Nhà máy điện

MỘT VÀI NÉT VỀ TÌNH HÌNH ĐIỆN NĂNG Ở NƯỚC TA
– Tình hình sản xuất điện năng ở nước ta hiện nay rất phát triển.
– Năm 2020 Việt Nam sẽ có nhà máy điện nguyên tử đầu tiên.
– Năm 2015 Việt Nam sẽ có nhà máy thủy điện lớn nhất Đông Nam Á (Sơn La – 2400MW ).
Bảng 1. Công suất thiết kế các nhà máy điện tính tới 31/12/2004

Công suất thiết kế (MW)Tên nhà máy
Tổng công suất phát của toàn bộ hệ
thống điện Việt Nam
9896 11340
Công suất lắp đặt của các nhà máy
điện thuộc EVN
8375 8822
Nhà máy thuỷ điện 4155 4155
Hoà Bình 1920 1920
Thác Bà 120 120
Trị An 420 420
Đa Nhim – Sông Pha 167 167
Thác Mơ 150 150
Vĩnh Sơn 66 66
Ialy 720 720
Sông Hinh 70 70
Hàm Thuận – Đa Mi 476 476
Thuỷ điện nhỏ 46 46
Nhà máy nhiệt điện than 1245 1245
Phả Lại 1 440 440
Phả Lại 2 600 600
Uông Bí 105 105
Ninh Bình 100 100
Nhà máy nhiệt điện dầu (FO) 198 198
Thủ Đức 165 165
Cần Thơ 33 33
Tua bin khí (khí + dầu) 2489 2939
Bà Rịa 389 389
Phú Mỹ 2-1 732 732
Phú Mỹ 1 1090 1090
Phú Mỹ 4 450
Thủ Đức 128 128
Cần Thơ 150 150
Diezen 288 285
Công suất lắp đặt của các IPP 1521 2518

– Hiện nay, hệ thống truyền tải Việt Nam bao gồm ba cấp điện áp: 500kV, 220kV và 110kV.
– Hệ thống phân phối trung áp 35kV, 22kV và 15kV

 

Nhà máy nhiệt điện
– Ở nhà máy nhiệt điện, sự biến đổi năng lượng được thực hiện theo nguyên lý sau:
Nhiệt năng-> Cơ năng -> Điện năng

– Nhiên liệu dùng để đốt lò là than đá, than bùn, khí đốt, các loại dầu nặng, tre, v.v…
– Hơi nước có nhiệt độ và áp suất cao (khoảng 550
0C, 250at/cm2).
– Nhà máy nhiệt điện có hai loại là nhà máy nhiệt điện trích hơi và nhà máy nhiệt điện ngưng hơi.
– Nhà máy nhiệt điện có những đặc điểm sau:
Thường xây dựng gần nguồn nhiên liệu.
Việc khởi động và tăng phụ tải chậm.
Khối lượng tiêu thụ nhiên liệu lớn.
Thải khói làm ô nhiểm môi trường.
Hiệu suất khỏang 30% đến 70%.

Nhà máy điện nguyên tử
– Dùng các lò phản ứng hạt nhân để cung cấp nhiệt cho nhà máy.
– Phân hủy 1kg U235 tạo ra nhiệt năng tương đương với đốt 2900 tấn than đá.
– Nhà máy điện nguyên tử có những đặc điểm sau:
Khối lượng nhiên liệu nhỏ.
Không thải khói ra ngoài khí quyển.
Vốn đầu tư xây dựng lớn.
Hiệu suất cao hơn nhà máy nhiệt điện.

Nhà máy thủy điện
– Ở nhà máy thủy điện, thủy năng được biến thành điện năng.
Hình 1.3: Quá trình sản xuất điện năng của nhà máy thủy điện
– Đặc điểm của nhà máy thủy điện:
Không gây ô nhiễm môi trường.
Thiết bị tương đối đơn giản, gần như hoàn toàn tự động.
Số người vận hành rất ít.
Giá thành sản xuất 1kWh điện năng rẻ nhất.
Thời gian nhận tải của nhà máy thủy điện rất nhanh.
– Ngoài kiểu nhà máy thủy điện thông thường còn có nhà máy thủy điện tích năng.

– Ngoài ra còn có các nhà máy điện khác như: điện mặt trời, điện gió, địa nhiệt, từ thủy động, tua bin khí, …

0907764966