MCCB 3P

  • MCCB ABB 3P Tmax XT3S 200A/50kA | 1SDA068220R1

    Mã Hàng MCCB ABB 3P Tmax XT3S: 1SDA068220R1
    MCCB ABB 3P Tmax XT3S (APTOMAT ABB) loại 3 Cực
    Dòng Điện Định Mức(A) : 200A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 50kA
    Loại: XT3S
    MCCB ABB 3P Tmax XT3S dạng khối | Dòng Tmax
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)
    Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2

  • MCCB ABB 3P Tmax T4S 320A/50kA

    Mã Hàng MCCB ABB 3P Tmax T4S: 1SDA….
    MCCB ABB 3P Tmax T4S (APTOMAT ABB) loại 3 Cực
    Dòng Điện Định Mức(A) : 320A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 50kA
    Loại: T4S
    MCCB ABB 3P Tmax T4S dạng khối | Dòng Tmax
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)
    Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2

    MCCB ABB 3P Tmax T4S 320A/50kA

  • MCCB ABB 3P Tmax T5S 400A~630A/50kA

    Mã Hàng MCCB ABB 3P Tmax T5S: 1SDA….
    MCCB ABB 3P Tmax T5S (APTOMAT ABB) loại 3 Cực
    Dòng Điện Định Mức(A) : 400A~630A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 50kA
    Loại: T5S
    MCCB ABB 3P Tmax T5S dạng khối | Dòng Tmax
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)
    Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2

    MCCB ABB 3P Tmax T5S 400A~630A/50kA

  • MCCB ABB 3P Tmax XT2H 16A~160A/70kA

    Mã Hàng MCCB ABB 3P Tmax XT2H: 1SDA….
    MCCB ABB 3P Tmax XT2H (APTOMAT ABB) loại 3 Cực
    Dòng Điện Định Mức(A) : 16A~160A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 70kA
    Loại: XT2H
    MCCB ABB 3P Tmax XT2H dạng khối | Dòng Tmax
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)
    Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2

    MCCB ABB 3P Tmax XT2H 16A~160A/70kA

  • MCCB ABB 3P Tmax XT4H 200A/70kA | 1SDA068343R1

    Mã Hàng MCCB ABB 3P Tmax XT4H: 1SDA068343R1
    MCCB ABB 3P Tmax XT4H (APTOMAT ABB) loại 3 Cực
    Dòng Điện Định Mức(A) : 200A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 70kA
    Loại: XT4H
    MCCB ABB 3P Tmax XT4H dạng khối | Dòng Tmax
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)
    Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2

    MCCB ABB 3P Tmax XT4H 200A~250A/70kA

  • MCCB ABB 3P Tmax T4H 320A/70kA | 1SDA054133R1

    Mã Hàng MCCB ABB 3P Tmax T4H: 1SDA054133R1
    MCCB ABB 3P Tmax T4H (APTOMAT ABB) loại 3 Cực
    Dòng Điện Định Mức(A) : 320A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 70kA
    Loại: T4H
    MCCB ABB 3P Tmax T4H dạng khối | Dòng Tmax
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)
    Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2

    MCCB ABB 3P Tmax T4H 320A/70kA

  • MCCB ABB 3P Tmax T5H 400A~630A/70kA

    Mã Hàng MCCB ABB 3P Tmax T5H: 1SDA….
    MCCB ABB 3P Tmax T5H (APTOMAT ABB) loại 3 Cực
    Dòng Điện Định Mức(A) : 400A~630A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 70kA
    Loại: T5H
    MCCB ABB 3P Tmax T5H dạng khối | Dòng Tmax
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)
    Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2

    MCCB ABB 3P Tmax T5H 400A~630A/70kA

  • MCCB ABB 3P Tmax XT2L 16A~160A/120kA

    Mã Hàng MCCB ABB 3P Tmax XT2L: 1SDA….
    MCCB ABB 3P Tmax XT2L (APTOMAT ABB) loại 3 Cực
    Dòng Điện Định Mức(A) : 16A~160A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 120kA
    Loại: XT2L
    MCCB ABB 3P Tmax XT2L dạng khối | Dòng Tmax
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)
    Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2

    MCCB ABB 3P Tmax XT2L 16A~160A/120kA

  • MCCB ABB 3P Tmax T4L 250A~320A/120kA

    Mã Hàng MCCB ABB 3P Tmax T4L: 1SDA….
    MCCB ABB 3P Tmax T4L (APTOMAT ABB) loại 3 Cực
    Dòng Điện Định Mức(A) : 250A~320A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 120kA
    Loại: T4L
    MCCB ABB 3P Tmax T4L dạng khối | Dòng Tmax
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)
    Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2

    MCCB ABB 3P Tmax T4L 250A~320A/120kA

  • MCCB ABB 3P Tmax T5L 400A~630A/120kA

    Mã Hàng MCCB ABB 3P Tmax T5L: 1SDA….
    MCCB ABB 3P Tmax T5L (APTOMAT ABB) loại 3 Cực
    Dòng Điện Định Mức(A) : 400A~630A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 120kA
    Loại: T5L
    MCCB ABB 3P Tmax T5L dạng khối | Dòng Tmax
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)
    Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2

    MCCB ABB 3P Tmax T5L 400A~630A/120kA

  • MCCB LS 3P ABN53c /15A-50A/18kA

    Mã Hàng MCCB LS 3P ABN53c: ABN53c
    MCCB LS 3P ABN53c (APTOMAT LS) loại 3 Cực
    Dòng Điện Định Mức(A) : 15A~50A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 18kA
    Loại: ABN53c
    MCCB LS 3P ABN53c dạng khối
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)
    Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 947-2

    MCCB LS 3P ABN53c /15A-50A/18kA

  • MCCB LS 3P ABN103c /15A-100A/22kA

    Mã Hàng MCCB LS 3P ABN103c: ABN103c
    MCCB LS 3P ABN53c (APTOMAT LS) loại 3 Cực
    Dòng Điện Định Mức(A) : 15A~100A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 22kA
    Loại: ABN103c
    MCCB LS 3P ABN103c dạng khối
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)
    Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 947-2

    MCCB LS 3P ABN103c /15A-100A/22kA

  • MCCB LS 3P ABN203c /100A-250A/30kA

    Mã Hàng MCCB LS 3P ABN203c: ABN203c
    MCCB LS 3P ABN203c (APTOMAT LS) loại 3 Cực
    Dòng Điện Định Mức(A) : 100A~250A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 30kA
    Loại: ABN203c
    MCCB LS 3P ABN203c dạng khối
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)
    Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 947-2

    MCCB LS 3P ABN203c /100A-250A/30kA

  • MCCB LS 3P ABN403c /250A-400A/42kA

    Mã Hàng MCCB LS 3P ABN403c: ABN403c
    MCCB LS 3P ABN403c (APTOMAT LS) loại 3 Cực
    Dòng Điện Định Mức(A) : 250A~400A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 42kA
    Loại: ABN403c
    MCCB LS 3P ABN403c dạng khối
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)
    Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 947-2

    MCCB LS 3P ABN403c /250A-400A/42kA

  • MCCB LS 3P ABN803c /500A-800A/45kA

    Mã Hàng MCCB LS 3P ABN803c: ABN803c
    MCCB LS 3P ABN803c (APTOMAT LS) loại 3 Cực
    Dòng Điện Định Mức(A) : 500A~800A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 45kA
    Loại: ABN803c
    MCCB LS 3P ABN803c dạng khối
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)
    Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 947-2

    MCCB LS 3P ABN803c /500A-800A/45kA

  • MCCB LS 3P ABS33c / 5A-10A/14kA

    Mã Hàng MCCB LS 3P ABS33c: ABS33c
    MCCB LS 3P ABS33c (APTOMAT LS) loại 3 Cực
    Dòng Điện Định Mức(A) : 5A~10A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 14kA
    Loại: ABS33c
    MCCB LS 3P ABS33c dạng khối
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)
    Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 947-2

    MCCB LS 3P ABS33c / 5A-10A/14kA

  • MCCB LS 3P ABS53c / 15A-50A/22kA

    Mã Hàng MCCB LS 3P ABS53c: ABS53c
    MCCB LS 3P ABS53c (APTOMAT LS) loại 3 Cực
    Dòng Điện Định Mức(A) : 15A~50A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 22kA
    Loại: ABS53c
    MCCB LS 3P ABS53c dạng khối
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)
    Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 947-2

    MCCB LS 3P ABS53c / 15A-50A/22kA

  • MCCB LS 3P ABS103c / 15A-125A/42kA

    Mã Hàng MCCB LS 3P ABS103c: ABS103c
    MCCB LS 3P ABS103c (APTOMAT LS) loại 3 Cực
    Dòng Điện Định Mức(A) : 15A~125A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 42kA
    Loại: ABS103c
    MCCB LS 3P ABS103c dạng khối
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)
    Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 947-2

    MCCB LS 3P ABS103c / 15A-125A/42kA

  • MCCB LS 3P ABS203c / 125A-250A/42kA

    Mã Hàng MCCB LS 3P ABS203c: ABS203c
    MCCB LS 3P ABS203c (APTOMAT LS) loại 3 Cực
    Dòng Điện Định Mức(A) : 125A~250A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 42kA
    Loại: ABS203c
    MCCB LS 3P ABS203c dạng khối
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)
    Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 947-2

    MCCB LS 3P ABS203c / 125A-250A/42kA

  • MCCB LS 3P ABS403c / 250A-400A/65kA

    Mã Hàng MCCB LS 3P ABS403c: ABS403c
    MCCB LS 3P ABS403c (APTOMAT LS) loại 3 Cực
    Dòng Điện Định Mức(A) : 250A~400A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 65kA
    Loại: ABS403c
    MCCB LS 3P ABS403c dạng khối
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)
    Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 947-2

    MCCB LS 3P ABS403c / 250A-400A/65kA

0907764966