MCCB Mitsubishi 3P NF160-HGV 125A-160A/75kA

Thông Số Cơ Bản

Mã Hàng MCCB Mitsubishi 3P NF160-HGV
MCCB Mitsubishi 3P NF160-HGV (APTOMAT Mitsubishi) loại 3 Cực
Dòng Điện Định Mức của MCCB Mitsubishi 3P NF160-HGV (A) : 125A~160A
Dòng Cắt(kA) : Icu:75kA
MCCB Mitsubishi 3P NF160-HGV: Loại dòng cắt cao
MCCB Mitsubishi 3P NF160-HGV là loại CB dạng khối
Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

MCCB Mitsubishi 3P NF160-HGV 125A-160A/75kA