Biến Dòng Light Star

 • Biến Dòng Đo Lường Light Star KBJ-15 | 50/5A~ 75/5A-5VA / 3.0%

  Mã Hàng: KBJ-15

  Biến Dòng Đo Lường (MCT) Light Star
  Biến Dòng Loại : Hộp Đúc Tròn
  Hệ Số Chuyển Đổi: 50/5A~ 75/5A
  Tần số: 50/60 Hz
  Đường Kính Lỗ: Φ15
  Độ Chính Sác: 3.0 CL
  Dung Lượng: 5 VA
  Khả năng chịu quá dòng: 40 lần
  Điện áp lớn nhất: 1.15Kv
  Điện áp chịu đựng: 4.0Kv/1 phút
  Biến Dòng Đo Lường Dùng cho Cáp Điện Một Pha
 • Biến Dòng Đo Lường Light Star KBJ-15 | 40/5A-2.5VA / 3.0%

  Mã Hàng: KBJ-15

  Biến Dòng Đo Lường (MCT) Light Star
  Biến Dòng Loại : Hộp Đúc Tròn
  Hệ Số Chuyển Đổi: 40/5A
  Tần số: 50/60 Hz
  Đường Kính Lỗ: Φ15
  Độ Chính Sác: 3.0 CL
  Dung Lượng: 2.5 VA
  Khả năng chịu quá dòng: 40 lần
  Điện áp lớn nhất: 1.15Kv
  Điện áp chịu đựng: 4.0Kv/1 phút
  Biến Dòng Đo Lường Dùng cho Cáp Điện Một Pha
 • Biến Dòng Đo Lường Light Star KBJ-15 | 30/5A-1.5VA / 3.0%

  Mã Hàng: KBJ-15

  Biến Dòng Đo Lường (MCT) Light Star
  Biến Dòng Loại : Hộp Đúc Tròn
  Hệ Số Chuyển Đổi: 30/5A
  Tần số: 50/60 Hz
  Đường Kính Lỗ: Φ15
  Độ Chính Sác: 3.0 CL
  Dung Lượng: 1.5 VA
  Khả năng chịu quá dòng: 40 lần
  Điện áp lớn nhất: 1.15Kv
  Điện áp chịu đựng: 4.0Kv/1 phút
  Biến Dòng Đo Lường Dùng cho Cáp Điện Một Pha
Zalo
Phone