MCCB Mitsubishi NF250-HV 2P/125A-160A/100kA

Thông Số Cơ Bản

Mã Hàng MCCB Mitsubishi NF250-HV 2P
MCCB Mitsubishi NF250-HV 2P (APTOMAT Mitsubishi) loại 2 Cực
Dòng Điện Định Mức của MCCB Mitsubishi NF250-HV 2P (A) : 125A~160A
Dòng Cắt(kA) : Icu:100kA
MCCB Mitsubishi NF250-HV 2P: Loại dòng cắt cao
MCCB Mitsubishi NF250-HV 2P là loại CB dạng khối
Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

MCCB Mitsubishi NF250-HV 2P/125A-160A/100kA