MCCB 70kA

  • MCCB ABB 3P Tmax XT2H-20A/70kA | 1SDA067595R1

    Mã Hàng MCCB ABB 3P Tmax XT25: 1SDA067595R1
    Dòng Điện Định Mức(A) : 20A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 70kA
    Loại: XT25
    MCCB ABB (APTOMAT ABB) loại 3 Cực
    MCCB ABB dạng khối | Dòng Tmax
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)
    Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2

  • MCCB ABB 3P Tmax XT2H-16A/70kA | 1SDA067594R1

    Mã Hàng MCCB ABB 3P Tmax XT25: 1SDA067594R1
    Dòng Điện Định Mức(A) : 16A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 70kA
    Loại: XT25
    MCCB ABB (APTOMAT ABB) loại 3 Cực
    MCCB ABB dạng khối | Dòng Tmax
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)
    Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2

  • MCCB ABB 3P Tmax T5L 400A~630A/120kA

    Mã Hàng MCCB ABB 3P Tmax T5L: 1SDA….
    MCCB ABB 3P Tmax T5L (APTOMAT ABB) loại 3 Cực
    Dòng Điện Định Mức(A) : 400A~630A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 120kA
    Loại: T5L
    MCCB ABB 3P Tmax T5L dạng khối | Dòng Tmax
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)
    Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2

    MCCB ABB 3P Tmax T5L 400A~630A/120kA

  • MCCB ABB 3P Tmax T4L 250A~320A/120kA

    Mã Hàng MCCB ABB 3P Tmax T4L: 1SDA….
    MCCB ABB 3P Tmax T4L (APTOMAT ABB) loại 3 Cực
    Dòng Điện Định Mức(A) : 250A~320A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 120kA
    Loại: T4L
    MCCB ABB 3P Tmax T4L dạng khối | Dòng Tmax
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)
    Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2

    MCCB ABB 3P Tmax T4L 250A~320A/120kA

  • MCCB ABB 3P Tmax XT2L 16A~160A/120kA

    Mã Hàng MCCB ABB 3P Tmax XT2L: 1SDA….
    MCCB ABB 3P Tmax XT2L (APTOMAT ABB) loại 3 Cực
    Dòng Điện Định Mức(A) : 16A~160A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 120kA
    Loại: XT2L
    MCCB ABB 3P Tmax XT2L dạng khối | Dòng Tmax
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)
    Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2

    MCCB ABB 3P Tmax XT2L 16A~160A/120kA

  • MCCB ABB 3P Tmax T5H 400A~630A/70kA

    Mã Hàng MCCB ABB 3P Tmax T5H: 1SDA….
    MCCB ABB 3P Tmax T5H (APTOMAT ABB) loại 3 Cực
    Dòng Điện Định Mức(A) : 400A~630A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 70kA
    Loại: T5H
    MCCB ABB 3P Tmax T5H dạng khối | Dòng Tmax
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)
    Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2

    MCCB ABB 3P Tmax T5H 400A~630A/70kA

  • MCCB ABB 3P Tmax T4H 320A/70kA | 1SDA054133R1

    Mã Hàng MCCB ABB 3P Tmax T4H: 1SDA054133R1
    MCCB ABB 3P Tmax T4H (APTOMAT ABB) loại 3 Cực
    Dòng Điện Định Mức(A) : 320A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 70kA
    Loại: T4H
    MCCB ABB 3P Tmax T4H dạng khối | Dòng Tmax
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)
    Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2

    MCCB ABB 3P Tmax T4H 320A/70kA

  • MCCB ABB 3P Tmax XT4H 200A/70kA | 1SDA068343R1

    Mã Hàng MCCB ABB 3P Tmax XT4H: 1SDA068343R1
    MCCB ABB 3P Tmax XT4H (APTOMAT ABB) loại 3 Cực
    Dòng Điện Định Mức(A) : 200A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 70kA
    Loại: XT4H
    MCCB ABB 3P Tmax XT4H dạng khối | Dòng Tmax
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)
    Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2

    MCCB ABB 3P Tmax XT4H 200A~250A/70kA

  • MCCB ABB 3P Tmax XT2H 16A~160A/70kA

    Mã Hàng MCCB ABB 3P Tmax XT2H: 1SDA….
    MCCB ABB 3P Tmax XT2H (APTOMAT ABB) loại 3 Cực
    Dòng Điện Định Mức(A) : 16A~160A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 70kA
    Loại: XT2H
    MCCB ABB 3P Tmax XT2H dạng khối | Dòng Tmax
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)
    Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2

    MCCB ABB 3P Tmax XT2H 16A~160A/70kA