MCCB Mitsubishi 3P NF250-HV 125A-250A/75kA

QUICK OVERVIEW

Mã Hàng MCCB Mitsubishi 3P NF250-HV
MCCB Mitsubishi 3P NF250-HV (APTOMAT Mitsubishi) loại 3 Cực
Dòng Điện Định Mức của MCCB Mitsubishi 3P NF250-HV (A) : 125A-250A
Dòng Cắt(kA) : Icu:75kA
MCCB Mitsubishi 3P NF250-HV: Loại dòng cắt cao
MCCB Mitsubishi 3P NF250-HV là loại CB dạng khối
Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

MCCB Mitsubishi 3P NF250-HV 125A-250A/75kA