CB Tép 4P ABB

MCB ABB 4P 6A~63A/6kA-S284UC

CẦU DAO TỰ ĐỘNG LOẠI S280UC ĐƯỜNG ĐẶC TÍNH K
MCB COMPACT RANGE – S280UC-K

Có thể sử dụng nguồn điện AC hoặc DC vớI cùng mức điện áp

MCB ABB 4P S284UC  (Bộ Đóng Ngắt Mạch Điện ABB): Ứng dụng chủ yếu trong mạng lưới điện dân dụng và một phần trong mạng lưới điện công nghiệp

Độ bền cơ: 20.000 lần đóng cắt; Độ bền điện: 10.000 đóng cắt.

MCB ABB 4P S284UC Sử dụng để bảo vệ quá tải và ngắn mạch trong lắp đặt công nghiệp và dân dụng

Được nhiệt đới hóa và có các dải sản phẩm đáp ứng các đường đặc tính từ nhiệt: B(3In

MCB ABB 4P S284UC is applicable to electric circuit with rated voltage 230/400V, 240/415V AC, frequency 50/60Hz and rated current is up to 63A.
The product provides against overload and short circuit and equipments in household and commercial installations.

Hotline: 0907 764 966 (Zalo) Ms Nhung
email: hongnhung@dienhathe.com

Click mã hàng để xem chi tiết sản phẩm

Tên HàngOrder CodeMã HàngInIcu
MCB ABB S284UC-K6 GHS2840164R0377S284UC-K6 6A6kA
MCB ABB S284UC-K10 GHS2840164R0427S284UC-K10 10A6kA
MCB ABB S284UC-K16 GHS2840164R0467S284UC-K16 16A6kA
MCB ABB S284UC-K20 GHS2840164R0487S284UC-K20 20A6kA
MCB ABB S284UC-K25 GHS2840164R0517S284UC-K25 25A6kA
MCB ABB S284UC-K32 GHS2840164R0537S284UC-K32 32A6kA
MCB ABB S284UC-K40 GHS2840164R0557S284UC-K40 40A4.5kA
MCB ABB S284UC-K50 GHS2840164R0577S284UC-K50 50A4.5kA
MCB ABB S284UC-K63 GHS2840164R0607S284UC-K63 63A4.5kA

 

Bảng giá Thiết Bị Điện ABB

download

Cataloge Thiết Bị Điện ABB

download

 

MCB ABB 4P 6A~63A/25kA-S204P

MCB ABB 4P S204P  (Bộ Đóng Ngắt Mạch Điện ABB): Ứng dụng chủ yếu trong mạng lưới điện dân dụng và một phần trong mạng lưới điện công nghiệp

Độ bền cơ: 20.000 lần đóng cắt; Độ bền điện: 10.000 đóng cắt.

MCB ABB 4P S204P Sử dụng để bảo vệ quá tải và ngắn mạch trong lắp đặt công nghiệp và dân dụng

Được nhiệt đới hóa và có các dải sản phẩm đáp ứng các đường đặc tính từ nhiệt: B(3In

MCB ABB 4P S204P is applicable to electric circuit with rated voltage 230/400V, 240/415V AC, frequency 50/60Hz and rated current is up to 63A.
The product provides against overload and short circuit and equipments in household and commercial installations.

Hotline: 0907 764 966 (Zalo) Ms Nhung
email: hongnhung@dienhathe.com

Click mã hàng để xem chi tiết sản phẩm

Tên HàngOrder CodeMã HàngInIcu
MCB ABB S204P-C6 2CDS284001R0064S204P-C6 6A25kA
MCB ABB S204P-C10 2CDS284001R0104S204P-C10 10A25kA
MCB ABB S204P-C16 2CDS284001R0164S204P-C16 16A25kA
MCB ABB S204P-C20 2CDS284001R0204S204P-C20 20A25kA
MCB ABB S204P-C25 2CDS284001R0254S204P-C25 25A25kA
MCB ABB S204P-C32 2CDS284001R0324S204P-C32 32A15kA
MCB ABB S204P-C40 2CDS284001R0404S204P-C40 40A15kA
MCB ABB S204P-C50 2CDS284001R0504S204P-C50 50A15kA
MCB ABB S204P-C63 2CDS284001R0634S204P-C63 63A15kA

 

 

Bảng giá Thiết Bị Điện ABB

download

Cataloge Thiết Bị Điện ABB

download

 

MCB ABB 4P 6A~63A/10kA-S204M

MCB ABB 4P S200M  (Bộ Đóng Ngắt Mạch Điện ABB): Ứng dụng chủ yếu trong mạng lưới điện dân dụng và một phần trong mạng lưới điện công nghiệp

Độ bền cơ: 20.000 lần đóng cắt; Độ bền điện: 10.000 đóng cắt.

MCB ABB 4P S200M Sử dụng để bảo vệ quá tải và ngắn mạch trong lắp đặt công nghiệp và dân dụng

Được nhiệt đới hóa và có các dải sản phẩm đáp ứng các đường đặc tính từ nhiệt: B(3In

MCB ABB 4P S200M is applicable to electric circuit with rated voltage 230/400V, 240/415V AC, frequency 50/60Hz and rated current is up to 63A.
The product provides against overload and short circuit and equipments in household and commercial installations.

Hotline: 0907 764 966 (Zalo) Ms Nhung
email: hongnhung@dienhathe.com

Click mã hàng để xem chi tiết sản phẩm

Tên HàngOrder CodeMã HàngInIcu
MCB ABB S204M-C6 2CDS274001R0064S204M-C6 6A10kA
MCB ABB S204M-C10 2CDS274001R0104S204M-C10 10A10kA
MCB ABB S204M-C16 2CDS274001R0164S204M-C16 16A10kA
MCB ABB S204M-C20 2CDS274001R0204S204M-C20 20A10kA
MCB ABB S204M-C25 2CDS274001R0254S204M-C25 25A10kA
MCB ABB S204M-C32 2CDS274001R0324S204M-C32 32A10kA
MCB ABB S204M-C40 2CDS274001R0404S204M-C40 40A10kA
MCB ABB S204M-C50 2CDS274001R0504S204M-C50 50A10kA
MCB ABB S204M-C63 2CDS274001R0634S204M-C63 63A10kA

 

Bảng giá Thiết Bị Điện ABB

download

Cataloge Thiết Bị Điện ABB

download

 

MCB ABB 4P SH200/6kA/06A~63A

MCB ABB 4P SH200  (Bộ Đóng Ngắt Mạch Điện ABB): Ứng dụng chủ yếu trong mạng lưới điện dân dụng và một phần trong mạng lưới điện công nghiệp

Độ bền cơ: 20.000 lần đóng cắt; Độ bền điện: 10.000 đóng cắt.

MCB ABB 4P SH200 Sử dụng để bảo vệ quá tải và ngắn mạch trong lắp đặt công nghiệp và dân dụng

Được nhiệt đới hóa và có các dải sản phẩm đáp ứng các đường đặc tính từ nhiệt: B(3In

MCB ABB 4P SH200 is applicable to electric circuit with rated voltage 230/400V, 240/415V AC, frequency 50/60Hz and rated current is up to 63A.
The product provides against overload and short circuit and equipments in household and commercial installations.

Liên hệ với chúng tôi để nhận báo giá MCB ABB và các sản phẩm khac của ABB

Hotline: 0907 764 966 (Zalo) Ms Nhung
email: hongnhung@dienhathe.com

Click mã hàng để xem chi tiết sản phẩm

Tên HàngOrder CodeMã HàngInIcu
MCB ABB SH204-C6 2CDS214001R0064SH204-C6 6A6kA
MCB ABB SH204-C10 2CDS214001R0104SH204-C10 10A6kA
MCB ABB SH204-C16 2CDS214001R0164SH204-C16 16A6kA
MCB ABB SH204-C20 2CDS214001R0204SH204-C20 20A6kA
MCB ABB SH204-C25 2CDS214001R0254SH204-C25 25A6kA
MCB ABB SH204-C32 2CDS214001R0324SH204-C32 32A6kA
MCB ABB SH204-C40 2CDS214001R0404SH204-C40 40A6kA
MCB ABB SH204-C50 2CDS214001R0504SH204-C50 50A6kA
MCB ABB SH204-C63 2CDS214001R0634SH204-C63 63A6kA

 

MCB ABB 4P SH200L  (Bộ Đóng Ngắt Mạch Điện ABB): Ứng dụng chủ yếu trong mạng lưới điện dân dụng và một phần trong mạng lưới điện công nghiệp

Độ bền cơ: 20.000 lần đóng cắt; Độ bền điện: 10.000 đóng cắt.

MCB ABB 4P SH200L Sử dụng để bảo vệ quá tải và ngắn mạch trong lắp đặt công nghiệp và dân dụng

Được nhiệt đới hóa và có các dải sản phẩm đáp ứng các đường đặc tính từ nhiệt: B(3In

MCB ABB 4P SH200L is applicable to electric circuit with rated voltage 230/400V, 240/415V AC, frequency 50/60Hz and rated current is up to 63A.
The product provides against overload and short circuit and equipments in household and commercial installations.

Liên hệ với chúng tôi để nhận báo giá MCB ABB và các sản phẩm khac của ABB

Hotline: 0907 764 966 (Zalo) Ms Nhung
email: hongnhung@dienhathe.com

Click mã hàng để xem chi tiết sản phẩm

Tên HàngOrder CodeMã HàngInIcu
MCB ABB SH204L-C6 2CDS244001R0064SH204L-C6 64.5kA
MCB ABB SH204L-C10 2CDS244001R0104SH204L-C10 104.5kA
MCB ABB SH204L-C16 2CDS244001R0164SH204L-C16 164.5kA
MCB ABB SH204L-C20 2CDS244001R0204SH204L-C20 204.5kA
MCB ABB SH204L-C25 2CDS244001R0254SH204L-C25 254.5kA
MCB ABB SH204L-C32 2CDS244001R0324SH204L-C32 324.5kA
MCB ABB SH204L-C40 2CDS244001R0404SH204L-C40 404.5kA
MCB ABB SH204-C50 2CDS214001R0504SH204-C50 506kA
MCB ABB SH204-C63 2CDS214001R0634SH204-C63 636kA

 

0907764966