Tụ Bù Khô

 • Tụ Bù ABB 440V /10kVAr~100kVAr

  Tụ Bù ABB Loại :CLMD
  Công Suất Tụ Bù ABB 440V: 10kVAr~100kVAr
  Điện Áp (V): 440V(50Hz)
  Tụ Bù ABB 440V dạng khô, cấp bảo vệ IP42
  Chiu đươc quá áp 1.1 Un và quá dòng 1.3In
  Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 831-1, IEC 831-2

  Tụ Bù ABB 440V /10kVAr~100kVAr

 • Tụ Bù ABB 400V /10kVAr~100kVAr

  Tụ Bù ABB Loại :CLMD
  Công Suất Tụ Bù ABB 400V: 10kVAr~100kVAr
  Điện Áp (V): 400V(50Hz)
  Tụ Bù ABB 400V dạng khô, cấp bảo vệ IP42
  Chiu đươc quá áp 1.1 Un và quá dòng 1.3In
  Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 831-1, IEC 831-2

  Tụ Bù ABB 400V /10kVAr~100kVAr