Tiếp Điểm Phụ CB Motor Siemens 3RV1901-1A

Thông Số Cơ Bản

  • Mã Hàng CB Motor : 3RV1901-1A
  • Số Tiếp Điểm:1NO+1NC
  • Dùng cho CB motor 3RV

90.000