Biến Tần Danfoss – VLT 2800 Series

Thông Số Cơ Bản

Dải Công suất của Biến Tần Danfoss – VLT 2800 Series

  • 0.55 – 18.5 kW (3 pha 380 – 480 V ± 10 %; 50/60 Hz)
  • 0.37 – 1.5 kW (kết hợp 1 và 3 pha 200 – 240 V ± 10 %; 50/60 Hz)
  • 2.2 – 3.7 kW (3 pha 200 – 240 V ± 10 %; 50/60 Hz)

Ứng dụng
– Các tính năng chuyên dụng cho các ứng dụng điển hình tối ưu hóa hoạt động và bảo vệ hệ thống.
– Tốc độ dừng chính xác
– Chức năng dừng chính xác
– Chế độ ngủ nâng cao,…

Biến Tần Danfoss – VLT 2800 Series