MCCB Mitsubishi 3P NF630-HEW 630A/70kA

Thông Số Cơ Bản

Mã Hàng MCCB Mitsubishi 3P NF630-HEW
MCCB Mitsubishi 3P NF630-HEW (APTOMAT Mitsubishi) loại 3 Cực
Dòng Điện Định Mức của MCCB Mitsubishi 3P NF630-HEW (A) : 630A
Dòng Cắt(kA) : Icu:70kA
MCCB Mitsubishi 3P NF630-HEW: Loại dòng cắt cao
MCCB Mitsubishi 3P NF630-HEW là loại CB dạng khối
Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

MCCB Mitsubishi 3P NF630-HEW 630A/70kA