Cáp Điện Cadivi CVV – 0,6/1 kV

Thông Số Cơ Bản

Cấp điện áp Cáp Điện Cadivi CVV ­− 0,6/1 kV  U0/U: 0,6/1 kV.
Điện áp thử Cáp Điện Cadivi CVV ­− 0,6/1 kV: 3,5 kV (5 phút).
Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép của ruột dẫn là 70OC.
Nhiệt độ cực đại cho phép của ruột dẫn khi ngắn mạch trong thời gian không quá 5 giây là:

140OC, với tiết diện lớn hơn 300mm2.
140OC with Nominal area larger than 300mm2.

Cáp Điện Cadivi CVV ­− 0,6/1 kV