Biến Tần VLT FC 51

 • Biến Tần Danfoss – VLT Mirco Drive FC 51

  Product range
  –   1 x 200–240 V AC 0.18–2.2 kW
  –   3 x 200–240 V AC 0.25–3.7 kW
  –   3 x 380–480 V AC 0.37–22.0 kW

  Điểm nổi bật của biến tần VLT® Micro Drive FC51:
  –   Không có dòng khí cưỡng bức đi qua bo mạch  điện tử
  –   Chất lượng cao
  –   Sao chép các thông số cài đặt thông qua màn hình điều khiển
  –   Tất cả các biến tần đều được kiểm tra ở chế độ đầy tải trước khi xuất xưởng
  –   Tối ưu hóa năng lượng tự động (AEO)
  –   Các bo mạch điện tử được bảo vệ tốt hơn nhờ có lớp keo phủ bảo vệ trên bề mặt
  –   Biến tần nhỏ- Hiệu suất cao: 150% moment định mức của động cơ có thể kéo dài lên đến 1 phút
  –   Thay thế nhu cầu sử dụng biến tần lớn hơn

  Biến Tần Danfoss – VLT Mirco Drive FC 51