Dây Rút 250*5 Màu Trắng

QUICK OVERVIEW

Dây rút 250*5
Chất liệu: Nhựa
Mã Hàng: DAYRUT250-5
Màu Sắc: Trắng
Chiếu dài: 250mm
Dầy 5mm