Relay Cảnh Báo Sớm

 • Relay bảo vệ quá tải, mất pha, đảo pha, cảnh báo sớm, thấp dòng – iEOCR-FDE-220V Samwha

  Model đa chức năng dạng : màn hình hiển thị rời lắp trên mặt tủ trang bị cổng kết nối RS 485 cho phép liên kết và quản lý qua phần mềm PC.
   Bảo vệ quá tải, chức năng đo dòng điện như ampemetter 3pha.
   Thấp dòng, mất pha, đảo pha, cảnh báo sớm.
   Phân biệt các loại sự cố và lưu trữ thông số sự cố.
   Thiết lập và theo dõi thông số thời gian làm việc liên tục của động cơ.
   1 model cho mọi loại động cơ.
   Hiển thị dòng điện thực qua việc cài đặt thông số CT phụ trên relay.
  Mã số đặt hàng :
  EOCR-iFDE-220: dùng cho mọi động cơ.
  EOCR-iFEZ-220: như FDE+chức năng bảo vệ dòng rò.
  EOCR-iFES-220 : có chức năng bảo vệ ngắn mạch.
  Trên 60A dùng CT phụ và cài đặt thông số CT lên relay. – Dùng cho động cơ điện : 1 pha, 3 pha

 • Relay bảo vệ quá tải, mất pha, đảo pha, cảnh báo sớm, thấp dòng – iEOCR-3DE-220V Samwha

  Model đa chức năng dạng lắp trong tủ điện trang bị cổng kết nối RS 485 cho phép liên kết và quản lý qua phần mềm PC.
   Bảo vệ quá tải, chức năng đo dòng điện như ampemetter 3pha.
   Thấp dòng, mất pha, đảo pha, cảnh báo sớm.
   Phân biệt các loại sự cố và lưu trữ thông số sự cố.
   1 model cho mọi loại động cơ.
   Hiển thị dòng điện thực qua việc cài đặt thông số CT phụ trên relay.
   Dùng cho động cơ điện : 1 pha, 3 pha.
  Mã số đặt hàng :
  iEOCR-3DE-220: dùng cho mọi động cơ.
  iEOCR-3EZ-220: như 3DE +chức năng bảo vệ dòng rò.
  iEOCR-3ES-220 : có chức năng bảo vệ ngắn mạch.
  Trên 60A dùng CT phụ và cài đặt thông số CT lên relay.

 • Relay bảo vệ quá tải, mất pha, đảo pha, cảnh báo sớm, thấp dòng – EOCR-FDE Samwha

  Model đa chức năng dạng màn hình hiển thị rời lắp ngoài tủ.
   Bảo vệ quá tải, chức năng đo dòng điện như ampemetter 3pha.
   Thấp dòng, mất pha, đảo pha, cảnh báo sớm.
   Phân biệt các loại sự cố và lưu trữ thông số sự cố.
   Phạm vi điều chỉnh cực rộng : 0 – 800A
   Hiển thị dòng điện thực qua việc cài đặt thông số CT phụ trên relay.
   Dùng cho động cơ điện : 1 pha, 3 pha.
  Mã số đặt hàng :
  EOCR-FDE-220: FDE thông thường.
  EOCR-FEZ-220: FDZ có chống giật dùng với ZCT.
  EOCR-FES-220: FDS có thêm chức năng ngắn mạch.
  EOCR-FDM420: FDM420 có ngõ ra 4–20mA kết nối với
  inverter.
  Trên 60A dùng CT phụ và cài đặt thông số lên relay.
  Riêng EOCR-FDM2 có thể thiết lập và theo dõi thông số
  thời gian làm việc liên tục của động cơ. Thời gian làm
  việc liên tục của relay

 • Relay bảo vệ quá tải, mất pha, đảo pha, cảnh báo sớm, thấp dòng – EOCR-3DE Samwha

  Model đa chức năng dạng lắp trong tủ điện.
   Bảo vệ quá tải, chức năng đo dòng điện như đồng hồ ampe 3pha.
   Thấp dòng, mất pha, đảo pha, cảnh báo sớm.
   Phân biệt các loại sự cố và lưu trữ thông số sự cố.
   Phạm vi điều chỉnh cực rộng : 0 – 800A
   Hiển thị dòng điện thực qua việc cài đặt thông số biến dòng trên relay.
   Dùng cho động cơ điện : 1 pha, 3 pha.
  Mã số đặt hàng :
  EOCR-3DE-220: dùng cho mọi động cơ.
  EOCR-3EZ-220: EOCR-3DE có chống giật dùng ZCT.
  EOCR-3ES-220 : EOCR-3DE có bảo vệ ngắn mạch.
  Trên 60A dùng CT phụ tương ứng và cài đặt thông số lên relay.