Thiết Bị Điện Samwha

 • Relay bảo vệ quá tải, mất pha, kẹt rotor – EOCR-SE2 Samwha

  Bảo vệ quá tải, mất pha, kẹt rotor
  Thiết kế dạng xuyên thân : lắp ráp dễ dàng vào tủ điện.
  Cảm biến dòng điện 3 pha qua 2 CT và 3 lỗ xuyên thân trên relay. Kinh tế hơn với 1 timer cho cả 2 chức năng Dtime và Otime.
  Điện áp nguồn điều khiển 180-220Vac.
  Dùng cho động cơ điện : 3 pha
  Mã số đặt hàng :
  EOCR-SE2-05N-440: Dòng từ 0.5A – 6A.
  EOCR-SE2-30N-440: Dòng từ 3A – 30A.
  EOCR-SE2-60N-440: Dòng từ 6A – 60A.
  Trên 60A dùng EOCR-SE2-05 với CT phụ tương ứng

 • Relay bảo vệ quá tải, mất pha, kẹt rotor – EOCR-SS Samwha

  Sản phẩm phổ thông nhất và đặc trưng nhất của relay điện tử.
   Bảo vệ quá tải, mất pha, kẹt rotor.
   Điện áp nguồn điều khiển autovolt.
   2 timer riêng biệt thời gian quá tải và khởi động giúp cài đặt chính xác dòng bảo vệ.
   Dùng cho động cơ điện 1 pha, 3 pha.
  Mã số đặt hàng :
  EOCR-SS-05N-440: Dòng từ 0.5A – 6A.
  EOCR-SS-30N-440: Dòng từ 3A – 30A.
  EOCR-SS-60N-440: Dòng từ 6A – 60A.
  Trên 60A dùng EOCR-SS-05 với CT phụ tương ứng.

 • Relay bảo vệ quá tải, mất pha, kẹt Rotor – EOCR-SSD Samwha

  Model hiển thị số kinh tế nhất.
   Bảo vệ quá tải, chức năng đo dòng điện như đồng hồ ampe 3pha, mất pha, kẹt rotor.
   Phân biệt các loại sự cố và hiển thị thông số sự cố.
   Dùng cho động cơ điện : 1 pha, 3 pha.
  Mã số đặt hàng :
  EOCR-SSD-05N: dùng cho động cơ <5A hoặc >60A.
  EOCR-SSD-30N: dùng cho động cơ 3 – 30A.
  EOCR-SSD-60N: dùng cho động cơ 5 – 60A

 • Relay bảo vệ quá tải, mất pha, kẹt rotor – EOCR–DS Samwha

  Thiết kế dạng xuyên thân : lắp ráp dễ dàng.
  – Cảm biến dòng điện 3 pha qua 3 CT trên relay. 2 timer độc lập.
  D-time : thời gian cho phép khởi động.
  O-time : thời gian cho phép quá tải.
  – Bảo vệ quá tải, mất pha, kẹt rotor.
  – Dùng cho động cơ điện : 3 pha
  Mã số đặt hàng :
  EOCR-DS-05N-440: Dòng từ 0.5A – 6A.
  EOCR-DS-30N-440: Dòng từ 3A – 30A.
  EOCR-DS-60N-440: Dòng từ 6A – 60A.
  – Trên 60A dùng EOCR-DS-05 với CT phụ tương ứng.

 • Relay bảo vệ thấp áp – EUVR Samwha

  EUVR-220 : bảo vệ THẤP áp 1 pha. Phạm vi chỉnh định: 160-200V

 • Relay bảo vệ thấp áp – UVR Samwha

  UVR-220 : bảo vệ THẤP áp 1 pha. Phạm vi chỉnh định: 160- 200V