Cáp Điều Khiển

 • Cáp Điều Khiển Sang Jin Có Lưới 0.5mm /2C~30C-Loại 1

  Cáp Điều Khiển Sang Jin Có Lưới 0.5mm

  Qui cách Cáp Điều Khiển Sang Jin không lưới: 0.5mm
  Số sợi 2C -3C-4C-5C-6C-7C-8C-9C-10C-12C-14C-15C-16C-đến 30C.
  Xuất xứ :Hàng nhập khẩu KOREA.
  Lớp bọc dây điện bằng sợi polyethylene, có nhiều sợi dây dù chống giãn dây. Vỏ bọc bên ngoài màu đen bằng PVC.

  Cáp Điều Khiển Sang Jin Có lưới

 • Cáp Điều Khiển Sang Jin không lưới 2.5mm /2C~12C-Loại 1

  Cáp Điều Khiển Sang Jin không lưới 2.5mm

  Qui cách Cáp Điều Khiển Sang Jin không lưới: 2.5mm
  Số sợi 2C -3C-4C-5C-6C-7C-8C-9C-10C-12C
  Xuất xứ :Hàng nhập khẩu KOREA.
  Lớp bọc dây điện bằng sợi polyethylene, có nhiều sợi dây dù chống giãn dây. Vỏ bọc bên ngoài màu đen bằng PVC.

  Cáp Điều Khiển Sang Jin không lưới

 • Cáp Điều Khiển Sang Jin không lưới 1.5mm /2C~30C-Loại 1

  Cáp Điều Khiển Sang Jin không lưới 1.5mm

  Qui cách Cáp Điều Khiển Sang Jin không lưới: 1.5mm
  Số sợi 2C -3C-4C-5C-6C-7C-8C-9C-10C-12C-14C-15C-16C-đến 30C.
  Xuất xứ :Hàng nhập khẩu KOREA.
  Lớp bọc dây điện bằng sợi polyethylene, có nhiều sợi dây dù chống giãn dây. Vỏ bọc bên ngoài màu đen bằng PVC.

  Cáp Điều Khiển Sang Jin không lưới

 • Cáp Điều Khiển Sang Jin không lưới 1.25mm /2C~30C-Loại 1

  Cáp Điều Khiển Sang Jin không lưới 1.25mm

  Qui cách Cáp Điều Khiển Sang Jin không lưới: 1.25mm
  Số sợi 2C -3C-4C-5C-6C-7C-8C-9C-10C-12C-14C-15C-16C-đến 30C.
  Xuất xứ :Hàng nhập khẩu KOREA.
  Lớp bọc dây điện bằng sợi polyethylene, có nhiều sợi dây dù chống giãn dây. Vỏ bọc bên ngoài màu đen bằng PVC.

  Cáp Điều Khiển Sang Jin không lưới

 • Cáp Điều Khiển Sang Jin không lưới 0.75mm /2C~30C-Loại 1

  Cáp Điều Khiển Sang Jin không lưới 0.75mm

  Qui cách Cáp Điều Khiển Sang Jin không lưới: 0.75mm
  Số sợi 2C -3C-4C-5C-6C-7C-8C-9C-10C-12C-14C-15C-16C-đến 30C.
  Xuất xứ :Hàng nhập khẩu KOREA.
  Lớp bọc dây điện bằng sợi polyethylene, có nhiều sợi dây dù chống giãn dây. Vỏ bọc bên ngoài màu đen bằng PVC.

  Cáp Điều Khiển Sang Jin không lưới

 • Cáp Điều Khiển Sang Jin không lưới 0.5mm /2C~30C-Loại 1

  Cáp Điều Khiển Sang Jin không lưới 0.5mm

  Qui cách Cáp Điều Khiển Sang Jin không lưới: 0.5mm
  Số sợi 2C -3C-4C-5C-6C-7C-8C-9C-10C-12C-14C-15C-16C-đến 30C.
  Xuất xứ :Hàng nhập khẩu KOREA.
  Lớp bọc dây điện bằng sợi polyethylene, có nhiều sợi dây dù chống giãn dây. Vỏ bọc bên ngoài màu đen bằng PVC.

  Cáp Điều Khiển Sang Jin không lưới