Relay Cảnh Báo Sớm

 • Relay bảo vệ quá tải, mất pha, đảo pha, cảnh báo sớm, thấp dòng – iEOCR-FDE-220V Samwha

  Model đa chức năng dạng : màn hình hiển thị rời lắp trên mặt tủ trang bị cổng kết nối RS 485 cho phép liên kết và quản lý qua phần mềm PC.
   Bảo vệ quá tải, chức năng đo dòng điện như ampemetter 3pha.
   Thấp dòng, mất pha, đảo pha, cảnh báo sớm.
   Phân biệt các loại sự cố và lưu trữ thông số sự cố.
   Thiết lập và theo dõi thông số thời gian làm việc liên tục của động cơ.
   1 model cho mọi loại động cơ.
   Hiển thị dòng điện thực qua việc cài đặt thông số CT phụ trên relay.
  Mã số đặt hàng :
  EOCR-iFDE-220: dùng cho mọi động cơ.
  EOCR-iFEZ-220: như FDE+chức năng bảo vệ dòng rò.
  EOCR-iFES-220 : có chức năng bảo vệ ngắn mạch.
  Trên 60A dùng CT phụ và cài đặt thông số CT lên relay. – Dùng cho động cơ điện : 1 pha, 3 pha

  Read more
  Quick View
 • Relay bảo vệ quá tải, mất pha, đảo pha, cảnh báo sớm, thấp dòng – iEOCR-3DE-220V Samwha

  Model đa chức năng dạng lắp trong tủ điện trang bị cổng kết nối RS 485 cho phép liên kết và quản lý qua phần mềm PC.
   Bảo vệ quá tải, chức năng đo dòng điện như ampemetter 3pha.
   Thấp dòng, mất pha, đảo pha, cảnh báo sớm.
   Phân biệt các loại sự cố và lưu trữ thông số sự cố.
   1 model cho mọi loại động cơ.
   Hiển thị dòng điện thực qua việc cài đặt thông số CT phụ trên relay.
   Dùng cho động cơ điện : 1 pha, 3 pha.
  Mã số đặt hàng :
  iEOCR-3DE-220: dùng cho mọi động cơ.
  iEOCR-3EZ-220: như 3DE +chức năng bảo vệ dòng rò.
  iEOCR-3ES-220 : có chức năng bảo vệ ngắn mạch.
  Trên 60A dùng CT phụ và cài đặt thông số CT lên relay.

  Read more
  Quick View
 • Relay bảo vệ quá tải, mất pha, đảo pha, cảnh báo sớm, thấp dòng – EOCR-FDE Samwha

  Model đa chức năng dạng màn hình hiển thị rời lắp ngoài tủ.
   Bảo vệ quá tải, chức năng đo dòng điện như ampemetter 3pha.
   Thấp dòng, mất pha, đảo pha, cảnh báo sớm.
   Phân biệt các loại sự cố và lưu trữ thông số sự cố.
   Phạm vi điều chỉnh cực rộng : 0 – 800A
   Hiển thị dòng điện thực qua việc cài đặt thông số CT phụ trên relay.
   Dùng cho động cơ điện : 1 pha, 3 pha.
  Mã số đặt hàng :
  EOCR-FDE-220: FDE thông thường.
  EOCR-FEZ-220: FDZ có chống giật dùng với ZCT.
  EOCR-FES-220: FDS có thêm chức năng ngắn mạch.
  EOCR-FDM420: FDM420 có ngõ ra 4–20mA kết nối với
  inverter.
  Trên 60A dùng CT phụ và cài đặt thông số lên relay.
  Riêng EOCR-FDM2 có thể thiết lập và theo dõi thông số
  thời gian làm việc liên tục của động cơ. Thời gian làm
  việc liên tục của relay

  Read more
  Quick View
 • Relay bảo vệ quá tải, mất pha, đảo pha, cảnh báo sớm, thấp dòng – EOCR-3DE Samwha

  Model đa chức năng dạng lắp trong tủ điện.
   Bảo vệ quá tải, chức năng đo dòng điện như đồng hồ ampe 3pha.
   Thấp dòng, mất pha, đảo pha, cảnh báo sớm.
   Phân biệt các loại sự cố và lưu trữ thông số sự cố.
   Phạm vi điều chỉnh cực rộng : 0 – 800A
   Hiển thị dòng điện thực qua việc cài đặt thông số biến dòng trên relay.
   Dùng cho động cơ điện : 1 pha, 3 pha.
  Mã số đặt hàng :
  EOCR-3DE-220: dùng cho mọi động cơ.
  EOCR-3EZ-220: EOCR-3DE có chống giật dùng ZCT.
  EOCR-3ES-220 : EOCR-3DE có bảo vệ ngắn mạch.
  Trên 60A dùng CT phụ tương ứng và cài đặt thông số lên relay.

  Read more
  Quick View