NF400-SW Mitsubishi

  • MCCB Mitsubishi NF400-SW 3P/250A-400A/45kA

    Mã Hàng MCCB Mitsubishi NF400-SW 3P
    MCCB Mitsubishi NF400-SW 3P (APTOMAT Mitsubishi) loại 3 Cực
    Dòng Điện Định Mức của MCCB Mitsubishi NF400-SW 3P (A) : 250A~400A
    Dòng Cắt(kA) : Icu:45kA
    MCCB Mitsubishi NF400-SW 3P: Loại Tiêu Chuẩn
    MCCB Mitsubishi NF400-SW 3P là loại CB dạng khối
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)400VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

    MCCB Mitsubishi NF400-SW 3P/250A-400A/45kA

  • MCCB Mitsubishi NF400-SW 2P/250A-400A/85kA

    Mã Hàng MCCB Mitsubishi NF400-SW 2P
    MCCB Mitsubishi NF400-SW 2P (APTOMAT Mitsubishi) loại 2 Cực
    Dòng Điện Định Mức của MCCB Mitsubishi NF400-SW 2P (A) : 250A~400A
    Dòng Cắt(kA) : Icu:85kA
    MCCB Mitsubishi NF400-SW 2P: Loại Tiêu Chuẩn
    MCCB Mitsubishi NF400-SW 2P là loại CB dạng khối
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

    MCCB Mitsubishi NF400-SW 2P/250A-400A/85kA