Điện Công Nghiệp ABB

 • Relay Nhiệt ABB | TA80 DU 42A

  Mã Hàng Relay Nhiệt ABB: TA80 DU 42A 
  Order Code: 1SAZ331201R1003 
  Dòng Điện Điều Chỉnh (A) : 29A – 42A
  Dùng Cho Contactor ABB:  A 95…A 110  và AX 95…AX 150
  Relay nhiệt ABB loại 3 Cực
  Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
  Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

 • Relay Nhiệt ABB | TA80 DU 52A

  Mã Hàng Relay Nhiệt ABB: TA80 DU 52A 
  Order Code: 1SAZ331201R1004 
  Dòng Điện Điều Chỉnh (A) : 36A – 52A
  Dùng Cho Contactor ABB:  A 95…A 110  và AX 95…AX 150
  Relay nhiệt ABB loại 3 Cực
  Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
  Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

 • Relay Nhiệt ABB | TA80 DU 63A

  Mã Hàng Relay Nhiệt ABB: TA80 DU 63A 
  Order Code: 1SAZ331201R1005 
  Dòng Điện Điều Chỉnh (A) : 45A – 63A
  Dùng Cho Contactor ABB:  A 95…A 110  và AX 95…AX 150
  Relay nhiệt ABB loại 3 Cực
  Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
  Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

 • Relay Nhiệt ABB | TA80 DU 80A

  Mã Hàng Relay Nhiệt ABB: TA80 DU 80A 
  Order Code: 1SAZ331201R1006 
  Dòng Điện Điều Chỉnh (A) : 60A – 80A
  Dùng Cho Contactor ABB:  A 95…A 110  và AX 95…AX 150
  Relay nhiệt ABB loại 3 Cực
  Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
  Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)