SV037IG5A-4 | Biến Tần LS 3.7kW 3 pha 380V

Thông Số Cơ Bản

Mã Hàng Biến Tần LS Starvert iG5A 3 pha : SV037IG5A-4
Barcode : 8809529820647
In(HD=Heavy Duty) : 8A
Công Suất (kW) : 3.7KW
Dòng Điện : 380~480VAC(±10%), 50~60Hz(±5%),
Số Pha Biến Tần LS Starvert iG5A : 3 Pha
Frequency (Hz) : 0.1~400Hz
Biến Tần LS Starvert iG5A 3 pha:  HD(Heavy Duty) Overload 150% 1min.
Biến Tần LS Starvert iG5A 3 pha:  V/f, sensorless vector control, built-in brake unit, RS485 (LS Bus / Modbus RTU)

3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz, tích hợp bàn phím

4.756.400 

Biến Tần LS Starvert iG5A 3 pha 380~480VAC

Các Loại Biến Tần LS:

 • Starvert iE5 1 Pha 200~300VAC :iE5-1
 • Starvert iE5 3 Pha 200~300VAC : iE5-2
 • Starvert iC5 1 Pha 200~230VAC :iC5-1
 • Starvert iG5A (Standard type) 1 Phase 200~230VAC : iG5A-1
 • Starvert iG5A (Standard type) 3 Phase 200~230VAC : iG5A-2, iG5A-2FB
 • Starvert iG5A (Standard type) 3 Phase 380~480VAC : iG5A-4,iG5A-4FB
 • Starvert iP5A (based on new flatform) 3 Phase 380~480VAC : iP5A-4
 • Starvert iS7, 3 Phase 380~480VAC, Starvert option : iP5A, iG5A, iS7 : iS7-4NO
 • Starvert option : iP5A, iG5A, iS7 : Key Pad

Hình Ảnh Biến Tần LS Starvert

Biến Tần LS Starvert E5Biến Tần LS Starvert iG5A 3 pha
Biến Tần LS Starvert iE5-1_iE5-2Biến Tần LS Starvert iC5-1Biến Tần LS Starvert iG5A-1Biến Tần LS Starvert iG5A-2_iG5A-2FB
Biến Tần LS Starvert iG5A-4_iG5A-4FBBiến Tần LS Starvert iP5A-4Biến Tần LS Starvert iS7-4NO_iS7-4NOD_4NOFDKey-Pad
 • Biến Tân LS Starvert iE5 1 Pha 200~300VAC :iE5-1
 • Biến Tần LS Starvert iE5 3 Pha 200~300VAC : iE5-2
 • Biến Tần LS Starvert iC5 1 Pha 200~230VAC :iC5-1
 • Biến Tần LS Starvert iG5A (Standard type) 1 Phase 200~230VAC : iG5A-1
 • Biến Tần LS Starvert iG5A (Standard type) 3 Phase 200~230VAC : iG5A-2, iG5A-2FB
 • Biến Tần LS Starvert iG5A (Standard type) 3 Phase 380~480VAC : iG5A-4,iG5A-4FB
 • Biến Tần LS Biến Tần LSStarvert iP5A (based on new flatform) 3 Phase 380~480VAC : iP5A-4
 • Starvert iS7, 3 Phase 380~480VAC, Starvert option : iP5A, iG5A, iS7 : iS7-4NO
 • Phụ Kiện Biến Tần LS Starvert option : iP5A, iG5A, iS7 : Key Pad

Bảng giá Biến Tần LS /INVERTER LS :

Tên hàngKWHPIn (A) In (A) Mô tảĐơn giá (VNĐ)
SV004IG5A-1 0.4KW1/2HP2.5A-1 pha, 200~230VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz, tích hợp bàn phím3380000
SV008IG5A-1 0.75KW1HP5A-3630000
SV015IG5A-1 1.5KW2HP8A-4090000
SV004IG5A-20.4 KW1/2HP2.5A-3 pha, 200~230VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz, tích hợp bàn phím3070000
SV008IG5A-20.75 KW1HP5A-3 pha, 200~230VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz, tích hợp bàn phím3320000
SV015IG5A-21.5 KW2HP8A-3 pha, 200~230VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz, tích hợp bàn phím3840000
SV022IG5A-22.2KW3HP12A-3 pha, 200~230VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz, tích hợp bàn phím4430000
SV037IG5A-23.7KW5HP16A-3 pha, 200~230VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz, tích hợp bàn phím5010000
SV040IG5A-2 4KW5.4HP17A-3 pha, 200~230VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz, tích hợp bàn phím5010000
SV055IG5A-25.5KW7.5HP24A-3 pha, 200~230VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz, tích hợp bàn phím7500000
SV075IG5A-27.5KW10HP32A-3 pha, 200~230VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz, tích hợp bàn phím8390000
SV110IG5A-211KW15HP46A-3 pha, 200~230VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz, tích hợp bàn phím15400000
SV150IG5A-215KW20HP60A-3 pha, 200~230VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz, tích hợp bàn phím17770000
SV185IG5A-218.5KW25HP74A-3 pha, 200~230VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz, tích hợp bàn phím20470000
SV220IG5A-222KW30HP88A-3 pha, 200~230VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz, tích hợp bàn phím24290000
SV004IG5A-40.4 KW1/2HP1.25A-3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz, tích hợp bàn phím3300000
SV008IG5A-40.75 KW1HP2.5A-3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz, tích hợp bàn phím3480000
SV015IG5A-41.5 KW2HP4A-3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz, tích hợp bàn phím3820000
SV022IG5A-42.2KW3HP6A-3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz, tích hợp bàn phím4350000
SV037IG5A-43.7KW5HP8A-3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz, tích hợp bàn phím5170000
SV040IG5A-44.0KW5.4HP9A-3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz, tích hợp bàn phím5170000
SV055IG5A-45.5KW7.5HP12A-3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz, tích hợp bàn phím7270000
SV075IG5A-47.5KW10HP16A-3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz, tích hợp bàn phím7940000
SV110IG5A-411KW15HP24A-3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz, tích hợp bàn phím13800000
SV150IG5A-415KW20HP30A-3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz, tích hợp bàn phím15020000
SV185IG5A-418.5KW25HP39A-3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz, tích hợp bàn phím17830000
SV220IG5A-422KW30HP45A-3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz, tích hợp bàn phím19360000
Remote 2m (with LCD for SV-IG5A )Bàn phím dùng gắn ngoài kèm cáp kết nối loại 2 mét560000
Remote 3m (with LCD for SV-IG5A )Bàn phím dùng gắn ngoài kèm cáp kết nối loại 3 mét620000
Remote 5m (with LCD for SV-IG5A )Bàn phím dùng gắn ngoài kèm cáp kết nối loại 5 mét700000
LSLV0004M100-1EOFNS0.4KW1/2HP2.4A-1 phase, 200~240VAC(±10%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz (Standard I/O: 3 Digital Inputs, 1 Analog Input, 1 Analog Output, 1 Open Collector, 1 Relay)2400000
LSLV0008M100-1EOFNS0.75KW1HP4.2A-2550000
LSLV0015M100-1EOFNS1.5KW2HP7.5A-3010000
LSLV0022M100-1EOFNS2.2KW3HP10A-3290000
LSLV0008H100-2CONN0.75kW1HP6A3 phase, 200~240VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~400Hz, IP20, built-in Dynamic braking transistor, EMC Filter(C3)5080000
LSLV0015H100-2CONN1.5kW2HP9.6A5410000
LSLV0022H100-2CONN2.2kW3HP12A6100000
LSLV0037H100-2CONN3.7kW5HP18A6860000
LSLV0055H100-2CONN5.5kW7.5HP22A8270000
LSLV0075H100-2CONN7.5kW10HP30A9430000
LSLV0110H100-2CONN11KW15HP42A10720000
LSLV0150H100-2CONN15KW20HP59A14430000
LSLV0185H100-2CONN18.5KW 25HP69A18760000
LSLV0008H100-4COFN0.75kW1HP2.4A3 phase, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~400Hz, IP20, built-in Dynamic braking transistor, EMC Filter(C3)5370000
LSLV0015H100-4COFN1.5kW2HP4A3 phase, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~400Hz, IP20, built-in Dynamic braking transistor, EMC Filter(C3)5620000
LSLV0022H100-4COFN2.2kW3HP6A3 phase, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~400Hz, IP20, built-in Dynamic braking transistor, EMC Filter(C3)6060000
LSLV0037H100-4COFN3.7kW5HP8A3 phase, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~400Hz, IP20, built-in Dynamic braking transistor, EMC Filter(C3)6760000
LSLV0055H100-4COFN5.5kW7.5HP12A3 phase, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~400Hz, IP20, built-in Dynamic braking transistor, EMC Filter(C3)7640000
LSLV0075H100-4COFN7.5kW10HP16A3 phase, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~400Hz, IP20, built-in Dynamic braking transistor, EMC Filter(C3)8880000
LSLV0110H100-4COFN11KW15HP24A3 phase, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~400Hz, IP20, built-in Dynamic braking transistor, EMC Filter(C3)9980000
LSLV0150H100-4COFN15KW20HP30A3 phase, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~400Hz, IP20, built-in Dynamic braking transistor, EMC Filter(C3)13720000
LSLV0185H100-4COFN18.5KW 25HP38A3 phase, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~400Hz, IP20, built-in Dynamic braking transistor, EMC Filter(C3)16370000
LSLV0220H100-4COFN22KW30HP45A3 phase, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~400Hz, IP20, built-in Dynamic braking transistor, EMC Filter(C3)21130000
LSLV0300H100-4COFN30KW40HP61A3 phase, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~400Hz, IP20, built-in Dynamic braking transistor, EMC Filter(C3)24960000
LSLV0370H100-4COND37KW50HP75A3 phase, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz, IP20, built-in DC Reactor31930000
LSLV0450H100-4COND45KW60HP91A38410000
LSLV0550H100-4COND55KW75HP107A44860000
LSLV0750H100-4COND75KW100HP142A50190000
LSLV0900H100-4COND90KW125HP169A60930000
LSLV1100H100-4COFD110KW150HP2233 phase, 380~500VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz, IP20, built-in EMC Filter(C3), DC Reactor89000000
LSLV1320H100-4COFD132KW200HP26494000000
LSLV1600H100-4COFD160KW250HP325108150000
LSLV1850H100-4COFD185KW300HP370124000000
LSLV2200H100-4COFD220KW350HP432220kW(350HP), 3 phase, 380~500VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz, IP00, built-in EMC Filter(C3), DC Reactor146000000
LSLV2500H100-4COFD250KW400HP481165000000
LSLV3150H100-4COFD315KW500HP613362000000
LSLV3550H100-4COFD355KW550HP683400000000
LSLV4000H100-4COFD400KW650HP770450000000
LSLV5000H100-4COFD500KW800HP962494000000
SV0008IS7-4NO0.751HP2.5A4A3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%),50~60Hz (±5%), 0.01~400Hz, tích hợp transistor điều khiển điện trở thắng6960000
SV0015IS7-4NO1.52HP4A6A7280000
SV0022IS7-4NO2.23HP6A8A7630000
SV0037IS7-4NO3.75HP8A12A7820000
SV0055IS7-4NO5.57.5HP12A16A8940000
SV0075IS7-4NO7.510HP16A24A9700000
SV0110IS7-4NO1115HP24A30A14990000
SV0150IS7-4NO1520HP30A39A16600000
SV0185IS7-4NO18.525HP39A45A20520000
SV0220IS7-4NO2230HP45A61A23260000
SV0300IS7-4NO3040HP62A75A3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~400Hz34750000
SV0370IS7-4NO3750HP75A91A4 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~400Hz37740000
SV0450IS7-4NO4560HP92A110A5 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~400Hz44640000
SV0550IS7-4NO5575HP111A152A6 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~400Hz49450000
SV0750IS7-4NO75100HP152A183A7 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~400Hz58660000
SV0008IS7-4NOFD0.751HP2.5A4A3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~400Hz, tích hợp transistor điều khiển điện trở thắng, bộ lọc EMC, cuộn kháng DC8620000
SV0015IS7-4NOFD1.52HP4A6A9050000
SV0022IS7-4NOFD2.23HP6A8A9450000
SV0037IS7-4NOFD3.75HP8A12A9750000
SV0055IS7-4NOFD5.57.5HP12A16A11250000
SV0075IS7-4NOFD7.510HP16A24A12190000
SV0110IS7-4NOFD1115HP24A30A18830000
SV0150IS7-4NOFD1520HP30A39A21490000
SV0185IS7-4NOFD18.525HP39A45A26620000
SV0220IS7-4NOFD2230HP45A61A30030000
SV0300IS7-4NOD3040HP65A75A3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~400Hz, tích hợp cuộn kháng DC38620000
SV0370IS7-4NOD3750HP75A91A3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~400Hz, tích hợp cuộn kháng DC42970000
SV0450IS7-4NOD4560HP91A110A3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~400Hz, tích hợp cuộn kháng DC50790000
SV0550IS7-4NOD5575HP110A152A3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~400Hz, tích hợp cuộn kháng DC56780000
SV0750IS7-4NOD75100HP152A183A3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~400Hz, tích hợp cuộn kháng DC64380000
SV0900IS7-4SOD90125HP183A223A3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~400Hz, tích hợp cuộn kháng DC, bàn phím98490000
SV1100IS7-4SOD110150HP223A264A104530000
SV1320IS7-4SOD132175HP264A325A115840000
SV1600IS7-4SOD160215HP325A370A149250000
SV1850IS7-4SOD185250HP370A432A202280000
SV2200IS7-4SOD220300HP432A547A212930000
SV2800IS7-4SO285350HP547A613A3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~400Hz, bàn phím368550000
SV3150IS7-4SO315400HP613A731A451900000
SV3750IS7-4SO375500HP731A877A485860000
SV-IS7 LCD Key padBảng điều khiển màn hình màu dùng cho iS7 (đa ngôn ngữ: English, Italian, Spanish, Russian, Turkish)1020000
Remote cable 2m (for IS7 )Cáp kết nối bảng điều khiền và biến tần iS7 loại 2 mét270000
Remote cable 3m (for IS7 )Cáp kết nối bảng điều khiền và biến tần iS7 loại 3 mét290000
SV004IE5-10.4KW1/2HP2.5A-1 pha, 200~230VAC(±10%), 50~60Hz(±5%), 0.1~200Hz1810000
SV004IE5-1C0.4KW1/2HP2.5A-1 pha, 200~230VAC(±10%), 50~60Hz(±5%), 0.1~200Hz, tích hợp RS485(Modbus RTU)1970000
SV004iC5-10.4KW1/2HP2.5A-1 pha, 200~230VAC(±10%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz2400000
SV008iC5-10.75KW1HP5A-2550000
SV015iC5-11.5KW2HP8A-3010000
SV022iC5-12.2KW3HP12A-3290000
SV055IP5A-4NE5.5KW7.5HP12A3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~120Hz8050000
SV075IP5A-4NE7.5KW10HP16A9230000
SV110IP5A-4NE11KW15HP24A10010000
SV150IP5A-4NO15KW20HP30A15480000
SV185IP5A-4NO18.5KW25HP39A17140000
SV220IP5A-4NO22KW30HP45A21200000
SV300IP5A-4NO30KW40HP61A24000000
SV370IP5A-4O37KW50HP75A3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~120Hz, tích hợp bàn phím35920000
SV450IP5A-4O45KW60HP91A38990000
SV550IP5A-4O55KW75HP110A46100000
SV750IP5A-4O75KW100HP152A51070000
SV900IP5A-4O90KW125HP183A60560000
SV220IP5A-4NOL22KW30HP45A3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~120Hz, tích hợp cuộn kháng DC23190000
SV300IP5A-4NOL30KW40HP61A26080000
SV370IP5A-4OL37KW50HP75A3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~120Hz, tích hợp bàn phím, cuộn kháng DC39890000
SV450IP5A-4OL45KW60HP91A44380000
SV550IP5A-4OL55KW75HP110A52470000
SV750IP5A-4OL75KW100HP152A58640000
SV900IP5A-4OL90KW125HP183A66490000
SV1100IP5A-4OL110KW150HP223A93090000
SV1320IP5A-4OL132KW175HP264A98820000
SV1600IP5A-4OL160KW215HP325A109530000
SV2200IP5A-4OL220KW300HP432A154530000
SV2800IP5A-4OL280KW350HP547A189400000
SV3150IP5A-4O315KW400HP613A3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~120Hz, tích hợp bàn phím365060000
SV3750IP5A-4O375KW500HP731A443290000
SV4500IP5A-4O450KW600HP877A472110000
SV-IP5A LCD Key padBảng điều khiển màn hình màu dùng cho iP5A590000
Remote cable 2m (for IP5A )Cáp kết nối bảng điều khiển và biến tần iP5 loại 2 mét270000
Remote cable 3m (for IP5A )Cáp kết nối bảng điều khiển và biến tần iP5 loại 3 mét290000
LSLV0004S100-1EONNS0.4/0.75kw1/2HP2.5A-1 phase, 200~240VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz, tích hợp bàn phím, điện trở thắng, control terminal I/O 5mm pitch4400000
LSLV0008S100-1EONNS0.75/1.5kw1HP5A-4720000
LSLV0015S100-1EONNS1.5/2.2kw2HP8A-5310000
LSLV0022S100-1EONNS2.2/3.7kw3HP11A-5690000
LSLV0004S100-2EONNS0.4/0.75kw1/2HP2.5A-3 phase, 200~240VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz, tích hợp bàn phím, điện trở thắng, control terminal I/O 5mm pitch3690000
LSLV0008S100-2EONNS0.75/1.5kw1HP5A-3990000
LSLV0015S100-2EONNS1.5/2.2kw2HP8A-4610000
LSLV0022S100-2EONNS2.2/3.7kw3HP11A-5310000
LSLV0037S100-2EONNS3.7/4kw5HP16A-6020000
LSLV0040S100-2EONNS4/5.5kw5.4HP17A-6020000
LSLV0055S100-2EONNS5.5/7.5kw7.5HP24A-8620000
LSLV0075S100-2EONNS7.5/11kw10HP32A-9650000
LSLV0110S100-2EONNS11/15kw15HP46A-15420000
LSLV0150S100-2EONNS15/18.5kw20HP60A-17870000
LSLV0004S100-4EONNS0.4/0.75kw1/2HP1.25A-3 phase, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz, tích hợp bàn phím, điện trở thắng, control terminal I/O 5mm pitch3960000
LSLV0008S100-4EONNS0.75/1.5kw1HP2.5A-4180000
LSLV0015S100-4EONNS1.5/2.2kw2HP4A-4580000
LSLV0022S100-4EONNS2.2/3.7kw3HP5.5A-5210000
LSLV0037S100-4EONNS3.7/4kw5HP8A-6210000
LSLV0040S100-4EONNS4/5.5kw5.4HP9A-6210000
LSLV0055S100-4EOFNS5.5/7.5kw7.5HP12A-3 phase, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz, tích hợp bàn phím, điện trở thắng, EMC filter(C3), control terminal I/O 5mm pitch8360000
LSLV0075S100-4EOFNS7.5/11kw10HP16A-9130000
LSLV0110S100-4EOFNS11/15kw15HP24A-14670000
LSLV0150S100-4EOFNS15/18.5kw20HP30A-16240000
LSLV0185S100-4EOFNS18.5/22kw25HP39A-19020000
LSLV0220S100-4EOFNS22/30kw30HP45A-21560000
LSLV0300S100-4CONDS30/37kw40HP61A-3 phase, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz, detachable LCD keypad, built-in DC reactor, control terminal I/O 5mm pitch33810000
LSLV0370S100-4CONDS37/45kw50HP75A-38070000
LSLV0450S100-4CONDS45/55kw60HP91A-43410000
LSLV0550S100-4CONDS55/75kw75HP110A-49710000
LSLV0750S100-4CONDS75/90kw100HP152A-54370000
LSLV0004S100-2EXNNS0.4/0.75kw1/2HP2.5A-3 phase, 200~240VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz, tích hợp bàn phím, điện trở thắng, control terminal I/O 5mm pitch7370000
LSLV0008S100-2EXNNS0.75/1.5kw1HP5A-7970000
LSLV0015S100-2EXNNS1.5/2.2kw2HP8A-9220000
LSLV0022S100-2EXNNS2.2/3.7kw3HP11A-10620000
LSLV0037S100-2EXNNS3.7/4kw5HP16A-10830000
LSLV0040S100-2EXNNS4/5.5kw5.4HP17A-10830000
LSLV0055S100-2EXNNS5.5/7.5kw7.5HP24A-13800000
LSLV0075S100-2EXNNS7.5/11kw10HP32A-15440000
LSLV0110S100-2EXNNS11/15kw15HP46A-23120000
LSLV0150S100-2EXNNS15/18.5kw20HP60A-26810000
LSLV0004S100-4EXNNS0.4/0.75kw1/2HP1.25A-3 phase, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz, tích hợp bàn phím, điện trở thắng, control terminal I/O 5mm pitch7900000
LSLV0008S100-4EXNNS0.75/1.5kw1HP2.5A-8360000
LSLV0015S100-4EXNNS1.5/2.2kw2HP4A-9170000
LSLV0022S100-4EXNNS2.2/3.7kw3HP5.5A-10420000
LSLV0037S100-4EXNNS3.7/4kw5HP8A-11180000
LSLV0040S100-4EXNNS4/5.5kw5.4HP9A-11180000
LSLV0055S100-4EXNNS5.5/7.5kw7.5HP12A-12550000
LSLV0075S100-4EXNNS7.5/11kw10HP16A-13910000
LSLV0110S100-4EXNNS11/15kw15HP24A-19670000
LSLV0150S100-4EXNNS15/18.5kw20HP30A-21730000
LSLV0185S100-4EXNNS18.5/22kw25HP39A-24060000
LSLV0220S100-4EXNNS22/30kw30HP45A-26130000
CANOpen(LSLV-S100),CCAN-S1002080000
Profibus-DP(LSLV-S100),CPDP-S1003230000
Ethernet(LSLV-S100),CENT-S1001850000
LSLV0150DBU-2LNBrake unit for 15kW, 220V / 150% Average Braking Torque / 5~10%ED (Enable Duty)3150000
LSLV0220DBU-2LNBrake unit for 22kW, 220V / 150% Average Braking Torque / 5~10%ED (Enable Duty)3650000
LSLV0370DBU-2LNBrake unit for 37kW, 220V / 150% Average Braking Torque / 5~10%ED (Enable Duty)4360000
LSLV0370DBU-2HNBrake unit for 37kW, 220V / 150% Average Braking Torque / 5~50%ED (Enable Duty)10040000
LSLV0750DBU-2LNBrake unit for 75kW, 220V / 150% Average Braking Torque / 5~10%ED (Enable Duty)5630000
LSLV0750DBU-2HNBrake unit for 75kW, 220V / 150% Average Braking Torque / 5~50%ED (Enable Duty)14350000
LSLV0900DBU-2HNBrake unit for 90kW, 220V / 150% Average Braking Torque / 5~50%ED (Enable Duty)16070000
LSLV0150DBU-4LNBrake unit for 15kW, 440V / 150% Average Braking Torque / 5~10%ED (Enable Duty)3150000
LSLV0220DBU-4LNBrake unit for 22kW, 440V / 150% Average Braking Torque / 5~10%ED (Enable Duty)3650000
LSLV0370DBU-4LNBrake unit for 37kW, 440V / 150% Average Braking Torque / 5~10%ED (Enable Duty)4360000
LSLV0370DBU-4HNBrake unit for 37kW, 440V / 150% Average Braking Torque / 5~50%ED (Enable Duty)9570000
LSLV0750DBU-4LNBrake unit for 75kW, 440V / 150% Average Braking Torque / 5~10%ED (Enable Duty)5630000
LSLV0750DBU-4HNBrake unit for 75kW, 440V / 150% Average Braking Torque / 5~50%ED (Enable Duty)13670000
INV,SV750DB-4Brake unit for 75kW, 440V / 150% Average Braking Torque / 100%ED (Enable Duty), CE certificated14390000
LSLV0900DBU-4HNBrake unit for 90kW, 440V / 150% Average Braking Torque / 5~50%ED (Enable Duty)15310000
LSLV1320DBU-4HNBrake unit for 132kW, 440V / 150% Average Braking Torque / 5~50%ED (Enable Duty)17140000
LSLV1600DBU-4HNBrake unit for 160kW, 440V / 150% Average Braking Torque / 5~50%ED (Enable Duty)19200000
LSLV2200DBU-4HNBrake unit for 220kW, 440V / 150% Average Braking Torque / 5~50%ED (Enable Duty)19930000
INV,SV2200DB-4Brake unit for 220kW, 440V / 150% Average Braking Torque / 100%ED (Enable Duty), CE certificated20980000
MCRA 50W 1.8K OHM J50 wat, 1800ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty))110000
MCRA 100W 1.2K OHM J100 wat, 1200ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty))120000
MCRA 200W 1.2K OHM J200 wat, 1200ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty))210000
MCRA 100W 900 OHM J100 wat, 900ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty))120000
MCRA 150W 600 OHM J150 wat, 600ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty))150000
MCRA 200W 450 OHM J200 wat, 450ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty))210000
MCRA 50W 400 OHM J50 wat, 400ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty))110000
MCRA 100W 300 OHM J100 wat, 300ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty))120000
MCRA 200W 300 OHM J200 wat, 300ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty))210000
MCRA 100W 200 OHM J100 wat, 200ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty))120000
MCRA 150W 150 OHM J150 wat, 150ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty))150000
MCRA 200W 100 OHM J200 wat, 100ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty))210000
MCRF 300W 600 OHM J300 wat, 600ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty))360000
MCRF 300W 300 OHM J300 wat, 300ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty))360000
MCRF 600W 300 OHM J600 wat, 300ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty))520000
MCRF 400W 200 OHM J400 wat, 200ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty))440000
MCRF 800W 200 OHM J800 wat, 200ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty))580000
MCRF 300W 150 OHM J300 wat, 1500ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty))360000
MCRF 600W 130 OHM J600 wat, 130ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty))520000
MCRF 1.2kW 130 OHM J1200 wat, 130ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty))720000
MCRF 700W 120 OHM J700 wat, 120ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty))570000
MCRF 1kW 90 OHM J1000 wat, 90ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty))620000
MCRF 1kW 85 OHM J1000 wat, 85ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty))620000
MCRF 2kW 85 OHM J2000 wat, 85ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty))1190000
MCRF 300W 60 OHM J300 wat, 60ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty))360000
MCRF 600W 60 OHM J600 wat, 60ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty))520000
MCRF 1.2kW 60 OHM J1200 wat, 60ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty))720000
MCRF 400W 50 OHM J400 wat, 50ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty))440000
MCRF 800W 50 OHM J800 wat, 50ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty))580000
MCRF 2kW 45 OHM J2000 wat, 45ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty))1190000
MCRF 500W 40 OHM J500 wat, 40ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty))470000
MCRF 2kW 40 OHM J2000 wat, 40ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty))1190000
MCRF 1.6kW 33.9 OHM J1600 wat, 33.9ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty))910000
MCRF 600W 33 OHM J600 wat, 33ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty))520000
MCRF 1.2kW 33 OHM J1200 wat, 33ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty))720000
MCRF 800W 20 OHM J800 wat, 20ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty))580000
MCRF 1.6kW 20 OHM J1600 wat, 20ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty))910000
MCRF 1.2kW 15 OHM J1200 wat, 15ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty))720000
MCRF 1.6kW 8.5 OHM J1600 wat, 8.5ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty)) 910000
MCRS 2.4kW 60 OHM J2400 wat, 60ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty))1750000
MCRS 2.4kW 35 OHM J2400 wat, 35ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty))1750000
MCRS 2.4kW 30 OHM J2400 wat, 30ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty))1750000
MCRS 2.4kW 22.8 OHM J2400 wat, 22.8ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty))1750000
MCRS 2.4kW 15 OHM J2400 wat, 15ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty))1750000
MCRS 2.4kW 10 OHM J2400 wat, 10ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty))1750000
MCRS 2.4kW 8 OHM J2400 wat, 8ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty))1750000
MCRS 2.4kW 5.7 OHM J2400 wat, 5.7ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty))1750000
MCRF-ST 1.2kW 60 OHM J1200 watt, 60 ohm resistor, 1200 watt, 60 ohm resistor, 2390000
MCRF-ST 2kW 45 OHM J2000 watt, 45 ohm resistor2780000
MCRF-ST 2kW 40 OHM J2000 watt, 40 ohm resistor2780000
MCRF-ST 4kW 40 OHM J4000 watt, 40 ohm resistor4000 watt, 40 ohm resistor4700000
MCRF-ST 2.4kW 35 OHM2400 watt, 35 ohm resistor2400 watt, 35 ohm resistor3280000
MCRF-ST 1.6kW 33.9 OHM J1600 watt, 33.9 ohm resistor1600 watt, 33.9 ohm resistor2780000
MCRF-ST 2.4kW 30 OHM J2400 watt, 30 ohm resistor2400 watt, 30 ohm resistor3280000
MCRF-ST 4.8kW 30 OHM J4800 watt, 30 ohm resistor4800 watt, 30 ohm resistor5620000
MCRF-ST 2.4kW 22.8 OHM J2400 watt, 30 ohm resistor2400 watt, 30 ohm resistor3280000
MCRF-ST 3.6kW 20 OHM J3600 watt, 20 ohm resistor3600 watt, 20 ohm resistor4150000
MCRF-ST 7.2kW 20 OHM J7200 watt, 20 ohm resistor7200 watt, 20 ohm resistor6840000
MCRF-ST 3.2kW 16.9 OHM J3200 watt, 16.9 ohm resistor3200 watt, 16.9 ohm resistor4150000
MCRF-ST 1.2kW 15 OHM J1200 watt, 15 ohm resistor1200 watt, 15 ohm resistor2390000
MCRF-ST 5kW 12 OHM J5000 watt, 12 ohm resistor5000 watt, 12 ohm resistor5620000
MCRF-ST 10kW 12 OHM J10000 watt, 12 ohm resistor10000 watt, 12 ohm resistor9570000
MCRF-ST 4.8kW 11.4 OHM J4800 watt, 11.4 ohm resistor4800 watt, 11.4 ohm resistor5620000
MCRF-ST 2.4kW 10 OHM J2400 watt, 10 ohm resistor2400 watt, 10 ohm resistor3280000
MCRF-ST 4.8kW 10 OHM J4800 watt, 10 ohm resistor4800 watt, 10 ohm resistor5620000
MCRF-ST 6.4kW 10 OHM J6400 watt, 10 ohm resistor6400 watt, 10 ohm resistor6800000
MCRF-ST 12.8kW 10 OHM J12800 watt, 10 ohm resistor12800 watt, 10 ohm resistor12200000
MCRF-ST 1.6kW 8.5 OHM J1600 watt, 8.5 ohm resistor1600 watt, 8.5 ohm resistor2780000
MCRF-ST 6.4kW 8.4 OHM J6400 watt, 8.4 ohm resistor6400 watt, 8.4 ohm resistor6800000
MCRF-ST 7.2kW 8.4 OHM J7200 watt, 8.4 ohm resistor7200 watt, 8.4 ohm resistor6840000
MCRF-ST 14.4kW 8.4 OHM J14400 watt, 8.4 ohm resistor14400 watt, 8.4 ohm resistor12670000
MCRF-ST 2.4kW 8 OHM J2400 watt, 8 ohm resistor2400 watt, 8 ohm resistor3280000
MCRF-ST 4.8kW 8 OHM J4800 watt, 8 ohm resistor4800 watt, 8 ohm resistor5620000
MCRF-ST 10kW 6 OHM J10000 watt, 6 ohm resistor10000 watt, 6 ohm resistor9570000
MCRF-ST 20kW 6 OHM J20000 watt, 6 ohm resistor20000 watt, 6 ohm resistor17820000
MCRF-ST 2.4kW 5.7 OHM J2400 watt, 5.7 ohm resistor2400 watt, 5.7 ohm resistor3280000
MCRF-ST 3.6kW 5 OHM J3600 watt, 5 ohm resistor3600 watt, 5 ohm resistor4150000
MCRF-ST 7.2kW 5 OHM J7200 watt, 5 ohm resistor7200 watt, 5 ohm resistor6840000
MCRF-ST 13kW 5 OHM J13000 watt, 5 ohm resistor13000 watt, 5 ohm resistor12200000
MCRF-ST 26kW 5 OHM J26000 watt, 5 ohm resistor26000 watt, 5 ohm resistor24860000
MCRF-ST 3.2kW 4.2 OHM J3200 watt, 4.2 ohm resistor3200 watt, 4.2 ohm resistor4150000
MCRF-ST 16kW 4 OHM J16000 watt, 4 ohm resistor16000 watt, 4 ohm resistor16420000
MCRF-ST 32kW 4 OHM J32000 watt, 4 ohm resistor32000 watt, 4 ohm resistor29550000
MCRF-ST 20kW 3.4 OHM J20000 watt, 3.4 ohm resistor20000 watt, 3.4 ohm resistor17820000
MCRF-ST 40kW 3.4 OHM J40000 watt, 3.4 ohm resistor40000 watt, 3.4 ohm resistor34710000
MCRF-ST 5kW 3 OHM J5000 watt, 3 ohm resistor5000 watt, 3 ohm resistor5620000
MCRF-ST 10kW 3 OHM J10000 watt, 3 ohm resistor10000 watt, 3 ohm resistor9570000
MCRF-ST 4.8kW 2.8 OHM J4800 watt, 2.8 ohm resistor4800 watt, 2.8 ohm resistor5620000
MCRF-ST 24kW 2.8 OHM J24000 watt, 2.8 ohm resistor24000 watt, 2.8 ohm resistor23450000
MCRF-ST 48kW 2.8 OHM J48000 watt, 2.8 ohm resistor48000 watt, 2.8 ohm resistor42210000
MCRF-ST 6kW 2.4 OHM J6000 watt, 2.4 ohm resistor6000 watt, 2.4 ohm resistor6330000
MCRF-ST 12kW 2.4 OHM J12000 watt, 2.4 ohm resistor12000 watt, 2.4 ohm resistor11720000
MCRF-ST 26kW 2.4 OHM J26000 watt, 2.4 ohm resistor26000 watt, 2.4 ohm resistor24860000
MCRF-ST 52kW 2.4 OHM J52000 watt, 2.4 ohm resistor52000 watt, 2.4 ohm resistor57690000
MCRF-ST 7.5kW 2 OHM J7500 watt, 2 ohm resistor7500 watt, 2 ohm resistor7510000
MCRF-ST 15kW 2 OHM J15000 watt, 2 ohm resistor15000 watt, 2 ohm resistor12670000
MCRF-ST 30kW 2 OHM J30000 watt, 2 ohm resistor30000 watt, 2 ohm resistor26970000
MCRF-ST 60kW 2 OHM J60000 watt, 2 ohm resistor60000 watt, 2 ohm resistor60980000
MCRF-ST 10kW 1.5 OHM J10000 watt, 1.5 ohm resistor10000 watt, 1.5 ohm resistor9570000
MCRF-ST 20kW 1.5 OHM J20000 watt, 1.5 ohm resistor20000 watt, 1.5 ohm resistor17820000
MCRF-ST 13kW 1.2 OHM J13000 watt, 1.2 ohm resistor13000 watt, 1.2 ohm resistor12200000
MCRF-ST 26kW 1.2 OHM J26000 watt, 1.2 ohm resistor26000 watt, 1.2 ohm resistor24860000

Xem Thêm Catalog Chi Tiết Về Biến tần LS/ Inverter LS tại: http://dienhathe.info

Nhà Sản Xuất

LS

Sản Phẩm

Biến Tần

Nhóm Mã Hàng

iG5A-4

Số Cực/Pha

3 Phase

Điện Áp

380~480VAC

Công Suất

3.7kW

Dòng Định Mức

8A

Thông Số Khác

Heavy Duty=8A

Zalo
Phone