Dây Rút 100*3 Màu Trắng

QUICK OVERVIEW

Dây rút 100*3
Chất liệu: Nhựa
Mã Hàng: DAYRUT100-3
Màu Sắc: Trắng
Chiếu dài: 100mm
Dầy 3mm