Cáp Điện Cadivi CVV – 300/500 V

Thông Số Cơ Bản

Cấp điện áp Cáp Điện Cadivi CVV – 300/500 V U0/U: 300/500 V.
Điện áp thử Cáp Điện Cadivi CVV – 300/500 V: 2 kV (5 phút).
Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép của ruột dẫn là 70OC.
Nhiệt độ cực đại cho phép của ruột dẫn khi ngắn mạch trong thời gian không quá 5 giây là 160OC:

Cáp Điện Cadivi CVV – 300/500 V