Inverter LS

Biến tần LS - Inverter LS

Hình ảnh: Biến tần LS – Inverter LS

Các dòng biến tần hạ thế thông dụng của LS:

Biến tần LS IG5A:

          1P, 220VAC, 0.4 – 1.5kW

          3P, 220VAC, 0.4 – 22kW

          3P, 380VAC, 0.4 – 22kW

Biến tần LS IG5A inverter 

Hình ảnh: Biến tần LS IG5A inverter

Biến tần LS IG5A được sử dụng phổ biến cho các ứng dụng cơ bản công suất từ 0.4kW đến 22kW như bơm, quạt, băng tải, máy đóng gói,…

Biến tần LS IS7:

          3P, 380 – 480VAC, 0.75 – 375kW

Biến tần LS IS7 inverter 

Hình ảnh: Biến tần LS IS7 inverter

Biến tần LS IS7 được sử dụng phổ biến cho các ứng dụng tải nặng công suất từ 0.75kW đến 375kW như băng tải, máy khuấy, máy nén,…

Biến tần LS IP5A:

          3P, 380 – 480VAC, 5.5 – 450kW

Biến tần LS IP5A inverter 

Hình ảnh: Biến tần LS IP5A inverter

Biến tần LS IP5A được ứng dụng chuyên cho bơm, quạt công suất từ 5.5kW đến 450kW.

Biến tần LS H100:

          3P, 220 – 230VAC, 0.75 – 18.5kW

          3P, 380 – 480VAC, 0.75 – 500kW

Biến tần LS H100 inverter 

Hình ảnh: Biến tần LS H100 inverter

Biến tần LS H100 được ứng dụng chuyên cho hệ thống HVAC, bơm, quạt công suất từ 0.75kW đến 500kW.

Biến tần LS có nhiều dòng sản phẩm khác:

Biến tần LS M100 Series

Biến tần LS iV5L Series

Biến tần LS S100 Series

Biến tần LS iV5 Series

Biến tần LS iE5 Series

Biến tần LS iC5 Series

Biến tần LS iS5 Series

Download catalog Biến tần LS 

Download Catalog Biến tần LS

0907764966