MCCB Mitsubishi 3P NF160-LGV (125A-160A)Adj/50kA

Thông Số Cơ Bản

Mã Hàng MCCB Mitsubishi 3P NF160-LGV
MCCB Mitsubishi 3P NF160-LGV (APTOMAT Mitsubishi) loại 3 Cực
Dòng Điện Định Mức của MCCB Mitsubishi 3P NF160-LGVV (A) : (125A~160A)Adj
Dòng Cắt(kA) : Icu:50kA
MCCB Mitsubishi 3P NF160-LGV: Loại dòng cắt cao
MCCB Mitsubishi 3P NF160-LGV là loại CB dạng khối
Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

MCCB Mitsubishi 3P NF160-LGV (125A-160A)Adj/50kA