CVV

Giới thiệu
Công dụng:
cáp điện lực Cadivi 1 đến 4 lõi, ruột đồng, cách điện và vỏ bằng nhựa PVC, dùng để truyền
tải, phân phối điện trong công nghiệp, cấp điện áp 600/1000V, tần số 50Hz, lắp đặt cố định
– Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép đối với cáp là 70
OC.
– Nhiệt độ cực đại cho phép khi ngắn mạch với thời gian không quá 5 giây
* 140
oC , với mặt cắt lớn hơn 300mm2 .
* 160 oC với mặt cắt nhỏ hơn hoặc bằng 300mm2

Tùy theo yêu cầu của khách hàng , CADIVI có khả năng sản xuất Cáp điện lực Cadivi:
* Ở 2 cấp điện áp:
– Cấp điện áp 750V theo tiêu chuẩn TCVN 6610-4:2000
– Cấp điện áp 0,6/1 kV theo tiêu chuẩn TCVN 5935-1995
* Có 2 kiểu ruột dẫn : Ruột dẫn tròn ép chặt hoặc không ép chặt theo tiêu chuẩn Việt nam TCVN
6612-2000 .
* Có 1,2,3,4 lõi và loại 3 pha 1 trung tính

Đặc tính kỹ thuật của cáp điện lực Cadivi

CVV 2 lõi- 300/500 V: TCVN 6610-4

CVV 3 lõi- 300/500 V: TCVN 6610-4

*Là các giá trị gần đúng (approximate values)

CVV 4 lõi- 300/500 V: TCVN 6610-4

*Là các giá trị gần đúng (approximate values)