Tiếp Điểm Phụ CB Motor Siemens 3RV1901-1E

QUICK OVERVIEW

  • Mã Hàng CB Motor : 3RV1901-1E
  • Số Tiếp Điểm:1NO+1NC
  • Dùng cho CB motor 3RV

85.000