Thiết Bị Điện Công Nghiệp

 • MCB DONG-A 4P/6A~63A/10kA | BK3-64

  385.000 250.250 

  Mã Hàng MCB DONG-A : BK3-64
  Số Cực  : 4P
  Dòng Định Mức MCB DONG-A 4P : 06A~63A
  Ultimate breaking capacity(kA) : Icu:10kA
  Điện Áp Làm Việc(V) : 380VAC
  Tần Số (Hz) : 50Hz
  MCB DONG-A

 • MCB DONG-A 3P/6A~63A/10kA | BK3-63

  248.000 161.200 

  Mã Hàng MCB DONG-A : BK3-63
  Số Cực  : 3P
  Dòng Định Mức MCB DONG-A 3P : 06A~63A
  Ultimate breaking capacity(kA) : Icu:10kA
  Điện Áp Làm Việc(V) : 380VAC
  Tần Số (Hz) : 50Hz
  MCB DONG-A

 • MCB DONG-A 2P/6A~63A/10kA | BK3-62

  154.000 100.100 

  Mã Hàng MCB DONG-A : BK3-62
  Số Cực  : 2P
  Dòng Định Mức MCB DONG-A 2P : 06A~63A
  Ultimate breaking capacity(kA) : Icu:10kA
  Điện Áp Làm Việc(V) : 230VAC
  Tần Số (Hz) : 50Hz
  MCB DONG-A

 • MCB DONG-A 4P/6A~63A/6kA – BK64

  328.000 213.200 

  Mã Hàng MCB DONG-A : BK64
  Số Cực  : 4P
  Dòng Định Mức MCB DONG-A 4P : 06A~63A
  Ultimate breaking capacity(kA) : Icu:6kA
  Điện Áp Làm Việc(V) : 380VAC
  Tần Số (Hz) : 50Hz
  MCB DONG-A

 • MCB DONG-A 3P/6A~63A/6kA – BK63

  182.000 118.300 

  Mã Hàng MCB DONG-A : BK63
  Số Cực  : 3P
  Dòng Định Mức MCB DONG-A 3P : 06A~63A
  Ultimate breaking capacity(kA) : Icu:6kA
  Điện Áp Làm Việc(V) : 380VAC
  Tần Số (Hz) : 50Hz
  MCB DONG-A

 • MCB DONG-A 2P/6A~63A/6kA – BK62

  117.000 76.050 

  Mã Hàng MCB DONG-A : BK62
  Số Cực  : 2P
  Dòng Định Mức MCB DONG-A 2P : 06A~63A
  Ultimate breaking capacity(kA) : Icu:6kA
  Điện Áp Làm Việc(V) : 230VAC
  Tần Số (Hz) : 50Hz
  MCB DONG-A

 • MCB DONG-A 1P/6A~63A/6kA – BK61

  55.000 35.750 

  Mã Hàng MCB DONG-A : BK61
  Số Cực  : 1P
  Dòng Định Mức MCB DONG-A 1P : 06A~63A
  Ultimate breaking capacity(kA) : Icu:6kA
  Điện Áp Làm Việc(V) : 230VAC
  Tần Số (Hz) : 50Hz
  MCB DONG-A

 • MCB DONG-A 4P/6A~63A/4.5kA – BK64

  300.000 195.000 

  Mã Hàng MCB DONG-A : BK64
  Số Cực  : 4P
  Dòng Định Mức MCB DONG-A 4P : 06A~63A
  Ultimate breaking capacity(kA) : Icu:4.5kA
  Điện Áp Làm Việc(V) : 380VAC
  Tần Số (Hz) : 50Hz
  MCB DONG-A

 • MCB DONG-A 3P/6A~63A/4.5kA – BK63

  164.000 106.600 

  Mã Hàng MCB DONG-A : BK63
  Số Cực  : 3P
  Dòng Định Mức MCB DONG-A 3P : 06A~63A
  Ultimate breaking capacity(kA) : Icu:4.5kA
  Điện Áp Làm Việc(V) : 380VAC
  Tần Số (Hz) : 50Hz
  MCB DONG-A

 • MCB DONG-A 2P/6A~63A/4.5kA – BK62

  106.000 68.900 

  Mã Hàng MCB DONG-A : BK62
  Số Cực  : 2P
  Dòng Định Mức MCB DONG-A 2P : 06A~63A
  Ultimate breaking capacity(kA) : Icu:4.5kA
  Điện Áp Làm Việc(V) : 230VAC
  Tần Số (Hz) : 50Hz
  MCB DONG-A

 • MCB DONG-A 1P/6A~63A/4.5kA – BK61

  50.000 32.500 

  Mã Hàng MCB DONG-A : BK61
  Số Cực  : 1P
  Dòng Định Mức MCB DONG-A 1P : 06A~63A
  Ultimate breaking capacity(kA) : Icu:4.5kA
  Điện Áp Làm Việc(V) : 230VAC
  Tần Số (Hz) : 50Hz
  MCB DONG-A

 • MCB DONG-A | 6A~63A/6kA

  MCB DONG-A loại 1-2-3-4 Cực

  Dòng định mức lên đến 63A

  Dòng cắt tiêu chuẩn: 4.5kA, 6kA, 10kA

  Sản xuất tại Hàn Quốc

 • Thiết Bị Điện Dong-A Electric | Made In Korea

  DONG-A Electric là mục tiêu của công nghệ DEVICO. Công nghệ tiên tiến của DEVICO chân trọng chủ ngĩa nhân văn và giúp thực hiện hoa ước mơ.

  Công nghệ tiên tiến của DEVICO đang đi đầu trong lĩnh vực công nghiệp điện và điện tử.

 • Đế Cầu Chì Kye | Kentech-KHF-32M

  17.000 
  • Cầu Chì Kye: KHF-32M
  • Cầu Chì Kye Dạng Tép loại 1 Cực
  • Dòng Định Mức (A) : Tối Đa 32A
  • Rated operating voltage(V) : (Ue)220VAC (Điện áp làm việc định mức)
  • Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức
 • MCCB Mitsubishi 2P 175A~250A/90kA | NF250-LGV

  Mã Hàng MCCB Mitsubishi NF250-LGV 2P
  Order Code:  2CM204A00001F
  Dòng Điện Định Mức: 250A
  Dải Chỉnh Dòng: 140A ~250A
  Dòng Cắt(kA) : Icu: 90kA
  MCCB Mitsubishi NF250-LGV 2P (APTOMAT Mitsubishi)
  MCCB Mitsubishi NF250-LGV 2P: Dòng Cắt Ngắn Mạch Cao
  MCCB Mitsubishi NF250-LGV 2P là loại CB dạng khối
  Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
  Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

 • MCCB Mitsubishi 2P 140A~200A/90kA | NF250-LGV

  Mã Hàng MCCB Mitsubishi NF250-LGV 2P
  Order Code:  2CM203A00001E
  Dòng Điện Định Mức: 200A
  Dải Chỉnh Dòng: 140A ~200A
  Dòng Cắt(kA) : Icu: 90kA
  MCCB Mitsubishi NF250-LGV 2P (APTOMAT Mitsubishi)
  MCCB Mitsubishi NF250-LGV 2P: Dòng Cắt Ngắn Mạch Cao
  MCCB Mitsubishi NF250-LGV 2P là loại CB dạng khối
  Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
  Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

 • MCCB Mitsubishi 2P 125A~160A/90kA | NF250-LGV

  Mã Hàng MCCB Mitsubishi NF250-LGV 2P
  Order Code:  2CM201A00001D
  Dòng Điện Định Mức: 160A
  Dải Chỉnh Dòng: 125A ~160A
  Dòng Cắt(kA) : Icu: 90kA
  MCCB Mitsubishi NF250-LGV 2P (APTOMAT Mitsubishi)
  MCCB Mitsubishi NF250-LGV 2P: Dòng Cắt Ngắn Mạch Cao
  MCCB Mitsubishi NF250-LGV 2P là loại CB dạng khối
  Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
  Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

 • MCCB Mitsubishi 2P 175A~250A/100kA | NF250-HGV

  Mã Hàng MCCB Mitsubishi NF250-HGV 2P
  Order Code:  2CM304A00001J
  Dòng Điện Định Mức: 250A
  Dải Chỉnh Dòng: 175A ~250A
  Dòng Cắt(kA) : Icu: 100kA
  MCCB Mitsubishi NF250-HGV 2P (APTOMAT Mitsubishi)
  MCCB Mitsubishi NF250-HGV 2P: Dòng Cắt Ngắn Mạch Cao
  MCCB Mitsubishi NF250-HGV 2P là loại CB dạng khối
  Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
  Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

 • MCCB Mitsubishi 2P 140A~200A/100kA | NF250-HGV

  Mã Hàng MCCB Mitsubishi NF250-HGV 2P
  Order Code:  2CM303A00001H
  Dòng Điện Định Mức: 200A
  Dải Chỉnh Dòng: 140A ~200A
  Dòng Cắt(kA) : Icu: 100kA
  MCCB Mitsubishi NF250-HGV 2P (APTOMAT Mitsubishi)
  MCCB Mitsubishi NF250-HGV 2P: Dòng Cắt Ngắn Mạch Cao
  MCCB Mitsubishi NF250-HGV 2P là loại CB dạng khối
  Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
  Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

 • MCCB Mitsubishi 2P 125A~160A/100kA | NF250-HGV

  Mã Hàng MCCB Mitsubishi NF250-HGV 2P
  Order Code:  2CM301A00001G
  Dòng Điện Định Mức: 160A
  Dải Chỉnh Dòng: 125A ~160A
  Dòng Cắt(kA) : Icu: 100kA
  MCCB Mitsubishi NF250-HGV 2P (APTOMAT Mitsubishi)
  MCCB Mitsubishi NF250-HGV 2P: Dòng Cắt Ngắn Mạch Cao
  MCCB Mitsubishi NF250-HGV 2P là loại CB dạng khối
  Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
  Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

Xuân 2020