Samwha

 • Bảng Giá Relay Bảo Vệ Schneider-Samwha 2017

  Bảng Giá Relay Bảo Vệ Schneider-Samwha 2017

  Download Bảng Giá khác tại: http://dienhathe.info

  Hotline: 0907 764 966  –  email: hongnhung@dienhathe.com

  Bảng Giá Relay Bảo Vệ Schneider-Samwha 2017

 • Relay bảo vệ quá tải, mất pha, kẹt rotor – EOCR-SE2 Samwha

  Bảo vệ quá tải, mất pha, kẹt rotor
  Thiết kế dạng xuyên thân : lắp ráp dễ dàng vào tủ điện.
  Cảm biến dòng điện 3 pha qua 2 CT và 3 lỗ xuyên thân trên relay. Kinh tế hơn với 1 timer cho cả 2 chức năng Dtime và Otime.
  Điện áp nguồn điều khiển 180-220Vac.
  Dùng cho động cơ điện : 3 pha
  Mã số đặt hàng :
  EOCR-SE2-05N-440: Dòng từ 0.5A – 6A.
  EOCR-SE2-30N-440: Dòng từ 3A – 30A.
  EOCR-SE2-60N-440: Dòng từ 6A – 60A.
  Trên 60A dùng EOCR-SE2-05 với CT phụ tương ứng

 • Relay bảo vệ quá tải, mất pha, kẹt rotor – EOCR-SS Samwha

  Sản phẩm phổ thông nhất và đặc trưng nhất của relay điện tử.
   Bảo vệ quá tải, mất pha, kẹt rotor.
   Điện áp nguồn điều khiển autovolt.
   2 timer riêng biệt thời gian quá tải và khởi động giúp cài đặt chính xác dòng bảo vệ.
   Dùng cho động cơ điện 1 pha, 3 pha.
  Mã số đặt hàng :
  EOCR-SS-05N-440: Dòng từ 0.5A – 6A.
  EOCR-SS-30N-440: Dòng từ 3A – 30A.
  EOCR-SS-60N-440: Dòng từ 6A – 60A.
  Trên 60A dùng EOCR-SS-05 với CT phụ tương ứng.

 • Relay bảo vệ quá tải, mất pha, kẹt rotor – EOCR–DS Samwha

  Thiết kế dạng xuyên thân : lắp ráp dễ dàng.
  – Cảm biến dòng điện 3 pha qua 3 CT trên relay. 2 timer độc lập.
  D-time : thời gian cho phép khởi động.
  O-time : thời gian cho phép quá tải.
  – Bảo vệ quá tải, mất pha, kẹt rotor.
  – Dùng cho động cơ điện : 3 pha
  Mã số đặt hàng :
  EOCR-DS-05N-440: Dòng từ 0.5A – 6A.
  EOCR-DS-30N-440: Dòng từ 3A – 30A.
  EOCR-DS-60N-440: Dòng từ 6A – 60A.
  – Trên 60A dùng EOCR-DS-05 với CT phụ tương ứng.

 • Relay bảo vệ quá tải, mất pha, kẹt rotor – EOCR-DS3 Samwha

  Thiết kế dạng xuyên thân lắp ráp dễ dàng.
  – Cảm biến dòng điện 3 pha qua 3 CT trên relay. 2 timer độc lập. D-time, O-time.
  – Bảo vệ quá tải, mất pha, kẹt rotor, đảo pha, phân biệt các loại sự cố khác nhau bằng đèn led.
  – Dùng cho động cơ điện : 3 pha
  Mã số đặt hàng :
  EOCR-DS3-05N; EOCR-DS3-30N; EOCR-DS3-60N
  Trên 60A dùng EOCR-DS3-05 với CT phụ tương ứng

 • Relay bảo vệ quá tải, mất pha, chạm đât, kẹt Rotor – EOCR-4E Samwha

  Model đa chức năng duy nhất không có màn hình hiện số nhằm giảm chi phí.
  Bảo vệ quá tải, mất pha, chạm đất, ngắn mạch, kẹt rotor, phân biệt các loại sự cố khác nhau bằng led. Dùng cho động cơ điện : 3 pha
  Mã số đặt hàng :
  EOCR-4E-05N-440: Dòng từ 0.5A – 6A.
  EOCR-4E-30N-440: Dòng từ 3A – 30A.
  EOCR-4E-60N-440: Dòng từ 6A – 65A.
  – Trên 60A dùng EOCR-4E-05 với CT phụ tương ứng.

 • Relay bảo vệ quá tải, mất pha, kẹt Rotor – EOCR-SSD Samwha

  Model hiển thị số kinh tế nhất.
   Bảo vệ quá tải, chức năng đo dòng điện như đồng hồ ampe 3pha, mất pha, kẹt rotor.
   Phân biệt các loại sự cố và hiển thị thông số sự cố.
   Dùng cho động cơ điện : 1 pha, 3 pha.
  Mã số đặt hàng :
  EOCR-SSD-05N: dùng cho động cơ <5A hoặc >60A.
  EOCR-SSD-30N: dùng cho động cơ 3 – 30A.
  EOCR-SSD-60N: dùng cho động cơ 5 – 60A

 • Relay bảo vệ quá tải, mất pha, đảo pha, cảnh báo sớm, thấp dòng – EOCR-3DE Samwha

  Model đa chức năng dạng lắp trong tủ điện.
   Bảo vệ quá tải, chức năng đo dòng điện như đồng hồ ampe 3pha.
   Thấp dòng, mất pha, đảo pha, cảnh báo sớm.
   Phân biệt các loại sự cố và lưu trữ thông số sự cố.
   Phạm vi điều chỉnh cực rộng : 0 – 800A
   Hiển thị dòng điện thực qua việc cài đặt thông số biến dòng trên relay.
   Dùng cho động cơ điện : 1 pha, 3 pha.
  Mã số đặt hàng :
  EOCR-3DE-220: dùng cho mọi động cơ.
  EOCR-3EZ-220: EOCR-3DE có chống giật dùng ZCT.
  EOCR-3ES-220 : EOCR-3DE có bảo vệ ngắn mạch.
  Trên 60A dùng CT phụ tương ứng và cài đặt thông số lên relay.

 • Relay bảo vệ quá tải, mất pha, đảo pha, cảnh báo sớm, thấp dòng – EOCR-FDE Samwha

  Model đa chức năng dạng màn hình hiển thị rời lắp ngoài tủ.
   Bảo vệ quá tải, chức năng đo dòng điện như ampemetter 3pha.
   Thấp dòng, mất pha, đảo pha, cảnh báo sớm.
   Phân biệt các loại sự cố và lưu trữ thông số sự cố.
   Phạm vi điều chỉnh cực rộng : 0 – 800A
   Hiển thị dòng điện thực qua việc cài đặt thông số CT phụ trên relay.
   Dùng cho động cơ điện : 1 pha, 3 pha.
  Mã số đặt hàng :
  EOCR-FDE-220: FDE thông thường.
  EOCR-FEZ-220: FDZ có chống giật dùng với ZCT.
  EOCR-FES-220: FDS có thêm chức năng ngắn mạch.
  EOCR-FDM420: FDM420 có ngõ ra 4–20mA kết nối với
  inverter.
  Trên 60A dùng CT phụ và cài đặt thông số lên relay.
  Riêng EOCR-FDM2 có thể thiết lập và theo dõi thông số
  thời gian làm việc liên tục của động cơ. Thời gian làm
  việc liên tục của relay

 • Relay bảo vệ quá tải, mất pha, đảo pha, cảnh báo sớm, thấp dòng – iEOCR-3DE-220V Samwha

  Model đa chức năng dạng lắp trong tủ điện trang bị cổng kết nối RS 485 cho phép liên kết và quản lý qua phần mềm PC.
   Bảo vệ quá tải, chức năng đo dòng điện như ampemetter 3pha.
   Thấp dòng, mất pha, đảo pha, cảnh báo sớm.
   Phân biệt các loại sự cố và lưu trữ thông số sự cố.
   1 model cho mọi loại động cơ.
   Hiển thị dòng điện thực qua việc cài đặt thông số CT phụ trên relay.
   Dùng cho động cơ điện : 1 pha, 3 pha.
  Mã số đặt hàng :
  iEOCR-3DE-220: dùng cho mọi động cơ.
  iEOCR-3EZ-220: như 3DE +chức năng bảo vệ dòng rò.
  iEOCR-3ES-220 : có chức năng bảo vệ ngắn mạch.
  Trên 60A dùng CT phụ và cài đặt thông số CT lên relay.

 • Relay bảo vệ quá tải, mất pha, đảo pha, cảnh báo sớm, thấp dòng – iEOCR-FDE-220V Samwha

  Model đa chức năng dạng : màn hình hiển thị rời lắp trên mặt tủ trang bị cổng kết nối RS 485 cho phép liên kết và quản lý qua phần mềm PC.
   Bảo vệ quá tải, chức năng đo dòng điện như ampemetter 3pha.
   Thấp dòng, mất pha, đảo pha, cảnh báo sớm.
   Phân biệt các loại sự cố và lưu trữ thông số sự cố.
   Thiết lập và theo dõi thông số thời gian làm việc liên tục của động cơ.
   1 model cho mọi loại động cơ.
   Hiển thị dòng điện thực qua việc cài đặt thông số CT phụ trên relay.
  Mã số đặt hàng :
  EOCR-iFDE-220: dùng cho mọi động cơ.
  EOCR-iFEZ-220: như FDE+chức năng bảo vệ dòng rò.
  EOCR-iFES-220 : có chức năng bảo vệ ngắn mạch.
  Trên 60A dùng CT phụ và cài đặt thông số CT lên relay. – Dùng cho động cơ điện : 1 pha, 3 pha

 • Relay bảo vệ mất pha, đảo pha, quá áp, thấp áp – EVR-PD-440V Samwha

  Bảo vệ quá áp, thấp áp, đảo pha, mất pha. chức năng đo điện áp 3 pha như hệ đồng hồ số. Phân biệt các loại sự cố và lưu trữ thông sốsự cố.
  Mã số đặt hàng :
  EVR-PD-220: mạng 3pha 220/110Vac.
  EVR-PD-440: mạng 3pha 380/220Vac.
  EVR-FD-220: mạng 3pha 220/110Vac. Màn hình rời.
  EVR-FD-440: mạng 3pha 380/220Vac. Màn hình rời

 • Relay bảo vệ mất pha, đảo pha – PMR-440V Samwha

  – Bảo vệ đảo pha, mất pha.
  – Bảo vệ mất cân pha ( 0 – 15%) giúp phát hiện tất cả các kiểu mất pha mà các loại relay pha khác không thực hiện được.
  – Phân biệt các loại sự cố.
  Mã số đặt hàng :
  PMR-220: mạng 3 pha 220/110Vac.
  PMR-440: mạng 3 pha 380/220Vac

 • Relay bảo vệ dòng rò – EGR-220V Samwha

  – Lắp trong tủ điện.
  – Bảo vệ dòng rò (earthleakeage relay)
  – Dùng chung với ZCT.
  Mã số đặt hàng :
  EGR 1.0 220: dòng rò từ 100 – 1000mA.
  EGR 2.0 220: dòng rò từ 200 – 2000mA.

 • Relay bảo vệ chạm đất – EFR-220V Samwha

   Lắp trên mặt tủ.
  – Bảo vệ dòng chạm đất (earth fault relay)
  – Dùng chung với 4 PCT
  Mã số đặt hàng :
  EFR 2.5 220: dòng rò từ 150 – 2500mA.

 • Relay bảo vệ dòng rò – ELR-220V Samwha

  – Lắp trên mặt tủ.
  – Bảo vệ dòng rò (earthleakeage relay)
  – Dùng chung với ZCT.
  – Mã số đặt hàng :
  ELR 1.0 220: dòng rò từ 100 – 1000mA.
  ELR 2.0 220: dòng rò từ 200 – 2000mA.

 • Relay bảo vệ thấp áp – EUVR Samwha

  EUVR-220 : bảo vệ THẤP áp 1 pha. Phạm vi chỉnh định: 160-200V

 • Relay bảo vệ quá áp – EOVR Samwha

  EOVR-220 : bảo vệ QUÁ áp 1 pha. Phạm vi chỉnh định: 220-300V

 • Relay bảo vệ quá tải, mất pha, kẹt rotor – DSP-EP Samwha

  Chuyên dùng thay thế relay nhiệt với thiết kế giống relay nhiệt để nối trực tiếp vào contactor.
  – Bảo vệ quá tải, mất pha, kẹt rotor.
  – Điện áp nguồn điều khiển 180-220Vac.
  – Dùng cho động cơ điện 3 pha.
  – Mã số đặt hàng :
  PG OPR EP 30: dòng bảo vệ 3 – 30A.
  PG OPR EP 50: dòng bảo vệ 5 – 50A.

 • Relay bảo vệ quá tải, mất pha, kẹt rotor – DSP-SS-440V Samwha

  – Thiết kế dạng xuyên thân : lắp ráp dễ dàng vào tủ điện.
  – Cảm biến dòng điện 3 pha qua 2 CT trên relay. 2 timer độc lập.
  – Dtime : thời gian cho phép khởi động.
  – Otime : thời gian cho phép quá tải
  – Bảo vệ quá tải, mất pha, kẹt rotor.
  – Điện áp nguồn điều khiển 180-220Vac.
  – Mã số đặt hàng :
  DSP SS 06 : Dòng bảo vệ từ 0.5 – 6.5A.
  DSP SS 30 : Dòng bảo vệ từ 3 – 30A.
  DSP SS 60 : Dòng bảo vệ từ 5 – 60A.
  DSP SS 120 : Dòng bảo vệ từ 10-120A
  – Dùng cho động cơ điện : 1 pha, 3 pha. Đặc biệt dùng bảo vệ tới 120A không cần CT phụ.