Inverter VLT FC 51 Danfoss

  • Biến Tần Danfoss – VLT Mirco Drive FC 51

    Product range
    –   1 x 200–240 V AC 0.18–2.2 kW
    –   3 x 200–240 V AC 0.25–3.7 kW
    –   3 x 380–480 V AC 0.37–22.0 kW

    Điểm nổi bật của biến tần VLT® Micro Drive FC51:
    –   Không có dòng khí cưỡng bức đi qua bo mạch  điện tử
    –   Chất lượng cao
    –   Sao chép các thông số cài đặt thông qua màn hình điều khiển
    –   Tất cả các biến tần đều được kiểm tra ở chế độ đầy tải trước khi xuất xưởng
    –   Tối ưu hóa năng lượng tự động (AEO)
    –   Các bo mạch điện tử được bảo vệ tốt hơn nhờ có lớp keo phủ bảo vệ trên bề mặt
    –   Biến tần nhỏ- Hiệu suất cao: 150% moment định mức của động cơ có thể kéo dài lên đến 1 phút
    –   Thay thế nhu cầu sử dụng biến tần lớn hơn

    Biến Tần Danfoss – VLT Mirco Drive FC 51