Relay Bảo Vệ

 • Relay bảo vệ quá tải, mất pha, kẹt Rotor – EOCR-SSD Samwha

  Model hiển thị số kinh tế nhất.
   Bảo vệ quá tải, chức năng đo dòng điện như đồng hồ ampe 3pha, mất pha, kẹt rotor.
   Phân biệt các loại sự cố và hiển thị thông số sự cố.
   Dùng cho động cơ điện : 1 pha, 3 pha.
  Mã số đặt hàng :
  EOCR-SSD-05N: dùng cho động cơ <5A hoặc >60A.
  EOCR-SSD-30N: dùng cho động cơ 3 – 30A.
  EOCR-SSD-60N: dùng cho động cơ 5 – 60A

 • Relay bảo vệ quá tải, mất pha, chạm đât, kẹt Rotor – EOCR-4E Samwha

  Model đa chức năng duy nhất không có màn hình hiện số nhằm giảm chi phí.
  Bảo vệ quá tải, mất pha, chạm đất, ngắn mạch, kẹt rotor, phân biệt các loại sự cố khác nhau bằng led. Dùng cho động cơ điện : 3 pha
  Mã số đặt hàng :
  EOCR-4E-05N-440: Dòng từ 0.5A – 6A.
  EOCR-4E-30N-440: Dòng từ 3A – 30A.
  EOCR-4E-60N-440: Dòng từ 6A – 65A.
  – Trên 60A dùng EOCR-4E-05 với CT phụ tương ứng.

 • Relay bảo vệ quá tải, mất pha, kẹt rotor – EOCR-DS3 Samwha

  Thiết kế dạng xuyên thân lắp ráp dễ dàng.
  – Cảm biến dòng điện 3 pha qua 3 CT trên relay. 2 timer độc lập. D-time, O-time.
  – Bảo vệ quá tải, mất pha, kẹt rotor, đảo pha, phân biệt các loại sự cố khác nhau bằng đèn led.
  – Dùng cho động cơ điện : 3 pha
  Mã số đặt hàng :
  EOCR-DS3-05N; EOCR-DS3-30N; EOCR-DS3-60N
  Trên 60A dùng EOCR-DS3-05 với CT phụ tương ứng

 • Relay bảo vệ quá tải, mất pha, kẹt rotor – EOCR–DS Samwha

  Thiết kế dạng xuyên thân : lắp ráp dễ dàng.
  – Cảm biến dòng điện 3 pha qua 3 CT trên relay. 2 timer độc lập.
  D-time : thời gian cho phép khởi động.
  O-time : thời gian cho phép quá tải.
  – Bảo vệ quá tải, mất pha, kẹt rotor.
  – Dùng cho động cơ điện : 3 pha
  Mã số đặt hàng :
  EOCR-DS-05N-440: Dòng từ 0.5A – 6A.
  EOCR-DS-30N-440: Dòng từ 3A – 30A.
  EOCR-DS-60N-440: Dòng từ 6A – 60A.
  – Trên 60A dùng EOCR-DS-05 với CT phụ tương ứng.

 • Relay bảo vệ quá tải, mất pha, kẹt rotor – EOCR-SS Samwha

  Sản phẩm phổ thông nhất và đặc trưng nhất của relay điện tử.
   Bảo vệ quá tải, mất pha, kẹt rotor.
   Điện áp nguồn điều khiển autovolt.
   2 timer riêng biệt thời gian quá tải và khởi động giúp cài đặt chính xác dòng bảo vệ.
   Dùng cho động cơ điện 1 pha, 3 pha.
  Mã số đặt hàng :
  EOCR-SS-05N-440: Dòng từ 0.5A – 6A.
  EOCR-SS-30N-440: Dòng từ 3A – 30A.
  EOCR-SS-60N-440: Dòng từ 6A – 60A.
  Trên 60A dùng EOCR-SS-05 với CT phụ tương ứng.

 • Relay bảo vệ quá tải, mất pha, kẹt rotor – EOCR-SE2 Samwha

  Bảo vệ quá tải, mất pha, kẹt rotor
  Thiết kế dạng xuyên thân : lắp ráp dễ dàng vào tủ điện.
  Cảm biến dòng điện 3 pha qua 2 CT và 3 lỗ xuyên thân trên relay. Kinh tế hơn với 1 timer cho cả 2 chức năng Dtime và Otime.
  Điện áp nguồn điều khiển 180-220Vac.
  Dùng cho động cơ điện : 3 pha
  Mã số đặt hàng :
  EOCR-SE2-05N-440: Dòng từ 0.5A – 6A.
  EOCR-SE2-30N-440: Dòng từ 3A – 30A.
  EOCR-SE2-60N-440: Dòng từ 6A – 60A.
  Trên 60A dùng EOCR-SE2-05 với CT phụ tương ứng