Thanh Ray Nhôm

Thông Số Cơ Bản

Thanh Ray Nhôm
Chất liệu: Nhôm
Mã Hàng: RAYNHOM
Màu Sắc: Trắng
Chiếu dài: 1000mm