Xoay Có Chìa Khóa Φ25 và Φ30

 

Chũ Nhật – VuôngMàu: Vàng-Đỏ-XanhNút Dừng Khấn
Đàn BáoĐèn Báo LedNhấn Nhả hoặc nhấn giữ

Bảng giá Hanyoung :

Mã HàngPrice List
MRE-RR2R103000
MRE-RM2 (R,G)101000
MRE-TR2R116000
MRE-TM2 (R,G)114000
MRA-RR1A0R101000
MRA-RM1A0 (R,G)100000
MRA-RR1A3R106000
MRA-RM1A3 (R,G)105000
MRA-RR1D0R96000
MRA-RM1D0 (R,G)95000
MRA-TR1A0R98000
MRA-TM1A0 (R,G)98000
MRA-TR1A3R103000
MRA-TM1A3 (R,G)103000
MRA-TR1D0R93000
MRA-TM1D0 (R,G)93000
MRF-NA1 (R,G,Y,A,W)62000
MRF-NM1 (R,G,Y,A,W)61000
MRF-NA2 (R,G,Y,A,W)101000
MRF-NM2 (R,G,Y,A,W)101000
MRF-KA1 (R,G,Y,A,W)60000
MRF-KM1 (R,G,Y,A,W)59000
MRF-KA2 (R,G,Y,A,W)100000
MRF-KM2 (R,G,Y,A,W)98000
MRE-RR2R103000
MRE-RM2 (R,G)101000
MRE-TR2R116000
MRE-TM2 (R,G)114000
MRA-RR1A0R101000
MRA-RM1A0 (R,G)100000
MRA-RR1A3R106000
MRA-RM1A3 (R,G)105000
MRA-RR1D0R96000
MRA-RM1D0 (R,G)95000
MRA-TR1A0R98000
MRA-TM1A0 (R,G)98000
MRA-TR1A3R103000
MRA-TM1A3 (R,G)103000
MRA-TR1D0R93000
MRA-TM1D0 (R,G)93000
DRX-TM1D (R,A,Y,G,W)44000
DRT-R2A1D (A,Y,G,W,R)49000
DRT-R3A2DG58000
DRT-T2A1D (A,Y,G,W,R)50000
DRT-T2R1D (A,Y,G,W,R)50000
DRT-T3A1D (A,Y,G,W,R)49000
DRT-T3R1D (A,G,W,Y,R)49000
DRT-T3A2D (A,G,W,R)58000
DRT-T3R2D (A,W)58000
DRP-RD (A,Y,G,W,R)38000
ĐÈN BÁO VIỀN NHỰA - Φ16
DRP-TD (A,Y,A,Y,R)39000
DRE-RM1 (G,R,Y)29000
DRE-RR1R31000
DRE-TM1 (G,R,Y)29000
DRE-TR1R33000
DRA-RM1D (G,R,Y)43000
DRA-TR1DR45000
ARF-F1-12- (R,G,Y,W,A)59000
AR-11247000
ARF-F (R,G,Y,W,A)
AR-21259000
ARF-F2-12- (R,G,Y,W,A)71000
ARF-B1-12- (R,G,Y,W,A)64000
ARF-B2-12- (R,G,Y,W,A)76000
AR-7310000
ARC-S1-12- (R,G,Y,A)69000
AR-11247000
ARC-S (R,G,Y,A)22000
AR-21259000
ARC-S2-12- (R,G,Y,A)81000
ARC-P1-12- (R,G,Y,A)68000
AR-11247000
ARC-P (R,G,Y,A)21000
AR-21259000
ARC-P2-12- (R,G,Y,A)80000
ARS-S2-1260000
ARS-S213000
AR-11247000
ARS-L2R13000
ARS-L2R-1260000
ARS-S3-1259000
ARS-S313000
AR-11146000
ARS-S3LR13000
ARS-S3LR-1259000
AR-11146000
ARS-L3LR13000
ARS-L3LR-1259000
ARX-P1-112A2 (R,G,Y,W,A)
Nhấn nhả
104000
AR-112A286000
ARX-P (R,G,Y,W,A)18000
AR-212A291000
ARX-P2-12A2 (R,G,Y,W,A)
Nhấn giữ
109000
ARX-P1-12B24 (R,G,Y,W,A)
Nhấn nhả
AR-112B2463000
ARX-P (R,G,Y,W,A)18000
AR-212B2481000
ARX-P2-12B24 (R,G,Y,W,A)
Nhấn giữ
99000
ARX-S1-12A2
AR-112A286000
ARX-S15000
AR-112B2463000
ARX-S1-12B2478000
ARP-F-A2 (R,G,Y,W,A)61000
AR-A248000
ARP-F (R,G,Y,W,A)13000
AR-B2425000
ARP-F-B24 (R,G,Y,W,A)38000
ARC-XS1-12A2 (R,G,Y)
Nhấn nhả
113000
AR-112A286000
ARC-XS- (R,G,Y)27000
AR-212A291000
ARC-XS2-12A2 (R,G,Y)
Nhấn giữ
118000
ARC-XS1-12B24 (R,G,Y)
Nhấn nhả
90000
AR-112B2463000
ARC-XS- (R,G,Y)27000
AR-212B2481000
ARC-XS2-12B24 (R,G,Y)
Nhấn giữ
108000
ART-2-12A2 (R,G,Y)103000
AR-112A286000
ART-2 (R,G,Y)17000
AR-112B2463000
ART-2-12B24 (R,G,Y)80000
ART-3-11A2 (R,G,Y)101000
AR-111A284000
ART-3 (R,G,Y)17000
AR-111B2461000
ART-3-11B24 (R,G,Y)78000

Xem Thêm Catalog Chi Tiết Về Phụ Kiện Hanyoung tại: http://dienhathe.info

 

Nhà Sản Xuất

Hanyoung

Sản Phẩm

Nút Dừng Khẩn

Nhóm Mã Hàng

CR

Điện Áp

110VAC, 220VAC, 380VAC

Thông Số Phụ Kiện

Nhấn Nhả

Thông Số Khác

Φ25

Tiếp Điểm Phụ

1NC, 1NO

0907764966