Biến Tần Danfoss – VLT Refrigeration Drive FC 103

QUICK OVERVIEW

Điện áp cung cấp và dải công suất

3 x 200-240 V…1.1-45 kW
3 x 380-480 V…1.1-450 kW
3 x 525-600 V…1.1-630 kW

Ứng dụng nhiều cho : Máy bơm, quạt, máy nén khí, bình ngưng khí và thiết bị tạo hơi bay.

Biến Tần Danfoss – VLT Refrigeration Drive FC 103